Installationsloggfel: Fel p.g.a. otillräcklig behörighet | Creative Suite

Problem: Felmeddelandet Avslutningskod: 14

Vid installation av en Creative Suite-produkt visas följande felmeddelande i dess installationsloggfil:

Avslutningskod: 14 – Fel p.g.a. otillräcklig behörighet

Detta fel innebär att du inte är inloggad på ett konto med administratörsbehörighet.

Installationsprogrammet för Creative Suite måste köras från ett konto där du har administratörsbehörighet. Creative Suite-produkter installeras inte om kommandot Kör som används från ett vanligt (begränsat) användarkonto.  

Lösning: Logga in på ett administratörskonto eller skapa ett tillfälligt lokalt administratörskonto

Logga ut från det aktuella användarkontot och logga in på ett konto med administratörsbehörighet. Installera sedan produkten på nytt.

Har du inget konto med administratörsbehörighet? Skapa ett tillfälligt lokalt administratörskonto.Att skapa ett nytt lokalt administratörskonto kan kringgå problem med skadade konton eller gruppolicyobjekt som eventuellt förhindrar att produkten installeras.

Se operativsystemets anvisningar för att skapa ett nytt lokalt administratörskonto:

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto