Begränsningar i Document Clouds granskningstjänst

I dokumentet listas rekommenderade begränsningar i Document Clouds granskningstjänst. Att överskrida dessa begränsningar kan skapa problem.

 

Kommentarer | begränsningar

Kommentarer i en granskningsfil kan inte sparas om de överskrider dessa begränsningar:

  • Maximalt antal kommentarer = 1 000
  • Maximal storlek (i byte) för totalt antal kommentarer = 1 572 864
  • Maximalt antal tecken i en och samma kommentar = 2 500
  • Maximalt antal användare som nämns i en och samma kommentar = 10

Granskare eller deltagare | begränsningar

  • En granskning kan inte ha fler än 250 granskare eller deltagare.

Hämta en granskningsfil med kommentarer | begränsningar

Hämtning av en fil med kommentarer kan misslyckas om följande begränsning överskrids:

  • Granskningsfilen är större än 50 MB.

 

Information om lagringsbegränsning finns i Lagringsbegränsning för Document Cloud.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto