Fel 1603: Ett allvarligt fel inträffade under installationen

Det allvarliga felet 1603 inträffar under installationen av Acrobat

Fel 1603 är en MSI-felkod som visar att felet är generiskt men datorspecifikt. Detta dokument listar möjliga sätt att rätta till detta fel. Följande tabell listar kända orsaker till felet 1603 vid installation av Adobe-programvara.

 • [DATUM] [TID] | [INFO] | | ASU | MSIInvoker | MSIInvoker | | | 6016 | utilLaunchApplicationDeelevated: Returkoden från Create Process (1603).
 • [TID] -(Adobe)- #_AdobeError_# 1603 [TIME] -(Adobe)- -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- END - Adobe_OEMFilesSetAttribute -* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- Åtgärden avslutad [TID]: EMSupportBlindCopyCommit.E35C3ECB_5FDA_49E1_AB1F_D472B7CB90171. Returvärde 3. Åtgärden avslutades [TID]: INSTALLATION. Returvärde 3.

Felkod

Detaljer

Lösning

Fel 1603. Ett allvarligt fel uppstod under installationen. (AdobeColorCommonSetRGB)

Installationsprogrammet försöker ersätta ”sRGB Color Space Profile.icm” med en fil med samma namn, men filen är låst.

Gå vidare till Lösning 1a och 1b

Fel 1603. Ett allvarligt fel uppstod under installationen. (Dubbelbytemapp)

Du har en dubbelbytemapp i en Windows-version där bara en byte används.

Fortsätt till Lösning 2

Alla andra 1603-fel (”#_AdobeError_# 1603”)

Ovanstående lösningar är inte tillämpliga eller har inte fungerat.

Fortsätt till Lösning 3 och tidigare

Lösning 1a: Inaktivera startobjekt och tjänster som inte Microsoft har utvecklat

Lösning 1b: Fixa behörigheter till mappen Windows färgprofiler

 1. Gå till C:\Windows\System32\spool\drivers.

 2. Högerklicka på mappen Color och välj Egenskaper på snabbmenyn.

 3. Klicka på fliken Säkerhet.
 4. Klicka på Avancerat.
 5. Klicka på fliken Ägare.
 6. Om den nuvarande ägaren inte är gruppen Administratörer ska du välja gruppen Administratörer i listan med namn i fältet Ändra ägare till. 

 7. Välj alternativet Ersätt ägare av underbehållare och objekt.

 8. Klicka på OK.
 9. Om du får ett meddelande som visar att du måste öppna objektets egenskapsdialogruta igen innan du kan visa eller ändra behörigheter klickar du på OK och fortsätter. Hoppa i annat fall till steg 14.

 10. Klicka på OK i alla återstående dialogrutor tills du har stängt dialogrutan Färgegenskaper.
 11. Högerklicka på mappen Color och välj Egenskaper på snabbmenyn.
 12. Klicka på fliken Säkerhet.
 13. Klicka på Avancerat.
 14. Klicka på Redigera på fliken Behörigheter.

 15. Välj gruppen Administratörer i listan med behörighetsposter.
 16. Klicka på Redigera.
 17. Ändra alternativet Använd på till Denna mapp, undermappar och filer.
 18. Välj alternativet Fullständig kontroll under kolumnen Tillåt.
 19. Välj alternativet Ersätt alla underordnade objektbehörighetsposter.

 20. Stäng dialogrutan Färgegenskaper genom att klicka på OK.
 21. Försök installera om Adobe-programmet.

Obs! Klicka på Ja om du i en säkerhetsdialogruta tillfrågas om du vill ta bort explicit definierade behörigheter.

 

Lösning 2: Installera Adobe-produkten i en mapp med enbart enbytetecken

 1. Starta Adobes installationsprogram.

 2. Följ instruktionerna på skärmen tills du kommer till dialogrutan Installationsplats.

 3. Klicka på Bläddra och välj en mapp utan dubbelbytetecken.

  Obs! Dubbelbytetecken eller ASCII-tecken med höga nummer är alla tecken som kräver mer än en byte. De flesta teckenbaserade språk använder dubbelbytetecken för att visa språket, till exempel japanska.

  Exempel: I ett engelskt Windows kan du inte installera i en mapp som heter .

 4. Försök installera om Adobe-programmet.

Lösning 3: Rensa innehållet i användarmappar och systemets temp-mappar

 1. Gå till C:\Windows\Temp\, markera alla filer och tryck sedan på Delete. Bekräfta raderingen av filen.

 2. Radera innehållet i användarens Temp-katalog enligt följande:

  • Windows XP: Välj Start > Kör.
  • Windows 7/Vista: Välj Start > Alla program > Tillbehör > Kör.
 3. Skriv %temp% i rutan Öppna och klicka på OK. Innehållet i Temp-mappen visas på datorn.
 4. Markera alla filer i Temp-mappen och tryck sedan på Delete. Bekräfta raderingen av filen.

 5. Försök installera om Adobe-programmet.

Lösning 4: Kontrollera att tjänsten Windows Installer är startad

 1. Gör något av följande:
  • Windows XP: Välj Start > Kör och skriv services.msc.
  • Windows Vista: Klicka på Start och skriv services.msc i rutan Sök.
 2. Dubbelklicka på tjänsten Windows Installer.

 3. Se till att värdet i fältet Startmetod är Manuell.
 4. Bekräfta inställningen genom att klicka på OK.
 5. Försök installera om Adobe-programmet.

Lösning 5: Registrera om Windows Installer-tjänsten

 1. Gör något av följande:
  • Windows XP: Välj Start > Kör.
  • Windows Vista: Välj Start > Alla program > Tillbehör > Kör.
 2. Skriv i rutan Öppna msiexec /unreg och tryck på Enter.
 3. Gör något av följande:

  • Windows XP: Välj Start > Kör.
  • Windows Vista: Välj Start > Alla program > Tillbehör > Kör.
 4. Skriv i rutan Öppna msiexec /regserver och tryck på Enter.
 5. Försök installera om Adobe-programmet.

Lösning 6: Installera i en mapp som inte är krypterad

Krypterade mappar är skyddade mot ytterligare ändringar, vilket inkluderar att lägga till filer eller installera program. Ta antingen bort krypteringen eller installera i en annan mapp.

Obs! Mapparna Program och Program (x86) kan inte krypteras även om du installerar i en annan katalog. Vissa komponenter i Adobe-program installeras i operativsystemets programmapp oavsett vilka inställningar du har. 

 1. Starta Adobes installationsprogram.

 2. Följ instruktionerna på skärmen tills du kommer till dialogrutan Installationsplats.

 3. Klicka på Bläddra och välj en mapp utan kryptering.

 4. Försök installera om Adobe-programmet.

Lösning 7: Kör rensningsverktyget för Adobe

Hur du skaffar och använder rensningsverktyget beskrivs i Lös installationsproblem med Creative Cloud Cleaner Tool.

Lösning 8: Felsöka med installationsloggar

Kontakta Adobes support om detta inte löser problemet.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online