Användarhandbok Avbryt

Konfigurera en testserver

 1. Användarhandbok för Dreamweaver
 2. Introduktion
  1. Grunderna i responsiv webbdesign
  2. Nyheter i Dreamweaver
  3. Webbutveckling med Dreamweaver – översikt
  4. Dreamweaver/vanliga frågor
  5. Kortkommandon
  6. Systemkrav för Dreamweaver
  7. Sammanfattning av funktioner
 3. Dreamweaver och Creative Cloud
  1. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries i Dreamweaver
  3. Använda Photoshop-filer i Dreamweaver
  4. Arbeta med Adobe Animate och Dreamweaver
  5. Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek
 4. Arbetsytor och vyer i Dreamweaver
  1. Arbetsytan i Dreamweaver
  2. Optimera Dreamweaver-arbetsytan för visuell utveckling
  3. Söka efter filer baserat på filnamn eller innehåll | Mac OS
 5. Skapa webbplatser
  1. Om Dreamweaver-platser
  2. Skapa en lokal version av din webbplats
  3. Ansluta till en publiceringsserver
  4. Ställa i ordning en testserver
  5. Importera och exportera inställningarna för en Dreamweaver-plats
  6. För över befintliga webbplatser från en fjärrserver till din lokala platsrot
  7. Tillgänglighetsfunktioner i Dreamweaver
  8. Avancerade inställningar
  9. Ange platsinställningar för överföring av filer
  10. Ange proxyserverinställningar i Dreamweaver
  11. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  12. Använda Git i Dreamweaver
 6. Hantera filer
  1. Skapa och öppna filer
  2. Hantera filer och mappar
  3. Hämta och skicka filer till och från servern
  4. Checka in och checka ut filer
  5. Synka filer
  6. Jämför skillnader mellan filer
  7. Dölja filer och mappar på din Dreamweaver-plats
  8. Aktivera Design Notes för Dreamweaver-platser
  9. Sätta stopp för Gatekeeper
 7. Layout och design
  1. Använda visuella hjälpmedel för layout
  2. Layouta sidor med CSS
  3. Designa responsiva webbplatser med Bootstrap
  4. Skapa och använda mediefrågor i Dreamweaver
  5. Visa innehåll med tabeller
  6. Färger
  7. Responsiv design med flytande stödrasterlayouter
  8. Extract i Dreamweaver
 8. CSS
  1. Förstå Cascading Style Sheets (CSS)
  2. Utforma sidor med hjälp av CSS Designer
  3. Använda CSS-förbehandlare i Dreamweaver
  4. Ange CSS-formatinställningar i Dreamweaver
  5. Flytta CSS-regler i Dreamweaver
  6. Konvertera infogad CSS till en CSS-regel i Dreamweaver
  7. Arbeta med div-taggar
  8. Använda övertoningar på bakgrunden
  9. Skapa och redigera CSS3-övergångseffekter i Dreamweaver
  10. Formatera kod
 9. Sidinnehåll och resurser
  1. Ange sidegenskaper
  2. Ange CSS-rubrikegenskaper och CSS-länkegenskaper
  3. Arbeta med text
  4. Sök och ersätt text, taggar och attribut
  5. DOM-panel
  6. Redigera i live-vyn
  7. Koda dokument i Dreamweaver
  8. Markera och visa element i dokumentfönstret
  9. Ange textegenskaper i egenskapskontrollen
  10. Stavningskontrollera en webbsida
  11. Använda vågräta linjer i Dreamweaver
  12. Lägga till och ändra teckensnittskombinationer i Dreamweaver
  13. Arbeta med resurser
  14. Infoga och uppdatera datum i Dreamweaver
  15. Skapa och hantera favoritresurser i Dreamweaver
  16. Infoga och redigera bilder i Dreamweaver
  17. Lägga till medieobjekt
  18. Lägga till videor i Dreamweaver
  19. Infoga HTML5-video
  20. Infoga SWF-filer
  21. Lägga till ljudeffekter
  22. Infoga HTML5-ljud i Dreamweaver
  23. Arbeta med biblioteksobjekt
  24. Använda arabisk och hebreisk text i Dreamweaver
 10. Länkar och navigering
  1. Om länkar och navigering
  2. Länkning
  3. Bildmappningar
  4. Felsöka länkar
 11. jQuery-widgetar och effekter
  1. Använda jQuery-gränssnitt och mobilwidgetar i Dreamweaver
  2. Använd jQuery-effekter i Dreamweaver
 12. Koda webbplatser
  1. Om kodning i Dreamweaver
