Redigera text och bilder i PDF-filer online

Du kan snabbt redigera text och bilder i en PDF-fil online med verktyget Redigera text och bilder.

Redigera text i en PDF-fil

Lägg till eller ersätt text, korrigera stavfel, ändra teckensnitt och typsnitt, anpassa justeringar och ändra storleken på text.

 1. Logga in på Acrobat Web https://documentcloud.adobe.com med ditt Adobe ID och lösenord eller med ditt sociala mediekonto (Facebook eller Google).

 2. Klicka på Redigera Redigera text och bilder i det övre navigeringsfältet.

  Redigera PDF

 3. Välj den fil du vill redigera genom att göra något av följande och klicka på Fortsätt:

  • Välj filer från listan över senaste eller dokumentlistan.
  • Du kan lägga till filer från datorn eller dra och släppa filer på det markerade området.
  • Du kan även dra och släppa filer på verktyget Redigera text och bilder på sidan Redigera.
  Välj en fil från listan Senaste eller Dokument

  Välj en fil från din dator

 4. Den valda filen laddas upp till servern och öppnas i redigeringsläge. Texten och bilderna i PDF-filen identifieras automatiskt. Redigera PDF-filen genom att göra någon av följande åtgärder överst på sidan:

  • Lägg till text i PDF-filen.
  • Välj teckensnittstyp och teckenstorlek.
  • Välj textfärg.
  • Fet, kursiv eller understruken text.
  • Justera text.
  Redigera textalternativ

  A. Lägg till text B. Välj teckensnittstyp C. Välj teckenstorlek D. Markera textfärg E. Fet, kursiv eller understruken text F. Justera text G. Ångra ändringar H. Gör om ändringar 

 5. Klicka på Stäng.

Filen sparas automatiskt till ditt Adobe Document Cloud-konto. Avsnittet för senast använda filer längst ner på startsidan listar alla filer som du nyligen har exporterat. Du kan också visa en lista över alla dina filer genom att klicka på Dokument på den övre menyraden.

Redigera bilder i en PDF-fil

Lägg till text i en bild samt rotera eller ta bort en bild.

 1. Logga in på Acrobat Web https://documentcloud.adobe.com med ditt Adobe ID och lösenord eller med ditt sociala mediekonto (Facebook eller Google).

 2. Klicka på Redigera Redigera text och bilder i det övre navigeringsfältet.

  Redigera PDF

 3. Välj den fil du vill redigera genom att göra något av följande och klicka på Fortsätt:

  • Välj filer från listan över senaste eller dokumentlistan.
  • Du kan lägga till filer från datorn eller dra och släppa filer på det markerade området.
  • Du kan även dra och släppa filer på verktyget Redigera text och bilder på sidan Redigera.
  Välj en fil från listan Senaste eller Dokument

  Välj en fil från din dator

 4. Den valda filen laddas upp till servern och öppnas i redigeringsläge. Texten och bilderna i PDF-filen identifieras automatiskt. Gör någon av följande åtgärder för bilder i PDF-filen och klicka sedan på Stäng.

  • Lägg till text i en bild.
  • Rotera bilden medsols.
  • Rotera bilden motsols.
  • Ta bort bilden.
  Redigera bilden

  A. Lägg till text B. Rotera medsols C. Rotera motsols D. Ta bort bilden E. Ångra ändringar F. Gör om ändringar 

  Filen sparas automatiskt till ditt Adobe Document Cloud-konto. Avsnittet för senast använda filer längst ner på startsidan listar alla filer som du nyligen har exporterat. Du kan också visa en lista över alla dina filer genom att klicka på Dokument på den övre menyraden.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto