Användarhandbok Avbryt

Creative Cloud Libraries i InDesign

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Verktygslådan
   3. Ange inställningar
   4. Toucharbetsytan
   5. Standardkortkommandon
   6. Återställa och ångra dokument
   7. Capture-tillägg
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Skapa bokfiler
   7. Lägga till grundläggande sidnumrering
   8. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   9. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   10. Dela innehåll
   11. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   12. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   4. Skapa text på en bana
   5. Punkter och numrering
   6. Tecken och specialtecken
   7. Textdisposition
   8. Textvariabler
   9. Generera QR-koder
   10. Redigera text
   11. Justera text
   12. Figursätta text runt objekt
   13. Förankrade objekt
   14. Länkat innehåll
   15. Formatera stycken
   16. Formatera tecken
   17. Sök/ersätt
   18. Stavningskontroll och språklexikon
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  6. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Objektformat
   3. Anfanger och kapslade format
   4. Arbeta med format
   5. Radavstånd
  7. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Markera och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  8. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
   11. Formulär
  9. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Justera och fördela objekt
   10. Länkad och inbäddad grafik
   11. Integrera AEM Assets
  10. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Förstå dekor- och processfärger
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Dela
  1. Dela och samarbeta        
  2. Dela för granskning
  3. Granska ett delat InDesign-dokument
  4. Hantera feedback 
 6. Publicera
  1. Exportera och publicera
   1. Publish Online
   2. Exportera innehåll för EPUB
   3. Alternativ för Adobe PDF-filer
   4. Exportera innehåll till HTML
   5. Exportera till Adobe PDF
   6. Exportera till JPEG-format
   7. Exportera HTML
   8. Översikt över DPS och AEM Mobile
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 7. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript

Om Creative Cloud Libraries

Ett Creative Cloud-bibliotek är en samling designresurser. Flera typer av designresurser kan läggas till i ett Creative Cloud-bibliotek. CC Libraries i InDesign stöder följande resurser: Färger, färgteman, styckeformat, teckenformat och bilder

Obs!

Resurser för penselformat och lagerstil stöds inte i InDesign.

Vad har jag för användning av Creative Cloud-bibliotek?

Med Creative Cloud Libraries kan du ordna, bläddra bland och komma åt resurser. Du kan till exempel skapa ett Creative Cloud-bibliotek som innehåller alla de komponenter som används mest i ett specifikt projekt.

 • Samla. Hämta komponenter från olika dokument och projekt.
 • Ordna. Kategorisera komponenter i bibliotek som är relevanta för dina arbetsflöden och projekt.
 • Samarbeta. Dela resurser och komponenter från dina bibliotek med andra användare. Tillåt andra att arbeta med objekt i dina delade bibliotek eller dela dem med fler användare.
 • Hantera, visa, kom åt. Använd dina komponenter med flera datorer och verktyg. Till exempel mellan InDesign och Photoshop eller Illustrator.
 • Återanvändning. Använd dina komponenter flera gånger, när och var du än behöver dem.

Översikt över CC Libraries-panelen

CC Libraries-panel

A. Listrutan Creative Cloud-bibliotek B. Visa objekt som ikoner C. Visa objekt i en lista D. Lägg till resurser E. Status för förlopp/synkronisering F. Ta bort resurs G. Resurser 

Creative Cloud Libraries visas på panelen CC Libraries i InDesign. Om du skapar bibliotek på olika datorer med samma Adobe ID är alla resurser och bibliotek synliga på panelen CC Libraries på alla datorer.

Använd panelen CC Libraries för att:

 • Skapa, visa, byta namn på, ta bort och använda ett Creative Cloud-bibliotek.
 • Lägga till, ta bort, redigera och byta namn på resurser i ett Creative Cloud-bibliotek.
 • Sortera och visa resurser i ett Creative Cloud-bibliotek.

Arbeta med ett Creative Cloud-bibliotek

Öppna bibliotekspanelen

Öppna panelen CC Libraries:

 • Klicka på Fönster > CC Libraries.

Skapa ett Creative Cloud-bibliotek

 1. Gör något av följande:

  • Klicka på listrutan på panelen Bibliotek och välj Skapa nytt bibliotek.
  • Klicka i det övre högra hörnet av bibliotekspanelen för att visa den utfällbara menyn och välj sedan Skapa nytt bibliotek.
 2. Skriv ett namn och klicka på Skapa.

Ta bort ett Creative Cloud-bibliotek

 1. Välj ett bibliotek med listrutan i bibliotekspanelen.

 2. Expandera den utfällbara menyn och välj sedan Ta bort.

Byta namn på ett Creative Cloud-bibliotek

 1. Välj ett bibliotek med listrutan i bibliotekspanelen.

 2. Expandera den utfällbara menyn och välj sedan Ta bort.

Obs!

Du kan migrera resurserna från objektbiblioteken i InDesign till nya eller befintliga Creative Cloud-bibliotek. Mer information finns i Migrera biblioteksresursobjekt till CC Libraries.

Arbeta med biblioteksresurser

Färger

Obs!

Håll pekaren på en tillgänglig färgresurs för att visa färgens namn och hexadecimalkod.

Lägga till färger från objekt i ett dokument

 1. Markera text eller ett objekt i det aktuella dokumentet.

 2. Om du vill lägga till linjefärgen i CC-biblioteket klickar du på ikonen Lägg till linjefärg på panelen CC Libraries.

  Obs!

  Ikonen Lägg till linjefärg är bara aktiverad om en linje används i det valda objektet eller texten.

 3. Om du vill lägga till fyllningsfärgen i CC-biblioteket klickar du på ikonen Lägg till fyllningsfärg på panelen CC Libraries.

Färgerna läggs till som färgrutor i kategorin Färger på panelen CC Libraries.

Lägga till färgrutor från panelen Färgrutor

 1. Öppna panelen Färgrutor (Fönster > Färg > Färgrutor).

 2. Markera en eller flera färgrutor på färgrutepanelen.

  Markera grupptiteln i färgrutepanelen för att lägga till alla färgrutor av följande typer i en grupp i det aktuella CC-biblioteket:

  • Process (CMYK, RGB, Lab)
  • Dekorfärg (CMYK, RGB, Lab)
  • PANTONE, ANPA osv.
 3. Klicka på Lägg till markerad färgruta till det valda CC-biblioteket .

  Obs!

  Om du har valt att lägga till färgrutorna i en grupp aktiveras knappen Lägg till markerad färgruta i mitt valda CC-bibliotek bara om gruppen innehåller åtminstone en av de färgrutorna som stöds:

  • Process (CMYK, RGB, Lab)
  • Dekorfärg (CMYK, RGB, Lab)
  • PANTONE, ANPA osv.

Färgrutorna läggs till i kategorin Färger på panelen CC Libraries.

Om du har markerat en grupp läggs alla färgrutor som stöds i gruppen till i det aktuella biblioteket.

Lägga till färgteman i CC-biblioteket

 1. Skapa ett färgtema från en bild i det aktuella dokumentet med verktyget Färgtema.

  Mer information om hur du skapar färgteman från bilder i InDesign-dokument finns i Generera färgteman med verktyget Färgtema.

 2. Klicka på Lägg till det här temat i mitt CC-bibliotek i färgtemaverktyget.

Bildtemat läggs till i kategorin Färgteman på panelen CC Libraries.

Lägga till färg eller färgteman från CC-biblioteket på färgrutepanelen

 1. Högerklicka på en eller flera färger eller ett färgtema på panelen CC Libraries.

 2. Välj Lägg till i färgrutor eller Lägg till temat i Färgrutor på snabbmenyn.

Använda färger på objekt och text i ett dokument

 1. Markera ett objekt eller en text i det aktiva InDesign-dokumentet.

 2. Klicka på en färg i biblioteket på panelen CC Libraries (färgen används på den aktiva proxyn [fyllning eller linje]).

 3. Om du vill applicera en färgfyllning högerklickar du på färgen och väljer alternativet för att ställa in färg.

Obs!

Använd proxyn för att bestämma vad färgen appliceras på – objektets eller textens fyllnings- eller linjeegenskaper.

Redigera färger i ett CC-bibliotek

 1. Högerklicka på en färg på panelen CC Libraries och välj Redigera.

 2. Välj en färg i dialogrutan Färgväljaren och klicka på OK.

Stycke- och teckenformat

Du kan lägga till stycke- och teckenformat från InDesign i dina CC-bibliotek och sedan dela dem mellan dokument, enheter och användare. Du kan lägga till stycke- och teckenformat från text i ett dokument, från panelen Stycke eller panelen Tecken och från dialogrutorna Nytt teckenformat och Nytt styckeformat. 

Obs!

Textformat har bytt namn och resurser som är kategoriserade under Textformat finns i kategorin Teckenformat.

Lägga till styckeformat eller teckenformat från text i ett dokument

 1. Välj den text (i det aktuella dokumentet) som tecken- eller styckeformat används på och som du måste lägga till det aktuella CC-biblioteket.

 2. Klicka på Lägg till styckeformat  eller Lägg till teckenformat   på panelen CC Libraries.

Stycke- eller teckenformatet läggs till i kategorin Styckeformat eller Teckenformat på panelen CC Libraries.

Lägga till stycke- eller teckenformat från panelen Styckeformat eller panelen Teckenformat

 1. Öppna panelen Teckenformat eller Styckeformat:

  • Fönster > Format > Teckenformat
  • Fönster > Format > Styckeformat
 2. Markera ett eller flera format på panelen.

  Markera grupptiteln i styckepanelen eller teckenformatpanelen för att lägga till alla format i en grupp i det aktuella CC-biblioteket:

 3. Klicka på Lägg till markerat format i mitt aktuella CC-bibliotek .

De valda stycke- eller teckenformaten läggs till i kategorin Teckenformat eller Styckeformat på panelen CC Libraries.

Om du har markerat en grupp läggs alla stycke- eller teckenformat till i det aktuella biblioteket.

Lägga till stycke- eller teckenformat från dialogrutan Nya styckeformat eller dialogrutan Nya teckenformat

 1. Öppna panelen Teckenformat eller Styckeformat:

  • Fönster > Format > Teckenformat
  • Fönster > Format > Styckeformat
 2. Välj Nytt teckenformat eller Nytt styckeformat på den utfällbara menyn.

 3. Ange alternativen för att skapa ett nytt format i dialogrutan Nytt teckenformat eller i dialogrutan Nytt styckeformat.

  Mer information finns i Lägga till stycke- och teckenformat.

 4. Markera Lägg till i CC-bibliotek och välj CC-bibliotek i listrutan eller alternativet Skapa nytt bibliotek

 5. Klicka på OK om du vill skapa det nya formatet och samtidigt lägga till det i det valda CC-biblioteket.

Stycke- eller teckenformatet som skapades läggs till i kategorin Styckeformat eller Teckenformat på panelen CC Libraries.

Använda ett enda stycke- eller teckenformat i ett CC-bibliotek på text i ett dokument

 1. Markera ett textobjekt i det aktiva InDesign-dokumentet.

 2. Högerklicka på formatet i det valda CC-biblioteket och välj Använd styckeformat eller Använd teckenformat.

Tecken- och styckeformat som används från panelen CC Libraries läggs till som format på respektive paneler i InDesign.

Dessutom bevaras alla formathierarkier. Anta till exempel att Styckeformat 2 baserades på Styckeformat 1 som hade ett kapslat Teckenformat 1. I så fall läggs både Styckeformat 1 och Teckenformat 1 att till på sina respektive paneler. Och Styckeformat 2 läggs till på panelen Styckeformat.

Obs!

Om ett tecken- eller styckeformat inte har det teckensnitt som är associerat med det på den lokala datorn visas en varningsikon i det nedre högra hörnet av formatets miniatyrbild på panelen CC Libraries.

Lägga till format från CC-bibliotek på stycke- eller teckenpanelen

 1. Markera ett eller flera stycke- eller teckenformat på panelen CC Libraries.

 2. Högerklicka på de valda formaten och välj Lägg till i styckeformat eller Lägg till i teckenformat.

Bilder

Lägga till bilder från ett dokument

 1. Dra och släpp InDesign-resursen från dokumentet till panelen CC Libraries.

  Eller klicka på en InDesign-resurs i dokumentet och klicka på Lägg till grafik  på panelen CC Libraries.

Resursen har lagts till som ett InDesign-utdrag i kategorin Bilder på panelen CC Libraries.

Du kan även lägga till bilder från Adobe Stock i ditt InDesign-bibliotek. Mer information finns i Använda Adobe Stock i InDesign.

Montera en CC-biblioteksbild genom att dra och släppa eller använda högerklicksmenyn

 1. Dra och släpp bilden från panelen CC Libraries på dokumentet.

  Obs!

  Om du drar och släpper en bild monteras den som standard som en länkad bild. Om du vill montera den som en inbäddad bild använder du kombinationen Alt + dra och släpp.

  Placera en eller flera bilder i ett dokument genom att högerklicka på bilderna på panelen CC Libraries och välja:

  Montera kopia

  Montera en InDesign-resurs som ett utdrag eller bädda in en bild från ett annat Creative Cloud-program (till exempel Photoshop eller Illustrator).

  Montera länkad

  Montera en bild från ett annat Creative Cloud-Program (till exempel Photoshop eller Illustrator) som en länkad bild i biblioteket.

  Obs!

  Du kan inte montera en InDesign-resurs som en länkad bild i ett dokument, så alternativet Montera länkad inte är tillgängligt om du högerklickar på en InDesign-resurs.

 2. Om du har använt högerklicksmenyn för att placera en eller flera bilder läggs bilderna till i monteringsverktyget.

  Använd monteringsverktyget och placera bilderna som du vill i dokumentet.

Montera en CC-biblioteksbild med menyalternativet Montera från CC Libraries

 1. Välj Arkiv > Montera från CC Libraries.

  Panelen CC Libraries filtreras så att den bara visar kategorin Bilder.

 2. Klicka på en bild och klicka på Montera.

  Resursen läggs till på InDesign-monteringsverktyget.

 3. Använd monteringsverktyget för att montera bilden i dokumentet.

Om du monterar en länkad bild i ett dokument visas bilden på panelen InDesign-länkar.

Ikonen till höger om varje bild på panelen Länkar anger om bilden är länkad eller inbäddad .

Om du vill hitta en länkad bild på panelen CC Libraries högerklickar du på bilden och väljer Visa i CC Libraries.

Eller markera bilden och välj Visa i CC Libraries på länkpanelens utfällbara meny.

Redigera en InDesign-resurs i ett CC-bibliotek

 1. Högerklicka på resursen och välj Redigera eller dubbelklicka på resursen.

  Resursen öppnas i ett InDesign-dokumentfönster.

 2. Gör önskade ändringar och spara resursen.

  Resursen läggs till på InDesign-monteringsverktyget.

  Ändringarna återspeglas i resursen i CC-biblioteket.

Bilder som du monterar i InDesign-dokument kan länkas om till bilder i ett CC-bibliotek. Den monterade bilden kan också länkas om till en grafikfil på den lokala datorn.

 1. Högerklicka på bilden och välj Länka om till CC Libraries om du vill länka om en bild till en CC-biblioteksbild.

  Eller markera bilden och välj Länka om till CC Libraries på länkpanelens utfällbara meny.

 2. Om du vill länka om till en lokal bildfil högerklickar du på bilden och väljer Länka om.

  Eller markera bilden och välj Länka om på länkpanelens utfällbara meny.

Lägga till och dela textresurser

Du kan lägga till textobjekt från ett dokument till Creative Cloud-bibliotek och sedan dela dem med andra användare och i olika program. Textresurser i ett bibliotek behåller de tecken-/styckeformat och andra attribut som ursprungligen använts för dem. Du kan återanvända textresurser i bibliotek i både InDesign- och Illustrator-dokument.

Om effekter och utseenden har använts på ett textobjekt måste du lägga till det i biblioteket som en bildresurs för att bevara dem.

Lägga till en textresurs

Gör något av följande i ett aktivt InDesign-dokument:

 • Markera ett textobjekt, klicka på  på panelen CC Libraries, markera Text på menyn och klicka Lägg till.
 • Dra textobjektet till panelen CC Libraries. Som standard läggs resursen till som en textresurs i Creative Cloud-biblioteket.
 • Om du vill lägga till textobjektet som en bildresurs trycker du på Ctrl (Windows)/Kommando (Mac) medan du drar markeringen till panelen CC Libraries.
 • Markera en del av texten i textramen, klicka på på panelen CC Libraries, markera Text på menyn och klicka på Lägg till. Då läggs bara den markerade texten till.
 • Placera insättningspunkten i en textram, klicka på  på panelen CC Libraries, markera Text på menyn och klicka på Lägg till. Då läggs hela artikeln till, även över kopplade ramar.

Använda en textresurs i ett dokument

Gör något av följande:

 • Högerklicka på en textresurs på panelen CC Libraries och välj något av följande alternativ:
  • Montera länkad: Skapar en länk i länkpanelen och länken bevaras med resursen i CC-biblioteket. Alla uppdateringar av resursen uppdaterar den länkade texten i dokumentet. Även formatinformation bevaras liksom tecken- och styckeformat.
  • Montera kopia: Skapar inte någon länk, så uppdateringar av resursen i CC-biblioteket uppdaterar inte textresursen i dokumentet. Formatinformationen bevaras liksom tecken- och styckeformat.
  • Montera utan format: Endast texten läggs till utan någon länk eller formatinformation.
 • Placera insättningspunkten i en textram, högerklicka på en textresurs på panelen CC Libraries och välj att montera textbundet.
 • Dra en resurs till dokumentet för att skapa en länkad resurs.
 • Dra en resurs med Alt-tangenten nedtryckt för att skapa en icke-länkad textresurs.

Integration med Illustrator

Textresurser som läggs till i bibliotek är även tillgängliga från bibliotekspanelen i Illustrator. Du kan redigera och använda textresurser i båda programmen. I listvyn i bibliotekspanelen visar ikonen till höger om textresursen vilket program som resursen skapades i.

Mer information finns i Återgivning av delade textresurser i Illustrator och InDesign.

Redigera en textresurs

Följ de här stegen på panelen CC Libraries:

 1. Dubbelklicka på miniatyrbilden för en textresurs. Du kan också högerklicka på textresursen och välj sedan Redigera.

 2. Redigera resursen när den öppnas i ett InDesign-dokument. 

 3. Spara dokumentet.

Textresursen uppdateras i Creative Cloud-biblioteket och miniatyrbilden uppdateras automatiskt. Dessutom uppdateras resurser på alla platser där den används som en länkad resurs.

Byta namn på en textresurs

 1. Högerklicka på en textresurs och välj Byt namn.

 2. Skriv resursens nya namn och tryck på Retur.

Ta bort en textresurs

Högerklicka på en textresurs på panelen CC Libraries och välj sedan Ta bort.

Hantera resurser i CC-bibliotek

Du kan byta namn på, ta bort, duplicera, kopiera eller flytta mellan resurser i CC-bibliotek på panelen CC Libraries.

Duplicera resurser

 1. Högerklicka på en eller flera resurser på panelen CC Libraries.

 2. Om du markerar en resurs väljer du Duplicera.

  Om du markerar flera resurser väljer du Duplicera markerade objekt.

Kopiera eller flytta resurser från ett CC-bibliotek till ett annat

 1. Högerklicka på en eller flera resurser på panelen CC Libraries.

 2. Om du markerar en resurs väljer du Kopiera till eller Flytta till.

  Om du markerar flera resurser väljer du Kopiera markerade objekt eller Flytta markerade objekt.

 3. På undermenyn markerar du CC-biblioteket för att kopiera eller flytta resurserna.

Byta namn på resurser

 1. Högerklicka på en resurs på panelen CC Libraries och välj Byt namn.

 2. Skriv resursens nya namn och tryck på Retur.

Ta bort resurser

 1. Högerklicka på en eller flera resurser på panelen CC Libraries.

 2. Om du markerar en resurs väljer du Ta bort.

  Om du markerar flera resurser väljer du Ta bort markerade objekt.

Söka i CC Libraries-panelen

Sök efter en CC-biblioteksresurs med dess namn på panelen CC Libraries. Du kan söka efter resurser på följande platser:

 • Aktuellt bibliotek (standard)
 • Adobe Stock
 • Alla bibliotek
 1. Välj plats att söka inom i söklistrutan.

 2. Skriv resursnamnet i sökrutan och tryck på Enter.

Samarbeta med Creative Cloud-användare

Du kan dela dina bibliotek med andra användare så att de kan visa, redigera, använda, byta namn på, flytta eller ta bort innehåll i det delade biblioteket. Om en annan Creative Cloud-prenumerant har delat ett bibliotek med dig kan du dela det vidare med andra Creative Cloud-användare.

Så här delar du ett bibliotek:

 1. Välj ett bibliotek i listrutan på panelen CC Libraries.
 2. Klicka på den utfällbara menyn på panelen CC Libraries och välj Samarbeta.
 3. På webbsidan som öppnas anger du en e-postadress och ett valfritt meddelande till den du vill dela biblioteket med.

Acceptera en inbjudan:

 1. Starta Adobe Creative Cloud-datorprogrammet och logga in med ditt Adobe ID.
 2. När ett bibliotek delas med dig får du ett meddelande i Creative Cloud-datorprogrammet. Klicka på klockikonen för att visa dina meddelanden.
 3. Klicka på Acceptera för varje inbjudan till bibliotekssamarbeten.

Avbryta en delning:

 1. I listrutan på panelen CC Libraries markerar du namnet på ett bibliotek som du inte längre vill dela.
 2. Klicka på den utfällbara menyn på panelen CC Libraries och välj Samarbeta.
 3. I webbsidan som öppnas tar du bort namnen på användarna som Creative Cloud-biblioteket delas med.

Lämna ett delat bibliotek:

 1. I listrutan på panelen CC Libraries markerar du namnet på ett bibliotek som du inte längre vill samarbeta om.
 2. Klicka på alternativet Lämna bibliotek på den utfällbara menyn på panelen CC Libraries.

Ta bort ett delat bibliotek:

Viktigt: Du kan bara ta bort ett bibliotek som du själv äger

 1. I listrutan på panelen CC Libraries markerar du namnet på ett bibliotek som du vill ta bort.
 2. Klicka på alternativet Ta bort bibliotek på den utfällbara menyn på panelen CC Libraries.
 3. Klicka på Ta bort för att bekräfta.

Använda InDesign-objekt i andra CC-program

InDesign-objekt som du lägger till i kategorin Bilder i ett CC-bibliotek kan användas i andra CC-program, till exempel Illustrator eller Photoshop.

Eftersom en kopia av alla InDesign-objekt sparas som en PDF-fil används PDF-återgivningen av objektet när du använder objektet i Illustrator eller Photoshop.

Obs!

Om du använder ett InDesign-teckenformat i Illustrator eller Photoshop försöker programmen mappa egenskaperna för resursen med egenskaperna för teckenattribut som är tillgängliga i värdprogrammet. Egenskaper som inte finns i värdprogrammet ignoreras.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto