Det allvarliga felet 1603 uppkommer under Acrobat-installation

Fel 1603 är en MSI-felkod som indikerar ett fel som är generiskt, men datorspecifikt. Det här dokumentet innehåller möjliga förslag för att lösa problemet. Följande tabell listar vanliga orsaker till 1603-fel vid installation av Adobe-program.

 • [DATUM] [TID] | [INFO] | | ASU | MSIInvoker | MSIInvoker | | | 6016 | utilLaunchApplicationDeelevated: Returkod från skapandeprocessen (1603).
 • [TID] -(Adobe)- #_AdobeError_# 1603 [TID] -(Adobe)- -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- END - Adobe_OEMFilesSetAttribute -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- Åtgärd avslutad [TID]: EMSupportBlindCopyCommit.E35C3ECB_5FDA_49E1_AB1F_D472B7CB90171. Returvärde 3. Åtgärd avslutad [TID]: INSTALLERA. Returvärde 3.
Felkod Detaljer Lösning
Fel 1603. Allvarligt fel under installation. (AdobeColorCommonSetRGB) Installationsprogrammet försöker installera ”sRGB Color Space Profile.icm” ovanpå den befintliga versionen, som är låst. Gå vidare till Lösning 1a och 1b
Fel 1603. Allvarligt fel under installation. (Google Desktop) Google Desktop har installerats på måldatorn. Gå vidare till Lösning 2
Fel 1603. Allvarligt fel under installation. (Double Byte-mapp) Du har en double byte-mapp på ett Windows-operativsystem för single-byte. Gå vidare till Lösning 3
Alla andra 1603-fel (”#_AdobeError_# 1603") Ovanstående lösningar är inte tillämpliga eller inte har fungerat. Gå vidare till Lösning 4 och senare

Lösning 1a: Inaktivera startobjekt och tjänster som inte tillhör Microsoft

Lösning 1b: Korrigera behörigheter i mappen Färgprofiler i Windows

 1. Gå till C:\Windows\System32\spool\drivers.

 2. Högerklicka på mappen Färg och välj Egenskaper i popup-menyn.

 3. Klicka på fliken Säkerhet.
 4. Klicka på Avancerat.
 5. Klicka på fliken Ägare.
 6. Om den nuvarande ägaren inte är gruppen Administratörer väljer du gruppen Administratörer i listan över namn i fältet Ändra ägare till. 

 7. Välj Ersätt ägare på Underbehållare och objekt.

 8. Klicka på OK.
 9. Om du får ett meddelande om att det är nödvändigt att öppna dialogrutan Egenskaper på nytt innan du kan visa eller ändra behörigheter, klicka på OK och fortsätt. Om inte, gå till steg 14.

 10. Klicka på OK i alla återstående dialogrutor tills du har lämnat dialogrutan Färgegenskaper.
 11. Högerklicka på mappen Färg och välj Egenskaper i popup-menyn.
 12. Klicka på fliken Säkerhet.
 13. Klicka på Avancerat.
 14. På fliken Behörigheter klickar du på Redigera.

 15. Markera gruppen Administratörer i listan över behörighetsposter.
 16. Klicka på Redigera.
 17. Ändra alternativet Tillämpa för till ”Denna mapp, undermappar och filer”.
 18. Välj alternativet Fullständig kontroll under kolumnen Tillåt.
 19. Välj alternativet som är märkt ”Ersätt behörighetsposter för alla underordnade objekt”.

 20. Klicka på OK för att lämna dialogrutan Färgegenskaper.
 21. Försök att installera ditt Adobe-program på nytt.

Obs!: Om du via en Säkerhets-dialogruta anmodas om att ta bort behörigheter som definieras uttryckligen klickar du på Ja.

 

Lösning 2: Avinstallera Google Desktop

Google Desktop har ibland orsakat en konflikt med installationsprogrammen för Adobe-program.

  • På Windows Vista
   1. Välj Start > Kontrollpanelen och dubbelklicka på Program och funktioner.
   2. Välj Google Desktop och klicka på Avinstallera. Följ anvisningarna på skärmen för att ta bort produkten.
   3. Starta om datorn.
  • På Windows XP
   1. Välj Start > Inställningar > Kontrollpanelen och dubbelklicka på Lägg till eller ta bort program.
   2. Välj Google Desktop och klicka på Ta bort. Följ anvisningarna på skärmen för att ta bort programmet.
   3. Starta om datorn.
 1. Försök att installera ditt Adobe-program på nytt.

Lösning 3: Installera Adobe-produkten in i en single-byte-mapp

 1. Starta installationsprogrammet för Adobe.

 2. Följ anvisningarna på skärmen tills du får fram dialogrutan Installationsplats.

 3. Klicka på Bläddra och välj en mapp utan double-byte-tecken.

  Obs! Double-byte- eller ASCII-tecken med höga nummer är alla tecken som kräver mer än 1 byte för att beskriva. De flesta teckenbaserade språk använder double-byte-tecken för att visa språket, t.ex. japanska.

  Exempel: På ett engelskt Windows OS kan du inte installera till en mapp med namnet .

 4. Försök att installera ditt Adobe-program på nytt.

Lösning 4: Rensa innehållet i temporära användar- och systemmappar

 1. Gå till C:\\Windows\Temp\, markera alla filer och tryck sedan på Ta bort. Bekräfta borttagningen.

 2. Ta bort innehållet i den temporära användarkatalogen enligt följande:

  • Windows XP: Välj Start > Kör.
  • Windows 7/Vista: Välj Start > Alla program > Tillbehör > Kör.
 3. Skriv %temp% i rutan Öppna och klicka på OK. Innehållet i den temporära mappen visas på skärmen.
 4. Markera alla filerna i mappen Temp och tryck sedan på Ta bort. Bekräfta borttagningen.

 5. Försök att installera ditt Adobe-program på nytt.

Lösning 5: Verifiera att tjänsten Windows Installer har startats

 1. Gör något av följande:
  • Windows XP: Välj Start > Kör och skriv services.msc.
  • Windows Vista: Klicka på Start och skriv services.msc i rutan Påbörja sökning.
 2. Dubbelklicka på tjänsten med namnet Windows Installer.

 3. Verifiera att värdet i fältet Startmetod har angetts som manuellt.
 4. Klicka på OK för att bekräfta inställningen.
 5. Försök att installera ditt Adobe-program på nytt.

Lösning 6: Avregistrera och registrera tjänsten Windows Installer på nytt

 1. Gör något av följande:
  • Windows XP: Välj Start > Kör.
  • Windows Vista/: Välj Start > Alla program > Tillbehör > Kör.
 2. Skriv ”msiexec /unreg” i rutan Öppna och tryck på Retur.
 3. Gör något av följande:

  • Windows XP: Välj Start > Kör.
  • Windows Vista: Välj Start > Alla program > Tillbehör > Kör.
 4. Skriv ”msiexec /regserver” i rutan Öppna och tryck sedan på Retur.
 5. Försök att installera ditt Adobe-program på nytt.

Lösning 7: Installera till en mapp som inte är krypterad

Krypterade mappar skyddas mot ytterligare ändringar, detta inkluderar att lägga till filer eller installation av program. Du kan antingen ta bort krypteringen eller installera i en annan mapp.

OBS! Mapparna Programfiler och Programfiler (x86) kan inte krypteras, även om du installerar i en annan katalog. Vissa komponenter i Adobe-program installeras till mappen OS-programfiler oavsett vilka dina inställningar är. 

 1. Starta installationsprogrammet för Adobe.

 2. Följ anvisningarna på skärmen tills du får fram dialogrutan Installationsplats.

 3. Klicka på Bläddra och välj en mapp utan kryptering.

 4. Försök att installera ditt Adobe-program på nytt.

Lösning 8: Kör rensningsverktyget för Adobe

För att erhålla Cleaner Tool och information om hur man kör det, se Använd CC-rensningsverktyget för att lösa installationsproblem.

Lösning 9: Felsök med hjälp av installationsloggar

Om detta inte löser problemet, kontakta Adobe Support.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy