Fel vid installationen av det serialiserade paketet med InDesign och InCopy

Problem

När du installerar ett serialiserat paket som skapats med Creative Cloud Packager som innehåller InDesign CC 2015 och InCopy CC 2015, och du har avmarkerat alternativet att installera datorprogrammet Creative Cloud får du följande fel vid den första starten av produkten: 

Adobe Creative Cloud behövs för att lösa det här problemet. Emellertid saknas det eller är skadat. Hämta och installera ett nytt exemplar av Adobe Creative Cloud från www.adobe.com/go/adobecreativecloudapp_se.

När användaren klickar på Avbryt stängs programmet. Flera på varandra följande starter kommer att lyckas och programmet kan användas, men felet återkommer en gång per inloggningssession.

Program som påverkas

  • Adobe InDesign CC
  • Adobe InCopy CC

Lösning

Creative Cloud Packager 1.9.1 finns tillgängligt. Hämta den senaste versionen av Creative Cloud Packager och använd den för att skapa paketet igen när du uppmanas till det.

Lösning

Byt namn på Adobe för datorers gemensamma mapp på följande plats:

  • Windows: \Program Files (x86)\Common Files\Adobe
  • Mac : /Bibliotek/Programsupport/Adobe
När du har bytt namn på den här mappen kommer InDesign CC2015 att starta normalt.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto