Överför dina teckensnitt till Creative Cloud

Få tillgång till dina egna teckensnitt i Adobe-program och andra datorprogram (t.ex. Microsoft Office) och använd dem sedan i kreationer och projekt.

Innan du börjar

När du lägger till teckensnittsfiler måste du se till att

 • filstorleken inte är större än 512 MB
 • teckensnittet är av typen TrueType (.ttf) eller OpenType® (.otf)
 • du har rättigheter och licenser för att använda de överförda teckensnitten.

Mer information om hur Creative Cloud hanterar teckensnitt som du överför finns i Teckensnittsanvändning och -rättigheter.

Gör teckensnitten tillgängliga i Creative Cloud-program

Överför dina teckensnitt till Creative Cloud-datorprogrammet och använd dem i Adobe-program och andra datorprogram.

Obs!

Företagsanvändare? Med en företagsprenumeration kan bara administratörer ladda upp teckensnitten. Slutanvändare kan bara använda de anpassade teckensnitt som administratören har delat. (Om du är administratör kan du läsa Överför och dela anpassade teckensnitt med företagsanvändare.)

 1. Öppna Creative Cloud-datorprogrammet. (Välj ikonen   i aktivitetsfältet i Windows eller i menyfältet i macOS.)

 2. Välj teckensnittsikonen  uppe till höger.

  Välj teckensnittsikonen

 3. Välj Överförda teckensnitt i den vänstra sidopanelen.

  Alternativet Överförda teckensnitt visas i den vänstra panelen i Creative Cloud-datorprogrammet
  Välj alternativet för överförda teckensnitt som visas i den vänstra panelen i Creative Cloud-datorprogrammet för att överföra teckensnitt till Creative Cloud-datorprogrammet från datorn.

 4. Välj teckensnitt från datorn om du vill lägga till dem eller dra dem bara till det angivna området. (Välj Lägg till fler för att lägga till fler teckensnitt om du redan har använt den här funktionen.)

  Dra och släpp dina filer

  Lägg till fler teckensnitt

 5. Bekräfta att du har de rättigheter och licenser som krävs för att använda de uppladdade teckensnitten.

  Verifiera din licens

 6. Välj Lägg till.

 7. Välj Klart för att tillämpa ändringarna.

  Teckensnitten är nu tillgängliga och kan användas i dina Creative Cloud-program.

Ta bort teckensnitt

Obs!

Om du tar bort något av de tillagda teckensnitten, kommer de mediefiler som har skapats med det borttagna teckensnittet fortfarande att innehålla det.

 1. Öppna Creative Cloud-datorprogrammet. (Välj ikonen   i aktivitetsfältet i Windows eller i menyfältet i macOS.)

 2. Välj teckensnittsikonen  uppe till höger.

  Välj teckensnittsikonen

 3. Välj Överförda teckensnitt i den vänstra sidopanelen.

  Alternativet Överförda teckensnitt visas i den vänstra panelen i Creative Cloud-datorprogrammet
  Välj alternativet för överförda teckensnitt som visas i den vänstra panelen i Creative Cloud-datorprogrammet för att överföra teckensnitt till Creative Cloud-datorprogrammet från datorn.

 4. Välj ett teckensnitt och välj sedan ikonen Fler alternativ .

  Ta bort teckensnitt

 5. Välj Ta bort

 6. Bekräfta att du vill ta bort teckensnittet. När du har gjort det går teckensnittet inte längre att använda.

Teckensnittsanvändning och -rättigheter

Se till att du läser igenom och förstår licensavtalet för slutanvändare (EULA) som beskriver tillåtna rättigheter för och tillåten användning av teckensnittet. Undvik också alla funktioner och arbetsflöden som bryter mot slutanvändaravtalet, eller avstå helt från att använda den här funktionen. För att göra det lättare för dig att bestämma dig ger vi här några exempel på hur teckensnitt hanteras när de läggs till i Creative Cloud med den här funktionen.

När du lägger till ett teckensnitt till Creative Cloud kommer inte vi på Adobe att ändra på det, men vi kommer att lagra teckensnittet i Creative Cloud. Vi kan också komma att göra och distribuera kopior som du kan använda på datorer och andra enheter där du loggar in med ditt Adobe ID. Adobe kommer inte att distribuera ditt teckensnitt eller göra det tillgängligt för någon annan användare.

Via Creative Cloud kommer du att kunna välja ditt teckensnitt från teckensnittsmenyn i Adobe-program och -tjänster för DTP, precis som om du hade installerat teckensnittet själv. Slutanvändaravtalet för ditt teckensnitt kan förbjuda viss användning. Så är det för alla teckensnitt du installerar. Exempel:

 • Bädda in teckensnittet i en PDF eller e-bok,
 • Använda teckensnittet i arbete som ska distribueras i kommersiellt syfte eller
 • Kopiera teckensnittet för lagring eller distribution med paketfunktionen.

Se till att din användning av alla Adobe-funktioner överensstämmer med slutanvändaravtalet. Om du är osäker på om slutanvändaravtalet tillåter att du lägger till ett teckensnitt till Creative Cloud, och om det får användas via den här funktionen, kontaktar du leverantören, designern eller återförsäljaren som du köpte slutanvändaravtalet från.

Vanliga frågor

Du kan överföra ett obegränsat antal teckensnittsfiler till ditt konto. Du kan lägga till upp till 20 teckensnittsfiler per överföring.

Prenumerationer på Creative Cloud med tillgång till hela Adobe Fonts-biblioteket kan använda den här Creative Cloud-tjänsten. Funktionen är inte tillgänglig för gratisanvändare, utbildningsanvändare vars prenumerationer inte inkluderar hela Adobe Fonts-biblioteket eller Enterprise-användare.

Om du lägger till teckensnitt i Creative Cloud får du för närvarande tillgång till dina teckensnitt på din dator endast när du loggar in på Creative Cloud-datorprogrammet. Den här funktionen kommer att vara tillgänglig för Creative Cloud-mobilappar i en framtida uppdatering.

Om du överför teckensnitt till Creative Cloud och senare avbryter din prenumeration, kommer lokalt installerade teckensnitt att finnas kvar på dina datorer. Du kommer dock inte att kunna hantera de överförda teckensnitten från Creative Cloud-datorprogrammet.

Datorteckensnittsfiler installeras automatiskt i datorns lokala teckensnittskatalog:

 • Windows 7 och senare: Windows > Teckensnitt
 • Mac OS X och senare: System > Bibliotek > Teckensnitt

Du kanske inte kan lägga till ett teckensnitt till Creative Cloud av olika anledningar. Det är troligt att du försöker lägga till

 • teckensnitt som redan är installerade på enheten
 • teckensnitt som redan finns i Adobe Fonts-biblioteket
 • teckensnitt som inte är korrekt licensierade och inte klarar våra valideringstester.

Se till att du använder rätt format för teckensnittsfilen och verifiera att teckensnittet är korrekt licensierat. Du kan också konvertera teckensnittet till ett filformat som stöds.

Om du nyligen har övergått till Teams och ser Anpassade teckensnitt i stället för Överför teckensnitt till Creative Cloud i Creative Cloud-datorprogrammet bör du vänta ett dygn och sedan försöka lägga till teckensnitten. Om du inte ser Överför teckensnitt till Creative Cloud ens efter ett dygn ska du starta om Creative Cloud-datorprogrammet med dessa kortkommandon:

 • Windows: Ctrl+Alt+R
 • macOS: Kommando+Alternativ+R
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto