Creative Cloud-datorprogram stängs direkt efter start

Följ de angivna stegen om Creative Cloud-datorprogram kraschar omedelbart efter start.

Problem: Creative Cloud-datorprogram stängs direkt efter start

När du startar Creative Cloud-datorprogrammet visas det i Aktivitetsfältet (Windows) eller Finder (Mac) och stängs sedan ner utan ett felmeddelande.

Lösning

macOS

 1. I Finder, välj Gå > Gå till mapp och skriv Bibliotek/Programsupport/Adobe.
 2. Kontrollklicka på mappen och välj Visa information.
 3. Utöka avsnittet Delning och behörigheter.
 4. Klicka på låsikonen nere i det högra hörnet. Ange administratörsanvändarnamn och lösenord när du uppmanas till det och klicka sedan på OK.
 5. Ange behörighet:
  1. System: läs/skriv
  2. Administratör: Skrivskyddad
  3. Alla: Skrivskyddad
 6. Klicka på kugghjulsikonen och välj Använd för inkluderade objekt. Stäng dialogrutan Visa information.

Windows 10/8/7

 • Windows 64-bitars: Navigera till Start > Dator > C-disk (Primär)> Programfiler (x86).
 • Windows 32-bitars: Navigera till Start > Dator > C-disk (Primär)> Programfiler.
 1. Högerklicka på mappen Adobe och välj Egenskaper.
 2. Klicka på fliken Säkerhet och ange behörighet:
  1. Administrators: Fullständig behörighet
  2. System: Fullständig behörighet
 3. Klicka på Avancerat och godkänn vid behov frågan om utökade privilegier i User Account Control (UAC).
 4. Klicka på fliken Ägare, välj Administratörer och klicka på Redigera.
 5. Välj Ersätt ägare av underbehållare och objekt. Klicka på Verkställ och sedan på OK.
 6. Klicka på fliken Behörigheter och sedan på Ändra behörigheter.
 7. Välj Ersätt alla underordnade objektbehörigheter med objektets ärftliga behörigheter. Klicka på OK och sedan på Ja.
 8. Klicka på OK och klicka sedan OK igen i dialogrutan Windows-säkerhet. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Avancerade säkerhetsinställningar.

macOS (endast)

 1. I Finder, välj Gå > Gå till mapp och skriv ~Bibliotek/Programsupport/Adobe.
 2. Kontrollklicka på mappen och välj Visa information.
 3. Utöka avsnittet Delning och behörigheter.
 4. Klicka på låsikonen nere i det högra hörnet. Ange administratörsanvändarnamn och lösenord när du uppmanas till det och klicka sedan på OK.
 5. Ange behörighet:
  1. System: läs/skriv
  2. Administratör: Skrivskyddad
  3. Alla: Skrivskyddad
 6. Klicka på kugghjulsikonen och välj Använd för inkluderade objekt. Stäng dialogrutan Visa information.
 1. För att avinstallera Creative Cloud- eller Creative Suite-program, navigerar du till Program > Verktyg > Adobe installationsprogram i Finder.
 2. Dubbelklicka på Avinstallera Adobe Creative Cloud.
 3. Slutför avinstallationen enligt anvisningarna på skärmen.
 4. Starta om datorn.
 5. Avsluta alla Adobe Creative Cloud-program och stäng alla Creative Cloud-processer.
 6. Hämta rensningsverktyget för Adobe Creative Cloud för Mac: AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg. Om du uppmanas att hämta eller spara filen klickar du på Spara fil för att hämta den till datorn. 
 7. För att köra rensningsverktyget för Adobe Creative Cloud dubbelklickar du på filen AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg.
 8. Dubbelklicka på rensningsverktyget Adobe Creative Cloud och följ anvisningarna som visas på skärmen i följande ordning:
  1. Välj språk: Skriv e för engelska eller j för japanska och tryck sedan på Återgå.
  2. Granska Adobes licensavtal för slutanvändare: Skriv Y för att acceptera eller N om du vill avböja (skriptet slutar köras om du avböjer). 
  3. Tryck på Återgå.
  4. Markera versionen av programmet som du vill ta bort i menyn i det övre högra hörnet av skriptfönstret (Creative Cloud 2015). 
  5. Tryck på Återgå.
 9. Från tabellen väljer du programmet som du vill rensa och klicka sedan på Rensa. (Klicka på Rensa allt för att städa upp alla installationsrelaterade filer för den version av Creative Cloud-programmet du valt i steg c.)  
 10. När du ser meddelandet Adobe Creative Clouds rensningsverktyg har avslutats korrekt, klickar du på Avsluta och startar om din dator.
 11. När du har kört Adobe Creative Cloud-rensningsverktyg installerar du Creative Cloud-datorprogram genom att klicka här.
 1. Avinstallera Creative Cloud-programmet genom att göra något av följande:
  1. För Windows 10, 8, 7 eller Vista: Välj Start > Kontrollpanelen > Program > Program och funktioner.
  2. Windows XP: Välj Start > Kontrollpanelen och dubbelklicka på Lägg till eller ta bort program.
 2. Välj Creative Cloud-programmet och klicka på Ta bort eller Avinstallera.
 3. Slutför avinstallationen enligt anvisningarna på skärmen.
 4. Starta om datorn.
 5. Avsluta alla Adobe Creative Cloud-program och stäng alla Creative Cloud-processer.
 6. Hämta Adobe Creative Cloud-rensningsverktyg för Windows: klicka på länken för att hämta filen – AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe
  1. Om du uppmanas att hämta eller spara filen klickar du på Spara fil för att hämta den till datorn.
 7. Högerklicka på den hämtade filen AdobeCreativecloudCleanerTool.exe och välj sedan Kör som Administratör.
 8. Följ anvisningarna på skärmen i följande ordning:
 9. Välj språk: Skriv e för engelska eller j för japanska och tryck sedan på Retur.
 10. Granska Adobes licensavtal för slutanvändare: Skriv Y för att acceptera eller N om du vill avböja (skriptet slutar köras om du avböjer).
 11. Tryck på Retur.
 12. Markera programmet du vill ta bort: Skriv numret som motsvarar appens namn och tryck på Retur.
 13. Bekräfta att du vill ta bort produkten: Skriv y och tryck på Retur.
 14. När du ser meddelandet Rensningsverktyget för Adobe Creative Cloud har avslutats korrekt, trycker du på Retur för att starta om datorn.
 15. När systemet har startats om, hämta Creative Cloud-datorprogrammet genom att klicka här.

macOS

 1. Starta om datorn i säkert läge, klicka här för fullständiga instruktioner.
 2. När du är inloggad, starta Adobe Creative Cloud-programmet och logga ut och logga in. (För fullständiga instruktioner, klicka här).
 3. När du är inloggad ska det fungera i normalt läge. Starta om datorn i normalt läge.
Windows 10/8/7
 1. Kontrollera med systemets tillverkare för proceduren att gå in i Säkert läge.
 2. När du är inloggad, starta Adobe Creative Cloud-programmet och logga ut därifrån.
 3. Logga tillbaka in i Säkert läge. Starta om datorn i normalt läge för att kontrollera om det fungerar.

För anvisningar om Inloggning och Utloggning, klicka här

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto