Åtgärda anslutningsproblem för Adobe-program

Kan du inte hämta Adobe-program på grund av problem med internetanslutningen, som t.ex. ingen anslutning, begränsad anslutning eller att du inte har åtkomst till nätverksenheter? Så här gör du för att lösa sådana problem.

När du hämtar eller installerar Adobe-program kan du få ett fel som indikerar att du har problem med anslutning eller stabilitet. Prova följande lösningar i denna ordning för att åtgärda problemen. 

Det krävs en internetanslutning för att hämta och uppdatera program. Kontrollera att du är ansluten till internet och klicka på Försök igen.

Programbrandväggar begränsar åtkomsten till datorn. Vissa programbrandväggar meddelar dig när ett program försöker ansluta till Internet. Användare har rapporterat instanser där inställningar för program/hårdvarubrandväggen orsakade fel under hämtningar. Det vanligaste felet som är associerat med detta problem är Felmeddelandet 205. Andra fel kan ske på grund av brandväggens konfiguration.

 • Tillåt åtkomst till internet för Creative Cloud-datorprogram om du uppmanas till det.
 • Om du inte uppmanas till detta inaktiverar du programbrandväggarna tillfälligt för att avgöra om de blockerar Internetåtkomst. Se brandväggens programvaruinformation för att få hjälp.

Inaktivera antivirusprogramvaran tillfälligt. Se antivirusdokumentationen för information om hur man tillfälligt inaktiverar viruskontrollen.

Många organisationer använder en maskinvarubrandvägg och en proxyserver som ibland förhindrar programvara från att få åtkomst till en extern server. En maskinvarulösning gäller för alla datorer inom företagsnätverket. De flesta hemnätverk använder inte maskinvarubrandväggar eller proxyteknik.

 • Kontakta företagets IT-avdelning för att få information om brandväggar och proxy.
 • Konfigurera din webbläsare med proxy- eller brandväggsinformation.
 • Konfigurera din företagsbrandvägg att kringgå servrarna. Följande servrar finns:
  • ccmdl.adobe.com:80
  • swupmf.adobe.com:80
  • swupdl.adobe.com:80

Om du är ansluten via Wi-Fi kan du prova att ansluta med en sladd. Om du är ansluten via en sladdanslutning kan du prova en annan sladd.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto