Användarhandbok Avbryt

Överför och dela anpassade teckensnitt

 1. Adobe Enterprise och Teams: administrationsguide
 2. Planera distributionen
  1. Grundbegrepp
   1. Licensiering
   2. Identitet
   3. Hantering av användare
   4. Appdriftsättning
   5. Översikt av Admin Console
   6. Administratörsroller
  2. Driftsättningsguider
   1. Guide till namngiven användare-licensiering
   2. Guide till driftsättning av SDL
   3. Driftsätta Adobe Acrobat 
  3. Driftsätta Creative Cloud for education
   1. Driftsättningshandbok
   2. Godkänn Adobe-program i Googles administratörskonsol
   3. Aktivera Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrering med Canvas LMS
   5. Integrering med Blackboard Learn
   6. Konfigurera SSO för distriktsportaler och LMS:er
   7. Driftsätta Adobe Express genom Googles applicensiering
   8. Lägg till användare via registersynkronisering
   9. Rollsynkning för skolan
   10. Vanliga frågor och svar om Kivuto
   11. Riktlinjer för primära och sekundära institutioners berättigande
 3. Konfigurera din organisation
  1. Identitetstyper | Översikt
  2. Konfigurera identitet | Översikt
  3. Konfigurera en organisation med Enterprise ID
  4. Konfigurera Azure AD-federering och -synkronisering
   1. Konfigurera SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Lägg till Azure Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Azure Connector
  5. Konfigurera Google-federering och synkning
   1. Konfigurera SSO med Google-federering
   2. Lägg till Google Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Google-federering
  6. Konfigurera en organisation med Microsoft ADFS
  7. Konfigurera en organisation för distriktsportaler och LMS:er
  8. Konfigurera en organisation med andra identitetsleverantörer
   1. Skapa en katalog
   2. Bekräfta domänägarskap
   3. Lägga till domäner i kataloger
  9. Vanliga frågor om och felsökning av SSO
   1. Vanliga frågor om SSO
   2. Felsökning av SSO
   3. Vanliga frågor om utbildning
 4. Hantera organisationens konfiguration
  1. Hantera befintliga domäner och kataloger
  2. Aktivera automatiskt kontoskapande
  3. Konfigurera organisationen via katalogförtroende
  4. Migrera till en ny autentiseringsleverantör 
  5. Resursinställningar
  6. Autentiseringsinställningar
  7. Kontakter för integritet och säkerhet
  8. Konsolinställningar
  9. Hantera kryptering  
 5. Hantera produkter och berättiganden
  1. Hantera användare
   1. Översikt
   2. Administrativa roller
   3. Tekniker för användarhantering
    1. Hantera användare enskilt   
    2. Hantera flera användare (massöverföring via CSV)
    3. Verktyget för användarsynkronisering (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Rollsynkning för skolan
    6. Google Federation Sync
   4. Ändra användarens identitetstyp
   5. Hantera användargrupper
   6. Hantera kataloganvändare
   7. Hantera utvecklare
   8. Migrera befintliga användare till Adobe Admin Console
   9. Migrera användarhantering till Adobe Admin Console
  2. Hantera produkter och produktprofiler
   1. Hantera produkter
   2. Hantera produktprofiler för företagsanvändare
   3. Hantera regler för automatisk tilldelning
   4. Granska produktförfrågningar
   5. Hantera självbetjäningspolicyer
   6. Hantera programintegreringar
   7. Hantera produktbehörigheter i Admin Console  
   8. Aktivera/inaktivera tjänster för en produktprofil
   9. Fristående program | Creative Cloud for enterprise
   10. Valfria tjänster
  3. Hantera licenser för delade enheter
   1. Nyheter
   2. Driftsättningshandbok
   3. Skapa paket
   4. Återställa licenser
   5. Hantera profiler
   6. Licensieringsverktygslåda
   7. Vanliga frågor om licensiering av delade enheter
 6. Hantera lagring och resurser
  1. Lagring
   1. Hantera Enterprise-lagring
   2. Adobe Creative Cloud: Uppdatering av lagring
   3. Hantera Adobe-lagring
  2. Resursmigrering
   1. Automatisk resursmigrering
   2. Vanliga frågor och svar om automatisk resursmigrering  
   3. Hantera överförda resurser
  3. Återta resurser från en användare
  4. Migrering av elevresurser | Endast skolor
   1. Automatisk migrering av elevresurser
   2. Migrera dina resurser
 7. Hantera tjänster
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kreditpaket för team
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Använda Adobe Stock for enterprise
   4. Godkännande av Adobe Stock-licens
  2. Anpassade teckensnitt
  3. Adobe Asset Link
   1. Översikt
   2. Skapa användargrupp
   3. Konfigurera Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurera och installera Adobe Asset Link
   5. Hantera resurser
   6. Adobe Asset Link för XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurera Adobe Acrobat Sign för företag eller grupper
   2. Adobe Acrobat Sign – administratör för gruppfunktionen
   3. Hantera Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – kostnadsfritt medlemskap
   1. Översikt
 8. Driftsätta program och uppdateringar
  1. Översikt
   1. Driftsätta och leverera program och uppdateringar
   2. Planera driftsättningen
   3. Förbereda driftsättningen
  2. Skapa paket
   1. Paketera program via Admin Console
   2. Skapa paket för namngiven användarlicensiering
   3. Adobe-mallar för paket
   4. Hantera paket
   5. Hantera enhetslicenser
   6. Licensiering med serienummer
  3. Anpassa paket
   1. Anpassa Creative Cloud-datorprogrammet
   2. Ta med tillägg i ditt paket
  4. Driftsätta paket 
   1. Driftsätta paket
   2. Driftsätta Adobe-paket med Microsoft Intune
   3. Driftsätta Adobe-paket med SCCM
   4. Driftsätta Adobe-paket med ARD
   5. Installera produkter i mappen Exceptions
   6. Avinstallera Creative Cloud-produkter
   7. Använda Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Licensidentifierare för Adobe Creative Cloud
  5. Hantera uppdateringar
   1. Ändra hanteringen för Adobe enterprise- och teams-kunder
   2. Driftsätta uppdateringar
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Översikt över AUSST
   2. Konfigurera den interna uppdateringsservern
   3. Underhålla den interna uppdateringsservern
   4. Vanliga användningsfall för AUSST   
   5. Felsöka den interna uppdateringsservern
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Använda Adobe Remote Update Manager
   2. Kanal-id för användning med Adobe Remote Update Manager
   3. Lösa RUM-fel
  8. Felsökning
   1. Felsöka installations- och avinstallationsfel för Creative Cloud-program
   2. Kontrollera om ett paket används genom att skicka frågor till klientdatorer
   3. Felmeddelandet ”Installationen misslyckades” för Creative Cloud-paket
  9. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidigare)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Versionsinformation om Creative Cloud Packager
   3. Paketering av program
   4. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager
   5. Skapa namngivna licenspaket
   6. Skapa paket med enhetslicenser
   7. Skapa ett licenspaket
   8. Skapa paket med serienummerlicenser
   9. Automatiserad paketering
   10. Paketera produkter som inte ingår i Creative Cloud
   11. Redigera och spara konfigurationer
   12. Ange språkversion på systemnivå
 9. Hantera ditt konto
  1. Hantera ditt Teams-konto
   1. Översikt
   2. Uppdatera betalningsinformation
   3. Hantera fakturor
   4. Ändra avtalsägare
   5. Byta återförsäljare
  2. Tilldela en Teams-användare licenser
  3. Lägg till produkter och licenser
  4. Förlängningar
   1. Teammedlemskap: förlängningar
   2. Enterprise i VIP: Förnyelser och efterlevnad
  5. Automatiserade utgångsstadier för ETLA-avtal
  6. Byta avtalstyp i en befintlig Adobe Admin Console
  7. Efterlevnadskrav för inköpsbeställning
  8. VIP (Value Incentive Plan) i Kina
  9. Hjälp om VIP Select
 10. Rapporter och loggar
  1. Granskningslogg
  2. Uppdragsrapporter
  3. Innehållsloggar
 11. Få hjälp
  1. Kontakta Adobes kundtjänst
  2. Supportalternativ för teamkonton
  3. Supportalternativ för företagskonton
  4. Supportalternativ för Experience Cloud

Lär dig dela dina anpassade teckensnitt med Creative Cloud for enterprise-användare i din organisation.

Snabbhjälp för användare
Öppna Creative Cloud-datorprogrammet. (Välj ikonen   i aktivitetsfältet i Windows eller i menyfältet i macOS.).

Välj teckensnittsikonen  uppe till höger. Välj sedan Sök teckensnitt.

Översikt

Med anpassade teckensnitt i Creative Cloud for enterprise kan du överföra, dela och hantera åtkomsten till teckensnitt som dina Creative Cloud-användare behöver.

Du kan överföra teckensnittsfilerna till Creative Cloud. När de har lagts till är de anpassade teckensnitten tillgängliga för Creative Cloud-användare på deras datorer via Creative Cloud-datorprogrammet samt i andra program och på andra enheter som stöds. Då kan teckensnitten användas i dina kreativa designer och projekt. 

1. Administratören accepterar erbjudandet om anpassade teckensnitt från Admin Console
Läs mer.

2. Administratören lägger till eller tar bort anpassade teckensnitt på sidan Anpassade teckensnitt
Läs mer.

3. Administratören hanterar åtkomsten till anpassade teckensnitt från Admin Console
Läs mer.

4. Slutanvändarna får tillgång till de anpassade teckensnitten från Creative Cloud-datorprogrammet
Läs mer.

Acceptera erbjudandet om anpassade teckensnitt

Om du är administratör för organisationen får du ett specialerbjudande om anpassade teckensnitt i Admin Console. Acceptera erbjudandet en gång så hittar du Anpassade teckensnitt i produktlistan. 

Du kan lägga till egna teckensnittsfiler. De synkas till användarnas enheter via Creative Cloud så att de kan använda dem i de mobilappar som stöds och på enheter med Creative Cloud.

 1. Gå till fliken Produkter i Adobe Admin Console.

 2. Under specialerbjudanden på sidan Produkter väljer du Kom igång för erbjudandet Anpassade teckensnitt.

 3. Välj Bekräfta för att acceptera erbjudandet när du har godkänt villkoren.

  Obs!

  Du behöver bara acceptera erbjudandet en gång.

Du får ett bekräftelsemejl och Anpassade teckensnitt läggs till på produktlistan på fliken Produkter.

Lägga till eller ta bort anpassade teckensnitt

Du kan använda anpassade teckensnitt för att distribuera och underhålla dina teckensnittslicenser mer effektivt, så att användarna kan ägna mer tid åt att skapa och mindre åt att samordna.

Mer information om hur användare kan använda teckensnitt i sina Creative Cloud-program finns i Använda egna teckensnitt i Creative Cloud.

Innan du laddar upp ett teckensnitt

Innan du lägger till teckensnittsfiler måste du se till att

 • filstorleken inte är större än 512 MB
 • teckensnittet är av typen TrueType (.ttf) eller OpenType® (.otf)
 • du har rättighet till och licens att använda de överförda teckensnitten.
Obs!

Det är bara produktadministratörer som har åtkomst till sidan Anpassade teckensnitt. Du måste skapa en produktprofil och tilldela dig själv produkten Anpassade teckensnitt först, annars har du inte åtkomst till sidan Anpassade teckensnitt.

Bli produktadministratör för anpassade teckensnitt

 1. Gå till Användare > AnvändareAdmin Console.

 2. Välj ditt användarnamn i listan över användare.

 3. Om du vill redigera administratörsbehörighet väljer du  i det övre högra hörnet i avsnittet Administrativa behörigheter och väljer Redigera administratörsbehörigheter.

 4. Lägg till dig som produktadministratör för anpassade teckensnitt på sidan Redigera administrativa rättigheter.

  Redigera administratörsrättigheter

 5. Klicka på Spara.

 Vill du läsa mer om hantering av administratörsåtkomst? Se Administratörsroller.

Lägg till teckensnitt

Följ stegen nedan för att överföra teckensnitt till din organisations anpassade teckensnitt.

 1. Gå till Produkter i Admin Console. Klicka på Lägg till och hantera anpassade teckensnitt på produktkortet för anpassade teckensnitt för att visa sidan Anpassade teckensnitt.

  Lägg till och hantera anpassade teckensnitt

 2. Välj den organisation du vill överföra anpassade teckensnitt för. Välj Kom igång.

 3. Välj och dra teckensnittsfiler på datorn för att överföra dem till Creative Cloud.

  custom-font-upload

 4. Granska teckensnittsfilerna som du har valt. 

 5. Bekräfta att du har nog många licenser för antalet användare och ge Adobe, Inc. tillstånd att dela information som är relevant för dina teckensnittslicenser. 

  • Du bekräftar att du har de giltiga licenser som krävs för att överföra och använda teckensnitten via Creative Cloud. Du godkänner att du inte beviljar åtkomst till teckensnitten utöver det antal licenser du har licensierat.
  • Du ger Adobe, Inc. behörighet att dela information som är relevant för din teckensnittslicens till företaget som har tillverkat teckensnittet, t.ex. ditt företags namn och antalet personer som du har gett tillgång till teckensnitten.
 6. Välj Lägg till för att överföra teckensnitten till organisationens anpassade teckensnitt.

  select-files

 7. (Valfritt) Välj Lägg till fler om du vill överföra fler teckensnitt. 

  add-more

   Kontrollera internetanslutningen och försök igen om det inte gick att lägga till teckensnitt eller bearbetningen misslyckades.

Ta bort teckensnitt

Teckensnitt som organisationen inte längre behöver kan tas bort från Creative Cloud. Du kan även ta bort inaktuella teckensnittsfiler och ersätta dem med nya om det behövs.

Slutanvändarna kan inte se eller använda anpassade teckensnitt som du har tagit bort.

Obs!

 Om du tar bort något av de tillagda teckensnitten slutar mediefiler och designer som har skapats med dem inte att referera till dem. Filer där teckensnitt som du har tagit bort används kanske inte återges korrekt, och program kan meddela att teckensnitten saknas.

 1. Gå till Produkter i Admin Console. Klicka på Lägg till och hantera anpassade teckensnitt på produktkortet för anpassade teckensnitt.

  Lägg till och hantera anpassade teckensnitt

 2. Välj den organisation du vill överföra anpassade teckensnitt för. Välj Kom igång.

 3. Välj det teckensnitt som du vill ta bort.

 4. Välj Fler alternativ och sedan Ta bort.

  ta bort teckensnitt

   Glöm inte att meddela användarna om de teckensnitt som du har tagit bort.

Hantera åtkomst till anpassade teckensnitt

Administratörer kan administrera användarnas åtkomst till anpassade teckensnitt i Admin Console. Detta kan du göra:

 • Tilldela anpassade teckensnitt användare
 • Hantera behörigheter med produktprofiler

Tilldela anpassade teckensnitt användare

Använd Admin Console för att tilldela anpassade teckensnitt användare. Användare som tilldelas anpassade teckensnitt kan se och använda dem i de mobilappar och enheter med Creative Cloud som stöds.

 1. Klicka på Tilldela användare på produktkortet för anpassade teckensnitt.

  Tilldela användare

 2. Ange namnet på eller e-postadressen för användaren och välj användaren i listrutan som visas på skärmen Lägg till användare.

  Om användaren du lägger till inte finns i organisationen i Admin Console, anger du användarens e-postadress. Du uppmanas att ange användarens uppgifter.

 3. Välj produktprofilen för anpassade teckensnitt och klicka på Spara.

  Lägg till användare

  Den uppdaterade listan över användare visas och användaren får ett meddelande via e-post.

 Vill du veta mer om hur du hanterar användarnas åtkomst? Se Tilldela användare i Admin Console.

Hantera behörigheter med produktprofiler

Du kan ange behörigheter för specifika teckensnitt och använda dem i olika produktprofiler. Detta hjälper dig att tilldela produktprofilerna specifika teckensnitt. Du kan t.ex. skapa en produktprofil för gruppen med visuella formgivare och tilldela profilen de anpassade teckensnitt som används för att skapa logotyper.

Vill du veta mer om produkter och profiler? Se Hantera produkter och Hantera produktprofiler.

 1. Gå till Produkter och välj Anpassade teckensnitt.

 2. Välj Ny profil på fliken Produktprofiler.

 3. Identifiera den här profilen med ett profilnamn och en beskrivning.

  Du kan även välja att avisera användare när de läggs till eller tas bort från den här profilen genom att använda växeln Avisering.

 4. Klicka på Spara. Profilen skapas.

 5. Klicka på produktprofilens namn och gå till Behörigheter.
  Ange behörigheter för anpassade teckensnitt under olika profiler på fliken Behörigheter

   Endast de användare som har tilldelats den specifika profilen kan använda anpassade teckensnitt under den profilen.

  configure-profile-permissions

Slutanvändare och Creative Cloud-teckensnitt

När du tilldelar anpassade teckensnitt användare i Admin Console får de ett e-postmeddelande som meddelar att de har fått åtkomst. Anpassade teckensnitt går att använda i program som stöds samt på Creative Cloud-enheter.

Obs!

Kontrollera att du har uppdaterat Creative Cloud-datorprogrammet till version 5.3 för slutanvändarna.

Företagsanvändare kan nu använda två typer av teckensnitt från sitt Creative Cloud-datorprogram: aktiva och anpassade teckensnitt.

Aktiva teckensnitt

Aktiva teckensnitt tillhandahålls av Adobe Fonts-tjänsten. Slutanvändare kan välja vilka teckensnitt som ska aktiveras eller inaktiveras och användas i Adobes program och andra datorprogram.

För närvarande kan företagsanvändare inte lägga till teckensnitt i Creative Cloud.

Hur kan slutanvändare aktivera teckensnitt från Creative Cloud-datorprogrammet?

ccda-custom-fonts

Anpassade teckensnitt

Anpassade teckensnitt är teckensnitt som har delats av en administratör och som slutanvändaren får använda. De går bara att lägga till och dela av företagsadministratörer via Creative Cloud.

Obs!

Om administratören har gett slutanvändarna tillgång till anpassade teckensnitt men de inte ser fliken Anpassade teckensnitt i Creative Cloud-datorprogrammet kan de vidta någon av följande åtgärder:

 • Logga ut från Creative Cloud-datorprogrammet och logga sedan in igen
 • Starta om programmet. Använd dessa kortkommandon för att tvinga appen att stänga och starta om och alla tillhörande processer:

                Windows: Ctrl+Alt+R

                macOS: Kommando+Alternativ+R

Om de anpassade teckensnitten inte visas även efter att appen har startats om bör användarna kontakta sin administratör.

ccda-custom fonts

Slutanvändarna kan välja fliken Anpassade teckensnitt för att visa de anpassade teckensnitt som delas av administratören.

custom-fonts-ccda

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto