Följ stegen nedan för att komma igång med dina Creative Cloud-program.

Så här hämtar och installerar du Creative Cloud-program

laptop-download

Klicka på Hämta Creative Cloud-program nedan för att börja hämta dina program. Logga in och installera enligt de instruktioner som visas på skärmen. (Eventuellt visas sidan för att hämta en kostnadsfri utvärderingsversion, men du kommer att hämta prenumerationsversionen när du har loggat in.)

Hjälp med ditt medlemskap

Har du glömt ditt Adobe ID-id eller -lösenord?

Ditt Adobe ID-id är den e-postadress du använde när du inledde en utvärdering eller när du köpte ett Adobe-program eller -medlemskap för första gången. Hitta lösningar på vanliga Adobe ID- och inloggningsproblem.

Varför måste jag logga in för att använda Creative Cloud-program?

Du måste validera din licens genom att logga in på ditt konto med regelbundna intervall. Om du är månadsmedlem måste du logga in var 30:e dag, om du är årsmedlem måste du logga in var 99:e dag. Du måste även logga in när du hämtar eller uppdaterar Creative Cloud-program. Mer information finns i Aktivera eller avaktivera Creative Cloud-program genom att logga in och logga ut.

Kan jag installera Creative Cloud-program på en annan dator?

Du kan installera Creative Cloud-program på upp till två datorer. Om du vill installera programmet på en tredje dator måste du avaktivera det på en av de andra datorerna. Mer information om hur du aktiverar och avaktiverar Creative Cloud-program.

Var kan jag få tag på min faktura?

Du kan skriva ut fakturor från ditt konto på Adobe.com. Mer information finns i Skriva ut ett betalningskvitto eller en faktura.