Läs om hur du lägger till och hanterar händelsedata i Elements Organizer.
events-hero

Lägga till händelseinformation till dina mediefiler, till exempel foton och videoklipp. Uppdatera sedan dina minnen av händelsen genom att visa dessa filer, ordnade efter händelser.

Obs!

I den här artikeln beskrivs hur du lägger till och hanterar händelsedata i Elements Organizer 14 och senare. Om du vill läsa motsvarande artikel för Elements Organizer 13 klickar du på den här länken.

Ofta vill du gruppera foton eller videofiler enligt den händelse de är associerade med, till exempel ett bröllop eller en födelsedag. Med Elements Organizer får du två sätt att ordna dina mediefiler efter händelser:

 • Skapa händelser genom att välja mediefiler på menyn Mediefiler
 • Skapa händelser baserade på automatiska förslag på fliken Förslag i vyn Händelser

När du har skapat en händelse kan du enkelt visa de filer som är associerade med den händelsen.

Skapa händelser genom att välja mediefiler

 1. I vyn Mediefiler väljer du de mediefiler du vill associera med en händelse.

 2. Klicka på Lägg till händelse i aktivitetsfältet.

  Media files
 3. Ange ett händelsenamn och en beskrivning av händelsen (valfritt) och klicka sedan på Klar.

  Add Event

Skapa händelser baserade på automatiska förslag

På fliken Förslag i vyn Händelser visas en lista över dina mediefiler, grupperade kronologiskt i form av spår. Du kan associera alla mediefiler i ett spår med en händelse eller så kan du associera valda filer inom varje spår till en händelse. 

Events

Associera alla mediefiler på ett spår med en händelse

 1. Klicka på Lägg till händelse högst upp i spåret.

  Add Event track
 2. I dialogrutan Namnge händelse som visas anger du ett namn på händelsen och klickar sedan på OK.

  Name Event

Associera markerade mediefiler i ett spår med en händelse

Välj mediefilerna och klicka på Lägg till händelse längst ned på arbetsytan om du endast vill associera vissa mediefiler i ett spår med en händelse.

Select media files

Visa händelser som är associerade med en mediefil

Håll muspekaren över ikonen som visas på resursen i händelsevyn om du vill visa en lista med händelser som hör till en mediefil.

Event

Öka eller minska antalet spår

Du kan finjustera antalet spår som visas med skjutreglaget Antal grupper på fliken Förslag i vyn Händelser.

1-21

Visa mediefiler ordnade efter händelser

När du har associerat dina mediefiler med en eller flera händelser kan du enkelt visa dessa mediefiler ordnade efter händelser. Du kan visa de här filerna i vyn Händelser samt i vyn Mediefiler.

Visa i vyn Händelser

Klicka på fliken Namngivna i vyn Händelser. På fliken Namngivna visas dina filer ordnade efter händelser. Elements Organizer skapar en händelsehög med de foton du valde i föregående avsnitt.

1-22

Flytta markören över högen för att bläddra igenom bilderna i en hög.

Dubbelklicka på högen om du vill visa alla bilder i en hög. Alla bilder i högen visas.

events_photo_stack
Dubbelklicka på en hög i vyn Händelser om du vill visa alla foton i högen.

Visa i vyn Mediefiler

 1. Se till att alla taggar visas i vyn Mediefiler. Klicka på Nyckelord/Info längst ned, om det behövs.

 2. Markera kryssrutan bredvid namnet på den händelse som du vill visa associerade mediefiler för.

Endast de mediefiler som är associerade med händelsen i rutnätet visas.

Event Tags
Välj önskat händelsenamn

Ytterligare information

En enskild mediefil kan vara associerad med en eller flera händelser (medan varje mediefil kan associeras med endast en plats eller en placering). När du har associerat mediefiler med en händelse fortsätter mediefilerna att visas på fliken Förslag i vyn Händelser. Du kan associera de här mediefilerna med fler händelser. 

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy