Lösa konfigurationsfel | Adobe Creative Cloud

Lär dig åtgärda konfigurationsfel (Fel 1, Fel 15 eller Fel 16), som kan uppstå när du startar ett Creative Cloud-program.

Lösa konfigurationsfel när du startar ett Creative Cloud-program

När du startar ett Creative Cloud-program visas ett konfigurationsfel (Fel 1, Fel 15 eller Fel 16). Du uppmanas att avinstallera och sedan installera om produkten. 

Konfigurationsfel

Felet uppstår när behörigheter till programmappar (Adobe PCD och SLStore) är felaktiga. Följ anvisningarna nedan för att ange de korrekta behörigheterna för ditt operativsystem.

macOS

Ange behörighet för både SLStore- och Adobe PCD-mapparna.

 1. I Finder navigerar du till Bibliotek/Programsupport/Adobe/SLStore.

 2. Control-klicka på mappen och välj Visa info.

 3. Expandera avsnittet Delning och behörigheter.

 4. Klicka på låsikonen i det nedre högra hörnet. Ange ditt administratörsanvändarnamn och lösenord när du uppmanas till det och klicka sedan på OK.

 5. Ange behörighet:

  • System: Läs/skriv
  • Administratör: Läs/skriv
  • Alla: Läs/skriv
  Ange behörighet

 6. Klicka på kugghjulsikonen och välj Använd för inkluderade objekt.

 7. Stäng dialogrutan Hämta information.

 1. I Finder navigerar du till Bibliotek/Programsupport/Adobe/Adobe PCD.

 2. Control-klicka på mappen och välj Visa info.

 3. Expandera avsnittet Delning och behörigheter.

  Avsnittet Delning och behörigheter

 4. Klicka på låsikonen i det nedre högra hörnet. Ange ditt administratörsanvändarnamn och lösenord när du uppmanas till det och klicka sedan på OK.

 5. Ange behörighet:

  • System: Läs/skriv
  • Admin: Skrivskyddad
  • Alla: Skrivskyddad
 6. Klicka på kugghjulsikonen och välj Använd för inkluderade objekt.

 7. Stäng dialogrutan Hämta information.

Windows 10

Utför alla stegen nedan för att lösa felet i Windows 10.

 1. Öppna ett fönster i Utforskaren.

 2. Klicka på fliken Visa och välj sedan Dolda objekt.

  Dolda objekt

Utför den här proceduren två gånger, en gång för mappen Adobe PCD och en gång för mappen SLStore.

SLStore

ProgramData\Adobe\SLStore

Adobe PCD

Windows (32-bitars): Program\Delade filer\Adobe\Adobe PCD\

Windows (64-bitars): Program (x86)\Delade filer\Adobe\Adobe PCD\

 1. Högerklicka på mappen Adobe PCD i Utforskaren eller på mappen SLStore och välj Egenskaper.

 2. Klicka på fliken Säkerhet och klicka sedan på Redigera för att ange behörighet:

  Adobe PCD

  • Administörer: Fullständig behörighet

  SLStore

  • Administörer: Fullständig behörighet
  • System: Fullständig behörighet
  • Användare: Läsa och Särskilda behörigheter
  Ange behörighet

 3. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Behörigheter.

 4. Klicka på Avancerat i dialogrutan Egenskaper.

 5. Välj Ersätt alla underordnade objektsbehörigheter med det här objektets ärftliga behörigheter. Klicka på OK och sedan på Ja.

  Ersätt alla underordnade objektsbehörigheter med det här objektets ärftliga behörigheter.

 6. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Egenskaper för Adobe PCD.

Windows 8

Utför alla tre stegen nedan för att lösa felet i Windows 8.

 1. Öppna ett fönster i Utforskaren.

 2. Klicka på fliken Visa och sedan på Alternativ.

 3. Avmarkera Använd guiden Dela (rekommenderas) längst ned i avsnittet Avancerade inställningar.

  Avmarkera alternativet Använd guiden Dela (rekommenderas)

 4. Välj Visa dolda filer, mappar och hårddiskar.

  Välj Visa dolda filer, mappar och hårddiskar

 5. Klicka på OK.

 1. Navigera till ProgramData\Adobe\SLStore i Utforskaren.

 2. Högerklicka på mappen SLStore och välj Egenskaper.

 3. I avsnittet Attribut avmarkerar du alternativet Skrivskyddad.

 4. Klicka på Använd och därefter på OK för att stänga dialogrutan Bekräfta attributändringar.

Utför den här proceduren två gånger, en gång vardera för mapparna Adobe PCD och SLStore.

SLStore

ProgramData\Adobe\SLStore

Adobe PCD

Windows (32-bitars): Program\Delade filer\Adobe\Adobe PCD\

Windows (64-bitars): Program (x86)\Delade filer\Adobe\Adobe PCD\

 1. Högerklicka på mappen Adobe PCD i Utforskaren eller på mappen SLStore och välj Egenskaper.

 2. Klicka på fliken Säkerhet och ange behörighet:

  Adobe PCD

  • Administratörer: Fullständig behörighet
  • System: Fullständig behörighet

  SLStore

  • Administratörer: Fullständig behörighet
  • Privilegierade användare: allt utom Fullständig behörighet och Särskilda behörigheter
  • System: Fullständig behörighet
  • Användare: Läsa och Särskilda behörigheter

 3. Klicka på Avancerat och godkänn vid behov frågan om utökade privilegier i User Account Control (UAC).

 4. Klicka på fliken Ägare, välj Administratörer och klicka på Redigera.

  Klicka på fliken Ägare, välj Administratörer och klicka på Redigera

 5. Välj Ersätt ägare av underbehållare och objekt. Klicka på Använd och sedan på OK.

  Välj Ersätt ägare av underbehållare och objekt. Klicka på Verkställ

 6. Markera fliken Behörigheter och klicka sedan på Ändra behörigheter.

  Klicka på Behörigheter

 7. Välj Ersätt alla underordnade objektbehörigheter med det här objektets ärftliga behörigheter. Klicka på OK och sedan på Ja.

  Välj Ersätt alla underordnade objektbehörigheter med det här objektets ärftliga behörigheter

 8. Klicka på OK och klicka sedan OK igen i dialogrutan Windows-säkerhet.

 9. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Avancerade säkerhetsinställningar.

Windows Vista/7

Utför alla tre stegen nedan för att lösa felet i Windows Vista/7.

 1. Välj Start > Dator.

 2. Välj Ordna > Mapp- och sökalternativ och klicka på fliken Visning.

 3. Avmarkera Använd guiden Dela (rekommenderas) längst ned i avsnittet Avancerade inställningar.

  Avmarkera alternativet Använd guiden Dela (rekommenderas)

 4. Välj Visa dolda filer, mappar och hårddiskar.

  Välj Visa dolda filer, mappar och hårddiskar

 5. Klicka på OK.

 1. I Utforskaren navigerar du till ProgramData\Adobe\SLStore.

 2. Högerklicka på mappen SLStore och välj Egenskaper.

 3. I avsnittet Attribut avmarkerar du alternativet Skrivskyddad.

 4. Klicka på Använd och därefter på OK för att stänga dialogrutan Bekräfta attributändringar .

Utför den här proceduren två gånger, en gång vardera för mapparna Adobe PCD och SLStore.

SLStore

ProgramData\Adobe\SLStore

Adobe PCD

Windows (32-bitars): Program\Delade filer\Adobe\Adobe PCD\

Windows (64-bitars): Program (x86)\Delade filer\Adobe\Adobe PCD\

 1. Högerklicka på mappen Adobe PCD eller SLStore i Utforskaren och välj Egenskaper.

 2. Klicka på fliken Säkerhet och ange behörighet:

  Adobe PCD

  • Administrators: Fullständig behörighet
  • System: Fullständig behörighet

  SLStore

  • Administrators: Fullständig behörighet
  • Privilegierade användare: Allt utom Fullständig behörighet och Särskilda behörigheter
  • System: Fullständig behörighet
  • Användare: Läsa och Särskilda behörigheter
  Klicka på fliken Säkerhet

 3. Klicka på Avancerat och godkänn vid behov frågan om utökade privilegier i User Account Control (UAC).

 4. Klicka på fliken Ägare, välj Administratörer och klicka på Redigera.

  Klicka på fliken Ägare, välj Administratörer och klicka på Redigera

 5. Välj Ersätt ägare av underbehållare och objekt. Klicka på Använd och sedan på OK.

  Välj Ersätt ägare av underbehållare och objekt. Klicka på Verkställ

 6. Markera fliken Behörigheter och klicka sedan på Ändra behörigheter.

  Klicka på Ändra behörigheter

 7. Välj Ersätt alla underordnade objektbehörigheter med det här objektets ärftliga behörigheter. Klicka på OK och sedan på Ja.

  Välj Ersätt alla underordnade objektbehörigheter med det här objektets ärftliga behörigheter

 8. Klicka på OK och klicka sedan OK igen i dialogrutan Windows-säkerhet. 

Windows XP Professional

Följ de tre stegen nedan för att lösa problemet i Windows XP Pro.

 1. Välj Start > Kontrollpanelen.

 2. Dubbelklicka på Mappalternativ och klicka sedan på fliken Visning.

 3. Avmarkera Använd förenklad fildelning (rekommenderas) längst ned i avsnittet Avancerade inställningar.

  Avmarkera Använd förenklad fildelning (rekommenderas)

 4. Välj Visa dolda filer, mappar och hårddiskar.

  Välj Visa dolda filer, mappar och hårddiskar

 5. Klicka på OK.

 1. I Utforskaren navigerar du till Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\SLStore.

 2. Högerklicka på mappen SLStore och välj Egenskaper.

 3. I avsnittet Attribut avmarkerar du alternativet Skrivskyddad.

  Avmarkera alternativet Skrivskyddad

 4. Klicka på Använd och därefter på OK för att stänga dialogrutan Bekräfta attributändringar.

Utför den här proceduren två gånger, en gång vardera för mapparna Adobe PCD och SLStore.

SLStore

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\SLStore

Adobe PCD

Windows (32-bitars): Program\Delade filer\Adobe\Adobe PCD\

Windows (64-bitars): Program (x86)\Delade filer\Adobe\Adobe PCD\

 1. Högerklicka på mappen Adobe PCD eller SLStore i Utforskaren och välj Egenskaper.

 2. Klicka på fliken Säkerhet och ange behörighet:

  Adobe PCD

  • Administrators: Fullständig behörighet
  • System: Fullständig behörighet

  SLStore

  • Administrators: Fullständig behörighet
  • Privilegierade användare: Allt utom Fullständig behörighet och Särskilda behörigheter
  • System: Fullständig behörighet
  • Användare: Läsa och Särskilda behörigheter
  Klicka på fliken Säkerhet

 3. Klicka på Avancerat.

 4. Klicka på fliken Ägare och markera Administratörer.

 5. Välj Ersätt ägare av underbehållare och objekt. Klicka på Använd.

  Välj Ersätt ägare av underbehållare och objekt. Klicka på Verkställ

 6. Klicka på fliken Behörigheter.

 7. Välj Ersätt behörighetsposter på alla underordnade objekt med poster som visas här och som gäller underordnade objekt. Klicka på OK och sedan på Ja.

  Välj Ersätt behörighetsposter på alla underordnade objekt med poster som visas här och som gäller underordnade objekt

 8. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Egenskaper.

 9. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Avancerade säkerhetsinställningar.

Windows XP Home

Följ de tre stegen nedan för att lösa problemet i Windows XP Home.

 1. Starta om datorn.

 2. När datorn startar om trycker du på och håller ned F8 innan Windows startar.

 3. Välj Säkert läge i listan med startalternativ.

 4. "Säkert läge" visas i alla hörn på skrivbordet. Om detta inte är fallet upprepar du steg 1–3.

 5. Logga in i Windows som användare med administratörsbehörighet.

 1. Välj Start > Kontrollpanelen.

 2. Dubbelklicka på Mappalternativ och klicka sedan på fliken Visning.

 3. Avmarkera Använd förenklad fildelning (rekommenderas) längst ned i avsnittet Avancerade inställningar.

  Avmarkera Använd förenklad fildelning (rekommenderas)

 4. Välj Visa dolda filer, mappar och hårddiskar.

  Välj Visa dolda filer, mappar och hårddiskar

 5. Klicka på OK.

 1. I Utforskaren navigerar du till Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\SLStore.

 2. Högerklicka på mappen SLStore och välj Egenskaper.

 3. I avsnittet Attribut avmarkerar du alternativet Skrivskyddad.

  Avmarkera alternativet Skrivskyddad

 4. Klicka på Använd och därefter på OK för att stänga dialogrutan Bekräfta attributändringar .

Utför den här proceduren två gånger, en gång vardera för mapparna Adobe PCD och SLStore.

SLStore

ProgramData\Adobe\SLStore

Adobe PCD

Windows (32-bitars): Program\Delade filer\Adobe\Adobe PCD\

Windows (64-bitars): Program (x86)\Delade filer\Adobe\Adobe PCD\

 1. Högerklicka på mappen Adobe PCD eller SLStore i Utforskaren och välj Egenskaper.

 2. Klicka på fliken Säkerhet och ange behörighet:

  Adobe PCD

  • Administrators: Fullständig behörighet
  • System: Fullständig behörighet

  SLStore

  • Administrators: Fullständig behörighet
  • Privilegierade användare: Allt utom Fullständig behörighet och Särskilda behörigheter
  • System: Fullständig behörighet
  • Användare: Läsa och Särskilda behörigheter
  Klicka på fliken Säkerhet

 3. Klicka på Avancerat.

 4. Klicka på fliken Ägare och markera Administratörer.

 5. Välj Ersätt ägare av underbehållare och objekt och klicka på Tillämpa.

  Välj Ersätt ägare av underbehållare och objekt. Klicka på Verkställ

 6. Klicka på fliken Behörigheter.

 7. Välj Ersätt behörighetsposter på alla underordnade objekt med poster som visas här och som gäller underordnade objekt. Klicka på OK och sedan på Ja.

  Välj Ersätt behörighetsposter på alla underordnade objekt med poster som visas här och som gäller underordnade objekt

 8. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Egenskaper.

 9. Klicka på OK och sedan på Ja i dialogrutan Säkerhet. Klicka på OK igen för att stänga dialogrutan Egenskaper .

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?