Återgivning av delade textresurser i Illustrator och InDesign

Du kan lägga till text från ett dokument i Creative Cloud Libraries och sedan dela dem med andra användare och mellan program. Textresurserna i biblioteket behåller sina ursprungliga tecken- och styckeformat och andra attribut. Du kan återanvända resurserna i biblioteken i olika Illustrator- eller InDesign-dokument. Mer information finns i Creative Cloud Libraries – samarbeta, synkronisera och dela resurser.

När du använder en textresurs från Creative Cloud Libraries sker återgivningen och kompositionen i programmet som du använder den i. Om du till exempel lägger till en textresurs i Creative Cloud Libraries från InDesign och sedan använder samma resurs i Illustrator, utförs kompositionen av texten i Illustrator. Därför kan det uppstå en del skillnader i kompositionen. Vad du får är aktiv text med exakt samma egenskaper som i InDesign. Om några InDesign-egenskaper saknas i Illustrator återges inte dessa i Illustrator.

Obs!

Du kan lägga till en delad InDesign-resurs som en grafisk resurs i Illustrator om du vill ha samma visuella utseende. Du lägger till en textresurs som en grafisk resurs genom att trycka på Ctrl när du lägger till resursen.  

InDesign-textresurser i Illustrator: Exempel på skillnader i återgivningen

Här är några exempel där egenskaperna och attributen för en textresurs som skapats i InDesign återges olika i InDesign och Illustrator när resursen används.   

Understruken

InDesign har fler än understrykningsalternativ än Illustrator. De alternativ som inte finns i Illustrator försvinner när du använder textresursen i Illustrator.

Understrykning med vita romber i InDesign

Understrykning med vita romber stöds inte i Illustrator

Punkter och numrering

Punkter och numrering stöds inte i Illustrator och därför försvinner dessa attribut när du använder textresursen i Illustrator.

InDesign

Illustrator

Table

Tables stöds inte i Illustrator och därför försvinner den här egenskapen när du använder textresursen i Illustrator.

InDesign

Illustrator

Fotnot

Fotnoter stöds inte i Illustrator och därför försvinner den här egenskapen när du använder textresursen i Illustrator.

InDesign

Illustrator

InDesign-textresurser i Illustrator: Exempel på skillnader i återgivningen (enbart för japanska)

Följande egenskaper försvinner när du använder InDesign-textresurs i Illustrator:

Funktioner

  • Rubin
  • Kenten
  • Shatai
  • Rensuuji
Förinställningar (ovanliga förinställningar/definitioner av förinställningar försvinner)
  • Vissa Mojikumi-förinställningar
  • Vissa Kinsoku-förinställningar 
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto