Användarhandbok Avbryt

Konfigurera en lokal version av din plats

 1. Användarhandbok för Dreamweaver
 2. Introduktion
  1. Grunderna i responsiv webbdesign
  2. Nyheter i Dreamweaver
  3. Webbutveckling med Dreamweaver – översikt
  4. Dreamweaver/vanliga frågor
  5. Kortkommandon
  6. Systemkrav för Dreamweaver
  7. Sammanfattning av funktioner
 3. Dreamweaver och Creative Cloud
  1. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries i Dreamweaver
  3. Använda Photoshop-filer i Dreamweaver
  4. Arbeta med Adobe Animate och Dreamweaver
  5. Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek
 4. Arbetsytor och vyer i Dreamweaver
  1. Arbetsytan i Dreamweaver
  2. Optimera Dreamweaver-arbetsytan för visuell utveckling
  3. Söka efter filer baserat på filnamn eller innehåll | Mac OS
 5. Skapa webbplatser
  1. Om Dreamweaver-platser
  2. Skapa en lokal version av din webbplats
  3. Ansluta till en publiceringsserver
  4. Ställa i ordning en testserver
  5. Importera och exportera inställningarna för en Dreamweaver-plats
  6. För över befintliga webbplatser från en fjärrserver till din lokala platsrot
  7. Tillgänglighetsfunktioner i Dreamweaver
  8. Avancerade inställningar
  9. Ange platsinställningar för överföring av filer
  10. Ange proxyserverinställningar i Dreamweaver
  11. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  12. Använda Git i Dreamweaver
 6. Hantera filer
  1. Skapa och öppna filer
  2. Hantera filer och mappar
  3. Hämta och skicka filer till och från servern
  4. Checka in och checka ut filer
  5. Synka filer
  6. Jämför skillnader mellan filer
  7. Dölja filer och mappar på din Dreamweaver-plats
  8. Aktivera Design Notes för Dreamweaver-platser
  9. Sätta stopp för Gatekeeper
 7. Layout och design
  1. Använda visuella hjälpmedel för layout
  2. Layouta sidor med CSS
  3. Designa responsiva webbplatser med Bootstrap
  4. Skapa och använda mediefrågor i Dreamweaver
  5. Visa innehåll med tabeller
  6. Färger
  7. Responsiv design med flytande stödrasterlayouter
  8. Extract i Dreamweaver
 8. CSS
  1. Förstå Cascading Style Sheets (CSS)
  2. Utforma sidor med hjälp av CSS Designer
  3. Använda CSS-förbehandlare i Dreamweaver
  4. Ange CSS-formatinställningar i Dreamweaver
  5. Flytta CSS-regler i Dreamweaver
  6. Konvertera infogad CSS till en CSS-regel i Dreamweaver
  7. Arbeta med div-taggar
  8. Använda övertoningar på bakgrunden
  9. Skapa och redigera CSS3-övergångseffekter i Dreamweaver
  10. Formatera kod
 9. Sidinnehåll och resurser
  1. Ange sidegenskaper
  2. Ange CSS-rubrikegenskaper och CSS-länkegenskaper
  3. Arbeta med text
  4. Sök och ersätt text, taggar och attribut
  5. DOM-panel
  6. Redigera i live-vyn
  7. Koda dokument i Dreamweaver
  8. Markera och visa element i dokumentfönstret
  9. Ange textegenskaper i egenskapskontrollen
  10. Stavningskontrollera en webbsida
  11. Använda vågräta linjer i Dreamweaver
  12. Lägga till och ändra teckensnittskombinationer i Dreamweaver
  13. Arbeta med resurser
  14. Infoga och uppdatera datum i Dreamweaver
  15. Skapa och hantera favoritresurser i Dreamweaver
  16. Infoga och redigera bilder i Dreamweaver
  17. Lägga till medieobjekt
  18. Lägga till videor i Dreamweaver
  19. Infoga HTML5-video
  20. Infoga SWF-filer
  21. Lägga till ljudeffekter
  22. Infoga HTML5-ljud i Dreamweaver
  23. Arbeta med biblioteksobjekt
  24. Använda arabisk och hebreisk text i Dreamweaver
 10. Länkar och navigering
  1. Om länkar och navigering
  2. Länkning
  3. Bildmappningar
  4. Felsöka länkar
 11. jQuery-widgetar och effekter
  1. Använda jQuery-gränssnitt och mobilwidgetar i Dreamweaver
  2. Använd jQuery-effekter i Dreamweaver
 12. Koda webbplatser
  1. Om kodning i Dreamweaver
  2. Kodningsmiljön i Dreamweaver
  3. Ange kodningspreferenser
  4. Anpassa kodfärger
  5. Skriva och redigera kod
  6. Kodtips och kodkomplettering
  7. Komprimera och utöka kod
  8. Återanvända kod med fragment
  9. Granska kod
  10. Optimera kod
  11. Redigera kod i designvyn
  12. Arbeta med head-innehåll för sidor
  13. Infoga SSI i Dreamweaver
  14. Använda taggbibliotek i Dreamweaver
  15. Importera egna taggar i Dreamweaver
  16. Använda JavaScript-beteenden (allmänna instruktioner)
  17. Använda inbyggda JavaScript-beteenden
  18. Om XML och XSLT
  19. Utföra XSL-omvandlingar på servern i Dreamweaver
  20. Utföra XSL-omvandlingar på klienten i Dreamweaver
  21. Lägga till teckenentiteter för XSLT i Dreamweaver
  22. Formatera kod
 13. Arbetsflöden mellan produkter
  1. Installera och använda tillägg i Dreamweaver
  2. Uppdateringar i appen i Dreamweaver
  3. Infoga Microsoft Office-dokument i Dreamweaver (endast Windows)
  4. Använda Fireworks och Dreamweaver
  5. Redigera innehåll på Dreamweaver-webbplatser med Contribute
  6. Integrering mellan Dreamweaver och Business Catalyst
  7. Skapa anpassade e-postkampanjer
 14. Mallar
  1. Om Dreamweaver-mallar
  2. Känna igen mallar och mallbaserade dokument
  3. Skapa en Dreamweaver-mall
  4. Skapa ändringsbara regioner i mallar
  5. Skapa upprepande regioner och tabeller i Dreamweaver
  6. Använd valfria regioner i mallar
  7. Definiera redigerbara taggattribut i Dreamweaver
  8. Skapa kapslade mallar i Dreamweaver
  9. Redigera, uppdatera och ta bort mallar
  10. Exportera och importera XML-innehåll i Dreamweaver
  11. Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument
  12. Redigera innehåll i Dreamweaver-mallar
  13. Syntaxregler för malltaggar i Dreamweaver
  14. Ange markeringsinställningar för mallområden
  15. Fördelar med att använda mallar i Dreamweaver
 15. Mobiler och flera skärmar
  1. Skapa mediefrågor
  2. Ändra sidorientering för mobila enheter
  3. Skapa webbappar för mobila enheter med Dreamweaver
 16. Dynamiska webbplatser, sidor och webbformulär
  1. Förstå webbprogram
  2. Konfigurera datorn för programutveckling
  3. Felsöka databasanslutningar
  4. Ta bort anslutningsskript i Dreamweaver
  5. Utforma dynamiska sidor
  6. Översikt över källor med dynamiskt innehåll
  7. Definiera källor med dynamiskt innehåll
  8. Lägga till dynamiskt innehåll på sidor
  9. Ändra dynamiskt innehåll i Dreamweaver
  10. Visa databasposter
  11. Ange och felsöka livedata i Dreamweaver
  12. Lägga till anpassade serverbeteenden i Dreamweaver
  13. Bygga formulär med Dreamweaver
  14. Använda formulär för att samla in information från användarna
  15. Skapa och aktivera ColdFusion-formulär i Dreamweaver
  16. Skapa webbformulär
  17. Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement
  18. Använda Dreamweaver för att utveckla ett formulär
 17. Bygga program visuellt
  1. Bygga huvud- och detaljsidor i Dreamweaver
  2. Bygga sök- och resultatsidor
  3. Bygga en postinmatningssida
  4. Bygga en postuppdateringssida i Dreamweaver
  5. Bygga postborttagningssidor i Dreamweaver
  6. Förändra en databas med hjälp av ASP-kommandon i Dreamweaver
  7. Bygga en registreringssida
  8. Bygga en inloggningssida
  9. Bygga en sida som bara behöriga användare har åtkomst till
  10. Skydda mappar i ColdFusion med Dreamweaver
  11. Använda ColdFusion-komponenter i Dreamweaver
 18. Testa, förhandsgranska och publicera webbplatser
  1. Förhandsgranska sidor
  2. Förhandsgranska Dreamweaver-webbsidor på flera enheter
  3. Testa Dreamweaver-platsen

 

Lär dig hur du konfigurerar en lokal version av webbplatsen som en Dreamweaver-plats och använder dialogrutan Hantera platser för att konfigurera fler platser och hantera dem.

Även om du kan arbeta i Dreamweaver utan att skapa en lokal platsrotmapp kan det vara bra att definiera en lokal Dreamweaver-platsmapp för varje ny webbplats som du skapar.

Om du skapar en lokal platsmapp vet Dreamweaver var dina platsfiler finns och kan skapa alla interna länkar på rätt sätt, och uppdatera dem när du flyttar filer till ett annat ställe på din plats.

Mer information om varför det kan vara bra att skapa lokala platser finns i Fördelarna med en Dreamweaver-plats.

Om du vill konfigurera en lokal version av din plats måste du ange en lokal mapp där du tänker spara alla platsfiler.

Den lokala mappen kan finnas på din dator eller på en nätverksserver. Du kan konfigurera och hantera flera platser med dialogrutan Plats > Ny plats eller Plats > Hantera platser i Dreamweaver.

Innan du börjar

Identifiera eller skapa en mapp på datorn där du vill lagra den lokala versionen av platsens filer. Mappen kan finnas var som helst på datorn. Du anger sedan mappen som din lokala plats i Dreamweaver.

En videosjälvstudiekurs om hur du konfigurerar en ny Dreamweaver-plats finns i Definiera en webbplats i Dreamweaver.

Tips om att namnge filer och mappar

Följ de här allmänna riktlinjerna när du ger filer och mappar namn:

 • Fil- och mappnamn på webbplatser ska inte innehålla blanksteg eller något av tecknen /\?%*:|"<>.
 • Även om andra specialtecken är tillåtna är det bättre att begränsa sig till alfanumeriska tecken, bindestreck och understreck.
 • De flesta fil- och mappnamn blir en del av en webbsidas webbadress, så det kan vara bra om de är korta men beskrivande. Långa webbadresser är svåra för användarna att komma ihåg och skriva in i webbläsare på mobila enheter.
 • Använd bara gemener i fil- och mappnamn för att undvika problem med att filen inte hittas. De flesta webbservrar finns på Linux, som är skiftlägeskänsligt.

Dialogrutan Platskonfiguration

Dialogrutan Hantera platser är din gateway till olika Dreamweaver-platsfunktioner. Från den här dialogrutan kan du skapa en ny plats, redigera en plats, duplicera en plats, ta bort en plats samt importera och exportera inställningarna för en plats.

Använd Plats > Ny plats eller Plats > Hantera platser om du vill konfigurera och hantera en plats.

Dialogrutan Platskonfiguration
Dialogrutan Platskonfiguration

Ny plats

Klicka på Ny plats för att skapa en ny Dreamweaver-plats. Ange sedan ett namn och en plats för den nya platsen i dialogrutan Platskonfiguration.

Importera plats

Klicka på Importera plats om du vill importera en plats. Mer information finns i Importera och exportera inställningarna för en plats.

Obs!

Funktionen för att importera plats importerar bara platsinställningar som tidigare har exporterats från Dreamweaver. Den importerar inte platsfiler för att skapa en ny Dreamweaver-plats.

För befintliga platser finns även följande alternativ:

Ta bort

 Används för att ta bort den markerade platsen och all dess konfigurationsinformation från din lista med Dreamweaver-platser. De faktiska platsfilerna tas emellertid inte bort. (Om du vill ta bort platsfilerna från datorn måste du göra det manuellt.) Ta bort platsen från Dreamweaver genom att markera platsen i platslistan och sedan klicka på knappen Ta bort. Det går inte att ångra den här åtgärden.

Redigera

 Används för att redigera information, t.ex. användarnamn, lösenord och serverinformation för en befintlig Dreamweaver-plats. Välj den befintliga platsen i platslistan och klicka på knappen Redigera om du vill redigera den befintliga platsen. (Dialogrutan Platskonfiguration öppnas när du klickar på knappen Redigera för en markerad plats.) Om du vill ha mer information om hur du redigerar befintliga platsalternativ kan du klicka på Hjälp i de olika fönstren i dialogrutan Platskonfiguration.

Duplicera

 Används för att skapa en kopia av en befintlig plats. Om du vill duplicera en plats väljer du den i platslistan och klickar på knappen Duplicera. Den duplicerade platsen visas i platslistan med ordet kopia i namnet. Om du vill byta namn på den duplicerade platsen låter du den vara markerad och klickar på knappen Redigera.

Exportera

 Används för att exportera den valda platsens inställningar i XML-format (*.ste). Mer information finns i Importera och exportera inställningarna för en plats.

Konfigurera en lokal version av din plats

 1. Välj Plats > Ny plats i Dreamweaver.

 2. Kontrollera att kategorin Plats är markerad i dialogrutan Platskonfiguration.

 3. Ange ett namn på platsen i rutan Platsnamn. Namnet visas i filpanelen och dialogrutan Hantera platser. Det visas inte i webbläsaren.

 4. Ange mappen som du identifierade tidigare (mappen på datorn där du vill lagra den lokala versionen av platsens filer) i textrutan Lokal mapp för platsen. Klicka på mappikonen till höger om textrutan om du vill bläddra till mappen.

  Konfigurera en lokal platsmapp
  Konfigurera en lokal platsmapp

 5. Markera kryssrutan Koppla en Git-databas till den här webbplatsen om du vill hantera filer för din webbplats med Git. 

  • Välj Initiera som en Git-databas om du aldrig har använt Git tidigare och vill koppla webbplatsen du skapar till Git.
  • Välj Klona befintlig Git-databas med URL om du redan har en Git-inloggning och vill koppla webbplatsen du skapar till en befintlig databas.
 6. Klicka på Spara för att stänga dialogrutan Platskonfiguration. Nu kan du börja arbeta med dina lokala platsfiler i Dreamweaver.

På den här mapplatsen sparar du arbetskopior av webbsidorna på din dator.

Om du senare vill publicera och göra sidorna offentliga måste du ange en fjärrmapp (eller en publiceringsserver), dvs. en plats på en annan dator med en webbserver som lagrar publicerade kopior av dina lokala filer.

Information om hur du anger och ansluter till en fjärrserver (eller en publiceringsserver) finns i Ansluta till en publiceringsserver.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto