Obs!

I Elements Organizer 14 har den här funktionen ersatts av funktionen Importera flera

Importera medier genom att söka

Du kan snabbt hitta foton och videofilmer genom att söka. Du kan söka efter medier på specifika platser på datorn genom att importera medier genom sökning. Medan du söker efter mediefiler kan du ange sökkriterier som exkluderar filer som är mindre än en viss filstorlek, till exempel 100 kb.

Importera genom sökning sparar mycket tid eftersom du kan hoppa över system- och programmappar. Du kan sedan importera mappar från hårddisken till Organizer.

 1. Gör något av följande:

  • Klicka på Importera. Välj Genom att söka.
  • Välj Arkiv > Hämta foton och video > Genom att söka.
 2. Markera ett sökalternativ på menyn Leta i.
 3. Markera alternativ för att begränsa sökningen:

  Undanta system- och programmappar

  Exkluderar mappar där det troligtvis inte finns några mediefiler från sökningen.

  Undanta filer som är mindre än

  Inkluderar filer som är stora nog att vara foton med fullständig upplösning. Ange minsta filstorlek i kilobyte i textrutan KB.

  Obs! Som standard genomsöks inte flyttbara medier (t.ex. cd- och dvd-skivor) och nätverksenheter.

 4. Klicka på Sök. Sökningen kan ta en stund. Klicka på Avsluta sökning om du vill stoppa sökningen.

  Sökresultaten visar alla mappar som innehåller foton och videofiler.

 5. Från sökresultaten klickar du på en mapp för att markera den. Håll Ctrl (Windows)/Kommando (Mac OS) nedtryckt och klicka på ett annat mappnamn om du vill markera flera mappar. Du kan förhandsvisa posterna i en mapp genom att klicka på mappens namn i listan.

 6. (Valfritt) Välj Korrigera röda ögon automatiskt om du vill att foton med problem med röda ögon korrigeras samtidigt som de importeras till Elements Organizer.

 7. Klicka på Importera mappar. Fotona visas i vyn Mediefiler.

  Obs!

  Om fotona som du importerar har bifogade taggar visas dialogrutan Importera bifogade taggar.

Använda bevakade mappar

Elements Organizer känner automatiskt av när mediefiler läggs till i någon av de bevakade mapparna. Som standard bevakar du följande mappar:

 • Mina bilder
 • molntjänster som Dropbox och One Drive: mapparna för de här tjänsterna identifieras på datorn och sedan importeras mediefilerna automatiskt

Du kan lägga till ytterligare mappar i bevakningslistan i Elements Organizer.

Du kan välja om mediefiler som läggs till i en bevakad mapp automatiskt ska läggas till i en katalog. Du kan också ange att du vill bli tillfrågad innan nya mediefiler läggs till i en katalog. När du blir tillfrågad klickar du antingen på Ja, så att mediefilerna läggs till i katalogen eller på Nej, så att de inte läggs till. Oavsett om mediefiler hämtas till Elements Organizer finns de kvar i sina respektive mappar så länge du inte tar bort dem.

Lägga till mappar i listan över bevakade mappar

 1. Välj Arkiv > Övervaka mappar.

 2. Klicka på Lägg till och bläddra sedan efter mappen.

 3. Markera mappen och klicka på OK. Mappnamnet visas i listan Mappar som ska övervakas.

Obs!

Högerklicka på en mapp i panelen Mina mappar och välj Lägg till i bevakade mappar för att snabbt lägga till bevakade mappar.

Ändra inställningar för bevakade mappar

 1. Välj Arkiv > Övervaka mappar.

 2. Välj något av följande alternativ:
  • Bevakade mappar och undermappar för nya filer: Den här kryssrutan måste markeras för att aktivera funktionen med bevakade mappar.
  • Meddela mig: välj om filer ska läggas till i katalogen.
  • Lägg till filer i Elements Organizer automatiskt: lägg till mediefiler i katalogen när de upptäcks.

Bläddra efter filer på datorn

 1. Välj Arkiv > Hämta foton och video > Från filer och mappar på menyn.

 2. I dialogrutan går du till den mapp som innehåller de filer du vill hämta till Elements Organizer. Använd menyn Leta i och de övriga navigeringsreglagen överst och till vänster.

 3. Håll pekaren över en fil om du vill visa information om fotot eller markera det om du vill se en förhandsvisning. I Mac OS används Finder till att göra en förhandsvisning av ett foto.

  Obs!

  Raw-filer visas inte i förhandsvisningsvyn i Windows Vista/Windows 7.

 4. Markera foton på något av följande sätt:
  • Om du vill hämta en enda mediefil markerar du den.
  • Om du vill hämta flera mediefiler Ctrl-klickar/Kommando-klickar du på dem. eller klicka på den första filen och tryck på Skift och klicka därefter på den sista filen i listan.
  • Om du vill hämta alla mediefiler i en mapp kan du gå upp en nivå i dialogrutan Hämta foton och video från filer och mappar och därefter markera den önskade mappen. Om du vill hämta foton från undermapparna markerar du Hämta foton från undermappar.

  Obs!

  Du kan importera en PDF-fil eller ett Photoshop Elements-projekt som en PSE-fil. Text i importerade PDF-filer blir en del av bilden (du kan inte redigera texten).

 5. Ange filspecifika importalternativ:

  Korrigera röda ögon automatiskt

  Korrigerar problem med röda ögon när filerna har hämtats.

  Föreslå fotohögar automatiskt

  Föreslår fotohögar utifrån datum och visuell likhet.

 6. Klicka på Hämta media. Mediefilerna visas i Elements Organizer.

Lägg till filer från specifika mappar

 1. På menyn Importera > Mina mappar väljer du sökväg i Elements Organizer.

  Mapphierarkipanelen öppnas på vänstra sidan i vyn Mediefiler.

 2. Bläddra efter mappen som innehåller filerna du vill importera i mapphierarkipanelen.
 3. Högerklicka/Ctrl-klicka på mappen och välj Importera medier.

  I dialogrutan Hämta medier visas de filer som har importerats.

 4. Klicka på OK.

Om filerna importerades ändras mappens ikon från ikonen Ohanterade mappar  till Hanterade mappar.

Förhandsvisa filer

När du importerar foton från flyttbar enhet/cd/dvd/nätverk kan du välja att hämta kopior av originalfotona till datorn med full upplösning (standard) eller hämta lågupplösta kopior av originalfotona, s.k. förhandsvisningsfiler. Förhandsvisningsfilerna visas i katalogen som utrymmesbesparande kopior av de högupplösta originalen. När du utför en åtgärd som kräver ett originalfoto uppmanas du att sätta in skivan som innehåller originalbilden. Sedan kan du välja om du vill använda förhandsvisningsfilen eller hämta en kopia av fotot med full upplösning.

Om du väljer att använda förhandsvisningsfilen måste du ge cd- eller dvd-skivan som innehåller originalfilerna ett offlinevolymnamn. Se till att du skriver offlinevolymnamnet på cd- eller dvd-skivan. Detta är bra när Elements Organizer begär masterskivan (som innehåller referensnamnet för dig), så att du kan sätta i rätt skiva.

Ange storleken på förhandsvisningsfilerna

 1. I Elements Organizer (Windows) väljer du Redigera > Inställningar > Filer. I Mac OS väljer du Adobe Elements Organizer 11 > Inställningar > Filer.

 2. Under Offlinevolymer väljer du pixeldimensioner för förhandsvisningsfilerna. Storleken 640 × 480 är bra i de flesta fall. Använd en mindre storlek om du har ont om utrymme på datorn eller en större storlek om du vill ha bättre kvalitet.

Hämta foton från en cd- eller dvd-skiva

Du kan kopiera foton från en cd- eller dvd-skiva till hårddisken och till Elements Organizer. Du kan göra kopior med full upplösning, kanske för att redigera dem, eller så kan du göra lågupplösta kopior, så kallade förhandsvisningsfiler, för att spara diskutrymme.

 1. Välj Arkiv > Hämta foton och video > Från filer och mappar i Elements Organizer.

 2. Bläddra efter cd- eller dvd-enheten och markera de foton du vill hämta.
 3. (Valfritt) Välj något av följande:

  Kopiera filer vid import

  Skapa en kopia med fullständig upplösning på hårddisken.

  Generera förhandsvisning

  Skapa en kopia med låg upplösning på hårddisken för att spara hårddiskutrymme.

 4. (Valfritt) Om du behåller ett originalfoto offline skriver du in ett offlinevolymnamn för den cd- eller dvd-skiva som fotot finns på och skriver samma namn på själva skivan. Då blir det enkelt för dig att hitta och hämta originalet när du behöver det.
 5. (Valfritt) Markera Automatisk korrigering av röda ögon om du vill att Elements Organizer 11 ska korrigera röda ögon när fotona hämtas till Elements Organizer 11.

  Obs!

  Det här alternativet är inte aktiverat för offlinefiler.

 6. (Valfritt) Välj Föreslå fotohögar automatiskt om du vill att Elements Organizer ska gruppera liknande foton, för att du ska kunna bestämma om du vill placera sådana grupper i högar.

 7. Klicka på Hämta media när du vill hämta fotona till Elements Organizer.

  Om fotona innehåller metadata för sökord visas dialogrutan Importera bifogade taggar.

Hämta foton från en video

Du kan hämta bildrutor från digitala videoklipp om de sparats i ett filformat som kan öppnas i Elements Organizer, t.ex. ASF (endast Windows), AVI, MPEG, MPG, M1V eller WMV (endast Windows). Inlästa foton sparas med videofilens namn samt ett nummer (t.ex. videoklipp01, videoklipp02).

Obs!

Installera den senaste versionen av standardvideoprogramvara, till exempel QuickTime eller Windows Media Player, om du vill skapa foton från den största uppsättningen av videoformat.

 1. Gå till Redigeraren och välj Arkiv > Importera > Bildruta från video.

 2. Klicka på knappen Bläddra i dialogrutan Bildruta från video, leta upp den video som du vill hämta stillbilder från och klicka på Öppna.

 3. Starta videon genom att klicka på Spela upp ().

 4. Om du vill hämta en bildruta i videon som stillbild klickar du på knappen Hämta bildruta eller trycker på Blanksteg när bildrutan visas på skärmen. Du kan hoppa framåt och bakåt i videon om du vill hämta fler bildrutor.

  Obs!

  Vissa videoformat stöder inte tillbakaspolning eller snabbspolning framåt. I sådana fall visas inte knapparna Spola tillbaka () eller Snabbspolning framåt ().

 5. När du har hämtat alla bildrutor som du vill ha klickar du på knappen Klar.

 6. Välj Arkiv > Spara om du vill spara varje stillbildsfil i en mapp på datorn.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy