Den omarbetade filpanelen

Lär dig mer om alla ändringar på filpanelen i Dreamweaver CC 2017.

Panelen Filer har omarbetats i Adobe Dreamweaver 2017 och några av de funktioner som du brukar arbeta med har flyttats eller omarbetats. 

Panelen Filer visar nu de alternativ som du behöver beroende på var du befinner dig i ditt arbetsflöde (till exempel så visas inga knappar för serverrelaterat arbetsflöde om ingen server har definierats).

Läs vidare och se vilka förändringar som gjorts för panelen Filer. Vi hjälper dig genom förändringarna med hjälp av några före och efter-bilder.

Panelen Filer när ingen plats har definierats

Skillnader på panelen Filer i Dreamweaver 2015 och Dreamweaver 2017 när ingen plats har definierats
Skillnader på panelen Filer i Dreamweaver 2015 och Dreamweaver 2017 när ingen plats har definierats

Om du inte har definierat en plats i Dreamweaver än visar panelen Filer bara en lista över filer i ditt system. Alternativet Hantera platser är markerat för att uppmana dig att definiera en plats. 

Mer information om hur du definierar en plats finns i Konfigurera en lokal version av din webbplats.

Panelen Filer när en plats har definierats men ingen server är definierad

Skillnader på panelen Filer i Dreamweaver 2015 och Dreamweaver 2017 när en plats har definierats
Skillnader på panelen Filer i Dreamweaver 2015 och Dreamweaver 2017 när en plats har definierats

När du har definierat en plats kan du se mappstrukturen och filerna för platsen på filpanelen. 

Det visas inte så mycket annat eftersom du måste definiera en server. Mer information om hur du definierar serveranslutningar finns i Ansluta till en publiceringsserver.

Obs!

Som standard visar Dreamweaver bara listan över filer och mappar på din plats. Om du vill ha mer information, till exempel anteckningar, filstorlek och -typ samt information om ändringar, högerklickar du på verktygsfältet Lokala filer och markerar de alternativ som du vill ska visas.

Panelen Filer när en server har definierats

Skillnader på panelen Filer i Dreamweaver 2015 och Dreamweaver 2017 när en server har definierats och utcheckning är aktiverat eller inaktiverat
Skillnader på panelen Filer i Dreamweaver 2015 och Dreamweaver 2017 när en server har definierats och utcheckning är aktiverat eller inaktiverat

När du har definierat en server visas fler alternativ på panelen Filer. 

Listrutorna Fjärrserver och Testserver visas. Alternativ för att ansluta till fjärrservern, synkronisera filer och skicka och hämta filer visas också.

Om du aktiverar utcheckning när du konfigurerar servrarna visas också ikoner för in- och utcheckning.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto