Adobe rekommenderar att du inte avinstallerar Adobe Creative Cloud-datorprogrammet. Om du måste avinstallera det bör du hämta rätt avinstallationsprogram för Creative Cloud-datorprogrammet.

Varför måste jag avinstallera Creative Cloud-datorprogrammet?

Adobe rekommenderar starkt att du inte avinstallerar Creative Cloud-datorprogrammet.  Du kan avinstallera Creative Cloud-programmet i vissa scenarier, t.ex. om Creative Cloud-datorprogrammet är skadat eller du har problem med installationen av Creative Cloud-program.

Du kan till exempel se de här felmeddelandena när du uppdaterar Creative Cloud-datorprogrammet:

Det gick inte att uppdatera Creative Cloud-datorprogrammet. (felkod: 2)

Om det här felmeddelandet visas följer du anvisningarna nedan för att avinstallera och sedan installera om Creative Cloud-datorprogrammet:

Felkod 2

Obs!

Om du behöver avinstallera Creative Cloud-datorprogrammet hämtar och kör du avinstallationsverktyget för ditt operativsystem. Du måste ha administratörsbehörighet för att kunna utföra avinstallationen.

Avinstallera Creative Cloud-datorprogrammet på Windows

 1. Hämta ZIP-filen som innehåller det körbara avinstallationsprogrammet.

  Hämta

 2. Extrahera Creative Cloud Uninstaller.zip.

 3. Kör den körbara installationsfilen Creative Cloud Uninstaller.exe.

 4. Installationsprogrammet ber dig bekräfta att du vill avinstallera Creative Cloud-datorprogrammet. Läs meddelandet och klicka på Avinstallera.

  Klicka på Avinstallera
 5. Avinstallationsprogrammet tar bort programmet från datorn och visar ett bekräftelsemeddelande. Klicka på Stäng.

  Bekräftelse på slutförd avinstallation
 6. Ladda ned och installera Creative Cloud-datorprogrammet.

  Om du har frågor om installationsprocessen finns mer information i Hämta dina Creative Cloud-program.

 1. Hämta ZIP-filen som innehåller det körbara avinstallationsprogrammet.

  Hämta

 2. Extrahera Creative Cloud Uninstaller.zip.

 3. Kör den körbara installationsfilen Creative Cloud Uninstaller.exe.

 4. Installationsprogrammet ber dig bekräfta att du vill avinstallera Creative Cloud-datorprogrammet. Läs meddelandet och klicka på Avinstallera.

  Klicka på Avinstallera
 5. Avinstallationsprogrammet tar bort programmet från datorn och visar ett bekräftelsemeddelande. Klicka på Stäng.

  Bekräftelse på slutförd avinstallation
 6. Ladda ned och installera Creative Cloud-datorprogrammet.

  Om du har frågor om installationsprocessen finns mer information i Hämta dina Creative Cloud-program.

Avinstallera Creative Cloud-datorprogrammet på Mac

 1. Hämta ZIP-filen och extrahera den.

  Hämta

 2. Kör filen Creative Cloud Uninstaller.app.

 3. Beroende på säkerhetsinställningarna kan du få en varning om att öppna avinstallationsprogrammet från den monterade DMG-filen. Klicka på Öppna för att fortsätta.

  Bekräfta öppnande av program från diskavbildning
 4. Installationsprogrammet ber dig bekräfta att du vill avinstallera Creative Cloud-datorprogrammet. Läs meddelandet och klicka på Avinstallera.

  uninstall-mac_v1
 5. Avinstallationsprogrammet tar bort programmet från datorn och visar ett bekräftelsemeddelande. Klicka på Stäng.

  uninstall-successful-mac_v1
 6. Ladda ned och installera Creative Cloud-datorprogrammet.

  Om du har frågor om installationsprocessen finns mer information i Hämta dina Creative Cloud-program.

 1. Hämta och montera DMG-filen.

  Hämta

 2. Beroende på säkerhetsinställningarna kan du få en varning om att öppna avinstallationsprogrammet från den monterade DMG-filen. Klicka på Öppna för att fortsätta.

  Bekräfta öppnande av program från diskavbildning
 3. Installationsprogrammet ber dig bekräfta att du vill avinstallera Creative Cloud-datorprogrammet. Läs meddelandet och klicka på Avinstallera.

  uninstall-mac_v1
 4. Avinstallationsprogrammet tar bort programmet från datorn och visar ett bekräftelsemeddelande. Klicka på Stäng.

  uninstall-successful-mac_v1
 5. Ladda ned och installera Creative Cloud-datorprogrammet.

  Om du har frågor om installationsprocessen finns mer information i Hämta dina Creative Cloud-program.

Tyst avinstallation av Creative Cloud-datorprogrammet (endast Enterprise)

Följ stegen nedan om du vill göra en tyst avinstallation av Creative Cloud-datorprogrammet från SCCM.

 1. Skapa en mapp på datorn som har SCCM-servern och placera den körbara avinstallationsfilen för Creative Cloud i den. Du kan hämta den körbara filen från alla datorer som har det senaste Creative Cloud-datorprogrammet installerat. Den körbara filen finns på:

  • WindowsC:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\Utils\Creative Cloud Uninstaller.exe
  • macOS/Applications/Utilities/Adobe Creative Cloud/Utils/Creative Cloud Uninstaller.app/Contents/MacOS/Creative Cloud Uninstaller
 2. Skapa ett nytt paket och använd den mapp du skapade i steget ovan som källa.

 3. Skapa ett program och använd kommandot Creative Cloud Uninstaller.exe –u för att avinstallera Creative Cloud-datorprogrammet.

 4. Kör programmet från distributionspunkten på alla klientdatorer som du vill avinstallera Creative Cloud-datorprogrammet från.

Obs!

Creative Cloud-datorprogrammet kan bara avinstalleras om alla Creative Cloud-program (till exempel Photoshop, Illustrator och Premiere Pro) redan har avinstallerats från systemet.