Använda Adobe Fonts i Creative Cloud-program

Lär dig hur du lägger till tusentals teckensnitt via Creative Cloud-datorprogrammet så att du kan använda dem i dina program och på webbplatser.

Aktivera eller inaktivera Adobe Fonts

 1. Öppna Creative Cloud-datorprogrammet. (Välj -ikonen i aktivitetsfältet i Windows eller i menyfältet i macOS.)

 2. Välj teckensnittsikonen  uppe till höger. Välj sedan Sök teckensnitt.

  Sök teckensnitt

   Ser skärmen annorlunda ut? Se anvisningar för den tidigare versionen av Creative Cloud-datorprogrammet. 

  Ett webbläsarfönster öppnas och du loggas in på fonts.adobe.com.

 3. Bläddra igenom eller sök efter teckensnitt. Använd filtren i det vänstra sidofältet för att begränsa sökresultaten. 

 4. Välj Visa familj och visa teckensnittsfamiljens sida när du hittar ett teckensnitt som du gillar.

  Klicka på Visa familj

 5. Öppna menyn Aktivera typsnitt. Välj sedan växlingsknappen för att aktivera (eller inaktivera) en teckensnittsfamilj, individuella teckensnittsbredder eller teckenformat.

  Aktivera teckensnittsfamiljer

  Du kan komma åt de aktiverade teckensnitten på panelen Aktiva teckensnitt i Creative Cloud-datorprogrammet och i teckensnittslistan i dina datorprogram. Vissa datorprogram, t.ex. Microsoft Word, måste kanske startas om efter att ett nytt teckensnitt har aktiverats.

Inaktivera alla Adobe Fonts

 Håll listan med aktiva teckensnitt kort för att optimera prestanda. Teckensnitt som du inaktiverar finns på fliken Tidigare aktiv i Creative Cloud-datorprogrammet, så du kan enkelt aktivera dem igen när du vill.

 1. Öppna Creative Cloud-datorprogrammet. (Välj -ikonen i aktivitetsfältet i Windows eller i menyfältet i macOS.)

 2. Välj menyn Fler alternativ  uppe till höger och välj sedan ett av inaktiveringsalternativen.

  Inaktivera teckensnitt som inte används

Använda Adobe Fonts offline

Om du startar Creative Cloud-datorprogrammet i offlineläge visas inte teckensnitten i teckensnittslistorna i dina program. Men om du väljer offlineläge medan Creative Cloud-datorprogrammet körs listas fortfarande alla aktiverade teckensnitt och går att använda. 

Använda teckensnitt i äldre versioner av Creative Cloud och tredjepartsprogram

Adobe-teckensnitt som inte har använts på över 60 dagar måste installeras om för användning i äldre Creative Cloud-program och tredjepartsprogram. Creative Cloud håller programmen i gott skick genom att regelbundet rensa upp dessa teckensnitt.

Du kan snabbt installera om teckensnitt på Adobe Fonts-webbplatsen genom att välja molnikonen  bredvid det önskade teckensnittets namn i listan Aktiva teckensnitt. När teckensnitten har installerats om visas de som vanligt på alla teckensnittsmenyer. 

Vi rekommenderar att du håller Creative Cloud-programmet uppdaterat för bästa teckensnittsupplevelse. Läs mer om hur du installerar om teckensnitt som inte längre används.

Installera om teckensnitten

Inaktivera Adobe Fonts-tjänsten

Om du stänger av Adobe Fonts inaktiveras alla aktiverade teckensnitt och du kan inte aktivera andra teckensnitt från tjänsten.

 1. Gå till kontoikonen uppe till höger och välj Inställningar.

  Gå till kontoikonen uppe till höger och välj Inställningar

   Ser skärmen annorlunda ut? Se anvisningar för den tidigare versionen av Creative Cloud-datorprogrammet.

 2. Välj Tjänster på sidopanelen. Inaktivera sedan Adobe Fonts.

  Inaktivera Adobe Fonts
  Inaktivera Adobe Fonts

 3. Välj Klart för att tillämpa ändringarna.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto