Ansluta till en publiceringsserver

Skapa FTP-, SFTP-, WebDav- eller RDS-anslutningar för att ladda upp eller ned filer från publiceringswebbservern.

En fjärrserver (kallas ofta webbserver eller publiceringsserver) är den server där du publicerar dina webbplatsfiler så att andra kan se dem online. Den här fjärrservern är helt enkelt en annan dator med filer och mappar, precis som en FTP-server.

Ange en mapp för din plats på fjärrservern på samma sätt som du angav en mapp för din lokala plats på din lokala dator. I Dreamweaver kallas den angivna fjärrmappen för din fjärrplats.

När du konfigurerar en fjärrmapp väljer du också en anslutningsmetod för Dreamweaver för att filer ska kunna skickas och hämtas till och från webbservern. Den vanligaste anslutningsmetoden är FTP, men Dreamweaver har även stöd för lokal/nätverks-, FTPS-, SFTP-, WebDav- och RDS-anslutning. Om du inte vet vilken anslutningsmetod du bör använda kan du fråga internetleverantören eller serveradministratören.

Obs!

Dreamweaver stöder även anslutningar till IPv6-aktiverade servrar. De anslutningstyper som stöds är FTP, SFTP, WebDav och RDS. Mer information finns på www.ipv6.org/.

Förutsättningar

Innan du börjar måste du ha tillgång till en webbserver, till exempel en server hos ett webbhotell, en server som ägs av kunden du arbetar åt eller en intranätserver på ditt företag.

Om du inte har tillgång till någon server kontaktar du din internetleverantör (ISP), kund, systemadministratör eller något av de många webbhotell som erbjuder webbhotellpaket.

Du måste också ha angett en lokal plats innan du fortsätter. Mer information om hur du anger en lokal plats finns i Konfigurera en lokal version av din plats.

Ange anslutning till fjärrservern

Du kan ansluta till en fjärrserver (eller en publiceringsserver) på olika sätt beroende på din konfiguration. 

Den vanligaste anslutningsmetoden är FTP. Men du kan också använda säkrare anslutningsmetoder som säker FTP (SFTP) eller FTP över SSL (FTPS)

Om du använder en mapp i ditt nätverk som fjärrserver kan du välja lokal anslutning eller nätverksanslutning.

Andra anslutningsmetoder som stöds är RDS (Remote Development Services) och WebDAV-protokollet (Web-based Distributed Authoring and Versioning).

Om du inte vet vilken anslutningsmetod du ska välja kan du fråga internetleverantören eller serveradministratören.

Använd filtren nedan för att navigera till den anslutningsmetod du vill använda eller läs vidare.

Ange en anslutningsmetod

FTP-anslutningar

Använd den här inställningen om du ansluter till webbservern med hjälp av FTP.

Obs! Business Catalyst har bara stöd för SFTP. Om du använder Business Catalyst läser du avsnittet om SFTP-anslutningar på den här sidan.

 1. Välj Plats > Hantera platser.
 2. Klicka på Nytt om du vill konfigurera en ny plats eller välj en befintlig Dreamweaver-webbplats och klicka på Redigera-ikonen.

 3. Markera kategorin Servrar i dialogrutan Platskonfiguration och gör något av följande:

  • Klicka på knappen Lägg till ny server om du vill lägga till en ny server.
  • Markera en befintlig server och klicka på knappen Redigera befintlig server.

  Här är ett exempel på en serverkonfigurationsskärm som visar de grundläggande alternativen med ifyllda textfält.

  Konfigurera FTP-anslutningar
  Konfigurera FTP-anslutningar

 4. Ange ett namn på den nya servern i textrutan Servernamn. Du kan välja vilket namn du vill.

 5. Välj FTP på popup-menyn Anslut med.
 6. Ange adressen till FTP-servern du vill överföra filer till i textrutan FTP-adress.

  FTP-adressen är det fullständiga internetnamnet för en dator, som till exempel ftp.enserver.se. Ange den fullständiga adressen utan ytterligare text. Ange framförallt inte något protokollnamn framför adressen.

  Om du inte känner till FTP-adressen kontaktar du ditt webbhotell.

  Obs!

  Port 21 är standardport för inkommande FTP-anslutningar. Du kan ändra standardportnumret genom att ändra textrutan till höger. När du sparar inställningen läggs ett kolon och det nya portnumret till i slutet av FTP-adressen (till exempel ftp.enserver.com:29).

 7. Ange användarnamnet och lösenordet du använder när du ansluter till FTP-servern i textrutorna Användarnamn och Lösenord.
  Obs!

  Du måste skaffa FTP-adressen, användarnamnet och lösenordet från systemadministratören för det företag som är värd för platsen. Ingen annan har tillgång till den här informationen. Ange informationen på exakt det sätt som systemadministratören ger den till dig.

 8. Klicka på Test när du vill testa FTP-adressen, användarnamnet och lösenordet.
 9. Som standard sparas lösenordet i Dreamweaver. Föredrar du att Dreamweaver begär lösenordet varje gång du ansluter till fjärrservern avmarkerar du alternativet Spara.
 10. Ange katalogen (mappen) på fjärrservern där du lagrar dokument som är tillgängliga för allmänheten. Ange katalogen i textrutan Rotkatalog.

  Om du är osäker på vad du ska ange som rotkatalog kontaktar du serverns administratör eller lämnar textrutan tom. På vissa servrar är rotkatalogen samma som den katalog som du först ansluter till med FTP. Ta reda på hur din server fungerar genom att ansluta till servern. Om en mapp med namnet public_html, www eller ditt användarnamn visas i fjärrfilsvyn i filpanelen, är det förmodligen den katalogen du ska ange i textrutan Rotkatalog.

 11. Ange webb-URL:en till webbplatsen (till exempel http://www.minplats.com) i textrutan Webb-URL. I Dreamweaver används webb-URL:en för att skapa platsrotrelativa länkar och för att verifiera länkar när du använder länkkontrollen.

  Mer information om alternativet finns i kategorin Avancerade inställningar.

 12. Expandera avsnittet Fler alternativ om du måste ange fler alternativ.
 13. Kräver din brandvägg att passiv FTP används, markerar du Använd passiv FTP.

  Passiv FTP innebär att din lokala programvara används för att konfigurera FTP-anslutningen, i stället för att fjärrservern ska göra det. Om du inte är säker på om du ska använda passiv FTP frågar du systemadministratören.

  Mer information om passiv FTP finns i Vad är passiv FTP?

 14. Markera Använd överföringsläget IPv6 om du använder en IPv6-aktiverad server.

  I och med lanseringen av version 6 av Internet Protocol (IPv6), har FTP-kommandona PORT och PASV ersatts av EPRT och EPSV. Det innebär att du måste använda kommandona EPSV (extended passive) och EPRT (extended active) för din dataanslutning om du försöker ansluta till en FTP-server med IPv6-stöd.

  Mer information finns på www.ipv6.org/.

 15. Välj Använd proxy om du vill ange en proxyvärd eller proxyport.

  Om du vill ha mer information klickar du på länken för att gå till dialogrutan Inställningar. Klicka sedan på Hjälp i kategorin Plats.

 16. Klicka på Spara när du vill stänga skärmen Grundläggande. Ange sedan om servern du lade till eller redigerade är en fjärrserver, testserver eller båda delarna. Ange det i kategorin Servrar.

Om du behöver hjälp med att felsöka FTP-anslutningsproblem kan du läsa Felsöka FTP-problem i Dreamweaver.

SFTP-anslutningar

Använd säker FTP (SFTP) om din server/brandväggskonfiguration kräver det. SFTP säkrar anslutningen till din fjärr-/testserver med hjälp av kryptering och identitetsnycklar.

Obs!

För att du ska kunna använda detta alternativ måste servern köra en SFTP-tjänst. Känner du inte till om servern kör SFTP frågar du serveradministratören.

Du kan nu autentisera anslutningar till en SFTP-server baserat på en identitetsnyckel (med eller utan en lösenfras).  

Dreamweaver har bara stöd för OpenSSH-nyckelfiler.

 1. Välj Plats > Hantera platser.
 2. Klicka på Nytt när du vill konfigurera en ny plats eller markera en befintlig Dreamweaver-plats och klicka på Redigera.
 3. Markera kategorin Servrar i dialogrutan Platskonfiguration och gör något av följande:
  • Klicka på knappen Lägg till ny server om du vill lägga till en ny server.
  • Markera en befintlig server och klicka på knappen Redigera befintlig server.
 4. Ange ett namn på den nya servern i textrutan Servernamn. Du kan välja ett valfritt namn.
 5. Välj SFTP på popup-menyn Anslut med.

Scenario 1

Du har inte tillgång till en nyckel och vill upprätta en SFTP-anslutning genom att bara använda autentiseringsuppgifterna – en kombination av användarnamn och lösenord. I det här fallet använder du autentiseringsmetoden Användarnamn och lösenord.  

Platskonfiguration med SFTP-anslutning
Platskonfiguration med SFTP-anslutning – användarnamn och lösenord

 1. Ange ett namn på den nya servern i textrutan Servernamn. Det här namnet används internt av Dreamweaver för att identifiera servern så du kan välja vilket namn du vill.

 2. Klicka på SFTP i listan Anslut och ange en giltig SFTP-adress och port.

 3. Klicka på autentiseringsmetoden Användarnamn och lösenord och ange sedan användarnamnet och lösenordet.

  Kontrollera anslutningen genom att klicka på Testa.

 4. Ange en giltig rotkatalog.

 5. Ange en giltig webb-URL.

 6. Klicka på Spara.

Scenario 2

Du har en nyckel som inte kräver en lösenfras. Du vill upprätta en SFTP-anslutning med hjälp av en kombination av användarnamnet och identitetsfilen. I det här fallet använder du autentiseringsmetoden Privat nyckelfil.

 1. Ange ett namn på den nya servern i textrutan Servernamn. 

  Det här namnet används internt av Dreamweaver för att identifiera servern så du kan välja vilket namn du vill.

 2. Klicka på SFTP i listan Anslut och ange en giltig SFTP-adress och port.

 3. Klicka på autentiseringsmetoden Privat nyckelfil och ange sedan följande:

  • Användarnamn
  • En giltig identitetsfil
  • Lämna fältet Lösenfras tomt och välj Spara lösenfras
  Platskonfiguration med SFTP-anslutning – identitetsfil
  Platskonfiguration med SFTP-anslutning – identitetsfil

  Obs!

  Dreamweaver har bara stöd för OpenSSH-nyckelfiler.

  Kontrollera anslutningen genom att klicka på Testa.

 4. Ange en giltig rotkatalog.

 5. Ange en giltig webb-URL.

 6. Klicka på Spara.

Scenario 3

Du har en nyckel som kräver en lösenfras. Du vill dessutom upprätta en SFTP-anslutning med hjälp av en kombination av användarnamnet, identitetsfilen och lösenfrasen för nyckeln. I det här fallet använder du autentiseringsmetoden Privat nyckelfil.

 1. Ange ett namn på den nya servern i textrutan Servernamn. Det här namnet används internt av Dreamweaver för att identifiera servern så du kan välja vilket namn du vill.

 2. Klicka på SFTP i listan Anslut och ange en giltig SFTP-adress och port.

 3. Klicka på autentiseringsmetoden Privat nyckelfil och ange sedan följande:

  • Användarnamn
  • En giltig identitetsfil
  • Lösenfrasen för identitetsfilen
  Platskonfiguration med SFTP-anslutning – identitetsfil
  Platskonfiguration med SFTP-anslutning – identitetsfil

  Obs!

  Dreamweaver har bara stöd för OpenSSH-nyckelfiler.

  Kontrollera anslutningen genom att klicka på Testa.

 4. Ange en giltig rotkatalog.

 5. Ange en giltig webb-URL.

 6. Klicka på Spara.

Obs!

Port 22 är standardport för inkommande SFTP-anslutningar.

Konfigurera resten av alternativen på samma sätt som för FTP-anslutningar. Mer information finns i FTP-anslutningar.

FTPS-anslutningar

FTPS (FTP över SSL) stöder både kryptering och autentisering medan SFTP endast stöder kryptering.

När du använder FTPS för dataöverföringar kan du välja om du vill kryptera dina autentiseringsuppgifter och även de data som överförs till servern. Dessutom kan du välja att serverns autentiseringsuppgifter och anslutningar ska autentiseras. Serverns autentiseringsuppgifter valideras mot den aktuella uppsättningen med servercertifikat från betrodda certifikatutfärdare i Dreamweavers databas. Certifikatutfärdarna, till exempel VeriSign och Thawte, utfärdar digitalt signerade servercertifikat..

Obs!

I de här anvisningarna beskrivs de alternativ som är specifika för FTPS. Information om vanliga FTP-alternativ finns i FTP-anslutningar.

 1. Välj Plats > Hantera platser.

 2. Klicka på Nytt när du vill konfigurera en ny plats eller markera en befintlig Dreamweaver-plats och klicka på Redigera.

 3. Markera kategorin Servrar i dialogrutan Platskonfiguration och gör något av följande:

  • Klicka på plusknappen (+) (Lägg till ny server) om du vill lägga till en ny server.

  • Markera en befintlig server och klicka på knappen Redigera befintlig server.

 4. Ange ett namn på den nya servern i Servernamn.

 5. Välj något av följande alternativ i Anslut med (beroende på dina behov).

  FTP över SSL/TLS (implicit kryptering)

  Servern kopplar från anslutningen om säkerhetsbegäran inte mottas.

  FTP över SSL/TLS (explicit kryptering)

  Om klienten inte begär en säker anslutning kan servern fortsätta med en osäker transaktion eller neka/begränsa anslutningen.

 6. Välj något av följande alternativ i Verifiering:

  Ingen

  Serverns autentiseringsuppgifter (signerade eller självsignerade) visas. Om du godkänner serverns autentiseringsuppgifter läggs certifikatet till i ett certifikatarkiv (trustedSites.db) i Dreamweaver. Nästa gång du ansluter till samma server ansluter Dreamweaver direkt till servern.

  Obs!

  Om autentiseringsuppgifterna för ett självsignerat certifikat har ändrats på servern får du en fråga om du godkänner de nya autentiseringsuppgifterna.

  Betrodd

  Certifikatet valideras med den aktuella uppsättningen med servercertifikat från betrodda certifikatutfärdare i Dreamweavers databas. Listan med betrodda servrar lagras i filen cacerts.pem.

  Obs!

  Ett felmeddelande visas om du väljer Betrodd server och ansluter till en server med ett självsignerat certifikat.

 7. Expandera avsnittet Fler alternativ om du vill ange fler alternativ.

  Använd passiv FTP

  om din brandvägg kräver att passiv FTP används. Passiv FTP innebär att din lokala programvara används för att konfigurera FTP-anslutningen, i stället för att fjärrservern ska göra det. Om du inte är säker på om du ska använda passiv FTP frågar du systemadministratören.

  Mer information om passiv FTP finns i Vad är passiv FTP?

  Kryptera bara kommandokanal

  Välj det här alternativet om du endast vill kryptera de kommandon som överförs. Använd det här alternativet om de data som överförs redan är krypterade, eller inte innehåller känslig information.

  Kryptera endast användarnamn och lösenord

  Välj det här alternativet om du bara vill kryptera användarnamnet och lösenordet.

  Använd överföringsläget IPv6

  Ange det här alternativet om du använder en IPv6-aktiverad FTP-server.

  I och med lanseringen av version 6 av Internet Protocol (IPv6), har FTP-kommandona PORT och PASV ersatts av EPRT och EPSV. Det innebär att du måste använda kommandona EPSV (extended passive) och EPRT (extended active) för din dataanslutning om du försöker ansluta till en FTP-server med IPv6-stöd. Mer information finns på www.ipv6.org/.

 8. Klicka på Spara när du vill stänga skärmen Grundläggande. Ange sedan om servern du lade till eller redigerade är en fjärrserver, testserver eller båda delarna. Ange det i kategorin Servrar.

Om du behöver hjälp med att felsöka FTP-anslutningsproblem kan du läsa Felsöka FTP-problem i Dreamweaver.

Lokal anslutning eller nätverksanslutning

Använd den här inställningen om du vill ansluta till en nätverksmapp, eller om du lagrar filer eller kör testservern på den lokala datorn.

 1. Välj Plats > Hantera platser.
 2. Klicka på Nytt när du vill konfigurera en ny plats eller markera en befintlig Dreamweaver-plats och klicka på Redigera.
 3. Markera kategorin Servrar i dialogrutan Platskonfiguration och gör något av följande:
  • Klicka på knappen Lägg till ny server om du vill lägga till en ny server.
  • Markera en befintlig server och klicka på knappen Redigera befintlig server.
 4. Ange ett namn på den nya servern i textrutan Servernamn. Det här namnet används internt av Dreamweaver för att identifiera servern så du kan välja vilket namn du vill.

 5. Välj Lokal/nätverk på popup-menyn Anslut med.
 6. Klicka på mappikonen bredvid textrutan Servermapp om du vill bläddra till och markera den mapp där du lagrar dina platsfiler.
 7. Ange webb-URL:en till webbplatsen (till exempel http://www.minplats.com) i textrutan Webb-URL. I Dreamweaver används webb-URL:en för att skapa platsrotrelativa länkar och för att verifiera länkar när du använder länkkontrollen.

  Mer information om alternativet finns i kategorin Avancerade inställningar.

 8. Klicka på Spara när du vill stänga skärmen Grundläggande. Ange sedan om servern du lade till eller redigerade är en fjärrserver, testserver eller båda delarna. Ange det i kategorin Servrar.
 9. Ange om servern du lade till eller redigerade är en fjärrserver, testserver eller båda delarna. Ange det i kategorin Servrar i dialogrutan Platskonfiguration.

WebDAV-anslutningar

Använd den här inställningen om du ansluter till webbservern med hjälp av WebDAV-protokollet (Web-based Distributed Authoring and Versioning).

Om du vill använda den här anslutningsmetoden måste du ha en server som kan använda protokollet, till exempel IIS 5.0 (Microsoft Internet Information Server) eller en lämpligt konfigurerad installation av webbservern Apache.

Obs!

Om du väljer att använda WebDAV som anslutningsmetod och använder Dreamweaver i en fleranvändarmiljö, bör du även se till att de övriga användarna använder WebDAV som anslutningsmetod. Om några användare väljer WebDAV och andra användare väljer andra anslutningsmetoder (till exempel FTP) kommer inte systemet för in-/utcheckning i Dreamweaver att fungera som förväntat, eftersom WebDAV har ett eget låssystem.

 1. Välj Plats > Hantera platser.
 2. Klicka på Nytt när du vill konfigurera en ny plats eller markera en befintlig Dreamweaver-plats och klicka på Redigera.
 3. Markera kategorin Servrar i dialogrutan Platskonfiguration och gör något av följande:
  • Klicka på knappen Lägg till ny server om du vill lägga till en ny server

  • Markera en befintlig server och klicka på knappen Redigera befintlig server

 4. Ange ett namn på den nya servern i textrutan Servernamn. Du kan välja ett valfritt namn.
 5. Välj WebDAV på popup-menyn Anslut med.
 6. För URL anger du den fullständiga URL:en till katalogen på den WebDAV-server som du vill ansluta till.

  I URL:en omfattas protokoll, port och katalog (om inte rotkatalogen används). Till exempel http://webdav.mindoman.net/minplats.

 7. Ange ditt användarnamn och lösenord.

  Den här informationen används för serverautentisering och har inte att göra med Dreamweaver. Om du inte känner till ditt användarnamn eller lösenord kontaktar du systemadministratören eller webbadministratören.

 8. Kontrollera anslutningsinställningarna genom att klicka på Testa.
 9. Välj Spara om du vill att Dreamweaver ska komma ihåg ditt lösenord när du startar en ny session.
 10. Ange webb-URL:en till webbplatsen (till exempel http://www.minplats.com) i textrutan Webb-URL. I Dreamweaver används webb-URL:en för att skapa platsrotrelativa länkar och för att verifiera länkar när du använder länkkontrollen.

  Mer information om alternativet finns i kategorin Avancerade inställningar.

 11. Klicka på Spara när du vill stänga skärmen Grundläggande. Ange sedan om servern du lade till eller redigerade är en fjärrserver, testserver eller båda delarna. Ange det i kategorin Servrar.
 12. Ange om servern du lade till eller redigerade är en fjärrserver, testserver eller båda delarna. Ange det i kategorin Servrar i dialogrutan Platskonfiguration.

RDS-anslutningar

Använd den här inställningen om du ansluter till webbservern med hjälp av RDS (Remote Development Services). Fjärrservern måste finnas på en dator med Adobe® ColdFusion® för att du ska kunna använda den här anslutningsmetoden.

 1. Välj Plats > Hantera platser.
 2. Klicka på Nytt när du vill konfigurera en ny plats eller markera en befintlig Dreamweaver-plats och klicka på Redigera.
 3. Markera kategorin Servrar i dialogrutan Platskonfiguration och gör något av följande:
  • Klicka på knappen Lägg till ny server om du vill lägga till en ny server

  • Markera en befintlig server och klicka på knappen Redigera befintlig server

 4. Ange ett namn på den nya servern i textrutan Servernamn. Det här namnet används internt av Dreamweaver för att identifiera servern så du kan välja vilket namn du vill.

 5. Välj RDS på popup-menyn Anslut med.
 6. Klicka på Inställningar och ange följande information i dialogrutan Konfigurera RDS-server:
  • Ange namnet på värddatorn där webbservern är installerad.
  • Värdnamnet är förmodligen en IP-adress eller en URL. Fråga administratören om du är osäker.
  • Ange det portnummer som du ansluter till.
  • Ange rotfjärrmappen som värdkatalog. Till exempel c:\inetpub\wwwroot\minVardKat\.
  • Ange ditt RDS-användarnamn och RDS-lösenord.
  Obs!

  De här alternativen kanske inte är tillgängliga om du anger ditt användarnamn och lösenord i säkerhetsinställningarna i ColdFusion Administrator.

  • Klicka på Spara om du vill att Dreamweaver ska komma ihåg dina inställningar.
 7. Stäng dialogrutan Konfigurera RDS-server genom att klicka på OK.
 8. Ange webb-URL:en till webbplatsen (till exempel http://www.minplats.com) i textrutan Webb-URL. I Dreamweaver används webb-URL:en för att skapa platsrotrelativa länkar och för att verifiera länkar när du använder länkkontrollen.

  Mer information om alternativet finns i kategorin Avancerade inställningar.

 9. Klicka på Spara när du vill stänga skärmen Grundläggande. Ange sedan om servern du lade till eller redigerade är en fjärrserver, testserver eller båda delarna. Ange det i kategorin Servrar.

Ange avancerade serveralternativ

 1. Välj Plats > Hantera platser.
 2. Klicka på Nytt när du vill konfigurera en ny plats eller markera en befintlig Dreamweaver-plats och klicka på Redigera.
 3. Markera kategorin Servrar i dialogrutan Platskonfiguration och gör något av följande:
  • Klicka på knappen Lägg till ny server om du vill lägga till en ny server

  • Markera en befintlig server och klicka på knappen Redigera befintlig server

 4. Ange eventuellt grundläggande alternativ och klicka sedan på knappen Avancerat.
 5. Om du vill att de lokala filerna och fjärrfilerna ska synkroniseras automatiskt, markerar du Underhåll synkroniseringsinformation. (Det här alternativet är markerat som standard.)
 6. Om du vill att din fil ska överföras till fjärrplatsen när du sparar filen i Dreamweaver, markerar du Överför sparade filer automatiskt.
 7. Välj aktivering av utcheckning av filer om du vill aktivera systemet för in/utcheckning.
  Ange avancerade alternativ för serveranslutning
  Ange avancerade alternativ för serveranslutning

 8. Om du använder en testserver markerar du en servermodell på popup-menyn Servermodell. Mer information finns i Konfigurera en testserver.

Ansluta till eller koppla från en fjärrmapp

Beroende på anslutningstypen kan du ansluta till eller koppla från från din fjärrmapp:

FTP-, SFTP-, FTPS-, WebDAV- eller RDS-anslutning:

Gör så här i filpanelen:

 • Vill du ansluta, klickar du på Ansluter till en fjärrvärddator i verktygsfältet.
 • Vill du koppla från, klickar du på Koppla från i verktygsfältet.

Lokal anslutning eller nätverksanslutning:

Du behöver inte ansluta till fjärrmappen, du är alltid ansluten till den. Klicka på Uppdatera om du vill visa dina fjärrfiler.

 1. Gör så här i filpanelen:
  • Vill du ansluta, klickar du på Ansluter till en fjärrvärddator i verktygsfältet.
  • Vill du koppla från, klickar du på Koppla från i verktygsfältet.

Felsök konfigurationen av fjärrmappen

Här är några vanliga problem som du kan råka ut för när du konfigurerar en fjärrmapp, och förslag på hur du löser dem.

 • FTP-implementeringen i Dreamweaver kanske inte fungerar som den ska ställd inför vissa proxyservrar, brandväggar med flera nivåer och andra former av indirekt serveråtkomst. Om du får problem med FTP-åtkomsten ber du din lokala systemadministratör om hjälp.
 • I FTP-implementeringen i Dreamweaver måste du ansluta till fjärrsystemets rotmapp. Var noga med att ange fjärrsystemets rotmapp som värdkatalog. Om du har angett värdkatalogen med hjälp av bara ett snedstreck (/), måste du kanske ange en relativ sökväg från katalogen du ansluter till och fjärrotmappen. Om fjärrotmappen till exempel är en katalog högre upp i trädet, kanske du måste ange ../../ för värdkatalogen.
 • Använd understreck i stället för mellanslag och undvik i största möjliga utsträckning utökade tecken i fil- och mappnamn. Kolon, snedstreck, punkter och apostrofer i fil- eller mappnamn kan ibland orsaka problem.
 • Om du har problem med långa filnamn, ger du filerna kortare namn. I Mac OS får inte filnamn bestå av mer än 31 tecken.
 • Många servrar utnyttjar symboliska länkar (UNIX), genvägar (Windows) eller alias (Macintosh) för att ansluta en mapp på en del av serverns hårddisk med en annan mapp någon annanstans. Sådana alias hindrar dig i allmänhet inte från att ansluta till lämplig mapp eller katalog. Kan du ansluta till en del av servern, men inte en annan kan det dock bero på aliasfel.
 • Om felmeddelanden som ”cannot put file”, visas kanske din fjärrmapp är inte har något ledigt utrymme. Du hittar detaljerad information i FTP-loggen.
Obs!

Generellt när du har problem med en FTP-överföring, bör du undersöka FTP-loggen genom att klicka på Fönster > Resultat (Windows) eller Plats > FTP-logg (Macintosh) och sedan klicka på FTP-loggkoden.

 Mer information om felsökning av FTP-problem finns i Felsöka FTP-problem i Dreamweaver.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto