Lär dig hur du konfigurerar en lokal version av webbplatsen som en Dreamweaver-plats och använder dialogrutan Hantera platser för att konfigurera fler platser och hantera dem.

Även om du kan arbeta i Dreamweaver utan att skapa en lokal platsrotmapp kan det vara bra att definiera en lokal Dreamweaver-platsmapp för varje ny webbplats som du skapar.

Om du skapar en lokal platsmapp vet Dreamweaver var dina platsfiler finns och kan skapa alla interna länkar på rätt sätt, och uppdatera dem när du flyttar filer till en annan plats på din plats.

Mer information om varför det kan vara bra att skapa lokala platser finns i Fördelarna med en Dreamweaver-plats.

Om du vill konfigurera en lokal version av din plats måste du ange en lokal mapp där du tänker spara alla platsfiler.

Den lokala mappen kan finnas på din dator eller på en nätverksserver. Du kan använda dialogrutorna Plats > Ny plats eller Plats > Hantera platser i Dreamweaver för att konfigurera och hantera flera platser.

Innan du börjar

Identifiera eller skapa en mapp på datorn där du vill lagra den lokala versionen av platsens filer. Mappen kan finnas var som helst på datorn. Du anger sedan mappen som din lokala plats i Dreamweaver.

En videosjälvstudiekurs om hur du konfigurerar en ny Dreamweaver-plats finns här Definiera en webbplats i Dreamweaver.

Bästa metod för att namnge filer och mappar

Följ de här allmänna riktlinjerna när du ger filer och mappar namn:

 • Fil- och mappnamn på webbplatser ska inte innehålla blanksteg eller något av följande tecken: /\?%*:|"<>.
 • Även om andra specialtecken är tillåtna är det bättre att begränsa sig till alfanumeriska tecken, bindestreck och understreck.
 • De flesta fil- och mappnamn blir en del av en webbsidas URL-adress så det kan vara bra om de är korta men beskrivande. Långa URL-adresser är svåra för användarna att komma ihåg och skriva in i webbläsare på mobila enheter.
 • Använd bara gemener för fil- och mappnamn för att undvika problem med att filen inte hittas. De flesta webbservrar baseras på Linux, som är skiftlägeskänsligt.

Dialogrutan Platskonfiguration

Dialogrutan Hantera platser är din gateway till olika Dreamweaver-platsfunktioner. Från den här dialogrutan kan du skapa en ny plats, redigera en plats, duplicera en plats, ta bort en plats samt importera och exportera inställningarna för en plats.

Om du vill konfigurera och hantera en plats använder du Plats > Ny plats eller Plats > Hantera platser.

Dialogrutan Platskonfiguration
Dialogrutan Platskonfiguration

Ny plats

Klicka på Ny plats för att skapa en ny Dreamweaver-plats. Ange sedan ett namn och en plats för den nya platsen i dialogrutan Platskonfiguration.

Importera plats

Klicka på Importera plats om du vill importera en plats. Mer information finns i Importera och exportera inställningarna för en plats.

Obs!

Funktionen för att importera plats importerar bara platsinställningar som tidigare har exporterats från Dreamweaver. Den importerar inte platsfiler för att skapa en ny Dreamweaver-plats.

För befintliga platser finns även följande alternativ:

Ta bort

 Används för att ta bort den markerade platsen och all dess konfigurationsinformation från din lista med Dreamweaver-platser. De faktiska platsfilerna tas emellertid inte bort. (Om du vill ta bort platsfilerna från datorn måste du göra det manuellt.) Ta bort platsen från Dreamweaver genom att markera platsen i platslistan och sedan klicka på knappen Ta bort. Det går inte att ångra den här åtgärden.

Redigera

 Används för att redigera information, t.ex. användarnamn, lösenord och serverinformation för en befintlig Dreamweaver-plats. Välj den befintliga platsen i platslistan och klicka på knappen Redigera om du vill redigera den befintliga platsen. (Dialogrutan Platskonfiguration öppnas när du klickar på knappen Redigera för en markerad plats.) Om du vill ha mer information om hur du redigerar befintliga platsalternativ kan du klicka på Hjälp i de olika fönstren i dialogrutan Platskonfiguration.

Duplicera

 Används för att skapa en kopia av en befintlig plats. Om du vill duplicera en plats väljer du den i platslistan och klickar på knappen Duplicera. Den duplicerade platsen visas i platslistan med ordet kopia i namnet. Om du vill byta namn på den duplicerade platsen låter du den vara markerad och klickar på knappen Redigera.

Exportera

 Används för att exportera inställningarna för den valda platsen i XML-format (*.ste). Mer information finns i Importera och exportera inställningarna för en plats.

Konfigurera en lokal version av din plats

 1. Välj Plats > Ny plats i Dreamweaver.

 2. Kontrollera att kategorin Plats är markerad i dialogrutan Platskonfiguration.

 3. Ange ett namn på platsen i rutan Platsnamn. Namnet visas i filpanelen och dialogrutan Hantera platser. Det visas inte i webbläsaren.

 4. Ange mappen som du identifierade tidigare (mappen på datorn där du vill lagra den lokala versionen av platsens filer) i textrutan Lokal mapp för platsen. Klicka på mappikonen till höger om textrutan om du vill bläddra till mappen.

  Konfigurera en lokal platsmapp
  Konfigurera en lokal platsmapp

 5. Om du vill använda Git för att hantera filer för din webbplats markerar du kryssrutan Koppla en Git-databas till den här webbplatsen. 

  • Om du använder Git för första gången och vill koppla webbplatsen du skapar med Git, väljer du Initiera som en Git-databas.
  • Om du redan har en Git-inloggning och vill koppla webbplatsen du skapar med en befintlig databas, väljer du Klona befintlig Git-databas med URL.
 6. Klicka på Spara för att stänga dialogrutan Platskonfiguration. Nu kan du börja arbeta med dina lokala platsfiler i Dreamweaver.

På den här mapplatsen sparar du arbetskopior av webbsidorna på din dator.

Om du senare vill publicera sidorna och göra dem offentliga måste du definiera en fjärrmapp (eller en publiceringsserver) – en plats på en fjärrdator som kör en webbserver som lagrar publicerade kopior av dina lokala filer.

Information om hur du definierar och ansluter till en fjärrserver (eller en publiceringsserver) finns i Ansluta till en publiceringsserver.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy