Produkter och perioder för teknisk support

Sök efter produkter och perioder för teknisk support.

Obs!

Alla datum är i formatet mm/dd/ åååå.

A – B

Produktnamn Version Build Allmän tillgänglighet Huvudsaklig support upphör Förlängd support upphör
Accelio Capture Designer 4 4.0.4200.2002 6/24/2002 6/30/2007 6/30/2009
Accelio Capture Designer 4 4.0.4205.2002 10/31/2002 6/30/2007 6/30/2009
Accelio Capture Enterprise Server 3 3 4/2/2002 6/30/2007 6/30/2009
Accelio Integrate Suite 6 6.0.1441.0 8/26/2002 9/30/2007 9/30/2009
Accelio Present Central / Central Workstation Edition / Central Pro Server / OS400 5.4 5.4.1.344 1/9/2002 12/31/2006 12/31/2008
Accelio Present Output Designer 5.4 5.4.0.130 7/4/2001 12/31/2006 12/31/2008
Accelio Present Output Designer 5.4 5.4.1.325 12/21/2001 12/31/2006 12/31/2008
Accelio Present Output Pak for mySAP.com 5.4 5.4.1.347 1/9/2002 12/31/2006 12/31/2008
Access Core 4   6/21/2012 6/21/2017 6/21/2019
Access Professional 4   6/21/2012 6/21/2017 6/21/2019
Acrobat & Review Comment Connector 1   6/30/2003 9/30/2008 9/30/2010
Acrobat & Review Comment Connector 1.1   5/7/2004 9/30/2008 9/30/2010
Acrobat 3D 8.x   11/3/2006 11/3/2011 Ej tillämpligt
Acrobat Elements 7.x   4/6/2005 4/6/2010 Ej tillämpligt
Acrobat Elements Server 6   11/20/2003 12/31/2008 12/31/2010
Acrobat Elements Server 6.0.1   6/10/2004 12/31/2008 12/31/2010
Acrobat Pro 9.x   6/23/2008 6/26/2013 Ej tillämpligt
Acrobat Pro 2020 2020   6/1/2020
6/1/2025 Ej tillämpligt
Acrobat Pro 2017 2017   6/6/2017 6/6/2022 Ej tillämpligt
Acrobat Pro 2015 (klassisk) 2015   4/7/2015 4/7/2020 (förlängt till 7/7/2020)
Ej tillämpligt
Acrobat Pro förlängd 9.x   6/23/2008 6/26/2013 Ej tillämpligt
Acrobat Professional 7.x   12/28/2004 12/28/2009 Ej tillämpligt
Acrobat Professional 8.x   11/3/2006 11/3/2011 Ej tillämpligt
Acrobat Reader 2020 2020   6/1/2020 6/1/2025 Ej tillämpligt
Acrobat Reader 2015 (klassisk) 2015   4/7/2015 4/7/2020 (förlängt till 7/7/2020) Ej tillämpligt
Acrobat Standard 7.x   12/28/2004 12/28/2009 Ej tillämpligt
Acrobat Standard 8.x   11/3/2006 11/3/2011 Ej tillämpligt
Acrobat Standard 9.x   6/23/2008 6/26/2013 Ej tillämpligt
Acrobat Standard 2020 2020   6/1/2020 6/1/2025 Ej tillämpligt
Acrobat Standard 2017 2017   6/6/2017 6/6/2022 Ej tillämpligt
Acrobat Standard 2015 (klassisk) 2015   4/7/2015 4/7/2020 (förlängt till 7/7/2020) Ej tillämpligt
Acrobat X Pro 10   11/15/2010 2015-11-15 Ej tillämpligt
Acrobat X Standard 10   11/15/2010 2015-11-15 Ej tillämpligt
Acrobat X Suite 10   11/23/2010 2015-11-23 Ej tillämpligt
Acrobat XI Pro 11   10/15/2012 2017-10-15 Ej tillämpligt
Acrobat XI Standard 11   10/15/2012 2017-10-15 Ej tillämpligt
ADEP Data Services for Java EE 4.6.x   11/28/2011 9/30/2016 9/30/2018
ADEP Extension Production Print 10.x.x   11/4/2011 9/30/2016 9/30/2018

ADEP PDFg-kapacitet

Se kunskapsbasartikeln för PDF Generator Component

    8/5/2011 2015-11-15 Ej tillämpligt
ADEP Solution – Customer Communications 10.x.x   8/5/2011 9/30/2016 9/30/2018
ADEP Solution – Integrated Content Review 10.x.x   8/5/2011 9/30/2016 9/30/2018
ADEP Solution – Web Experience Management 10.x.x   8/5/2011 9/30/2016 9/30/2018
ADEP Solution – Content Repository Connector (CNCR) för AEP-versionen 10.x.x   8/5/2011 9/30/2016 9/30/2018
Advanced Form Client 4 4.0.4200.2002 6/24/2002 6/30/2007 6/30/2009
Advanced Form Client 5 5.0.4400.2002 1/6/2003 3/31/2008 3/31/2010
AEM AEM 5.6   2/8/2013 2/8/2016 2/8/2018

AEM

*AEM 6.0 stöds till 3/31/2018 (huvudsaklig) och 3/31/2020 (förlängd) vid användning tillsammans med AEM Forms 6.0.

AEM 6.0   5/22/2014 5/31/2017* 5/31/2019*
AEM Forms AEM 6.0   5/22/2014 3/31/2018 3/31/2020
AEM: Alla kapaciteter AEM 6.1   5/28/2015 5/31/2018 5/31/2020
AEM: Alla kapaciteter AEM 6.2   4/21/2016 4/30/2019 4/30/2021
AEM: Alla kapaciteter AEM 6.3   4/26/2017 4/30/2020 4/30/2022
AEM: Alla kapaciteter AEM 6.4   4/4/2018 4/30/2021 4/30/2023
AEM: Alla kapaciteter AEM 6.5   4/8/2019 Servicepaket för AEM 6.5 kommer att fortsätta att släppas kvartalsvis. AEM 6.5 är grunden för metoden med kontinuerliga releaser. De senaste sex servicepaketen för AEM 6.5 kommer att stödjas.   Ej tillämpbart
AEM-tillägg för Customer Communications, tillhandahålls av LiveCycle 11.x.x   3/22/2013 3/31/2018 3/31/2020
AEM-tillägg för dokumentsäkerhet, tillhandahålls av LiveCycle 11.x.x   3/22/2013 3/31/2018 3/31/2020
AEM-tillägg för dokumenttjänster, tillhandahålls av LiveCycle 11.x.x   3/22/2013 3/31/2018 3/31/2020

Adobe Experience Manager Guides 

(tidigare varumärkt som XML-dokumentation för Adobe Experience Manager) 

4.1   07/01/2022 
06/30/2025 
06/30/2027 
Experience Manager Guides 
4.2   02/22/2023 
02/21/2026 
02/21/2028 
Experience Manager Guides 
4.3   07/26/2023 
07/25/2026 
07/25/2028 
Experience Manager Guides 
4.4  

01/29/2024 

01/28/2027 

01/27/2029 

Barcoded Paper Forms Solution 6   7/6/2004 9/30/2009 9/30/2011

C – D

Produktnamn Version Build Allmän tillgänglighet Huvudsaklig support upphör Förlängd support upphör
Campaign 6.1   3/29/2013 3/29/2020 3/29/2022
Campaign/Neolane 6.0   10/10/2011 10/10/2016 10/10/2018
Campaign/Neolane 5.11   9/24/2009 9/24/2014 9/24/2016
Campaign Classic 7   3/31/2017 3/31/2027
Ej tillämpligt
Campaign Managed Cloud Services
8  

6/1/2021

6/1/2030
Ej tillämpligt

Captivate Classic

2019

11.8.2

8/22/2018

8/23/2026

8/23/2027

Captivate 

2017

10.0.0.192

4/12/2017

4/13/2022

4/13/2023

Captivate 

9

 

8/19/2015

8/20/2020

8/20/2022

Central / Central Workstation Edition / Central Pro Output Server / OS400 5.5 5.5.0.308 12/9/2002 12/31/2008 12/31/2010
ColdFusion 8.x.x   7/30/2007 7/31/2012 7/31/2014
ColdFusion 9.x   10/5/2009 12/31/2014 12/31/2016
ColdFusion 10.x   5/15/2012 5/16/2017 5/16/2019
ColdFusion 11.x   4/29/2014 4/30/2019 4/30/2021
ColdFusion 2016   2/16/2016 2/17/2021 2/17/2022
ColdFusion 2018   7/12/2018 7/13/2023 7/13/2024
ColdFusion 2021   11/11/2020 11/10/2025
11/10/2026
ColdFusion 2023   05/17/2023
05/16/2028
05/16/2029
ColdFusion Builder 1   3/22/2010 3/31/2015 3/31/2017
ColdFusion Builder 2.x   5/3/2011 5/31/2016 5/31/2018
ColdFusion Builder 3.x   4/29/2014 4/30/2019 4/30/2021
ColdFusion Builder 2016   2/16/2016 2/17/2021 2/17/2022
ColdFusion Builder 2018   7/12/2018 7/13/2023 7/13/2024

Commerce

Alla

Alla

Se Livscykelpolicy för programvaran Adobe Commerce

Se Livscykelpolicy för programvaran Adobe Commerce

Kontakta kontorepresentanten

Comp

 

iOS: 3.0.5

Android: 1.0.209

03/27/2019

2/15/2022

4/29/2022

Connect 10.5

 

 

7/28/2019

7/28/2022

7/28/2024

Connect 10.6

 

 

11/17/2019

11/17/2022

11/17/2024

Connect 10.8

 

 

06/08/2020

06/08/2023

06/08/2025

Connect 11.0

 

 

09/17/2020

09/17/2023

09/17/2025

Connect 11.2

   

03/10/2021

03/10/2024

03/10/2026

Connect 11.3

   

09/26/2021

09/26/2024

09/26/2026

Connect 11.4

 

 

12/07/2021

12/07/2024

12/07/2026

Connect 12.0    

09/15/2022

09/15/2025

09/15/2027

Connect 12.1    

10/19/2022

10/19/2025

10/19/2027

Connect 12.2    

04/03/2023 

04/03/2026 

04/03/2028 

Connect 12.3    

05/10/2023 

05/10/2026 

05/10/2028 

Connect 12.4    

08/11/2023 

08/11/2026  

08/11/2028 

Connect 12.5    

10/09/2023 

10/09/2026

10/09/2028 

Contribute 6.5 Ej tillämpligt 12/1/2005
2/1/2018
8/1/2018
CQ CQ 5.4   2/22/2011 2/22/2014 2/22/2016
CQ CQ 5.5   2/25/2012 2/25/2015 2/25/2017
Creative Suite appar och sviter     5/7/2012 5/31/2017 5/31/2019
Designer 6 6.0.040516.0.129238.0 6/8/2004 6/30/2009 6/30/2011
Digital Enterprise Platform (ADEP) – LC ES2 datum gäller för innehållstjänster 10.x.x   8/5/2011 9/30/2016 9/30/2018
Digital Publishing Suite       8/31/2019  
Director 12 Ej tillämpligt   10/8/2019
12/31/2022
Distiller Server 8   11/30/2007 5/31/2013 Ej tillämpligt
Document Security Server (alla plattformar) 6 6.0.40521.0.130338.0 6/1/2004 6/30/2009 6/30/2011
Document Server 5   11/22/2002 12/31/2007 12/31/2009
Document Server 6   12/24/2003 12/31/2008 12/31/2010
Document Server for Reader Extensions 5   11/22/2002 12/31/2007 12/31/2009
Document Server for Reader Extensions 6   12/24/2003 12/31/2008 12/31/2010
Drive CC 5.x   8/6/2013 11/2/2016 12/11/2017

E – F

Produktnamn Version Build Allmän tillgänglighet Huvudsaklig support upphör Förlängd support upphör
eLearning Suite 6.x   11/30/2015 12/30/2016  
Encore CS6   April 2003
05/12/2014
05/12/2016
Fireworks 12 Ej tillämpligt 03/24/2007
05/07/2013
05/07/2015
Flash Access 2   5/10/2010 6/30/2015 6/30/2017
Flash Access 3   9/7/2011 9/30/2016 9/30/2018
Flash Builder 4   3/23/2010 3/31/2015 3/31/2017
Flash Builder 4.5   5/3/2011 5/31/2016 5/31/2018
Flash Builder 4.7   12/4/2012 12/31/2017 12/31/2019
Flash Media Enterprise Server 4   9/8/2010 9/8/2013 Ej tillämpligt
Flash Media Enterprise Server 4.5   9/8/2011 9/8/2014 Ej tillämpligt
Flash Media Interactive Server 3.5   1/12/2009 4/2/2012 Ej tillämpligt
Flash Media Live Encoder 3.2   6/1/2016 9/1/2016 9/1/2016
Flash Media Rights Management Server 1   3/19/2008 4/2/2012 3/31/2013
Flash Media Streaming Server 3.5   1/12/2009 4/2/2012 Ej tillämpligt
Flex 2   6/28/2006 6/28/2011 6/28/2013
Flex 3   2/28/2008 2/28/2013 2/28/2015
Font Folio 11.1   3/13/1995 E/T E/T
Form Designer 5 5.0.4400.2002 1/6/2003 3/31/2008 3/31/2010
Form Manager (alla plattformar) 6 6.0.40713.0.139469.0 7/29/2004 9/30/2009 9/30/2011
Form Server 5 5.0.4332.2002 1/6/2003 3/31/2008 3/31/2010
Form Server 5.1 5.1.42326 9/9/2003 3/31/2008 3/31/2010
Form Server (alla plattformar) 6 6.0.40521.0.130338.0 6/1/2004 6/30/2009 6/30/2011
Form Server for Documentum 5.1   12/19/2003 3/31/2008 3/31/2010
Form Server for Documentum 6   3/31/2005 3/31/2010 3/31/2012
Form Server for IBM 5.1   11/26/2003 3/31/2008 3/31/2010
Form Server för IBM (alla plattformar) 6   12/1/2004 6/30/2009 6/30/2011
FormFlow 99 End User Components (komponenter för slutanvändare) 2 2.0.303.15952 11/16/1998 12/31/2006 12/31/2008
FormFlow 99 TE End User Components (komponenter för slutanvändare) 3 3.0.2300.2000 10/23/2000 12/31/2006 12/31/2008
FrameMaker
2015 års utgåva   02/06/2015 
30/05/2020 30/05/2022
FrameMaker
2017 års utgåva   01/31/2017 01/31/2022 01/31/2024
FrameMaker
2019 års utgåva   08/22/2019 08/22/2024 08/22/2026
FrameMaker
2020 års utgåva   09/08/2020
09/08/2025
09/08/2027
FrameMaker
2022 års utgåva   09/29/2022 
Buggfixar från support och säkerhetskorrigeringar för den aktuella versionen (N) och korrigeringar av säkerhetssårbarheter för den tidigare huvudversionen (N-1). 
E/T 
FrameMaker Publishing Server 12   01/14/2014 01/31/2019 01/31/2021
FrameMaker Publishing Server 2015 års utgåva   02/06/2015 
30/05/2020 30/05/2022
FrameMaker Publishing Server 2017 års utgåva   01/31/2017 01/31/2022 01/31/2024
FrameMaker Publishing Server 2019 års utgåva   08/22/2019 08/22/2024 08/22/2026
FrameMaker Publishing Server
Utgåva sommaren 2020
  09/08/2020 
09/08/2025 
09/08/2027
FrameMaker Publishing Server 
Utgåva december 2022 
  01/05/2023   
Buggfixar från support och säkerhetskorrigeringar för den aktuella versionen (N) och korrigeringar av säkerhetssårbarheter för den tidigare huvudversionen (N-1).   
E/T 

G – J

Produktnamn Version Build Allmän tillgänglighet Huvudsaklig support upphör Förlängd support upphör
Graphics Server 2   11/22/2002 12/31/2007 Ej tillämpligt
Graphics Server 2.1   7/18/2003 12/31/2007 Ej tillämpligt
Illustrator Draw 4.9.7
  7/19/2021  01/10/2022 Ej tillämpligt
InDesign Server CS2   11/4/2005 11/30/2010 11/30/2012
InDesign Server CS3   5/25/2007 5/31/2012 5/31/2014
InDesign Server CS4   1/20/2009 2/28/2014 2/28/2016
InDesign Server CS5   4/30/2010 4/12/2015 4/12/2017
InDesign Server CS5.5   5/3/2011 5/31/2016 5/31/2018
JetForm Central / Central Pro / Personal Edition / AS400 5.2 5.2.6.186 7/30/1999 12/31/2006 12/31/2008
JetForm Central / Central Pro / Personal Edition / AS400 5.2 5.2.8.311 1/27/2000 12/31/2006 12/31/2008
JetForm Central / Central Pro / Personal Edition / AS400 5.3 5.3.0.150 6/26/2000 12/31/2006 12/31/2008
JetForm Central / Central Pro / Personal Edition / OS400 5.4 5.4.0.161 7/4/2001 12/31/2006 12/31/2008
JetForm Design 5.1 5.1.281 11/1/1997 12/31/2006 12/31/2008
JetForm Design 5.1 5.1.406 3/9/1998 12/31/2006 12/31/2008
JetForm Design 5.2 5.2.290 11/5/1998 12/31/2006 12/31/2008
JetForm Design 5.2 5.2.350 2/10/1999 12/31/2006 12/31/2008
JetForm Design 5.2 5.2.6.187 7/29/1999 12/31/2006 12/31/2008
JetForm Design 5.2 5.2.8.312 1/11/2000 12/31/2006 12/31/2008
JetForm Design 5.3 5.3.0.143 6/26/2000 12/31/2006 12/31/2008
JetForm Design 5.3 5.3.1.210 8/25/2000 12/31/2006 12/31/2008
JetForm Design 5.3 5.3.2.262 12/14/2000 12/31/2006 12/31/2008
JetForm E-Process Framework 2 2.0.63.0 3/17/2000 12/31/2006 12/31/2008
JetForm E-Process Framework 2.0.1 2.0.1.1094 6/27/2000 12/31/2006 12/31/2008
JetForm E-Process Framework 2.0.1 2.0.1 (J1) 7/18/2000 12/31/2006 12/31/2008
JetForm E-Process Framework 2 2.0.65 ? 12/31/2006 12/31/2008
JetForm Filler / Filler Pro 5.1 5.1.283 11/1/1997 12/31/2006 12/31/2008
JetForm Filler / Filler Pro 5.2 5.2.350 2/11/1999 12/31/2006 12/31/2008
JetForm Filler / Filler Pro 5.2 5.2.600.602 8/18/1999 12/31/2006 12/31/2008
JetForm Filler / Filler Pro 5.2 5.2.600.694 10/28/1999 12/31/2006 12/31/2008
JetForm FormFlow 99 Form Designer 2 2.0.303.15952 11/16/1998 12/31/2006 12/31/2008
JetForm FormFlow 99 Form Designer 3.1 3.1.3110.2001 5/16/2001 12/31/2006 12/31/2008
JetForm FormFlow 99 Form Designer 3.1 3.1.5060.2001 11/16/2001 12/31/2006 12/31/2008
JetForm FormFlow 99 Form Designer 3.1 3.1.5 ? 12/31/2006 12/31/2008
JetForm FormFlow 99 TE Form Designer 3 3.0.2300.2000 10/23/2000 12/31/2006 12/31/2008
JetForm InTempo 4.0.3 4.0.3060.0 10/27/1999 12/31/2006 12/31/2008
JetForm InTempo 5 5.0.62 2/26/2002 3/31/2007 3/31/2009
JetForm InTempo 5.0.1 5.0.1074.0 12/23/2002 3/31/2007 3/31/2009
JetForm Output Pak for Oracle Applications 5.2 5.2.60 3/10/1999 12/31/2006 12/31/2008
JetForm Output Pak for Oracle Applications 5.3 5.3.0.86 3/30/2001 12/31/2006 12/31/2008
JetForm Output Pak for Oracle Applications 5.4 5.4.0.211 8/3/2001 12/31/2006 12/31/2008
JetForm Output Pak for Oracle Applications 5.2 5.2.077 ? 12/31/2006 12/31/2008
JetForm ReachForm 1 1.0 (FF99 2.6.2110/FormServer 1.00.2116) 5/24/2000 12/31/2006 12/31/2008
JetForm ReachForm 2 2.0.0.3100 5/3/2001 12/31/2006 12/31/2008
JetForm ReachForm 2.1 2.1.3194 10/3/2001 12/31/2006 12/31/2008
JetForm SAP Output Pak 5.2 5.2.6.197 8/17/1999 12/31/2006 12/31/2008
JetForm SAP Output Pak 5.3 5.3.263 10/3/2000 12/31/2006 12/31/2008
JetForm Web Output Pak 2 2.0.3.102 5/1/2001 12/31/2006 12/31/2008
JetForm Web Output Pak for Win NT 2 2.0.0.304 11/3/2000 12/31/2006 12/31/2008
JetForm Web Output Pak 1 1.0.0.182 7/5/2000 12/31/2006 12/31/2008

L – M

Produktnamn Version Build Allmän tillgänglighet Huvudsaklig support upphör Förlängd support upphör
LeanPrint 1.x   7/11/2016 6/1/2018 Ej tillämpligt
LiveCycle Designer 7.x.x   12/24/2004 6/30/2011 6/30/2013
LiveCycle Policy Server 7.x.x   12/28/2004 6/30/2011 6/30/2013
LiveCycle Document Security 7.x.x   2/15/2005 6/30/2011 6/30/2013
LiveCycle Reader Extensions 7.x.x   3/4/2005 6/30/2011 6/30/2013
LiveCycle Barcoded Forms ST 7.x.x   3/22/2005 6/30/2011 6/30/2013
LiveCycle Forms 7.x.x   6/15/2005 6/30/2011 6/30/2013
LiveCycle Form Manager 7.x.x   7/28/2005 6/30/2011 6/30/2013
LiveCycle Workflow 7.x.x   7/28/2005 6/30/2011 6/30/2013
LiveCycle Workflow SDK 7.x.x   7/28/2005 6/30/2011 6/30/2013
LiveCycle Forms for IBM 7.x.x   10/25/2005 6/30/2011 6/30/2013
LiveCycle Forms for FileNet 7.x.x   11/18/2005 6/30/2011 6/30/2013
LiveCycle Forms for Documentum 7.x.x   11/28/2005 6/30/2011 6/30/2013
LiveCycle Print 7.x.x   1/6/2006 6/30/2011 6/30/2013
LiveCycle PDF Generator Elements 7.x.x   1/18/2006 6/30/2011 6/30/2013
LiveCycle PDF Generator for PostScript 7.x.x   1/18/2006 6/30/2011 6/30/2013
LiveCycle PDF Generator Professional 7.x.x   1/25/2006 6/30/2011 6/30/2013
LiveCycle Assembler 7.x.x   6/4/2006 6/30/2011 6/30/2013
LiveCycle Data Services 2.5.x   5/27/2007 6/30/2012 6/30/2014
LiveCycle Barcoded Forms ES 8.x.x   7/18/2007 7/31/2012 7/31/2014
LiveCycle Designer ES 8.x.x   7/18/2007 7/31/2012 7/31/2014
LiveCycle Digital Signatures ES 8.x.x   7/18/2007 7/31/2012 7/31/2014
LiveCycle Forms ES 8.x.x   7/18/2007 7/31/2012 7/31/2014
LiveCycle Forms for Documentum 8.x.x   7/18/2007 7/31/2012 7/31/2014
LiveCycle Forms for FileNet 8.x.x   7/18/2007 7/31/2012 7/31/2014
LiveCycle Forms for IBM 8.x.x   7/18/2007 7/31/2012 7/31/2014
LiveCycle Output ES 8.x.x   7/18/2007 7/31/2012 7/31/2014

LiveCycle PDF Generator ES

Se kunskapsbasartikeln

8.x.x   7/18/2007 7/31/2012 7/31/2014
LiveCycle Process Management ES 8.x.x   7/18/2007 7/31/2012 7/31/2014
LiveCycle Production Print ES 8.x.x   7/18/2007 7/31/2012 7/31/2014
LiveCycle Reader Extensions ES 8.x.x   7/18/2007 7/31/2012 7/31/2014
LiveCycle Rights Management ES 8.x.x   7/18/2007 7/31/2012 7/31/2014
LiveCycle Workbench ES 8.x.x   7/18/2007 7/31/2012 7/31/2014
LiveCycle Data Services ES 2.6.x   7/15/2008 9/30/2013 9/30/2015
LiveCycle Content Services ES 8.x.x   7/17/2008 7/31/2012 7/31/2014

LiveCycle PDF Generator 3D ES

Se kunskapsbasartikeln

8.x.x   7/17/2008 7/31/2012 7/31/2014
LiveCycle Business Activity Monitoring ES2 9.x.x   11/15/2009 12/31/2014 12/31/2016
LiveCycle Business Activity Monitoring förlängd ES2 9.x.x   11/15/2009 12/31/2014 12/31/2016
LiveCycle Content Services ES2 9.x.x   11/15/2009 12/31/2014 Ej tillämpligt
LiveCycle Data Services ES2 3.0.x   11/15/2009 12/31/2014 12/31/2016
LiveCycle Designer ES2 9.x.x   11/15/2009 12/31/2014 12/31/2016
LiveCycle Digital Signatures ES2 9.x.x   11/15/2009 12/31/2014 12/31/2016
LiveCycle for Documentum ES2 9.x.x   11/15/2009 12/31/2014 12/31/2016
LiveCycle Forms ES2 9.x.x   11/15/2009 12/31/2014 12/31/2016
LiveCycle Forms for FileNet ES2 9.x.x   11/15/2009 12/31/2014 12/31/2016
LiveCycle Forms for IBM ES2 9.x.x   11/15/2009 12/31/2014 12/31/2016
LiveCycle Output ES2 9.x.x   11/15/2009 12/31/2014 12/31/2016

LiveCycle PDF Generator 3D ES2

Se kunskapsbasartikeln

9.x.x   11/15/2009 12/31/2014 Ej tillämpligt

LiveCycle PDF Generator ES2

Se kunskapsbasartikeln

9.x.x   11/15/2009 12/31/2014 11/30/2015
LiveCycle Process Management ES2 9.x.x   11/15/2009 12/31/2014 12/31/2016
LiveCycle Reader Extensions ES2 9.x.x   11/15/2009 12/31/2014 12/31/2016
LiveCycle Rights Management ES2 9.x.x   11/15/2009 12/31/2014 12/31/2016
LiveCycle Workbench ES2 9.x.x   11/15/2009 12/31/2014 12/31/2016
LiveCycle Mosaic ES2 9.x.x   11/22/2009 12/31/2014 12/31/2016
LiveCycle Production Print ES2 9.x.x   12/14/2009 12/31/2014 12/31/2016
LiveCycle for SharePoint ES2 9.x.x   10/15/2010 12/31/2014 12/31/2016
LiveCycle Solution Accelerator – Correspondence Management 9.5.x   10/15/2010 12/31/2014 12/31/2016
LiveCycle Solution Accelerator – Interactive Statements 9.5.x   10/15/2010 12/31/2014 12/31/2016
LiveCycle Solution Accelerator – Managed Review and Approval 9.5.x   10/15/2010 12/31/2014 12/31/2016
LiveCycle Correspondence Management Solution 10.x.x   3/10/2012 3/31/2017 3/31/2019
LiveCycle Data Services ES3 4.6.x   3/10/2012 3/31/2017 Ej tillämpligt
LiveCycle Designer ES3 10.x.x   3/10/2012 3/31/2017 3/31/2019
LiveCycle Digital Signatures ES3 10.x.x   3/10/2012 3/31/2017 3/31/2019
LiveCycle ES3 Connector for EMC Documentum 10.x.x   3/10/2012 3/31/2017 3/31/2019
LiveCycle ES3 Connector for IBM Content Manager 10.x.x   3/10/2012 3/31/2017 3/31/2019
LiveCycle ES3 Connector for IBM FileNet 10.x.x   3/10/2012 3/31/2017 3/31/2019
LiveCycle ES3 Connector for Microsoft SharePoint 10.x.x   3/10/2012 3/31/2017 3/31/2019
LiveCycle Forms ES3 10.x.x   3/10/2012 3/31/2017 3/31/2019
LiveCycle Output ES3 10.x.x   3/10/2012 3/31/2017 3/31/2019

LiveCycle PDF Generator ES3

Se kunskapsbasartikeln

10.x.x   3/10/2012 2015-11-15 Ej tillämpligt
LiveCycle Process Management ES3 10.x.x   3/10/2012 3/31/2017 3/31/2019
LiveCycle Reader Extensions ES3 10.x.x   3/10/2012 3/31/2017 3/31/2019
LiveCycle Rights Management ES3 10.x.x   3/10/2012 3/31/2017 3/31/2019
LiveCycle Workbench ES3 10.x.x   3/10/2012 3/31/2017 3/31/2019
LiveCycle Correspondence Management Solution 11.x.x   3/22/2013 3/31/2018 3/31/2020
LiveCycle Data Services ES4 4.7.x   3/22/2013 3/31/2018 Ej tillämpligt
LiveCycle Designer ES4 11.x.x   3/22/2013 3/31/2018 3/31/2020
LiveCycle Digital Signatures ES4 11.x.x   3/22/2013 3/31/2018 3/31/2020
LiveCycle ES4 Connector for EMC Documentum 11.x.x   3/22/2013 3/31/2018 3/31/2020
LiveCycle ES4 Connector for IBM Content Manager 11.x.x   3/22/2013 3/31/2018 3/31/2020
LiveCycle ES4 Connector for IBM FileNet 11.x.x   3/22/2013 3/31/2018 3/31/2020
LiveCycle ES4 Connector for Microsoft SharePoint 11.x.x   3/22/2013 3/31/2018 3/31/2020
LiveCycle Forms ES4 11.x.x   3/22/2013 3/31/2018 3/31/2020
LiveCycle Forms Pro ES4 11.x.x   3/22/2013 3/31/2018 3/31/2020
LiveCycle Forms Pro ES4 Tillägg 11.x.x   3/22/2013 3/31/2018 3/31/2020
LiveCycle Forms Standard ES4 11.x.x   3/22/2013 3/31/2018 3/31/2020
LiveCycle Output ES4 11.x.x   3/22/2013 3/31/2018 3/31/2020

LiveCycle PDF Generator ES4

Se kunskapsbasartikeln

11.x.x   3/22/2013 2017-10-15 Ej tillämpligt
LiveCycle Process Management ES4 11.x.x   3/22/2013 3/31/2018 3/31/2020
LiveCycle Reader Extensions ES4 11.x.x   3/22/2013 3/31/2018 3/31/2020
LiveCycle Rights Management ES4 11.x.x   3/22/2013 3/31/2018 3/31/2020
LiveCycle Workbench ES4 11.x.x   3/22/2013 3/31/2018 3/31/2020
Lightroom 6 6.x   12/2017  
10/2018 02/2019
Macromedia ColdFusion 7.x.x   2/7/2005 2/7/2010 2/7/2012
Macromedia Flash Communication Server MX 1   7/9/2002 7/9/2007 Ej tillämpligt
Macromedia Flash Communication Server MX 1.5   4/15/2003 4/15/2008 Ej tillämpligt
Macromedia Flex 1.5   2/1/2004 2/1/2009 2/1/2011
Media Server förlängd 5   6/21/2012 6/21/2018
Media Server Professional 5   6/21/2012 6/21/2018
Media Server Standard 5   6/21/2012 6/21/2018
Muse 2018.1   5/5/2012 3/26/2020 Ej tillämpligt

N – Z

Produktnamn Version Build Allmän tillgänglighet Huvudsaklig support upphör Förlängd support upphör
Output Designer 5.5 5.5.0.317 12/9/2002 12/31/2008 12/31/2010
Output Designer 5.5 5.5.1.280 12/4/2003 12/31/2008 12/31/2010
Output Designer 5.6 5.6 12/17/2005 12/31/2010 12/31/2012
Output Designer 5.7 5.7 4/9/2009 6/30/2014 6/30/2016
Output Manager 5 5 8/7/2003 12/31/2006 Ej tillämpligt
Output Manager 5.3 5.3 9/30/2005 1/30/2012 Ej tillämpligt
Output Pak for mySAP.com 5.5 5.5.0.324 12/9/2002 12/31/2008 12/31/2010
Output Pak for mySAP.com 5.5 5.5.0.301 4/1/2003 12/31/2008 12/31/2010
Output Pak for mySAP.com 5.6 5.6 12/17/2005 12/31/2010 12/31/2012
Output Pak for mySAP.com 5.7 5.7 04/09/2009 06/30/2014 6/30/2016
Output Pak for SAP R/3 5.2 5.2.12 01/28/1999 12/31/2006 12/31/2008
Photoshop Camera
  • iOS: 1.5
  • Android: 1.4
  • iOS: 1.5.0
  • Android: 1.4.2
06/09/2020
01/19/2023
 
Photoshop Sketch 4.9.8
  07/19/2021
01/10/2022 Ej tillämpligt
Premiere Clip
  • iOS: 2.1.2
  • Android: 1.1.6.1316
  • iOS: 18641
  • Android: 1316
10/6/2014 9/17/2019 3/17/2020
Presenter 10   6/23/2014 6/22/2019 Ej tillämpligt
Presenter 11.1   9/4/2017 9/3/2022 Ej tillämpligt
Q-Link ALLA     12/31/2006
Reader 7.x Windows och Macintosh 12/28/2004 12/28/2009 Ej tillämpligt
Reader 8.x Windows och Macintosh 11/3/2006 11/3/2011 Ej tillämpligt
Reader 9.x   6/23/2008 6/26/2013 Ej tillämpligt
Reader Extensions Server (alla plattformar) 6.1   6/1/2004 6/30/2009 6/30/2011
Reader X 10   11/18/2010 2015-11-18 Ej tillämpligt
Reader XI 11   10/15/2012 2017-10-15 Ej tillämpligt
RoboHelp
2015 års utgåva   02/06/2015 30/05/2020 30/05/2022
RoboHelp
2017 års utgåva   01/31/2017 01/31/2022 01/31/2024
RoboHelp
2019 års utgåva   08/22/2019 08/22/2024 08/22/2026
RoboHelp
2020 års utgåva
  09/8/2020
9/8/2025
9/8/2027
RoboHelp 2022 års utgåva   9/29/2022 
Buggfixar från support och säkerhetskorrigeringar för den aktuella versionen (N) och korrigeringar av säkerhetssårbarheter för den tidigare huvudversionen (N-1). 
E/T 
RoboHelp Server 9   1/11/2011 1/31/2016 1/31/2018
RoboHelp Server 10   4/12/2016 4/11/2021 4/11/2023
RoboHelp Server
RoboHelp Server 11 utgåva 
  9/8/2020
9/8/2025
9/8/2027
Scout 2018 v1.1.3x
1.1.3.354
1/10/2013
5/8/2018
5/8/2019
Shockwave 12.3 12.3.5.205 4/18/2005 4/9/2019

4/9/2022

OBS: Kunder som har EULA-distributionslicenser fortsätter att få support fram till att deras 1-åriga avtal går ut. Företagskunder fortsätter att få support tills deras avtal går ut år 2022.

Story CC 1.x (HTML), 3.0 (Flex) 1.12 (HTML), 3.0.2(Flex)  1/22/2018 1/22/2019 1/22/2019
Web Output Pak 2 2.0.5.304 11/20/2003 12/31/2008 12/31/2010
Web Output Pak 2.0.7 2.0.7 4/20/2009 6/30/2014 6/30/2016
Web Output Pak for SAP 2 2.0.0.406 2/19/2001 12/31/2006 12/31/2008
Web Output Pak; med användning av 5.6 JFMerge 2 2.0.5.304 11/20/2003 12/31/2010 12/31/2012
Workflow Server 6.1 6.1.56.0 4/4/2003 9/30/2007 9/30/2009
Workflow Server 6.2 6.2.121.0 9/9/2003 9/30/2007 9/30/2009

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?