Konfigurera en testserver

Testa dina dynamiska webbsidor eller innehållet genom att konfigurera den lokala datorn, en utvecklingsserver, en mellanlagringsserver eller en produktionsserver som en testserver.

Om du har tänkt utveckla dynamiska sidor med serverskriptspråk som PHP, måste du konfigurera en testserver för att kunna skapa och visa dynamiskt innehåll medan du arbetar.

Testservern kan vara en lokal dator, en utvecklarserver, en staging-server eller en webbserver.

En utförlig översikt över syftet med en testserver finns i David Powers artikel Setting up a local testing server in Dreamweaver CS5.

Fördelarna med att konfigurera en testserver

Om du konfigurerar en testserver kan du testa all dynamisk kod på ett säkert sätt utan att skada din webbplats. 

Du kan också arbeta nästan helt ostört och slipper störningar från nätverksfel och internetavbrott som hindrar dig från att ladda upp allt på en fjärrserver.

Om du har en lokal testserver behöver du inte lägga tid på att ladda upp sidorna, testa dem, åtgärda, ladda upp och testa dem igen. 

Så om du testar layouter, kundvagnar eller andra skript – konfigurera en testserver.

En annan fördel med en testserver är att Dreamweaver automatiskt synkroniserar dynamiska dokument med testservern när du öppnar, skapar eller sparar ändringar i dynamiska dokument. Mer information finns i Automatisk överföring av dynamiska filer.

Obs!

Analyser och laddningstider är inte korrekta om du inte ansluter till webbplatsen från en fjärrplats.

Det här gäller särskilt för laddningstider eftersom laddning av en webbplats från en lokal dator alltid går fortare än när samma webbplats laddas via ett nätverk.

Innan du börjar

Innan du konfigurerar en testserver i Dreamweaver måste du konfigurera och installera följande:

 • En webbserver, till exempel Apache
 • En databasserver, till exempel MySQL
 • Serverskriptspråk, till exempel PHP

Konfigurera en testserver

 1. Välj Plats > Hantera platser.

 2. Klicka på Nytt om du vill konfigurera en ny plats eller välj en befintlig Dreamweaver-webbplats och klicka på Redigera-ikonen.

 3. Markera kategorin Servrar i dialogrutan Platskonfiguration och gör något av följande:

  • Klicka på knappen Lägg till ny server om du vill lägga till en ny server

  • Markera en befintlig server och klicka på knappen Redigera befintlig server

 4. Ange grundläggande alternativ precis som vid en fjärrserveranslutning och klicka sedan på knappen Avancerat. När du konfigurerar de grundläggande alternativen måste du ange en webb-URL på skärmen Grundläggande. 

  Information om hur du konfigurerar en fjärrserveranslutning finns i Ansluta till en publiceringsserver.

  Mer information om webb-URL:en för testservern finns i Om webb-URL:en för testservern.

 5. Välj servermodellen som du vill använda för webbprogrammet under Testserver.

 6. Klicka på Spara när du vill stänga skärmen Avancerat. I kategorin Server anger du sedan att servern du precis lade till eller redigerade ska vara testserver.

Om webb-URL:en för testservern

Du måste ange en webb-URL för att Dreamweaver med testserverns hjälp ska kunna visa data och ansluta till databaser medan du arbetar. Dreamweaver använder designlägesanslutningen för att ge dig användbar information om databasen, till exempel namnet på tabellerna i din databas och namnet på kolumnerna i dina tabeller.

En webb-URL för en testserver består av domännamnet och eventuella underkataloger eller virtuella kataloger till webbplatsens arbetskatalog.

Obs!

Terminologin som används i Microsoft IIS kan variera från server till server, men samma koncept gäller för de flesta webbservrar.

Arbetskatalogen

Den mapp på servern som är kopplad till din plats domännamn. Anta att mappen som du vill använda för att bearbeta dynamiska sidor är c:\platser\ftg\ och att den här mappen är din arbetskatalog (det vill säga att den här mappen motsvarar webbplatsens domännamn, till exempel www.mittftg.se). I så fall skulle URL-prefixet vara http://www.mittftg.se/.

Om mappen som du vill använda för att bearbeta dynamiska sidor är en undermapp till din arbetskatalog lägger du bara till undermappen i URL:en. Anta att din arbetskatalog är c:\platser\ftg\, din plats domännamn är www.mittftg.se och mappen som du vill använda för att bearbeta dynamiska sidor är c:\platser\ftg\lager. Ange följande webb-URL:

http://www.mittftg.se/lager/

Om mappen som du vill använda för att bearbeta dynamiska sidor inte är din arbetskatalog eller någon av dess undermappar, måste du skapa en virtuell katalog.

