Om Creative Cloud Libraries

Ett Creative Cloud-bibliotek är en samling designresurser. Flera typer av designresurser kan läggas till i ett Creative Cloud-bibliotek. Med Adobe Illustrator kan resurser höra till någon av dessa typer: färger, färgteman, penslar, teckenformat, bilder och text.

Med Creative Cloud Libraries kan du ordna, bläddra bland och komma åt resurser. Du kan till exempel skapa ett Creative Cloud-bibliotek som innehåller alla de komponenter som används mest i ett specifikt projekt.

 • Länkade resurser: redigera en gång så uppdateras det överallt.
  Använd alltid den senaste upprepningen eller versionen av resursen med hjälp av länkade resurser. Oavsett var resursen används uppdateras alla dina projekt med den aktuella resursen när du redigerar bibliotekskopian. Adobe CreativeSync ser till att du får den rätta och uppdaterade resursen – varje gång du återanvänder resurser mellan datorer eller mobila projekt.
 • Åtkomst överallt. Hela tiden.
  Du kan komma åt dina bibliotek från olika Creative Cloud-datorprogram som Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, After Effects och Creative Cloud-resurser och Adobes mobilappar som Comp och Draw – även när du är offline.
 • Dela och samarbeta.
  Dela resurser och komponenter från dina bibliotek med andra användare. Tillåt andra att arbeta med objekt i dina delade bibliotek eller dela dem med fler användare. Kontrollera konsekvensen mellan projekt med vanliga resurser som bilder, färger, teckenformat eller formatguider.
 • Integrering av Adobe Stock
  Den nya tjänsten Adobe Stock ger dig tillgång till 50 miljoner royaltyfria bilder, videor och grafik av hög kvalitet. Navigera till, licensiera och använd bilder och grafik med hjälp av bibliotekspanelen direkt i Illustrator.
 • Ordna.
  Kategorisera komponenter i bibliotek som är relevanta för dina arbetsflöden och kreativa projekt.
 • Rätt resurs. Varje gång.
  Återanvänd resurser mellan datorer och mobila projekt utan att oroa dig för att ta fel versioner eller att radera eller skriva över någonting av misstag.
 • Enkelt att spara till Creative Cloud Libraries.
  Spara resurser direkt till dina bibliotek från Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro och Adobes mobilappar och tjänster som Shape, Brush, Color, Comp och Hue. Resurser konverteras automatiskt till rätt format för att användas i dina datorprogram eller mobilappar.

Vad är länkade resurser?

I Illustrator CC 2014 och tidigare versioner var de grafiska resurserna inte längre kopplade till den ursprungliga resursen när de hade dragits från bibliotekspanelen till ett Illustrator-dokument. När den ursprungliga resursen i biblioteket ändrades påverkades därför inte kopian som användes i dokumentet. Illustrator-resurser som dragits från ett bibliotek var olänkad resurser.  

Men från och med Illustrator CC 2015 finns funktionen för länkade resurser, som gör att resurser som dras från ett bibliotek till ett dokument blir länkade resurser. Detta är standardbeteendet. De ändringar som gjorts på resursen i biblioteket påverkar alla länkade kopior i dina Illustrator-dokument.

Om du vill använda en bild från biblioteket som en olänkad resurs håller du ned Alt/Option när du drar den från bibliotekspanelen.

Obs!

Alla resurser som har använts i Illustrator CC 2014 är olänkade resurser. Om du vill använda funktionen länkade resurser drar du resursen igen från bibliotekspanelen i Illustrator CC 2015.

Översikt över bibliotekspanelen

Creative Cloud Libraries visas på bibliotekspanelen i Illustrator. Om du skapar bibliotek på olika datorer med samma Adobe ID är alla resurser och bibliotek synliga på bibliotekspanelen på alla datorer.

Öppna bibliotekspanelen i Creative Cloud (Bibliotek) genom att klicka på Fönster > Bibliotek. Använd bibliotekspanelen för att:

 • Skapa, visa, byta namn på, ta bort och använda ett Creative Cloud-bibliotek.
 • Lägga till, ta bort, redigera och byta namn på resurser i ett Creative Cloud-bibliotek.
 • Sortera och visa resurser i ett Creative Cloud-bibliotek.
Libraries-panel_Ai_2
Interagera med dina Creative Cloud-bibliotek via bibliotekspanelen

A. Listruta i Creative Cloud-bibliotek B. Visa objekt som ikoner C. Visa objekt i en lista D. Listruta för Stock-sökning E. Resurser F. Ikon för Lägg till innehåll G. Ikonen Förlopp/synkronisering H. Ikonen Ta bort 

Arbeta med ett Creative Cloud-bibliotek

Öppna bibliotekspanelen

Gör något av följande:

 • Klicka på Fönster > Bibliotek.
 • På panelen Penslar (F5) klickar du på ikonen för bibliotekspanelen ().

Skapa ett Creative Cloud-bibliotek

 1. Gör något av följande:

  • Klicka på listrutan på bibliotekspanelen och välj Skapa nytt bibliotek.
  • Klicka  i det övre högra hörnet av bibliotekspanelen för att visa den utfällbara menyn, och välj sedan Skapa nytt bibliotek.
 2. Skriv ett namn och klicka på Skapa.

Ta bort ett Creative Cloud-bibliotek

 1. Välj ett bibliotek i listrutan på bibliotekspanelen.

 2. Expandera den utfällbara menyn och välj sedan Ta bort.

Byta namn på ett Creative Cloud-bibliotek

 1. Välj ett bibliotek med listrutan på bibliotekspanelen.

 2. Expandera den utfällbara panelen och välj Byt namn.

Kopiera och flytta resurser mellan bibliotek

 1. Markera en eller flera resurser i ett bibliotek.

 2. Högerklicka på en resurs.

 3. På snabbmenyn väljer du Kopiera till eller Flytta till och väljer sedan det bibliotek du vill kopiera eller flytta resurser till.

Samarbeta med Creative Cloud-användare

Du kan dela dina bibliotek med andra användare så att de kan visa, redigera, använda, byta namn på, flytta eller ta bort innehåll i det delade biblioteket. Om en annan Creative Cloud-prenumerant har delat ett bibliotek med dig kan du dela det vidare med andra Creative Cloud-användare.

Dela ett bibliotek

 1. Välj ett bibliotek i listrutan på bibliotekspanelen.

 2. Expandera den utfällbara menyn på bibliotekspanelen och välj Samarbeta.

 3. Ange en e-postadress i webbsidan som öppnas och ange vilken typ av åtkomst du vill ge:

  • Kan redigera: Den inbjudna användaren har åtkomst till resurser och kan ändra dem. 
  • Kan visa: Den inbjudna användaren kan bara använda resurserna i biblioteket. Ingen redigering är möjlig. Detta är en skrivskyddad åtkomsttyp.
  CC-libraries_collaboration_1
 4. Lägg till ett valfritt meddelande till personen du vill dela biblioteket med.

 5. Klicka på Bjud in.

Acceptera en inbjudan

 1. Starta Adobe Creative Cloud-datorprogrammet och logga in med ditt Adobe ID.

 2. Om ett bibliotek har delats med dig visas en banderoll för uppdateringar och förfrågningar högst upp i Creative Cloud-datorprogrammet. Klicka på banderollen för uppdateringar och förfrågningar.

 3. I området för biblioteksinbjudningar klickar du på knappen Acceptera för varje inbjudan till bibliotekssamarbete.

Avbryta en delning

 1. bibliotekspanelen markerar du namnet på ett bibliotek i listrutan som du inte längre vill dela.

 2. Expandera den utfällbara menyn på bibliotekspanelen och välj Samarbeta.

 3. I webbsidan som öppnas tar du bort namnen på användarna som Creative Cloud-biblioteket delas med.

Lämna ett delat bibliotek

 1. bibliotekspanelen markerar du namnet på ett bibliotek i listrutan som du inte längre vill samarbeta om.

 2. Klicka på alternativet Lämna på den utfällbara menyn på bibliotekspanelen.

Ta bort ett delat bibliotek

Obs! Du kan bara ta bort ett bibliotek som du själv äger.

 1. bibliotekspanelen markerar du namnet på ett bibliotek i listrutan som du vill ta bort.

 2. Klicka på alternativet Ta bort bibliotek på den utfällbara menyn på bibliotekspanelen.

 3. Klicka på Ta bort för att bekräfta.

Arbeta med biblioteksresurser

Färger

Obs!

Håll muspekaren på en tillgänglig färgresurs för att visa färgens namn och hexadecimalkod.

Lägga till en färg

 1. Markera en resurs i det aktiva Illustrator-dokumentet.

 2. Klicka på ikonen för Lägg till innehåll () på bibliotekspanelen och välj Fyllningsfärg i listrutan.

Lägga till en färg (dialogrutan Ny färgruta)

 1. Klicka på Ny färgruta på panelen Färgrutor (Fönster > Färgrutor).

 2. Ange namn, typ, läge och värden för färgen i dialogrutan Ny färgruta.

 3. Markera kryssrutan Lägg till i mitt bibliotek när du angett information för färgen. Markera ett annat bibliotek eller välj Skapa nytt bibliotek om du inte vill använda det aktuella biblioteket.

 4. Klicka på OK.

Lägga till ett färgtema (från Färggrupper)

 1. Markera en färggrupp på panelen Färgrutor (Fönster > Färgrutor).

  Obs!

  Din färggrupp måste ha minst en färg och högst fem färger om du vill lägga till en färggrupp som ett färgtema.

 2. Klicka på ikonen Lägg till i bibliotek  på panelen Färgrutor för att lägga till den aktuella färggruppen som ett färgtema i ditt bibliotek.

Lägg till på panelen Färgrutor

 • Högerklicka på ett färgtema på bibliotekspanelen (Fönster > Bibliotek) och välj Lägg till i Färgrutor.

Använda en färg

Markera ett objekt i det aktiva Illustrator-dokumentet och gör sedan något av följande:

 • Klicka på en färg på bibliotekspanelen (färgen appliceras på aktiv proxy [fyllning eller linje]).
 • Om du vill applicera en färgfyllning högerklickar du på färgen och väljer alternativet för att ställa in färg.
 • Använd proxyn för att välja vad färgen ska appliceras på – objektets fyllnings- eller linjeegenskaper.

Redigera en färg

 1. Gör något av följande på bibliotekspanelen:

  • Dubbelklicka på en färg
  • Högerklicka på en färg och välj Redigera.
 2. Välj en färg i dialogrutan Färgväljaren och klicka på OK.

Byta namn på en färg

 1. Gör något av följande på bibliotekspanelen:

  • Dubbelklicka på namnet på en färg.
  • Högerklicka på en färg och välj Byt namn.
 2. Skriv färgens nya namn och tryck på Enter.

Ta bort en färg

Gör något av följande på bibliotekspanelen:

 • Markera en färg och klicka på ikonen Ta bort.
 • Högerklicka på en färg och välj Ta bort.

Teckenformat

Obs!

När du lägger till ett teckenformat i ditt Creative Cloud-bibliotek sparas mer än 50 attribut för ett stycke text.

Lägga till ett teckenformat till ett bibliotek

 1. Markera ett textobjekt i det aktiva Illustrator-dokumentet. Ikonen Lägg till innehåll () aktiveras på bibliotekspanelen.

 2. Klicka på ikonen för Lägg till innehåll () och välj Teckenformat i listrutan.

Obs!

Alla attribut som finns i dialogrutan Alternativ för teckenformat (Fönster > Text > Teckenformat > dubbelklicka på ett teckenformat) kopieras som en del av teckenformatet.

Lägga till ett teckenformat på panelen Teckenformat

Högerklicka på ett teckenformat i ett bibliotek och klicka på Lägg till i teckenformat.

Tillämpa ett teckenformat

 1. Markera ett textobjekt i det aktiva Illustrator-dokumentet.

 2. Gör något av följande på bibliotekspanelen:

  • Klicka på ett teckenformat.
  • Högerklicka på ett teckenformat och välj Använd teckenformat.

Obs!

Om ett teckenformat inte har det teckensnitt som är associerat med det på den lokala datorn visas en varningsikon i det nedre högra hörnet av teckenformatets miniatyrbild.

Byta namn på ett teckenformat

 1. Gör något av följande på bibliotekspanelen:

  • Dubbelklicka på namnet på ett teckenformat.
  • Högerklicka på ett teckenformat och välj Byt namn.
 2. Skriv teckenformatets nya namn och tryck på Retur.

Ta bort ett teckenformat

Gör något av följande på bibliotekspanelen:

 • Markera ett teckenformat och klicka på ikonen Ta bort.
 • Högerklicka på ett teckenformat och välj Ta bort.

Obs!

Du kan också använda ett teckenformat i dokumentet (alternativet Använd i dokument) så att kopian och teckenformatet placeras i det aktiva dokumentet.

Grafik

Du kan lagra objekt och resurser från ditt dokument i Creative Cloud-biblioteket. De resurser som lagras som en bild i ett Creative Cloud-bibliotek behåller sin vektorform. När du återanvänder en bild från ett Creative Cloud-bibliotek i ett annat Illustrator-dokument är den i vektorform.

Lägga till en bild

Gör något av följande med ett aktivt Illustrator-dokument öppet:

 • Dra och släpp bilden på bibliotekspanelen.
 • Markera teckningen och klicka på ikonen för Lägg till innehåll () på bibliotekspanelen. Välj sedan Grafik i listrutan.

Licensiera eller förhandsgranska en Adobe Stock-bild

 1. Skriv in ett nyckelord för bilden du söker rutan Sök i Adobe Stock på bibliotekspanelen.

 2. Välj en bild bland resultaten som visas. Du kan också välja att köpa fotot eller spara en förhandsvisning av det i det aktuella biblioteket. Om du håller muspekaren på den valda bilden visas ikonerna Licensiera och spara i nedladdningar och Spara förhandsgranskning i nedladdningar. Om du väljer licensieringsalternativet visas följande popup-ruta där du ska bekräfta.

  StockImage_Licensing

Mer information om hur du arbetar med Adobe Stock-bilder i dina bibliotek finns i Använda Adobe Stock.

Använda en bild

Gör något av följande:

 • Högerklicka på en bild på bibliotekspanelen och välj alternativet Montera kopia på snabbmenyn.
 • Högerklickan en bild på bibliotekspanelen och välj placeran länkade alternativ från snabbmeny.
 • Dra en resurs från bibliotekspanelen i ett aktivt Illustrator-dokument och placera den på ritytan med hjälp av monteringsverktyget. Du kan läsa in flera objekt i monteringsverktyget och lägga till dem i layouten.

Redigera en bild

 1. Gör något av följande på bibliotekspanelen:

  • Dubbelklicka på en bild
  • Högerklicka på en bild och välj Redigera.
 2. Redigera komponenten när den öppnas i ett Illustrator-dokumentfönster.

 3. Spara dokumentet.

  Bilden uppdateras i Creative Cloud-biblioteket och miniatyrbilden uppdateras automatiskt. Om resursen skapades i Illustrator CC 2015 eller en senare version är det en länkad resurs, och Adobe CreativeSync säkerställer att den hålls uppdateras på alla platser där den används.

Byta namn på en bild

 1. Gör något av följande på bibliotekspanelen:

  • Dubbelklicka på namnet på en bild.
  • Högerklicka på en bild och välj Byt namn.
 2. Skriv bildens nya namn och tryck på Enter.

Ta bort en bild

Högerklicka på en bild på bibliotekspanelen och välj Ta bort.

Lägga till och dela textresurser

Du kan lägga till textobjekt från ett dokument till Creative Cloud-bibliotek och sedan dela dem med andra användare och i olika program. Textresurser i ett bibliotek behåller de tecken-/styckeformat och andra attribut som ursprungligen använts för dem. Du kan återanvända textresurser i bibliotek i både Illustrator- och InDesign-dokument.

Om effekter och utseenden har använts på ett textobjekt, måste du lägga till objektet i biblioteket som en bildresurs för att behålla dem.

Lägga till en textresurs

Gör något av följande i ett aktivt Illustrator-dokument:

 • Markera ett textintervall eller en textram och klicka på ikonen Lägg till innehåll () i bibliotekspanelen. Välj sedan Text i listrutan.
 • Markera ett textintervall eller en textram. Högerklicka på texten och välj Lägg till i bibliotek på snabbmenyn.
 • Dra och släpp textobjektet på bibliotekspanelen. Som standard läggs resursen till som en textresurs i Creative Cloud biblioteket.
 • Om du vill lägga till textobjektet som en bildresurs, trycker du på tangenten Ctrl (Windows)/ Kommando (Mac) medan du drar markeringen till bibliotekspanelen.

Använda en textresurs i ett dokument

Gör något av följande:

 • Högerklicka på en textresurs på bibliotekspanelen. Välj sedan Montera kopia på snabbmenyn.
 • Om du vill montera text utan några format i dokumentet, högerklickar du på textresursen på bibliotekspanelen. Välj sedan Montera utan format på snabbmenyn.
 • Placera insättningspunkten i texten. Högerklicka sedan på textresursen på bibliotekspanelen och välj Montera textbundet på snabbmenyn.
 • Dra en eller flera textresurser från bibliotekspanelen och montera dem i dokumentet med hjälp av monteringsverktyget. Gör sedan något av följande:
  • Klicka på ett textobjekt som du vill lägga till textresursen i.
  • Klicka någonstans på arbetsytan för att montera resursen i en separat textram.

Obs!

Som standard för Illustrator över textresursen till dokumentet med tecken-/styckeformat och attribut bevarade. Om du vill använda textresursen i ditt dokument som vanlig text utan någon formatering högerklickar du på textresursen på bibliotekspanelen och väljer Montera utan format i snabbmenyn.

Integrering med InDesign

Textresurser som läggs till i bibliotek är också tillgängliga på bibliotekspanelen i InDesign. Du kan redigera och använda textresurser i båda programmen. I listvyn på bibliotekspanelen visar ikonen till höger om textresursen vilket program som resursen skapades i.

Mer information finns i Återgivning av delade textresurser i Illustrator och InDesign.

Redigera en textresurs

Följ de här stegen på bibliotekspanelen:

 1. Högerklicka på textresursen och välj sedan Redigera.
 2. Redigera komponenten när den öppnas i ett Illustrator-dokument. 
 3. Spara dokumentet.

Du kan också dubbelklicka på textresursen och redigera den i det program som den skapades i.

Textresursen uppdateras i Creative Cloud-biblioteket och miniatyrbilden uppdateras automatiskt. Dessutom uppdateras resursen på alla platser där den används.

Byta namn på en textresurs

Gör följande på bibliotekspanelen:

 • Högerklicka på textresursen och välj Byt namn.
 • Skriv bildens nya namn och tryck på Retur.

Ta bort en textresurs

Högerklicka på en textresurs på bibliotekspanelen och välj sedan Ta bort.

Söka efter Stock-foton som visuellt liknar bibliotekselement

Du kan använda funktionen för att söka visuellt på bibliotekspanelen för att snabbt söka efter Stock-bilder som liknar ett bibliotekselement. Gör så här:

 • Gå till bibliotekspanelen, högerklicka på ett element och välj Sök efter liknande på snabbmenyn.

Sökresultaten visas på bibliotekspanelen.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy