Distribuera Acrobat | Creative Cloud for teams Fristående program

Artikeln beskriver hur du distribuerar Adobe Acrobat om du använder Adobe Creative Cloud for teams Fristående program. Det gäller för både Acrobat Pro och Acrobat Standard.

Obs!

Vid prenumeration på Creative Cloud Alla program ska Acrobat distribueras med Creative Cloud Packager. Detaljerade anvisningar finns på den här sidan.

Sammanfattning distribution

1. Hämta Acrobat-installationsprogramfilerna

Se till att systemet uppfyller följande krav innan du hämtar Acrobat:

 

Windows

Mac

Acrobat Pro (kontinuerlig)

Acrobat Standard (kontinuerlig)

Inte aktuellt

Kommentarer:

 • I Acrobat finns det två spår – kontinuerlig och klassisk. Hämta kontinuerliga spårversioner. Mer information om spår finns på http://www.adobe.com/devnet-docs/acrobatetk/tools/AdminGuide/whatsnewdc.html.
 • Det här installationsprogrammet är flerspråkigt och kan installera Acrobat på alla språk som Acrobat stöder. Läs installationsavsnittet nedan för mer information.
 • Windows installationsprogram är självextraherande exe-filer. Kör den hämtade exe-filen en gång för att extrahera installationsprogrammet i Acrobat-mappen på datorn.

2. (Valfritt steg) Använd Adobes anpassningsguide

Med Adobes Customization Wizard kan du anpassa Acrobat-distributionen ytterligare. Mer information finns i dokumentationen för Adobes Customization Wizard (Windows/Mac). Du kan hämta guiden här: Windows/Mac.

2.1 Använda anpassningsguiden i Windows

När anpassningsguiden är installerad startar du den för Acrobat och följer de här stegen:

 1. Gå till Arkiv > Öppna paket och markera sedan Acrobat MSI i installationsmappen för Acrobat – Acropro.msi.
 2. Anpassa efter dina behov (godkänn t.ex. EULA för användarens räkning här).
 3. Gå till Omvandla > Klicka på Spara omvandling. Installationsprogrammet kan nu distribueras till användarnas datorer.

Gör följande för att ändra installationspaketet:

 1. Ansluta anpassningsguidens DMG-fil.
 2. Kopiera "Acrobat Customization wizard DC.app" från den här anslutna DMG-volymen till en skrivbar mapp, t.ex. på skrivbordet. (Det krävs ett skrivbart område för att köra guiden så kör den inte från en dmg-diskavbildning. Kopiera i stället guiden till en mapp och kör den där.)
 3. Kör programmet Acrobat Customization wizard DC.app.
 4. Ange sökvägen till installationspaketet för Acrobat (pkg-filen) i textfältet Sök efter installationsprogram.
 5. Anpassa efter dina behov (godkänn t.ex. EULA för användarens räkning). Obs: Serienummerfältet som visas är valfritt.
 6. Klicka på OK.
 7. En dialogruta för Spara visas. Ange namnet på det slutgiltiga anpassade installationspaketet med tillägget.pkg och spara det i en mapp på datorn.
 8. Därefter kan du distribuera det slutgiltiga utdatapaketet till användarnas datorer.
Obs!

Acrobat är konfigurerat att automatiskt pinga Adobe-servrar för att kontrollera om det finns någon ny korrigeringsfil/uppdatering. Om du vill ändra det för din distribution kan du göra det med anpassningsguiden.

3. Installera Acrobat i Windows

Windows-installationsprogram ärsjälvextraherande exe-filer. Kör den hämtadeexe-filen en gång för att extrahera installationsfilerna. Som standard extraheras installationsfilerna i en Acrobat-mapp på skrivbordet. Gör något av följande för att installera Acrobat i Windows:

 1. Installera i kommandoradsläge på användarens dator
 2. Installera i GUI-läge på användarens dator.
 3. Installera med metoder för standarddistribution, t.ex. SCCM.

3.1 Installera i kommandoradsläge på en användares dator

Navigera till Acrobat-mappen i kommandotolken och kör följande kommando:

Syntaxexempel:

Setup.exe /sl "[Språkkod]" /sALL  

I kommandot ovan:

 • [Språkkod] är den numeriska språkkoden för Acrobat Launch baserad på följande data:

2052=Kinesiska (förenklad)

1028=Kinesiska (traditionell)

1029=Tjeckiska

1030=Danska

1043=Holländska (Nederländerna)

1033=Engelska (USA)

1035=Finska

1036=Franska (Frankrike)

1031=Tyska (Tyskland)

1038=Ungerska

1040=Italienska (Italien)

1041=Japanska

1042=Koreanska

1044=Norska (bokmål)

1045=Polska

1046=Portugisiska (Brasilien)

1049=Ryska

1051=Slovakiska

1060=Slovenska

1034=Spanska (traditionell)

1053=Svenska

1055=Turkiska

1058=Ukrainska

1025=Engelska med stöd för arabiska

1037=Engelska med stöd för hebreiska

6156=Franska (Marocko)

Om du exempelvis använder 1033 i [Språkkod] öppnas Acrobat på engelska.

3.2 Installation via GUI-läget på en användares dator

Med denna metod kan du kopiera installationsmappen för Acrobat, som du extraherade från den hämtade exe-filen (och valfritt anpassade), till en användares dator och köra Setup.exe för att starta installationen.

3.3 Installation genom standardiserade distributionsmetoder

Du kan även följa standardiserade distributionsrutiner för Acrobat som anges i Acrobat ETK – http://www.adobe.com/devnet-docs/acrobatetk/#.

Följande exempel visar Acrobat-distribution via SCCM:

Kör den hämtade exe-filen för att extrahera installationsprogrammet i Acrobat-mappen. Som standard extraheras filer till skrivbordet. Vänta med installationen när extraheringen är slutförd. Du har de extraherade installationsprogramfilerna, som du ska använda för distribution av Acrobat med SCCM. Följ de normala processerna för att skapa ett paket för distribution i SCCM-konfigurationshanteraren. Ange sökvägen för Setup.exe i guiden Skapa program i SCCM (se nedan).

Använd den för att distribuera Acrobat med SCCM. Följ de normala processerna för att skapa ett paket för distribution i SCCM-konfigurationshanteraren. Ange sökvägen för Setup.exe i guiden Skapa program i SCCM (se nedan).

Guiden Skapa program i SCCM

3.4 Avinstallera Acrobat

När du har distribuerat Acrobat kan det avinstalleras med den normala processen för avinstallation av msi-paket. Det kan göras individuellt med Lägg till/Ta bort program i kontrollpanelen i Windows. Det kan även göras med kommandoraden. Här följer kommandoradssyntaxen för avinstallation av Adobe Acrobat:

Syntaxexempel:

msiexec.exe /x <sökväg till msi-filen för Acrobat> /qn

Acrobat installeras enkelt på macOS genom att du installerar det hämtade installationspaketet (eller det anpassade paketet om anpassningsguiden måste användas).

macOS-installationsprogram är av typen .pkg och innehåller de gränssnittsledtexter som krävs för körning.

Du kan använda vanliga driftsättningsmetoder på macOS, som ARD, för att distribuera det kopplade paketet. Mer information finns i Acrobat ETK: http://www.adobe.com/devnet-docs/acrobatetk/#.

Acrobat- uppdateringar

Du kan distribuera Acrobat-uppdateringar med standardiserade distributionsrutiner som är aktuella för ditt företag. Mer information om uppdateringar finns i Versionsinformation om korrigeringsfilen.

Distribuera Adobe Acrobat, som köpts med Adobes VIP (Value Incentive Plan), i en virtualiserad miljö

Information om distribution av Acrobat i en virtualiserad miljö finns i Virtualiserade miljöer

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online