Användarhandbok Avbryt

Creative Cloud Libraries i InDesign

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Anpassa din arbetsyta i InDesign
   3. Verktygslådan
   4. Ange inställningar
   5. Egenskapspanelen
   6. Toucharbetsytan
   7. Standardkortkommandon
   8. Återställa och ångra dokument
  3. Generativ AI (endast tillgängligt i USA)
   1. Text till bild (beta)
   2. Vanliga frågor om generativ AI
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Skapa bokfiler
   7. Lägga till grundläggande sidnumrering
   8. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   9. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   10. Dela innehåll
   11. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   12. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
   2. Justera och fördela objekt med linjaler
   3. Mäta objekt med verktyget Mått
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Sydostasiatiska skript
   4. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   5. Skapa text på en bana
   6. Punkter och numrering
   7. Tecken och specialtecken
   8. Textdisposition
   9. Textvariabler
   10. Generera QR-koder
   11. Redigera text
   12. Justera text
   13. Figursätta text runt objekt
   14. Förankrade objekt
   15. Länkat innehåll
   16. Formatera stycken
   17. Formatera tecken
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Autoformatera text
   3. Arbeta med stilpaket
   4. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Stavningskontroll och språklexikon
   1. Kontrollera stavning, automatisk korrigering och dynamisk stavningskontroll
   2. Skapa, lägg till och hantera lexikon och ord
   3. Ändra lexikoninställningar
   4. Duden-lexikon
  6. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  7. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Mappa, exportera och hantera format
   3. Objektformat
   4. Anfanger och kapslade format
   5. Arbeta med format
   6. Radavstånd
  8. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Markera och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
  10. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Ramar och objekt
   10. Justera och fördela objekt
   11. Länkad och inbäddad grafik
   12. Integrera AEM Assets
  11. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Lär dig hur dekor- och processfärger används
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Söka och ersätta
  1. Söka och ersätta text
  2. Söka och ersätta teckensnitt
  3. Söka och ersätta tecken
  4. Söka och ersätta med GREP-uttryck och GREP-frågor
  5. Söka och ersätta objekt
  6. Söka och ersätta färger
  7. Sökalternativ för att söka och ersätta
 6. Dela
  1. Arbeta med InDesign-molndokument (Beta)
  2. Vanliga frågor om InDesign-molndokument (Beta)
  3. Dela och samarbeta        
  4. Dela för granskning
  5. Granska ett delat InDesign-dokument
  6. Hantera feedback 
 7. Publicera
  1. Montera, exportera och publicera
   1. Publicera online
   2. Publish Online-kontrollpanelen
   3. Kopiera, infoga grafik
   4. Exportera innehåll för EPUB
   5. Alternativ för Adobe PDF-filer
   6. Exportera innehåll till HTML
   7. Exportera till Adobe PDF
   8. Exportera till JPEG-format
   9. Exportera HTML
   10. Översikt över DPS och AEM Mobile
   11. Filformat som stöds
   12. Exportera och importera användarinställningar
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 8. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript
 9. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Krasch vid start
  3. Problem med att mappen Inställningar är skrivskyddad
  4. Felsöka filproblem
  5. Det går inte att exportera till PDF
  6. Återställning av InDesign-dokument

Ett Creative Cloud-bibliotek är en samling designresurser. Flera typer av designresurser kan läggas till i ett Creative Cloud-bibliotek. CC Libraries i InDesign stöder följande resurser: Färger, färgteman, styckeformat, teckenformat och bilder

 Resurser för penselformat och lagerstil stöds inte i InDesign.

Vad har jag för användning av Creative Cloud-bibliotek?

Med Creative Cloud Libraries kan du ordna, bläddra bland och komma åt resurser. Du kan till exempel skapa ett Creative Cloud-bibliotek som innehåller alla de komponenter som används mest i ett specifikt projekt.

 • Samla: Samla komponenter från olika dokument och projekt.
 • Ordna: Kategorisera komponenter i bibliotek som är relevanta för dina arbetsflöden och projekt.
 • Samarbeta: Dela resurser och komponenter från dina bibliotek med andra användare. Tillåt andra att arbeta med objekt i dina delade bibliotek eller dela dem med fler användare.
 • Hantera/Visa/Kom åt: Använd dina komponenter med flera datorer och verktyg. Till exempel mellan InDesign och Photoshop eller Illustrator.
 • Återanvänd: Använd dina komponenter flera gånger, när och var du än behöver dem.

Översikt över CC Libraries-panelen

Creative Cloud Libraries visas på panelen CC Libraries i InDesign. Om du skapar bibliotek på olika datorer med samma Adobe ID är alla resurser och bibliotek synliga på panelen CC Libraries på alla datorer.

Använd panelen CC Libraries för att

 • skapa, visa, byta namn på, ta bort och använda ett Creative Cloud-bibliotek
 • lägga till, ta bort, redigera och byta namn på resurser i ett Creative Cloud-bibliotek
 • sortera och visa resurser i ett Creative Cloud-bibliotek.

Öppna bibliotekspanelen

Välj Fönster > CC Libraries för att öppna panelen CC Libraries. Skapa ett nytt Creative Cloud Library genom att välja panelmenyn Bibliotek och välja Skapa nytt bibliotek. Radera ett irrelevant bibliotek genom att välja biblioteket och Radera. Byt namn på ett bibliotek genom att välja det och Byt namn.

 Du kan migrera resurserna från objektbiblioteken i InDesign till nya eller befintliga Creative Cloud-bibliotek. Mer information finns i Migrera biblioteksresursobjekt till CC Libraries.

Arbeta med biblioteksresurser: Färger

 Håll pekaren på en tillgänglig färgresurs för att visa färgens namn och hexadecimalkod.

Lägga till färger från objekt i ett dokument

 1. Markera text eller ett objekt i det aktuella dokumentet.

 2. Om du vill lägga till linjefärgen i CC-biblioteket ska du klicka på ikonen Lägg till linjefärg på panelen CC Libraries.

   Ikonen Lägg till linjefärg är bara aktiverad om en linje används i det valda objektet eller texten.

 3. Om du vill lägga till fyllningsfärgen i CC-biblioteket ska du klicka på ikonen Lägg till fyllningsfärg på panelen CC Libraries.

Färgerna läggs till som färgrutor i kategorin Färger på panelen CC Libraries.

Lägga till färgrutor från panelen Färgrutor

 1. Öppna panelen Färgrutor (Fönster > Färg > Färgrutor).

 2. Markera en eller flera färgrutor på färgrutepanelen.

  Markera grupptiteln i färgrutepanelen för att lägga till alla färgrutor av följande typer i en grupp i det aktuella CC-biblioteket:

  • Process (CMYK, RGB, Lab)
  • Dekorfärg (CMYK, RGB, Lab)
  • ANPA, FOCOLTONE, TRUMATCH, etc.
 3. Klicka på Lägg till markerad färgruta till det valda CC-biblioteket .

 Om du har valt att lägga till färgrutorna i en grupp aktiveras knappen Lägg till markerad färgruta i mitt valda CC-bibliotek bara om gruppen innehåller åtminstone en av de färgrutorna som stöds:

 • Process (CMYK, RGB, Lab)
 • Dekorfärg (CMYK, RGB, Lab)
 • ANPA, FOCOLTONE, TRUMATCH, etc.

Färgrutorna läggs till i kategorin Färger på panelen CC Libraries.

Om du har markerat en grupp läggs alla färgrutor som stöds till i det aktuella biblioteket.

Lägga till färgteman i CC-biblioteket

 1. Skapa ett färgtema från en bild i det aktuella dokumentet med verktyget Färgtema.

  Mer information om hur du skapar färgteman från bilder i InDesign-dokument finns i Generera färgteman med verktyget Färgtema.

 2. Klicka på Lägg till det här temat i mitt CC-bibliotek i färgtemaverktyget.

Bildtemat läggs till i kategorin Färgteman på panelen CC Libraries.

Lägga till färg eller färgteman från CC-biblioteket på färgrutepanelen

 1. Högerklicka på en eller flera färger eller ett färgtema på panelen CC Libraries.

 2. Välj Lägg till i färgrutor eller Lägg till temat i Färgrutor på snabbmenyn.

Använda färger på objekt och text i ett dokument

 1. Markera ett objekt eller en text i det aktiva InDesign-dokumentet.

 2. Klicka på en färg i biblioteket på panelen CC Libraries (färgen används på den aktiva proxyn [fyllning eller linje]).

 3. Om du vill applicera en färgfyllning högerklickar du på färgen och väljer alternativet för att ställa in färg.

 Använd proxyn för att bestämma vad färgen appliceras på – objektets eller textens fyllnings- eller linjeegenskaper.

Redigera färger i ett CC-bibliotek

 1. Högerklicka på en färg på panelen CC Libraries och välj Redigera.

 2. Välj en färg i dialogrutan Färgväljaren och klicka på OK.

Arbeta med biblioteksresurser: stycke- och teckenformat

Du kan lägga till stycke- och teckenformat från InDesign i dina CC-bibliotek och sedan dela dem mellan dokument, enheter och användare. Du kan lägga till stycke- och teckenformat från text i ett dokument, från panelen Stycke eller panelen Tecken och från dialogrutorna Nytt teckenformat och Nytt styckeformat. 

 Textformat har bytt namn, och resurser som är kategoriserade under Textformat finns i kategorin Teckenformat.

Lägga till styckeformat eller teckenformat från texten i ett dokument

 1. Välj den text (i det aktuella dokumentet) som tecken- eller styckeformat används på och som du måste lägga till det aktuella CC-biblioteket.

 2. Klicka på Lägg till styckeformat  eller Lägg till teckenformat   på panelen CC Libraries.

Stycke- eller teckenformatet läggs till i kategorin Styckeformat eller Teckenformat på panelen CC Libraries.

Lägga till stycke- eller teckenformat från panelen Styckeformat eller panelen Teckenformat

 1. Öppna panelen Teckenformat eller Styckeformat:

  • Fönster > Format > Teckenformat
  • Fönster > FormatStyckeformat
 2. Markera ett eller flera format på panelen.

  Markera grupptiteln i styckepanelen eller teckenformatpanelen för att lägga till alla format i en grupp i det aktuella CC-biblioteket:

 3. Klicka på Lägg till markerat format i mitt aktuella CC-bibliotek .

De valda stycke- eller teckenformaten läggs till i kategorin Teckenformat eller Styckeformat på panelen CC Libraries.

Om du har markerat en grupp läggs alla stycke- eller teckenformat till i det aktuella biblioteket.

Lägga till stycke- eller teckenformat från dialogrutan Nya styckeformat eller dialogrutan Nya teckenformat

 1. Öppna panelen Teckenformat eller Styckeformat:

  • Fönster > Format > Teckenformat
  • Fönster > Format > Styckeformat
 2. Välj Nytt teckenformat eller Nytt styckeformat på den utfällbara menyn.

 3. Ange alternativen för att skapa ett nytt format i dialogrutan Nytt teckenformat eller i dialogrutan Nytt styckeformat.

  Mer information finns i Lägga till stycke- och teckenformat.

 4. Markera Lägg till i CC-bibliotek och välj CC-bibliotek i listrutan eller alternativet Skapa nytt bibliotek

 5. Klicka på OK om du vill skapa det nya formatet och samtidigt lägga till det i det valda CC-biblioteket.

Stycke- eller teckenformatet som skapades läggs till i kategorin Styckeformat eller Teckenformat på panelen CC Libraries.

Använda ett enda stycke- eller teckenformat i ett CC-bibliotek på text i ett dokument

 1. Markera ett textobjekt i det aktiva InDesign-dokumentet.

 2. Högerklicka på formatet i det valda CC-biblioteket och välj Använd styckeformat eller Använd teckenformat.

Tecken- och styckeformat som används från panelen CC Libraries läggs till som format på respektive paneler i InDesign.

Dessutom bevaras alla formathierarkier. Anta till exempel att Styckeformat 2 baserades på Styckeformat 1 som hade ett kapslat Teckenformat 1. I så fall läggs både Styckeformat 1 och Teckenformat 1 att till på sina respektive paneler. Och Styckeformat 2 läggs till på panelen Styckeformat.

 Om ett tecken- eller styckeformat inte har det teckensnitt som är associerat med det på den lokala datorn visas en varningsikon i det nedre högra hörnet av formatets miniatyrbild på panelen CC Libraries.

Lägga till format från CC-bibliotek på stycke- eller teckenpanelen

 1. Markera ett eller flera stycke- eller teckenformat på panelen CC Libraries.

 2. Högerklicka på de valda formaten och välj Lägg till i styckeformat eller Lägg till i teckenformat.

Arbeta med biblioteksresurser: Grafik

Du kan lägga till grafik från ett dokument genom att välja en InDesign-tillgång i dokumentet och välja Lägg till grafik  på panelen CC Libraries. Resursen har lagts till som ett InDesign-utdrag i kategorin Bilder på panelen CC Libraries. Du kan även lägga till bilder från Adobe Stock i ditt InDesign-bibliotek. Mer information finns i Använda Adobe Stock i InDesign.

Montera en CC-biblioteksbild genom att dra och släppa eller använda högerklicksmenyn

 1. Dra och släpp bilden från panelen CC Libraries på dokumentet.

   Om du drar och släpper en bild monteras den som standard som en länkad bild. Om du vill montera den som en inbäddad bild använder du kombinationen Alt + dra och släpp.

  Placera en eller flera bilder i ett dokument genom att högerklicka på bilderna på panelen CC Libraries och välja:

  Montera kopia: Montera en InDesign-resurs som ett utdrag eller bädda in en bild från ett annat Creative Cloud-program (till exempel Photoshop eller Illustrator).

  Montera länkad: Montera en bild från ett annat Creative Cloud-Program (till exempel Photoshop eller Illustrator) som en länkad bild i biblioteket.

   Du kan inte montera en InDesign-resurs som en länkad bild i ett dokument, så alternativet Montera länkad är inte tillgängligt om du högerklickar på en InDesign-resurs.

 2. Om du har använt högerklicksmenyn för att placera en eller flera bilder läggs bilderna till i monteringsverktyget.

  Använd monteringsverktyget och placera bilderna som du vill i dokumentet.

Montera en CC-biblioteksbild med menyalternativet Montera från CC Libraries

 1. Välj Arkiv > Montera från CC Libraries.

  Panelen CC Libraries filtreras så att den bara visar kategorin Bilder.

 2. Klicka på en bild och klicka på Montera.

  Resursen läggs till på InDesign-monteringsverktyget.

 3. Använd monteringsverktyget för att montera bilden i dokumentet.

Om du monterar en länkad bild i ett dokument visas bilden på panelen InDesign-länkar.

Ikonen till höger om varje bild på panelen Länkar anger om bilden är länkad eller inbäddad .

Om du vill hitta en länkad bild på panelen CC Libraries ska du högerklicka på bilden och välja Visa i CC Libraries.

Redigera en InDesign-resurs i ett CC-bibliotek

 1. Högerklicka på resursen och välj Redigera.

  Resursen öppnas i ett InDesign-dokumentfönster.

 2. Gör önskade ändringar och spara resursen.

  Resurserna läggs till i InDesign-monteringsverktyget och ändringarna återspeglas i resursen i CC-biblioteket.

Länka om resurser i CC-bibliotek

Bilder som du monterar i InDesign-dokument kan länkas om till bilder i ett CC-bibliotek. Den monterade bilden kan också länkas om till en grafikfil på den lokala datorn.

 1. Högerklicka på bilden och välj Länka om till CC Libraries om du vill länka om en bild till en CC-biblioteksbild.

 2. Om du vill länka om till en lokal bildfil högerklickar du på bilden och väljer Länka om.

Du kan lägga till textobjekt från ett dokument till Creative Cloud-bibliotek och sedan dela dem med andra användare och i olika program. Textresurser i ett bibliotek behåller de tecken-/styckeformat och andra attribut som ursprungligen använts för dem. Du kan återanvända textresurser i bibliotek i både InDesign- och Illustrator-dokument.

Om effekter och utseenden har använts på ett textobjekt måste du lägga till det i biblioteket som en bildresurs för att bevara dem.

Lägga till en textresurs

Om du vill lägga till text i ett aktivt InDesign-dokument kan du markera ett textobjekt, klicka på   på panelen CC Libraries, välja Text på menyn och klicka Lägg till.

Använda en textresurs i ett dokument

Gör något av följande:

 • Högerklicka på en textresurs på panelen CC Libraries och välj något av följande alternativ:
  • Montera länkad: Skapar en länk i länkpanelen och länken bevaras med resursen i CC-biblioteket. Alla uppdateringar av resursen uppdaterar den länkade texten i dokumentet. Även formatinformation bevaras liksom tecken- och styckeformat.
  • Montera kopia: Skapar inte någon länk, så uppdateringar av resursen i CC-biblioteket uppdaterar inte textresursen i dokumentet. Formatinformationen bevaras liksom tecken- och styckeformat.
  • Montera utan format: Endast texten läggs till utan någon länk eller formatinformation.
 • Placera insättningspunkten i en textram, högerklicka på en textresurs på panelen CC Libraries och välj att montera textbundet.
 • Dra en resurs till dokumentet för att skapa en länkad resurs.
 • Dra en resurs med Alt-tangenten nedtryckt för att skapa en icke-länkad textresurs.

 Som standard för InDesign över textresursen till dokumentet med dess tecken-/styckeformat och attribut bevarade. Om du vill använda textresursen i ditt dokument som vanlig text utan någon formatering högerklickar du på textresursen i CC Libraries-panelen och väljer Montera utan format på snabbmenyn.

Integration med Illustrator

Textresurser som läggs till i bibliotek är även tillgängliga från bibliotekspanelen i Illustrator. Du kan redigera och använda textresurser i båda programmen. I listvyn i bibliotekspanelen visar ikonen till höger om textresursen vilket program som resursen skapades i.

Mer information finns i Återgivning av delade textresurser i Illustrator och InDesign.

Redigera en textresurs

Följ de här stegen på panelen CC Libraries:

 1. Högerklicka på textresursen och välj sedan Redigera.

 2. Redigera resursen när den öppnas i ett InDesign-dokument. 

 3. Spara dokumentet.

Textresursen uppdateras i Creative Cloud-biblioteket och miniatyrbilden uppdateras automatiskt. Dessutom uppdateras resurser på alla platser där den används som en länkad resurs.

Byta namn på en textresurs

Följ de här stegen på panelen CC Libraries:

 1. Högerklicka på textresursen och välj Byt namn.

 2. Skriv resursens nya namn och tryck på Retur.

Ta bort en textresurs

Högerklicka på en textresurs på panelen CC Libraries och välj sedan Ta bort.

Hantera resurser i CC-bibliotek

Du kan byta namn på, ta bort, duplicera, kopiera eller flytta mellan resurser i CC-bibliotek på panelen CC Libraries.

Byta namn på resurser

 1. Högerklicka på en resurs på panelen CC Libraries och välj Byt namn.

 2. Skriv resursens nya namn och tryck på Retur.

Ta bort resurser

 1. Högerklicka på en eller flera resurser på panelen CC Libraries.

 2. Om du markerar en resurs väljer du Ta bort.

  Om du markerar flera resurser väljer du Ta bort markerade objekt.

Duplicera resurser

 1. Högerklicka på en eller flera resurser på panelen CC Libraries.

 2. Om du markerar en resurs väljer du Duplicera.

  Om du markerar flera resurser väljer du Duplicera markerade objekt.

Kopiera eller flytta resurser från ett CC-bibliotek till ett annat

 1. Högerklicka på en eller flera resurser på panelen CC Libraries.

 2. Om du markerar en resurs väljer du Kopiera till eller Flytta till.

  Om du markerar flera resurser väljer du Kopiera markerade objekt eller Flytta markerade objekt.

 3. På undermenyn markerar du CC-biblioteket för att kopiera eller flytta resurserna.

Söka i CC Libraries-panelen

Sök efter en CC-biblioteksresurs med dess namn på panelen CC Libraries. Du kan söka efter resurser på följande platser:

 • Aktuellt bibliotek (standard)
 • Adobe Stock
 • Alla bibliotek
 1. Välj plats att söka inom i söklistrutan.

 2. Skriv resursnamnet i sökrutan och tryck på Enter.

Samarbeta med Creative Cloud-användare

Du kan dela dina bibliotek med andra användare så att de kan visa, redigera, använda, byta namn på, flytta eller ta bort innehåll i det delade biblioteket. Om en annan Creative Cloud-prenumerant har delat ett bibliotek med dig kan du dela det vidare med andra Creative Cloud-användare.

Så här delar du ett bibliotek:

 1. Välj ett bibliotek i listrutan på panelen CC Libraries.

 2. Klicka på den utfällbara menyn på panelen CC Libraries och välj Samarbeta.

 3. På webbsidan som öppnas anger du en e-postadress och ett valfritt meddelande till den du vill dela biblioteket med.

Avbryta en delning:

 1. Markera namnet på ett bibliotek som du inte längre vill dela på rullgardinsmenyn i listrutan på panelen CC Libraries .

 2. Klicka på den utfällbara menyn på panelen CC Libraries och välj Samarbeta.

 3. Ta bort namnen på användarna som Creative Cloud-biblioteket delas med på webbsidan som öppnas.

Acceptera en inbjudan:

 1. Starta Adobe Creative Cloud-datorprogrammet och logga in med ditt Adobe ID.

 2. Du får en avisering i Creative Cloud-datorprogrammet när ett bibliotek delas med dig. Välj klockikonen för att visa dina aviseringar.

 3. Välj Acceptera för varje inbjudan till bibliotekssamarbeten.

Lämna ett delat bibliotek:

 1. Markera namnet på ett bibliotek som du inte längre vill samarbeta om på rullgardinsmenyn i listrutan på panelen CC Libraries.

 2. Välj den utfällbara menyn på panelen CC Libraries och välj alternativet Lämna bibliotek.

Ta bort ett delat bibliotek

 1. Markera namnet på ett bibliotek som du vill radera från rullgardinsmenyn i listrutan på panelen CC Libraries.

 2. Välj den utfällbara menyn på panelen CC Libraries och välj alternativet Ta bort bibliotek.

 3. Väl Radera för att bekräfta åtgärden.

 Du kan bara radera ett bibliotek som du äger.

Använda InDesign-objekt i andra CC-program

InDesign-objekt som du lägger till i kategorin Bilder i ett CC-bibliotek kan användas i andra CC-program, till exempel Illustrator eller Photoshop.

Eftersom en kopia av alla InDesign-objekt sparas som en PDF-fil används PDF-återgivningen av objektet när du använder objektet i Illustrator eller Photoshop.

 Om du använder ett InDesign-teckenformat i Illustrator eller Photoshop försöker programmen mappa egenskaperna för resursen med egenskaperna för teckenattribut som är tillgängliga i värdprogrammet. Egenskaper som inte finns i värdprogrammet ignoreras.


Kontakta oss

Vi vill gärna att du hör av dig. Säg vad du har på hjärtat till Adobe InDesign-användarna

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?