Installationsloggfel: Fel p.g.a. otillräcklig behörighet | Creative Cloud

Felmeddelandet Avslutningskod: 14

Vid installation av en Creative Suite-produkt, till exempel Photoshop CC, visas följande fel i dess installationsloggfil:

Avslutningskod: 14 – Fel p.g.a. otillräcklig behörighet

Detta fel innebär att du inte är inloggad på ett konto med administratörsbehörighet.

Ett Creative Cloud-program kan bara installeras från ett konto med administratörsbehörighet. Creative Cloud-program installeras inte om kommandot Kör som används från ett vanligt (begränsat) användarkonto.  

Lösning: Logga in på ett administratörskonto eller skapa ett tillfälligt lokalt administratörskonto

Logga ut från det aktuella användarkontot och logga in på ett konto med administratörsbehörighet. Installera sedan om programmet.

Har du inget konto med administratörsbehörighet? Skapa ett tillfälligt lokalt administratörskonto.Att skapa ett nytt lokalt administratörskonto kan kringgå problem med skadade konton eller gruppolicyobjekt som eventuellt förhindrar att produkten installeras.

Se operativsystemets anvisningar för att skapa ett nytt lokalt administratörskonto:

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online