Fel i installationsloggen: Det gick inte att öppna Master-PCD eller Cache-PCD är inte skrivbar | Creative Suite 5, CS5.5

Problem

Ett eller flera av följande fel förekommer i Creative Suite 5- eller CS5.5-loggfilerna:

 • Det gick inte att öppna Master PCD.
 • AMT: Fel: Cache-PCD är inte skrivbar, därför avslutas detta. (Fel = 16)

Lösning

De här felen kan uppstå om du öppnar flera Creative Suite 5- eller CS5.5-produkter i snabb följd. Prova att starta produkterna med några sekunders fördröjning mellan varje start. Om inte det fungerar kontrollerar du behörigheterna för PCD-mappen med hjälp av anvisningarna nedan.

Windows XP

 1. (Endast Home edition) Starta om i säkert läge genom att trycka på F8 när du startar Windows. Välj sedan Säkert läge från listan över uppstartsalternativ.
 2. Välj alternativen Start > Den här datorn > Mapp, och klicka sedan på fliken Visa.
 3. I avdelningen Avancerade inställningar avmarkerar du Använd enkel fildelning (Rekommenderas) och klickar på OK.
 4. Navigera till \Program Files\Common Files\Adobe\.
 5. Högerklicka på mappen Adobe PCD och välj Egenskaper.
 6. I avdelningen Egenskaper avmarkerar du attributet Skrivskyddad, klickar på Använd och sedan på OK.
 7. På fliken Säkerhet ser du till att det finns listor över Administratörer och System och behörigheterna för säkerhet är inställda på Full kontroll.
 8. Klicka på Avancerat och sedan på fliken Ägare.
 9. Välj Administratörer, markera Ersätt ägare på underbehållare och objekt, klicka på Använd och sedan på Ja.
 10. På fliken Behörigheter väljer du Ersätt behörighetsposter på alla underordnade objekt med poster som visas här och som gäller underordnade objekt.
 11. Klicka på OK och Ja tills du har stängt dialogrutan Egenskaper för Adobe PCD.
 12. Starta om datorn och starta om ditt Adobe-program.

Windows Vista/Windows 7

 1. Välj Start > Dator > Organisera > Mapp och Sökalternativ, och klicka sedan på fliken Visa.
 2. I avsnittet Avancerade inställningar avmarkerar du alternativet Använd delningsguide (Rekommenderas) och klickar på OK.
 3. Navigera till \Program Files\Common Files\Adobe\.
 4. Högerklicka på mappen Adobe PCD och välj Egenskaper.
 5. I avdelningen Egenskaper avmarkerar du Skrivskyddad, klickar på Använd och sedan på OK.
 6. På fliken Säkerhet ser du till att det finns listor över Administratörer och System och behörigheterna för säkerhet är inställda på Full kontroll. Om inte gör du följande:
  1. Klicka på Redigera.
  2. Om uppmaningen Användarkontokontroll (UAC) visas, följer du instruktionerna för att acceptera.
  3. Gör de ändringar som behövs.
 7. Klicka på Avancerat.
 8. På fliken Ägare klickar du på Redigera och accepterar UAC-höjningsinstruktionen om den visas.
 9. I avdelningen Ändra ägare klickar du på Administratörer.
 10. Markera alternativet Ersätt ägare på underbehållare och objekt och klicka sedan på Använd.
 11. På fliken Behörigheter klickar du på Redigera och accepterar UAC-höjningsinstruktionen om den visas.
 12. Välj Ersätt behörighetsposter på alla underordnade objekt med poster som visas här och som gäller underordnade objekt.
 13. Klicka på OK och Ja tills du har stängt dialogrutan Egenskaper.
 14. Starta ditt Adobe-program.

Mac OS X

 1. Navigera till den mapp du vill ändra.
 2. Control-klicka på mappen och välj sedan Hämta information.
 3. I avdelningen Delning & behörigheter klickar du på alternativet Detaljer för att visa alternativ för ägare och grupp.
 4. Klicka på låsikonen nere i det högra hörnet och ange ditt administratörsanvändarnamn och lösenord vid instruktionen.
 5. Ge Läs & Skriv-behörigheter till ditt användarnamn, admin och alla.
 6. Klicka på ikonen Växel och välj Använd för bifogat objekt.
 7. Stäng fönstret Hämta information.
 8. Starta ditt Adobe-program.

 

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?