  2. Kodningsmiljön i Dreamweaver
  3. Ange kodningspreferenser
  4. Anpassa kodfärger
  5. Skriva och redigera kod
  6. Kodtips och kodkomplettering
  7. Komprimera och utöka kod
  8. Återanvända kod med fragment
  9. Granska kod
  10. Optimera kod
  11. Redigera kod i designvyn
  12. Arbeta med head-innehåll för sidor
  13. Infoga SSI i Dreamweaver
  14. Använda taggbibliotek i Dreamweaver
  15. Importera egna taggar i Dreamweaver
  16. Använda JavaScript-beteenden (allmänna instruktioner)
  17. Använda inbyggda JavaScript-beteenden
  18. Om XML och XSLT
  19. Utföra XSL-omvandlingar på servern i Dreamweaver
  20. Utföra XSL-omvandlingar på klienten i Dreamweaver
  21. Lägga till teckenentiteter för XSLT i Dreamweaver
  22. Formatera kod
 13. Arbetsflöden mellan produkter
  1. Installera och använda tillägg i Dreamweaver
  2. Uppdateringar i appen i Dreamweaver
  3. Infoga Microsoft Office-dokument i Dreamweaver (endast Windows)
  4. Använda Fireworks och Dreamweaver
  5. Redigera innehåll på Dreamweaver-webbplatser med Contribute
  6. Integrering mellan Dreamweaver och Business Catalyst
  7. Skapa anpassade e-postkampanjer
 14. Mallar
  1. Om Dreamweaver-mallar
  2. Känna igen mallar och mallbaserade dokument
  3. Skapa en Dreamweaver-mall
  4. Skapa ändringsbara regioner i mallar
  5. Skapa upprepande regioner och tabeller i Dreamweaver
  6. Använd valfria regioner i mallar
  7. Definiera redigerbara taggattribut i Dreamweaver
  8. Skapa kapslade mallar i Dreamweaver
  9. Redigera, uppdatera och ta bort mallar
  10. Exportera och importera XML-innehåll i Dreamweaver
  11. Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument
  12. Redigera innehåll i Dreamweaver-mallar
  13. Syntaxregler för malltaggar i Dreamweaver
  14. Ange markeringsinställningar för mallområden
  15. Fördelar med att använda mallar i Dreamweaver
 15. Mobiler och flera skärmar
  1. Skapa mediefrågor
  2. Ändra sidorientering för mobila enheter
  3. Skapa webbappar för mobila enheter med Dreamweaver
 16. Dynamiska webbplatser, sidor och webbformulär
  1. Förstå webbprogram
  2. Konfigurera datorn för programutveckling
  3. Felsöka databasanslutningar
  4. Ta bort anslutningsskript i Dreamweaver
  5. Utforma dynamiska sidor
  6. Översikt över källor med dynamiskt innehåll
  7. Definiera källor med dynamiskt innehåll
  8. Lägga till dynamiskt innehåll på sidor
  9. Ändra dynamiskt innehåll i Dreamweaver
  10. Visa databasposter
  11. Ange och felsöka livedata i Dreamweaver
  12. Lägga till anpassade serverbeteenden i Dreamweaver
  13. Bygga formulär med Dreamweaver
  14. Använda formulär för att samla in information från användarna
  15. Skapa och aktivera ColdFusion-formulär i Dreamweaver
  16. Skapa webbformulär
  17. Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement
  18. Använda Dreamweaver för att utveckla ett formulär
 17. Bygga program visuellt
  1. Bygga huvud- och detaljsidor i Dreamweaver
  2. Bygga sök- och resultatsidor
  3. Bygga en postinmatningssida
  4. Bygga en postuppdateringssida i Dreamweaver
  5. Bygga postborttagningssidor i Dreamweaver
  6. Förändra en databas med hjälp av ASP-kommandon i Dreamweaver
  7. Bygga en registreringssida
  8. Bygga en inloggningssida
  9. Bygga en sida som bara behöriga användare har åtkomst till
  10. Skydda mappar i ColdFusion med Dreamweaver
  11. Använda ColdFusion-komponenter i Dreamweaver
 18. Testa, förhandsgranska och publicera webbplatser
  1. Förhandsgranska sidor
  2. Förhandsgranska Dreamweaver-webbsidor på flera enheter
  3. Testa Dreamweaver-platsen

 

Testa dina dynamiska webbsidor eller innehållet genom att konfigurera den lokala datorn, en utvecklingsserver, en mellanlagringsserver eller en produktionsserver som en testserver.

Om du har tänkt utveckla dynamiska sidor med serverskriptspråk som PHP, måste du konfigurera en testserver för att kunna skapa och visa dynamiskt innehåll medan du arbetar.

Testservern kan vara en lokal dator, en utvecklarserver, en staging-server eller en webbserver.

Fördelarna med att konfigurera en testserver

Om du konfigurerar en testserver kan du testa all dynamisk kod på ett säkert sätt utan att skada din webbplats. 

Du kan också arbeta nästan helt ostört och slipper störningar från nätverksfel och internetavbrott som hindrar dig från att överföra allt till en fjärrserver.

Om du har en lokal testserver behöver du inte lägga tid på att överföra sidorna, testa dem, åtgärda, överföra och testa dem igen. 

Så om du testar layouter, kundvagnar eller andra skript – konfigurera en testserver.

En annan fördel med en testserver är att Dreamweaver automatiskt synkroniserar dynamiska dokument med testservern när du öppnar, skapar eller sparar ändringar i dynamiska dokument. Mer information finns i Automatisk överföring av dynamiska filer.

Obs!

Analyser och laddningstider är inte korrekta om du inte ansluter till webbplatsen från en fjärrplats.

Det här gäller särskilt för laddningstider eftersom laddning av en webbplats från en lokal dator alltid går fortare än när samma webbplats laddas via ett nätverk.

Innan du börjar

Innan du konfigurerar en testserver i Dreamweaver måste du konfigurera och installera följande:

 • En webbserver, till exempel Apache
 • En databasserver, till exempel MySQL
 • Serverskriptspråk, till exempel PHP

Konfigurera en testserver

 1. Välj Plats > Hantera platser.

 2. Klicka på Nytt om du vill konfigurera en ny plats eller välj en befintlig Dreamweaver-webbplats och klicka på Redigera-ikonen.

 3. Markera kategorin Servrar i dialogrutan Platskonfiguration och gör något av följande:

  • Klicka på knappen Lägg till ny server om du vill lägga till en ny server.

  • Markera en befintlig server och klicka på knappen Redigera befintlig server.

 4. Ange grundläggande alternativ precis som vid en fjärrserveranslutning och klicka sedan på knappen Avancerat. När du konfigurerar de grundläggande alternativen måste du ange en webb-URL på skärmen Grundläggande. 

  Information om hur du konfigurerar en fjärrserveranslutning finns i Ansluta till en publiceringsserver.

  Mer information om webb-URL:en för testservern finns i Om webb-URL:en för testservern.

 5. Välj servermodellen som du vill använda för webbprogrammet under Testserver.

 6. Klicka på Spara när du vill stänga skärmen Avancerat. I kategorin Server anger du sedan att servern du precis lade till eller redigerade ska vara testserver.

Om webb-URL:en för testservern

Du måste ange en webb-URL för att Dreamweaver med testserverns hjälp ska kunna visa data och ansluta till databaser medan du arbetar. Dreamweaver använder designlägesanslutningen för att ge dig användbar information om databasen, till exempel namnet på tabellerna i din databas och namnet på kolumnerna i dina tabeller.

En webb-URL för en testserver består av domännamnet och eventuella underkataloger eller virtuella kataloger till webbplatsens arbetskatalog.

Obs!

Terminologin som används i Microsoft IIS kan variera från server till server, men samma koncept gäller för de flesta webbservrar.

Arbetskatalogen

Den mapp på servern som är kopplad till din plats domännamn. Anta att mappen som du vill använda för att bearbeta dynamiska sidor är c:\platser\ftg\ och att den här mappen är din arbetskatalog (det vill säga att den här mappen motsvarar webbplatsens domännamn, till exempel www.mittftg.se). I så fall skulle URL-prefixet vara http://www.mittftg.se/.

Om mappen som du vill använda för att bearbeta dynamiska sidor är en undermapp till din arbetskatalog lägger du bara till undermappen i URL:en. Anta att din arbetskatalog är c:\platser\ftg\, din plats domännamn är www.mittftg.se och mappen som du vill använda för att bearbeta dynamiska sidor är c:\platser\ftg\lager. Ange följande webb-URL:

http://www.mystartup.com/inventory/

Om mappen som du vill använda för att bearbeta dynamiska sidor inte är din arbetskatalog eller någon av dess undermappar, måste du skapa en virtuell katalog.

En virtuell katalog

En mapp som inte fysiskt finns på serverns arbetskatalog även om det ser så ut i URL-adressen. Om du vill skapa en virtuell katalog anger du ett alias för mappens sökväg i URL:en. Anta att din arbetskatalog är c:\platser\ftg, att din bearbetningsmapp är d:\prog\lager och att du definierar ett alias för den här mappen som kallas för magasin. Ange följande webb-URL:

http://www.mystartup.com/warehouse/

Localhost

Hänvisar till arbetskatalogen i dina URL-adresser när klienten (i allmänhet en webbläsare, men i det här fallet Dreamweaver) körs på samma system som webbservern. Anta att Dreamweaver körs på samma Windows-system som webbservern, din arbetskatalog är c:\platser\ftg och att du har definierat en virtuell katalog som kallas för magasin, som är kopplad till den katalog som du vill använda för att bearbeta dynamiska sidor. Nedan följer de webb-URL:er som du skulle ange för ett urval webbservrar:

Webbserver

Webb-URL

ColdFusion MX 7

http://localhost:8500/magasin/

IIS

http://localhost/warehouse/

Apache (Windows)

http://localhost:80/magasin/

Jakarta Tomcat (Windows)

http://localhost:8080/magasin/

Obs!

Som standard körs webbservern ColdFusion MX 7 på port 8500, medan webbservern Apache körs på port 80 och webbservern Jakarta Tomcat körs på port 8080.

För Macintosh-användare som använder webbservern Apache blir din arbetskatalog Användare/MittAnvändarnamn/Platser, där MittAnvändarnamn är ditt användarnamn i Macintosh. Ett alias som kallas för ~MittAnvändarnamn definieras automatiskt för den här mappen när du installerar Mac OS 10.1 eller högre. Det innebär att din standard-webb-URL i Dreamweaver är följande:

http://localhost/~MittAnvändarnamn/

Om mappen som du vill använda för att bearbeta dynamiska sidor är Användare:Mittanvändarnamn:Platser:lager, blir webb-URL:en så här:

http://localhost/~MittAnvändarnamn/lager

Mer information finns i Välja en programserver.

Automatisk överföring av dynamiska filer

Ett dynamiskt dokument överförs automatiskt till testservern när du redigerar och sparar det i Live-vyn eller kodvyn. Om du vill kan du inaktivera automatisk överföring av dynamiska filer kan du göra det i serverinställningarna. Mer information finns i Inaktivera automatisk överföring av dynamiska filer.

När filerna överförs automatiskt skickas även beroende filer automatiskt om de inte finns på testservern. Om de beroende filerna redan finns på servern skickas bara dokumentet på serversidan till testservern.

Tänk på följande scenarier:

Scenario 1: Du ändrar källkoden och beroende filer. Fokus är i källkoden när du klickar på Spara.

I det här fallet visas följande dialogruta med alla berörda beroende filer:

Uppmaning om att spara beroende filer

Du kan sedan välja vilka filer du vill skicka till testservern.

Obs! Du kan välja Spara alltid beroende filer automatiskt om du inte vill se uppmaningen när du gör det här igen. Du kan återställa inställningen när som helst genom att öppna testserverns inställningar (Webbplatskonfiguration) och avmarkera Spara alltid beroende filer automatiskt på fliken Avancerat.

Alternativet Spara beroende filer automatiskt i serverkonfigurationen
Alternativet Spara beroende filer automatiskt i serverkonfigurationen

Scenario 2: Du ändrar källkoden och beroende filer. Fokus är på en av de beroende filerna när du klickar på Spara.

I så fall kan bara den beroende filen sparas och skickas till testservern. 

Inaktivera automatisk överföring av dynamiska filer

Du kan inaktivera automatisk överföring av dynamiska filer i serverinställningarna.

 1. Gå till Plats > Hantera platser.

 2. Välj din plats och klicka på Redigera-knappen. Dialogrutan Platskonfiguration visas.

 3. Gå till kategorin Servrar.

 4. Välj testservern och klicka på Redigera-ikonen.

 5. Klicka på Avancerat på popup-menyn.

 6. Avmarkera Skicka filer automatiskt till testservern.

  Inaktivera automatisk överföring av dynamiska filer
  Inaktivera automatisk överföring av dynamiska filer

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?