Du kan kontakta vår kundtjänstpersonal på olika sätt, beroende på produkt och problem. Se listan nedan för att se kontaktalternativ.

Vilka produkter stöder vi?

Gällande program för stationära datorer stöder vi våra nuvarande program och de två tidigare stora versionerna. För webb- och mobilprogram stöder vi bara aktuella versioner. För mer information, se Stödriktlinjer för Adobe-programvara.

Creative Cloud för enskilda användare och Adobe Stock

Planer och produkter som täcks Konto och betalning Hämtning och installation Serienummer och aktivering Hjälp och felsökning
Creative Cloud för enskilda personer
 • Alla program
 • Alla program + Stock
 • Enstaka program
 • Planen Photography – inklusive Lightroom för mobil (iOS och Android)
 • Lightroom-plan med 1 TB – inklusive Lightroom för mobil  (iOS och Android)
 • Adobe Stock-planer
 • Adobe Acrobat DC

Telefon (endast engelska)

Chatt (endast engelska)

Telefon (endast engelska)

Chatt (endast engelska)

Forum (endast engelska)

Telefon (endast engelska)

Chatt (endast engelska)

Forum (endast engelska)

Telefon (endast engelska)

Chatt (endast engelska) 

Forum (endast engelska)

Adobe Stock, enskild bild

Adobe Story Plus

Telefon (endast engelska) 

Chatt (endast engelska)

Telefon (30 dagar från inköpsdatumet)(endast engelska)

Chatt (30 dagar från inköpsdatumet)(endast engelska)

Forum (endast engelska)

Telefon (endast engelska)

Chatt (endast engelska) 

Forum (endast engelska)

Forum (endast engelska)

 

Om du vill veta mer om livscykelschemat och supportriktlinjerna kring Adobe Creative Cloud- och Document Cloud-produkterna och värdtjänsterna, se Stödriktlinjer för Adobe-programvara

Creative Cloud for teams

Team-medlemmar

Planer och produkter som täcks Konto och betalning Hämtning och installation Serienummer och aktivering Hjälp och felsökning
Creative Cloud för team
 • Alla program
 • Alla program + Stock

Telefon (endast engelska)

Chatt (endast engelska)

Telefon (endast engelska)

Chatt (endast engelska)

Forum (endast engelska)

Telefon (endast engelska)

Chatt (endast engelska)

Forum (endast engelska)

Telefon (endast engelska)

Chatt (endast engelska)

Forum (endast engelska)

Expertsessioner (för produktfunktioner)

Creative Cloud for teams – enskilda program

Adobe Stock-planer

Telefon (endast engelska)

Chatt (endast engelska)

Telefon (endast engelska)

Chatt (endast engelska)

Forum (endast engelska)

Telefon (endast engelska)

Chatt (endast engelska)

Forum (endast engelska)

Telefon (endast engelska)

Chatt (endast engelska)

Forum (endast engelska)

 

Team-administratör

Planer och produkter som täcks Administration och distribution
Creative Cloud för team
 • Alla program
 • Alla program + Stock

Telefon (endast engelska)

Chatt (endast engelska)

Forum (endast engelska)

Expertsessioner

Creative Cloud for teams – enskilda program

Adobe Stock-planer

Telefon (endast engelska)

Chatt (endast engelska)

Forum (endast engelska)

Document Cloud för enskilda användare

Planer och produkter som täcks Konto och betalning Hämtning och installation Serienummer och aktivering Hjälp och felsökning

Acrobat Pro DC

Acrobat Standard DC

 

Telefon (endast engelska)

Chatt (endast engelska)

Telefon (endast engelska)

Chatt (endast engelska)

Forum (endast engelska)

Telefon (endast engelska)

Chatt (endast engelska) 

Forum (endast engelska)

Telefon (endast engelska)

Chatt (endast engelska) 

Forum (endast engelska)

Adobe Sign

Adobe Acrobat PDF Pack

Adobe Acrobat Export PDF

Telefon (endast engelska)

Chatt (endast engelska)

Ej tillämpbart

 

Ej tillämpbart

 

Forum (endast engelska)

 

Document Cloud för team

Teammedlemmar

Planer och produkter som täcks Konto och betalning Hämtning och installation Serienummer och aktivering Hjälp och felsökning

Acrobat DC

 

 

Telefon (endast engelska)

Chatt (endast engelska)

Telefon (endast engelska)

Chatt (endast engelska)

Forum (endast engelska)

Telefon (endast engelska)

Chatt (endast engelska)

Forum (endast engelska)

Telefon (endast engelska)

Chatt (endast engelska)

Forum (endast engelska)

Adobe Sign for teams

 

 

Telefon (endast engelska)

Chatt (endast engelska)

 

Ej tillämpbart

Telefon (endast engelska)

Chatt (endast engelska)

Forum (endast engelska)

Telefon (endast engelska)

Chatt (endast engelska)

Forum (endast engelska)

Teamadmin

Planer och produkter som täcks Administration och distribution

Acrobat DC

Adobe Sign for teams

 

 

Telefon (endast engelska)

Chatt (endast engelska)

Forum (endast engelska)

 

Skriv ut och publicera produkter

Planer och produkter som täcks Konto och betalning Hämtning och installation Serienummer och aktivering Hjälp och felsökning

Technical Communications Suite – utgåvorna 2019 och 2017

Captivate 2019 och 2017

Presenter 11.1, 11 och 10

Presentera Video Express 2017 och 11

FrameMaker (utgåvan 2019) och (utgåvan 2017)

RoboHelp (utgåvan 2019) och (utgåvan 2017)

RoboHelp Server**

FrameMaker Publishing Server**

ColdFusion

Telefon (endast engelska)

Chatt (endast engelska)

Telefon (endast engelska)

Chatt (endast engelska) 

Forum (endast engelska)

Telefon (endast engelska)

Chatt (endast engelska)

Forum (endast engelska)

Telefon (endast engelska)

Chatt (endast engelska) 

Forum (endast engelska)

Contribute – Livscykelslut

Director – Livscykelslut

LeanPrint – Livscykelslut

Forum (endast engelska) Forum (endast engelska) Forum (endast engelska) Forum (endast engelska)

Obs!

 1. Det finns inget stöd för utskrifts- och publiceringsprodukter som har uppnått slutet på livscykeln. Gå till forumet om du har några frågor om dessa produkter.
 2. Nuvarande och tidigare versioner av tillgängliga produkter stöds. För till exempel Adobe Captivate är de aktuella versionerna som stöds Captivate 2019 och 2017. Detta ändras när de nyare versionerna släpps. 
 3. ** För alla serverprodukter (de är RoboHelp Server och FrameMaker Publishing Server) har specifika datum angetts för tillhandahållande av stöd. Mer information om detta finns i Produkter och teknisk support-perioder

Andra datorprodukter (omfattar Acrobat, Lightroom, Photoshop Elements, Premiere Elements med mera)

Planer och produkter som täcks Konto och betalning Hämtning och installation Serienummer och aktivering Hjälp och felsökning

Acrobat Pro 2020 dator

Acrobat Standard 2020 dator

Acrobat Pro 2017 dator

Acrobat Standard 2017 dator

Font Folio

Photoshop Elements 2021, 2020 och 2019

Premiere Elements 2021, 2020 och 2019

Telefon (endast engelska)

Chatt (endast engelska)

 

Telefon (endast engelska)

Chatt (endast engelska)

Forum (endast engelska)

Telefon (endast engelska)

Chatt (endast engelska)

Forum (endast engelska)

Telefon (endast engelska)

Chatt (endast engelska)

Forum (endast engelska)

Acrobat Pro DC 2015 för datorer, Acrobat Standard DC 2015 för datorer, Acrobat Pro XI, Acrobat Standard XI och tidigare

Creative Suite-produkter

Lightroom 6 och tidigare

Photoshop Elements 2018 och tidigare

Premiere Elements 2018 och tidigare

 

Forum (endast engelska)

 

 

 

Forum (endast engelska)

 

Forum (endast engelska)

 

Forum (endast engelska)

 

Mobilappar

Planer och produkter som täcks Konto  Hämtning och installation Hjälp och felsökning

Mobila CC-program*

Mobila DC-program*

* Ingår som en del av ett betalt abonnemang eller en aktiv testversion av följande planer:

 • Creative Cloud alla program
 • Planen Photography – inklusive Lightroom för mobil  (iOS och Android) 
 • Planen Lightroom CC – inklusive Lightroom för mobil  (iOS och Android)
 • Acrobat DC

Telefon (endast engelska) 

Chatt (endast engelska)

Telefon (endast engelska)

Chatt (endast engelska)

Forum (endast engelska)

Telefon (endast engelska)

Chatt (endast engelska) 

Forum (endast engelska)

Alla andra mobilappar Chatt (endast engelska) Forum (endast engelska) Forum(endast engelska)

Kostnadsfria Adobe-program

Planer och produkter som ingår

Konto

Hämtning och installation

Hjälp och felsökning

Acrobat Reader

Shockwave Player

Edge Web Fonts

Apache Flex

Chatt (endast engelska)

Forum (endast engelska)

Forum (endast engelska)

Adobe XD (startplan)

Telefon (endast engelska)

Chatt (endast engelska)

Telefon (endast engelska)

Chatt (endast engelska)

Forum (endast engelska)

Telefon (endast engelska)

Chatt (endast engelska)

Forum (endast engelska)

Alla Enterprise-produkter

Planer och produkter som täcks Alla problem
Alla Enterprise-planer Hitta verksamhetens supportalternativ.