Den här versionen är endast tillgänglig för medlemmar av Creative Cloud och prenumeranter på särskilda produkter. Information om hur du går med i Adobe Creative Cloud finns i Adobe Creative Cloud.

Version: 12.1

Publiceringsdatum: 24 september 2012

Det här dokumentet innehåller information om kända fel, begränsningar och lösningar för Dreamweaver-utgåvan för Creative Cloud.

Du bör läsa det här dokumentet innan du gör uppgraderingen.

Innan du uppgraderar

Följ nedanstående instruktioner för att undvika att dina personliga inställningar och övriga inställningar i Dreamweaver CS6 raderas.

Exportera kortkommandon

Gör följande innan du uppgraderar till Creative Cloud:

  1. Välj Redigera > Kortkommandon
  2. Klicka på knappen Exportera uppsättning som HTML.

När uppgraderingen är slutförd konfigurerar du kortkommandona igen med hjälp av informationen i den exporterade filen.

Anteckna vilka objekt som finns under Favoriter på panelen Infoga

De objekt som finns under Favoriter på panelen Infoga tas bort efter uppgraderingen. Anteckna namnen på dessa objekt så att du kan lägga till dem manuellt igen när uppgraderingen är slutförd.

Uppgradera till Dreamweaver Creative Cloud

Den här uppgraderingen till 12.1 innehåller korrigeringar från den tidigare korrigeringsversionen Dreamweaver 12.0.1.

  1. Öppna Dreamweaver.
  2. Välj Hjälp > Uppdateringar.
  3. Välj Dreamweaver-uppdateringen i Adobe Application Manager.
  4. Klicka på Uppdatera.

Efter uppgraderingen

Aktivera tidigare installerade tillägg

Om du uppgraderar från Dreamweaver CS6 till Creative Cloud kommer dina tidigare installerade tillägg inte att visas i menyerna i Dreamweaver.

Du kan visa tidigare installerade tillägg genom att öppna Adobe Extension Manager, välja alla tillägg och aktivera dem igen.

Infoga objekt under Favoriter på panelen Infoga

De objekt du infogade under Favoriter på panelen Infoga i Dreamweaver CS6 är borttagna efter uppgraderingen. Infoga objekt igen manuellt på panelen Favoriter.

(Gäller endast Mac OS 10.6.x med FileVault aktiverat) Låt platsens lokala rotmapp peka på en plats utanför mappen Användare

Live-sökningen fungerar inte om FileVault är aktiverat för platsens lokala rotmapp.

Den lokala rotmappen är placerad i användarmappen (/Användare/<användare>/). Låt platsens lokala rotmapp peka på en plats utanför mappen Användare.

HTML-etiketter i egenskapskontrollen

HTML-nyckelord är inte längre översatta i egenskapskontrollen. De visas endast på engelska.

Kända begränsningar

Edge Animate-kompositioner

Om du förhandsgranskar Edge Animate-kompositioner i Live-vyn blir Dreamweaver avsevärt långsammare. Adobe rekommenderar att du förhandsgranskar Edge Animate-kompositioner i webbläsaren.

Du kan endast infoga OAM-filer i Dreamweaver. Du kan inte infoga OAM-filer som har DB-tecken, utökade ASCII-tecken eller specialtecken i filnamnet.

HTML5-video/ljud spelas inte upp i Live-vyn

Förhandsgranska HTML5-ljud/video i en webbläsare.

HTML5-videor visas inte som förväntat på webbplatsen

Om din video visas korrekt på din lokala dator men inte visas korrekt på en aktiv webbserver beror detta troligen på att fjärrwebbservern inte har konfigurerats korrekt för ditt videoformat.

Kontrollera att du har konfigurerat MIME-typerna (Multi-purpose Internet Mail Extensions) korrekt på din webbserver för att försäkra dig om att dina webbplatser har stöd för HTML5-video.

Kontrollera formatet på dina videor (MP4, OGV eller WEBM) för att välja en korrekt MIME-typ. Adobe rekommenderar att du använder dig av alla formaten eller åtminstone MP4 och WEBM för att få maximal kompatibilitet med olika webbläsare. Du konfigurerar MIME-typer separat för varje format.

Prova att använda en videospelare för HTML5 för kodningen av videon. Spelaren kan konvertera dina videor till olika videoformat för HTML5 i gruppläge.

Om du planerar att ha dina webbplatser på olika typer av webbservrar, t.ex. Windows server med IIS eller en Linux-server med Apache, konfigurerar du MIME-typerna för HTML5 efter servertypen.

Konfigurera MIME-typen för HTML5-video på Apache

AddType video/ogg.ogv

AddType video/mp4.mp4

AddType video/webm.webm

Lägg till följande kod i din httpd.conf-fil eller i en .htaccess-fil i den katalog som innehåller din videofil.

Den första raden används för videor i en Ogg-behållare. Den andra raden används för videor i en MPEG-4-behållare. Den tredje raden används för WebM.

Konfigurera MIME-typen för HTML5-video på IIS

Du konfigurerar MIME-typer för HTML5-video på IIS-servrar genom att öppna IIS-hanteraren för Windows-servern. Navigera till inställningarna för MIME-typer.

Det finns vissa skillnader mellan de olika versionerna av IIS. Information om hur du konfigurerar MIME-typen för HTML5-video för specifika filtyper på Windows-servrar finns i dokumentationen för servern eller kan fås från värdföretaget.

Om du använder IIS Express och inte kör en fullständig instans av IIS använder du filen Web.config. Den här metoden fungerar på samtliga typer av IIS7-webbservrar och ignoreras på alla andra typer av webbservrar. Metoden är därför säker att använda oberoende av programtyp och innehåll.

Lägg till följande kod i din konfigurationsfil:

<configuration>

<system.webserver>

<staticContent>

<mimeMap FileExtension=":mp4" mimeType="video/mp4" />

<mimeMap FileExtension=".ogv" mimeType="video/ogg" />

<mimeMap FileExtension=".webmv" mimeType="video/webmv" />

</staticContent>

</system.webServer>

</configuration>

Om du använder en webbserver av annan typ än Apache eller IIS finns information om hur du konfigurerar MIME-typen för HTML5-video för specifika filtyper i dokumentationen för servern.