Felkod 86 | Creative Cloud

Felkod 86 vid uppdatering av Creative Cloud

Felkod 86 innebär att en konflikt uppstår med en annan instans av programmet som körs på din dator då ett försök att uppdatera Creative Cloud utförs.

Dialogrutan med felkod 86

Lösning 1: Stäng programmets eller processens instans som skapar konflikten

För att lösa detta fel, stäng Creative Cloud-instansen eller någon annan Adobe-relaterad process som skapar konflikten. För att utföra detta, följ stegen nedan för ditt operativsystem.

För att stänga Creative Cloud:

 1. Se till att Creative Cloud är öppet på din dator.
 2. I aktivitetsfältet, högerklicka på ikonen Creative Cloud.
 3. Välj Avsluta.

Avsluta en process:

 1. Högerklicka på aktivitetsfältet och välj Aktivitetshanteraren.
 2. Välj fliken Processer och välj Visa processer för alla användare.
 3. Välj en process i konflikt från listan och klicka på Avsluta process.
 4. Upprepa steg 3 för eventuella ytterligare processer.

För att stänga Creative Cloud:

 • Ctrl-klicka på programikonen i dockan och välj Avsluta.

Avsluta en process:

 1. I Finder väljer du Gå > Verktyg.
 2. Dubbelklicka på Aktivitetskontroll.
 3. Ange namnet på processen i sökrutan som du hittar högst upp till höger i Aktivitetskontrollfönstret. 
 4. Dubbelklicka på processen i listan som skapar konflikten och klicka sedan på Avsluta i processfönstret. Klicka därefter på Tvångsavsluta.
 5. Upprepa steg 3 och 4 om det finns ytterligare processer i konflikt.

Obs! Sök i Spotlight om du inte hittar processen i Aktivitetskontrollen. Ange namnet på processen och klicka sedan på processnamnet i söklistan. Följ sedan steg 1 till 4.

Lösning 2: Kör avinstallationsprogrammet till Adobe Creative Clouds skrivbordsprogram

Om det inte går att stänga instansen som är skapar konflikt, starta avinstallationsprogrammet till Adobe Creative Cloud.Verktyget tvingar processer i konflikt att stängas som en del av avinstallationen.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?