En virtuell katalog

En mapp som inte fysiskt finns på serverns arbetskatalog även om det ser så ut i URL-adressen. Om du vill skapa en virtuell katalog anger du ett alias för mappens sökväg i URL:en. Anta att din arbetskatalog är c:\platser\ftg, att din bearbetningsmapp är d:\prog\lager och att du definierar ett alias för den här mappen som kallas för magasin. Ange följande webb-URL:

http://www.mittftg.se/magasin/

Localhost

Hänvisar till arbetskatalogen i dina URL-adresser när klienten (i allmänhet en webbläsare, men i det här fallet Dreamweaver) körs på samma system som webbservern. Anta att Dreamweaver körs på samma Windows-system som webbservern, din arbetskatalog är c:\platser\ftg och att du har definierat en virtuell katalog som kallas för magasin, som är kopplad till den katalog som du vill använda för att bearbeta dynamiska sidor. Nedan följer de webb-URL:er som du skulle ange för ett urval webbservrar:

Webbserver

Webb-URL

ColdFusion MX 7

http://localhost:8500/magasin/

IIS

http://localhost/warehouse/

Apache (Windows)

http://localhost:80/magasin/

Jakarta Tomcat (Windows)

http://localhost:8080/magasin/

Obs!

Som standard körs webbservern ColdFusion MX 7 på port 8500, medan webbservern Apache körs på port 80 och webbservern Jakarta Tomcat körs på port 8080.

För Macintosh-användare som använder webbservern Apache blir din arbetskatalog Användare/MittAnvändarnamn/Platser, där MittAnvändarnamn är ditt användarnamn i Macintosh. Ett alias som kallas för ~MittAnvändarnamn definieras automatiskt för den här mappen när du installerar Mac OS 10.1 eller högre. Det innebär att din standard-webb-URL i Dreamweaver är följande:

http://localhost/~MittAnvändarnamn/

Om mappen som du vill använda för att bearbeta dynamiska sidor är Användare:Mittanvändarnamn:Platser:lager, blir webb-URL:en så här:

http://localhost/~MittAnvändarnamn/lager

Mer information finns i Välja en programserver.

Automatisk överföring av dynamiska filer

Ett dynamiskt dokument överförs automatiskt till testservern när du redigerar och sparar det i Live-vyn eller kodvyn. Om du vill kan du inaktivera automatisk överföring av dynamiska filer kan du göra det i serverinställningarna. Mer information finns i Inaktivera automatisk överföring av dynamiska filer.

När filerna överförs automatiskt skickas även beroende filer automatiskt om de inte finns på testservern. Om de beroende filerna redan finns på servern skickas bara dokumentet på serversidan till testservern.

Tänk på följande scenarier:

Scenario 1: Du ändrar källkoden och beroende filer. Fokus är i källkoden när du klickar på Spara.

I det här fallet visas följande dialogruta med alla berörda beroende filer:

I was not able to get this screen displayed. Would you be able to give me a screencap?

Uppmaning om att spara beroende filer

Du kan sedan välja vilka filer du vill skicka till testservern.

Obs! Du kan välja Spara alltid beroende filer automatiskt om du inte vill se uppmaningen när du gör det här igen. Du kan återställa inställningen när som helst genom att öppna testserverns inställningar (Webbplatskonfiguration) och avmarkera Spara alltid beroende filer automatiskt på fliken Avancerat.

Alternativet Spara beroende filer automatiskt i serverkonfigurationen
Alternativet Spara beroende filer automatiskt i serverkonfigurationen

Scenario 2: Du ändrar källkoden och beroende filer. Fokus är på en av de beroende filerna när du klickar på Spara.

I så fall kan bara den beroende filen sparas och skickas till testservern. 

Inaktivera automatisk överföring av dynamiska filer

Du kan inaktivera automatisk överföring av dynamiska filer i serverinställningarna.

 1. Gå till Plats > Hantera platser.

 2. Välj din plats och klicka på Redigera-knappen. Dialogrutan för platskonfiguration visas.

 3. Gå till kategorin Servrar.

 4. Välj testservern och klicka på Redigera-ikonen.

 5. Klicka på Avancerat på popup-menyn.

 6. Avmarkera Skicka filer automatiskt till testservern.

  Inaktivera automatisk överföring av dynamiska filer
  Inaktivera automatisk överföring av dynamiska filer

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto