Användarhandbok Avbryt

Avinstallera Creative Cloud-datorprogrammet

 1. Användarhandbok för Creative Cloud
 2. Introduktion till Creative Cloud
  1. Vanliga frågor | Creative Cloud
  2. Systemkrav för Creative Cloud
 3. Hämta, installera, konfigurera och uppdatera
  1. Hämta Creative Cloud-program
  2. Öppna Creative Cloud-program
  3. Arbetsytan Start
  4. Uppdatera Creative Cloud-program
  5. Ändra språkinställning för dina Creative Cloud-program
  6. Avinstallera Creative Cloud-datorprogrammet
  7. Avinstallera eller ta bort Creative Cloud-program
 4. Hantera ditt konto
  1. Konvertera en testversion av Creative Cloud till ett betalt medlemskap
  2. Återställ ditt Adobe-lösenord
  3. Ändra din Adobe-plan
  4. Uppdatera kreditkort och faktureringsadress
  5. Visa, hämta eller e-posta din Adobe-faktura
  6. Åtgärda en misslyckad eller utebliven betalning
  7. Avbryta en Adobe-testversion eller prenumeration
 5. Tjänster i Creative Cloud
  1. Använda Adobe Stock i Creative Cloud-program
  2. Använda Adobe Fonts i Creative Cloud-program
  3. Creative Cloud Market är inte längre tillgängligt
 6. Tjänster för samarbete och lagring
  1. Vad är molndokument?
  2. Molndokument | Vanliga frågor
  3. Skapa eller konvertera filer till molndokument
  4. Konfigurera molndokument för användning offline
  5. Återgå till en tidigare version av ett molndokument
  6. Dela dina alster för att få kommentarer
  7. Varför kan jag inte se mina molndokument offline?
  8. Creative Cloud Libraries
  9. Samarbeta om bibliotek och mappar i Creative Cloud
  10. Frågor och svar om samarbete
  11. Synka dina filer med molnlagring
  12. Ta reda på hur mycket molnlagring du har
  13. Ange synkningsalternativ
 7. Creative Cloud-mobilappar
  1. Vanliga frågor | Mobilappar
  2. Adobe Creative Cloud för mobila enheter
 8. Enterprise och team
  1. Lär dig mer och support för företag
  2. Lär dig mer och support för team
  3. Snabbstartguide för teammedlemmar

Adobe rekommenderar att du inte avinstallerar Adobe Creative Cloud-datorprogrammet. Om du måste avinstallera det bör du hämta rätt avinstallationsprogram för Creative Cloud-datorprogrammet.

Varför måste jag avinstallera Creative Cloud-datorprogrammet?

Adobe rekommenderar varmt att du inte avinstallerar Creative Cloud-datorprogrammet. Du kan avinstallera Creative Cloud-programmet i vissa scenarier, t.ex. om Creative Cloud-datorprogrammet är skadat eller du har problem med installationen av Creative Cloud-program.

Du kan till exempel se de här felmeddelandena när du uppdaterar Creative Cloud-datorprogrammet:

Det gick inte att uppdatera Creative Cloud-datorprogrammet. (felkod: 2)

Följ anvisningarna nedan för att avinstallera och sedan installera om Creative Cloud-datorprogrammet om detta felmeddelande visas:

Felkod 2

Obs!

Hämta och kör avinstallationsverktyget för ditt operativsystem om du behöver avinstallera Creative Cloud-datorprogrammet. Du måste ha administratörsbehörighet för att kunna utföra avinstallationen.

Avinstallera Creative Cloud-datorprogrammet på Windows

Obs!

Kontrollera att alla filer redan är synkroniserade innan du kör avinstallationsprogrammet. Filer som inte synkroniseras med ditt Creative Cloud-konto kan komma att förloras.

 1. Hämta avinstallationsprogrammet för din version av Windows:

  Windows 10, 8, 7 (64-bitars)

  Windows 10
  (ARM)

  Windows 10, 8, 7
  (32-bitars)

  Hämta 

  Hämta 

  Hämta 

 2. Extrahera innehållet i den packade filen. 

 3. Dubbelklicka på den körbara filen.

    Du kan bli ombedd att låta avinstallationen äga rum.

 4. Installationsprogrammet ber dig bekräfta att du vill avinstallera Creative Cloud-datorprogrammet. Läs meddelandet och välj Avinstallera.

  Klicka på Avinstallera

 5. Avinstallationsprogrammet tar bort programmet från datorn och visar ett bekräftelsemeddelande. Välj Stäng.

  Bekräftelse på slutförd avinstallation

 6. Hämta och installera Creative Cloud-datorprogram.

Avinstallera Creative Cloud-datorprogrammet på macOS

Obs!

Kontrollera att alla filer redan är synkroniserade innan du kör avinstallationsprogrammet. Filer som inte synkroniseras med ditt Creative Cloud-konto kan komma att förloras.

 1. Hämta avinstallationsprogrammet för din version av macOS:

  macOS version 10.12 eller senare 

  Apple M1-datorer

  macOS version 10.11 eller tidigare 

  Hämta 

  Hämta 

  Hämta 

 2. Extrahera innehållet i den packade filen.

 3. Dubbelklicka på installationsfilen Creative Cloud Uninstaller.app.

 4. Beroende på säkerhetsinställningarna kan du få en varning om att öppna avinstallationsprogrammet från den monterade DMG-filen. Välj Öppna för att fortsätta.

  Bekräfta öppnande av program från diskavbildning

 5. Installationsprogrammet ber dig bekräfta att du vill avinstallera Creative Cloud-datorprogrammet. Läs meddelandet och välj Avinstallera.

  Avinstallera på Mac

 6. Avinstallationsprogrammet tar bort programmet från datorn och visar ett bekräftelsemeddelande. Välj Stäng.

  Bekräftelse av avinstallation

 7. Hämta och installera Creative Cloud-datorprogram.

Tyst avinstallation av Creative Cloud-datorprogrammet (endast Enterprise)

Obs!

Kontrollera att alla filer redan är synkroniserade innan du kör avinstallationsprogrammet. Filer som inte synkroniseras med ditt Creative Cloud-konto kan komma att förloras.

Följ stegen nedan om du vill göra en tyst avinstallation av Creative Cloud-datorprogrammet från SCCM.

 1. Skapa en mapp på datorn som har SCCM-servern och placera den körbara avinstallationsfilen för Creative Cloud i den. Du kan hämta den körbara filen från alla datorer som har det senaste Creative Cloud-datorprogrammet installerat. Den körbara filen finns här:

  • WindowsC:\Program (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\Utils\Creative Cloud Uninstaller.exe
  • macOS/Applications/Utilities/Adobe Creative Cloud/Utils/Creative Cloud Uninstaller.app/Contents/MacOS/Creative Cloud Uninstaller
 2. Skapa ett nytt paket och använd den mapp du skapade i steget ovan som källa.

 3. Skapa ett program och använd kommandot Creative Cloud Uninstaller.exe –u för att avinstallera Creative Cloud-datorprogrammet.

 4. Kör programmet från distributionspunkten på alla klientdatorer där du vill avinstallera Creative Cloud-datorprogrammet.

Obs!

Creative Cloud-datorprogrammet kan bara avinstalleras om alla Creative Cloud-program (till exempel Photoshop, Illustrator och Premiere Pro) redan har avinstallerats från systemet.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto