Åtgärda vanliga installationsproblem med tillägg eller plugin-program till Creative Cloud-program

Har du problem med att installera Creative Cloud-programtillägg eller plugin-program? Hitta snabbt lösningar på några vanliga fel som du kan stöta på under installationen.

Artboard 2 copy

Har du fått en felkod med meddelandet? Hitta lösningen för din felkod.

Fliken Marketplace visas inte i Creative Cloud-datorprogrammet

Om du inte ser fliken Stock och Marketplace i Creative Cloud-datorprogrammet är det troligt att du använder Windows på ARM. Vi arbetar för att säkerställa stöd för plugin-program för Windows-datorer som använder ARM-processorer. Under tiden rekommenderar vi att du installerar och kör plugin-program på Windows-datorer som använder Intel-processorer.

Det går inte att installera Adobe XD-plugin-program från Marketplace

Plugin-program för Adobe XD kan bara installeras från fliken Stock och Marketplace i Creative Cloud-datorprogrammet. Om du inte har den senaste versionen av Adobe XD och försöker installera ett plugin-program för XD visas följande felmeddelande:

Installera den senaste versionen av Adobe XD

Testa detta först

 1. Öppna Creative Cloud-datorprogrammet. (Välj ikonen   i aktivitetsfältet i Windows eller i menyfältet i macOS.)

 2. Gå till fliken Program och välj Uppdateringar.

 3. Välj Uppdatera bredvid Adobe XD.

 4. Försök installera plugin-programmet igen när du har den senaste versionen av Adobe XD. 

  Följ proceduren nedan om du fortfarande inte kan installera plugin-programmet.

Har du fortfarande problem?

 1. Se till att du har installerat den senaste versionen av Creative Cloud-datorprogrammet.

 2. Starta om datorn.

 3. Öppna Creative Cloud-datorprogrammet och Adobe XD. 

 4. Försök installera plugin-programmet igen från fliken Stock och Marketplace i Creative Cloud-datorprogrammet.

Rätta till felet ”Ett fel uppstod. Alla plugin-program kanske inte visas.”

Det kan hända att de plugin-program du har skaffat visas på Adobe Exchange-webbplatsen men inte i Creative Cloud-datorprogrammet. I sådana fall får du felmeddelandet ”Ett fel uppstod. Alla plugin-program kanske inte visas.”

Åtgärda problemet på det här sättet:

 1. Öppna Creative Cloud-datorprogrammet.

 2. Gå till Program från sidofältet till höger. Välj ellipsikonen   och sedan Sök efter uppdateringar.

  Välj Sök efter uppdateringar

När Creative Cloud-datorprogrammet har lästs in visas de plugin-program eller tillägg du har skaffat på fliken Stock och Marketplace.

Uppmanad att starta programmet i Intel-emuleringsläge efter installation av ett plugin-program

När du installerar ett plugin-program eller tillägg på en Mac med Apple Silicon uppmanas du att öppna programmet i Intel-emuleringsläge. 

Starta programmet i Intel-emuleringsläge:

 1. Gör något av följande, beroende på vilken version av Creative Cloud-datorprogrammet du har:

  Gå till fliken Program i Creative Cloud-datorprogrammet.

  Öppna programmet i Intel-emuleringsläge på följande vis. Gå till fliken Program i Creative Cloud-datorprogrammet .

  Välj Program > Hantera uppdateringar i det högra sidofältet.

  Välj Hantera uppdateringar

 2. Leta reda på programmet i avsnittet Installerat och välj ikonen Fler åtgärder .

  Välj ikonen för Fler åtgärder

 3. Välj Öppna (Intel).

  Öppna Creative Cloud-programmet i Intel-emuleringsläge

  Detta öppnar programmet i Intel-emuleringsläge. Du kan använda plugin-programmet så fort programmet har startats.

Ser du inte dina plugin-program när du loggar in med ditt Business ID?

Ibland migreras inte plugin-program efter att företagskontot har uppgraderats.

Åtgärda problemet

Logga in i Creative Cloud-datorprogrammet med den lämpliga profilen och återinstallera plugin-programmen. Upprepa detta för varje profil om du behöver ett plugin-program för flera profiler.

Hitta lösningen för din felkod

Leta reda på felkoden i följande tabell och följ de angivna lösningarna.

Åtgärda fel vid installation av plugin-program från Creative Cloud-datorprogrammet

Felkod Felmeddelande eller beskrivning Åtgärda felet

-1

Okänt fel

Avsluta Creative Cloud-datorprogrammet och det installerade programmet. Starta sedan om Creative Cloud-datorprogrammet och testa att installera tillägget eller plugin-programmet igen.
-2 Filsystemfel

Filsystemfelen är vanligtvis behörighetsfel eller relaterade till diskutrymme. Frigör utrymme på disken. Starta sedan om Creative Cloud-datorprogrammet och testa att installera tillägget eller plugin-programmet igen.

Om det inte fungerar avslutar du Creative Cloud-datorprogrammet och det installerade programmet. Försök sedan installera tillägget eller plugin-programmet igen.

-3

Det gick inte att extrahera

Fel -3 anger att den komprimerade plugin-filen är skadad, att en av plugin-filerna saknas eller att diskutrymmet har tagit slut.

Frigör utrymme på disken. Avsluta Creative Cloud-datorprogrammet och det installerade programmet. Starta om Creative Cloud-datorprogrammet och testa att installera tillägget eller plugin-programmet igen.

-4

Manifestet kan inte tolkas

Avsluta Creative Cloud-datorprogrammet och det installerade programmet. Starta sedan om Creative Cloud-datorprogrammet och testa att installera tillägget eller plugin-programmet igen.

-5

Internt tolkningsfel

Avsluta Creative Cloud-datorprogrammet och det installerade programmet. Starta sedan om Creative Cloud-datorprogrammet och testa att installera tillägget eller plugin-programmet igen.

-6

Plugin-programmet är inte kompatibelt

Felkoden -6 anger att det hämtade plugin-programmet inte är kompatibelt med något av de installerade programmen. Ett tillägg eller plugin-program som installeras på Adobe Exchange läggs inte till i ditt Creative Cloud-program om programversionen inte är kompatibel med tillägget. Och om du uppdaterar programmet och det inte längre är kompatibelt med tillägget eller plugin-programmet visas det inte i programmet. 

Installera ett kompatibelt program och avsluta Creative Cloud-datorprogrammet och det installerade programmet. Starta sedan om Creative Cloud-datorprogrammet och testa att installera tillägget eller plugin-programmet igen.

Om ovanstående lösning inte fungerar provar du lösningarna på den här sidan i den givna ordningen. 

-7

Hämtningsfel

Kontrollera först att du är ansluten till internet. Kontrollera sedan att du är inloggad med samma konto på Adobe Exchange-webbplatsen och i Creative Cloud-datorprogrammet. 

-8

Ingen internetanslutning

Kontrollera internetanslutningen och avsluta Creative Cloud-datorprogrammet och det installerade programmet. Starta sedan om Creative Cloud-datorprogrammet och testa att installera tillägget eller plugin-programmet igen.

-9
Tidsgräns för anslutning
Kontrollera internetanslutningen och avsluta Creative Cloud-datorprogrammet och det installerade programmet. Starta sedan om Creative Cloud-datorprogrammet och testa att installera tillägget eller plugin-programmet igen.

-10

Ogiltigt tillägg

Avsluta Creative Cloud-datorprogrammet och det installerade programmet. Starta sedan om Creative Cloud-datorprogrammet och testa att installera tillägget eller plugin-programmet igen.

-11

Databasuppdatering misslyckades

Avsluta Creative Cloud-datorprogrammet och det installerade programmet. Starta sedan om Creative Cloud-datorprogrammet och testa att installera tillägget eller plugin-programmet igen.

-12

Uppgiften har avbrutits

Avsluta Creative Cloud-datorprogrammet och det installerade programmet. Starta sedan om Creative Cloud-datorprogrammet och testa att installera tillägget eller plugin-programmet igen.
-13 Användaren avbröt operationen Avsluta Creative Cloud-datorprogrammet och det installerade programmet. Starta sedan om Creative Cloud-datorprogrammet och testa att installera tillägget eller plugin-programmet igen.
-14

Programmet körs men svarar inte

Avsluta Creative Cloud-datorprogrammet och det installerade programmet. Starta sedan om Creative Cloud-datorprogrammet och testa att installera tillägget eller plugin-programmet igen.
-15 Programmet kan inte nås Avsluta Creative Cloud-datorprogrammet och det installerade programmet. Starta sedan om Creative Cloud-datorprogrammet och testa att installera tillägget eller plugin-programmet igen.
-16
Felaktigt paket returnerades Avsluta Creative Cloud-datorprogrammet och det installerade programmet. Starta sedan om Creative Cloud-datorprogrammet och testa att installera tillägget eller plugin-programmet igen.
-17
Timeout-fel
Det här felet uppstår när du inte har angett dina kontouppgifter vid uppmaning, vilket leder till timeout. Åtgärda problemet genom att försöka igen och ange autentiseringsuppgifterna när du uppmanas till det.
-18
Användaren är inte inloggad
Felet inträffar när du inte är inloggad. Åtgärda felet genom att se till att du är inloggad på Creative Cloud-datorprogrammet.
-19
Åtgärden misslyckades 
Avsluta Creative Cloud-datorprogrammet. Starta sedan om Creative Cloud-datorprogrammet och prova åtgärden igen. Om problemet kvarstår installerar du om Creative Cloud-datorprogrammet.
-20
Åtgärden misslyckades Avsluta Creative Cloud-datorprogrammet. Starta sedan om Creative Cloud-datorprogrammet och prova åtgärden igen. Om problemet kvarstår installerar du om Creative Cloud-datorprogrammet.
-21 Ett Adobe-program som är kompatibelt med tillägget körs för närvarande. Stäng programmet och försök igen.
Avsluta programmet som är kompatibelt med plugin-programmet och försök sedan att installera tillägget eller plugin-programmet igen.
-22
Plugin-installationsprogrammet är inte klart
Avsluta Creative Cloud-datorprogrammet. Starta sedan om Creative Cloud-datorprogrammet och testa att installera tillägget eller plugin-programmet igen.
-23 Det gick inte att verifiera utvecklarcertifikatet

Det här felet uppstår för UXP-hybrid-plugin-program som kräver att en del av plugin-koden är signerad med ett giltigt utvecklarcertifikat.

 

Be utvecklaren att uppdatera plugin-programmet enligt paketeringsriktlinjerna och försök installera plugin-programmet igen när uppdateringarna är tillgängliga.

-24 Du har inte rätt att förlänga detta
Skaffa dig rätt att använda plugin-programmet och försök installera det igen.
-152 Det gick inte att installera plugin-programmet
Det här felet uppstår bara på macOS Catalina och senare versioner. Om du vill åtgärda det här felet går du till Systeminställningar > Säkerhet och integritet > Fullständig diskåtkomst. Välj Lägg till ett program och lägg sedan till Creative Cloud-datorprogrammet om det inte redan finns där. Aktivera inställningarna för Creative Cloud-datorprogrammet. Starta sedan om Creative Cloud-datorprogrammet och testa att installera tillägget eller plugin-programmet igen.
1001 Behörigheten hittades inte
 • Se till att du använder samma användarkonto på Adobe Exchange och i Creative Cloud. Logga in med samma användaruppgifter på Adobe Exchange-webbplatsen och i Creative Cloud-datorprogrammet.
 • Öppna Creative Cloud-datorprogrammet och välj Hjälp > Sök efter uppdateringar för att uppdatera dina plugin-behörigheter.
 • Kontrollera att du är ansluten till Internet.
1002 Behörighetsproblem

Det här felet uppstår när du inte har angett dina kontouppgifter på uppmaning.

Försök installera plugin-programmet eller tillägget igen och ange dina inloggningsuppgifter när du blir ombedd att göra det. 

1003 Tidsgräns för plugin-användning Kontrollera internetanslutningen och avsluta Creative Cloud-datorprogrammet och det installerade programmet. Starta sedan om Creative Cloud-datorprogrammet och testa att installera tillägget eller plugin-programmet igen.

Fixa fel när du installerar plugin-program från verktyget ExManCmd eller Unified Plugin Installer Agent (UPIA)

Felkod Felmeddelande eller beskrivning Åtgärda felet
-175 Installationen misslyckades eftersom administratörsåtkomst saknas

Detta fel inträffar om du inte har administratörsåtkomst för installation av program på din dator, eller om du väljer Nej eller Avbryt när du blir ombedd att ange ett administratörslösenord. Åtgärda felet genom att ange administratörslösenordet om det krävs under installationen.
 

Försök installera tillägget eller plugin-programmet igen. Gå till Stock och Marketplace i Creative Cloud-datorprogrammet. Leta upp tillägget och, om det har installerats, väljer du Avinstallera. Vänta i två minuter tills tillägget har tagits bort och välj sedan Installera. Markera meddelandet när det visas. Ange ditt administratörslösenord om du uppmanas till det och välj Ja i dialogrutan.
 

(Endast Windows) Om problemet kvarstår öppnar du Aktivitetshanteraren och går till fliken Information. Välj processen AdobeExtensionsService.exe och välj sedan Avsluta aktivitet. Testa att installera plugin-programmet igen när bakgrundsprocessen avslutas.

-192 Initiering av Extension Manager misslyckades, status = -192!

Din version av Creative Cloud-datorprogrammet är inkompatibel med kommandot ExMan. Uppdatera Creative Cloud-programmet och försök igen.

Uppdatera till den senaste versionen av Creative Cloud-datorprogrammet och försök sedan installera tillägget eller plugin-programmet.
-201, 204 Det gick inte att installera plugin-programmet
Det här felet uppstår bara på macOS Catalina och senare versioner. Om du vill åtgärda det här felet går du till Systeminställningar > Säkerhet och integritet > Fullständig diskåtkomst. Välj Lägg till ett program och lägg sedan till Creative Cloud-datorprogrammet om det inte redan finns där. Aktivera inställningarna för Creative Cloud-datorprogrammet. Starta sedan om Creative Cloud-datorprogrammet och testa att installera tillägget eller plugin-programmet igen.
-402 Det gick inte att verifiera signaturen Felet inträffar om plugin-programmet inte är signerat. Be utvecklaren att signera plugin-programmet.
-403, -411 Det gick inte att hitta ett kompatibelt Creative Cloud-program. Installera en kompatibel version av Creative Cloud-programmet innan du installerar tillägget. Försök att installera tillägget igen när programmet har installerats
-407, -408 Ett annat tillägg som krävs av detta tillägg har inte installerats eller aktiverats.

Kontrollera vilka tillägg eller plugin-program som först måste installeras genom att läsa beskrivningen av tillägget eller plugin-programmet som du försöker installera. Installera det nödvändiga tillägget eller plugin-programmet först och installera sedan om det du försökte installera.
-412 Ett tillägg med samma namn har redan installerats. Kontrollera om tillägget eller plugin-programmet som redan är installerat är det du söker. Om det är en annan produkt med samma namn, och du vill installera tillägget som är tillgängligt genom Creative Cloud Marketplace, måste du avinstallera tillägget som redan har installerats. Installera sedan om tillägget eller plugin-programmet via Creative Cloud Marketplace.
-418 En senare version av det här tillägget är redan installerad. Om du vill installera den specifika version som är tillgänglig genom Creative Cloud Marketplace måste du ta bort den nyare versionen av tillägget som du redan har installerat. Installera sedan om den äldre versionen via Creative Cloud Marketplace. Gå till Plugin-program i Creative Cloud Marketplace, leta rätt på tillägget eller plugin-programmet, och om det redan är installerat, väljer du Avinstallera. Vänta i två minuter tills tillägget har tagits bort och välj sedan Installera.
-433 Plugin-programmet stöds inte

UXP-hybrid-plugin-programmet som du försöker installera stöds inte av det installerade Creative Cloud-programmet.

 

Installera den kompatibla versionen och avsluta Creative Cloud-datorprogrammet och de installerade programmen. Starta sedan om Creative Cloud-datorprogrammet och testa att installera tillägget eller plugin-programmet igen.

-456

Fall 1: Tillägget kräver att relevanta Creative Cloud-program avslutas för att slutföra installationen/uppdateringen. 

Fall 2: Tillägget kräver att dess kompatibla Adobe-program avslutas för att slutföra installationen/uppdateringen.

Avsluta de kompatibla Creative Cloud-program som körs. Försök sedan installera/uppdatera tillägget eller plugin-programmet igen. 
-458 Inget av de Adobe-program som krävs har installerats.

Ett tillägg eller plugin-program som installeras på Adobe Exchange läggs inte till i ditt Creative Cloud-program om programversionen inte är kompatibel med tillägget eller plugin-programmet. Och om du uppdaterar programmet och det inte längre är kompatibelt med tillägget eller plugin-programmet, visas inte tillägget eller plugin-programmet i programmet.

Installera minst ett kompatibelt Creative Cloud-program som stöder tillägget (plugin-program eller annat tillägg) och försök sedan installera tillägget eller plugin-programmet igen. 

-459 Det gick inte att installera eftersom det är inkompatibelt med de installerade Adobe-programmen.

Ett tillägg eller plugin-program som installeras på Adobe Exchange läggs inte till i ditt Creative Cloud-program om programversionen inte är kompatibel med tillägget eller plugin-programmet. Och om du uppdaterar programmet och det inte längre är kompatibelt med tillägget eller plugin-programmet, visas inte tillägget eller plugin-programmet i programmet.

Installera minst ett kompatibelt Creative Cloud-program som stöder tillägget (plugin-program eller annat tillägg) och försök sedan installera tillägget eller plugin-programmet igen. 

-1xx (-151 till -191) Det uppstod ett fel med filen när tillägget installerades. Tillägget eller plugin-programmet är skadat. Försök installera det igen. 
-2xx (-251 till -278) Det uppstod ett fel med filen när tillägget installerades. Tillägget eller plugin-programmet är skadat. Försök installera det igen. 
-5xx (-500 till -513) Misslyckades med att uppdatera databasen Tillägget eller plugin-programmet är skadat. Försök installera det igen. 
-506 Du försöker installera ett plugin-program med UPIA-verktyget när det redan har installerats via Creative Cloud-datorprogrammet.
Avinstallera plugin-programmet eller tillägget från Creative Cloud-datorprogrammet och installera det sedan med hjälp av UPIA-verktyget.
-602 Licenskontrollen misslyckades eller så använder du ett krypterat plugin-program utan att logga in i Creative Cloud-datorprogrammet.

Felet kan uppstå om antingen plugin-installationen är kopplad till administratörsbehörighet eller om du är utloggad från Creative Cloud-datorprogrammet. Så här åtgärdar du felet:

 1. Logga in i Creative Cloud-datorprogrammet. 
 2. Försök sedan installera tillägget eller plugin-programmet igen utan administratörsbehörigheter.
-6xx (-601, -602, -603, -604, -651, -652, -653) Licensen gick inte att validera eller så använder du ett krypterat plugin-program när Creative Cloud-datorprogrammet inte är installerat.
Detta fel kan inträffa när antingen plugin-programmet är skadat eller när Creative Cloud-datorprogrammet inte är installerat på enheten. Så här åtgärdar du felet:
 1. Installera Creative Cloud-datorprogrammet och logga in på ditt konto.
 2. Försök sedan installera tillägget eller plugin-programmet igen utan administratörsbehörigheter.
-629 Inga administratörsbehörigheter
Det här felet uppstår när du inte anger administratörsautentiseringsuppgifterna när du uppmanas till det. Åtgärda problemet genom att försöka igen och ange administratörsautentiseringsuppgifterna när du uppmanas att göra det. 
-630 Timeout-fel
Det här felet uppstår när du inte har angett dina kontouppgifter vid uppmaning, vilket leder till en timeout. Åtgärda problemet genom att försöka igen och ange autentiseringsuppgifterna när du uppmanas till det.
-631 Begäran misslyckades
Det här problemet uppstår när du försöker installera tillägg eller plugin-program med Universal Plugin Installer Agent (UPIA) då du är utloggad från Creative Cloud-datorprogrammet. Rätta till problemet genom att logga in i Creative Cloud-datorprogrammet. Försök sedan installera tillägget eller plugin-programmet.
-641, -642 Det gick inte att installera plugin-program
Detta fel inträffar om du försöker installera tillägg eller plugin-program med kommandon med sudo och kommandotolksverktyget Universal Plugin Installer Agent (UPIA). Rätta till problemet genom att öppna Creative Cloud-datorprogrammet. Försök sedan installera tillägget eller plugin-programmet.
-643, -644 Internt kommunikationsfel
Starta om Creative Cloud-datorprogrammet och försök utföra plugin-åtgärden igen.
-645
Det gick inte att starta CCD
Starta om Creative Cloud-datorprogrammet och försök utföra plugin-åtgärden igen
-646
Plugin-installationsprogrammet gick inte att initiera
Installera om Creative Cloud-datorprogrammet och försök med plugin-åtgärden igen.

Har du fortfarande problem?

Dela loggfiler för installationen med Adobes kundtjänst så att vi kan hjälpa till med att diagnostisera problemet.

 1. Skapa en tom fil med namnet ExManCoreLibLog.YES (med .YES-tillägg, inte .txt-tillägg) på följande plats:

  • Win: C:\Users\<användarnamn>\AppData\Roaming\Adobe\UPI\Log\
  • Mac: /Users/<användarnamn>/Library/Application Support/Adobe/UPI/Log/
 2. Skapa en tom fil med namnet asu.trace (med tillägget .trace, inte .txt) på följande plats.

  • Win: C:\Users\***\AppData\Local\Temp
  • Mac: /Users/***/Library/Logs
 3. Öppna Creative Cloud-datorprogrammet. (Välj ikonen   i aktivitetsfältet i Windows eller i menyfältet i macOS.)

 4. Försök installera tillägget eller plugin-programmet igen med Creative Cloud Marketplace.

 5. Dela loggar med Adobe med hjälp av verktyget Log Collector.

 6. E-posta asupport@adobe.com och beskriv problemet. 

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?