Obs!

Funktionen och gränssnittet för den här funktionen har förbättrats i Elements Organizer 14. Motsvarande artikel för Elements Organizer 14 är tillgänglig på länken .

Lägg till information om händelsehjälp du skapar grupper av foton som tagits på olika tillfällen. Du kan snabbt åt dessa grupper av foton i händelsesikten, skapa fotoprojekt och dela dem med vänner.

Lägga till händelser i händelsevyn

Klicka på Lägg till händelse på åtgärdsrutan.

 1. Klicka på Lägg till händelse i åtgärdsrutan om du vill lägga till en händelse.

 2. I rutan Lägg till ny händelse anger du följande information:

  • Namn: namn på händelsen. För att det ska vara enklare att samla in och ordna foton i en händelsehög bör du ange lämpliga namn på händelserna. Exempel: "Min dotter fyller 2 år" eller "Besök i Singapore 27-29 januari 2011".
  • Startdatum/slutdatum: klicka på kalenderikonen och välj start- och slutdatum för händelsen. 
  • Beskrivning: Ange en beskrivning av händelsen. 

  Dra och släpp medier i mediebehållaren för att lägga till medier i händelsen. Du kan lägga till både foton och videoklipp i en händelse. 

  Lägg till händelse

 3. En händelsehög skapas. Du kan hålla musen över och dra musen sakta för att visa ett bildspel av foton i händelsehögen.

  Du kan även klicka på informationsikonen för att visa den beskrivning som har angetts för händelsen.

  Vybeskrivning

 4. Dubbelklicka på en händelsehög för att visa de medieobjekt som finns i händelsehögen. Klicka på Lägg till media i åtgärdsrutan för att lägga till fler medieobjekt i en viss händelsehög.

  Välj bland grundläggande eller avancerade alternativ i dialogrutan Lägg till medier:

  Lägga till media

  • Grundläggande 
   • Alla medier: välj det här alternativet för att läsa in alla medier som finns i aktuell katalog i mediebehållaren. Du kan välja markerade mediefiler genom att välja mediet eller klicka på Markera alla för att markera alla mediefiler. Klicka på Markera alla eller Avmarkera alla för att välja/avmarkera alla mediefiler. När du har valt alternativ för de medier du tänker lägga till i händelsen klickar du på Lägg till markerade media.
   • Media från rutnätet: välj det här alternativet om du vill välja medier bland dem som finns i händelsevyns rutnät och lägga till dem i den händelse som redigeras.
  • Avancerat
   • Visa medier med stjärngraderingar: välj det här alternativet om du vill sortera och visa medier efter de stjärngraderingar som finns i ett foto eller en videofil.
   • Visa dolda media: välj det här alternativet om du vill visa mediefiler som är dolda.


 5. Det finns fler alternativ på fliken Avancerat (dialogrutan Lägg till media) som kan användas vid import av medier till händelsehögen.

  Klicka på fliken Avancerat för att expandera respektive visa de tillgängliga alternativen. Om du markerar det här alternativet hämtas medier som baseras på markeringen till mediebehållaren.

  • Album
  • Nyckelordstagg
  • Människor
  • Platser
  • Händelser

Redigera en händelse

Du kan ändra en händelse som tidigare skapats. Klicka på fliken Händelser för att växla till händelsevyn om du inte redan är i den vyn.

Välj händelsen och klicka på Redigera händelse i åtgärdsrutan.

I dialogrutan Redigera händelse kan du redigera namnet, start-/slutdatumet och beskrivningen för händelsehögen.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy