Läs om hur du importerar mediefiler från filer och mappar i Elements Organizer.

Du kan importera foton och videofilmer från datorn, cd-/dvd-skivora, flyttbara diskar och nätverksplatser till Elements Organizer för att hantera dem på olika sätt. Du kan till exempel skapa album med fotona eller tagga personer i fotona.

När du importerar en mediefil från en mapp som du har sparat på hårddisken på datorn skapas en länk till mediefilen i katalogen. Originalbilden kopieras inte eller flyttas om du inte särskilt anger det. Du kan importera mediefiler från en cd, dvd eller en enhet som en skanner, kamera, kortläsare eller telefon. Som standard kopieras fotot till en mapp på hårddisken och sedan skapas en länk till kopian.

Obs!

Om du tar bort originalfilen från hårddisken kan du inte redigera den även om en miniatyrbild av den finns kvar i en katalog.

Importera foton och videofilmer från mappar

 1. Klicka på Importera i Elements Organizer.

 2. Välj Från filer och mappar för att importera mediefiler från en viss fil eller mappsökväg. Mappsökvägen kan finnas på datorn, extern enhet, pennenhet eller nätverksplatser.

  Obs!

  Alternativt kan du importera mediefiler från filer och mappar och du kan också välja Arkiv > Hämta foton och video > Från filer och mappar.

  get-photos-and-videos
  Hämta foton och videofilmer

 3. Markera mediefilen i dialogrutan Hämta foton och video från filer och mappar.

 4. (Valfritt) Välj de alternativ du vill använda:

  • Korrigera röda ögon automatiskt: korrigera röda ögon när filerna importeras.
  • Föreslå fotohögar automatiskt: föreslår fotohögar enligt datum och visuell likhet.
  • Kopiera filer vid import: gör kopior av filer som importeras från en extern enhet.
  • Generera förhandsvisning: skapa lågupplösta kopior som kallas för förhandsvisningsfiler när du importerar.
  GetPictures
 5. Klicka på Hämta media.

 6. Du kan också importera nyckelordstaggar som lagts till i dina mediefiler. Markera de taggar som ska importeras och klicka sedan på OK.

  Import Attached Keyword Tags

  Obs!

  När du har importerat mediefilerna till Elements Organizer och vill redigera fotot eller videofilmen i Photoshop Elements eller Adobe Premiere Elements väljer du mediefilen och klickar på Editor i uppgiftspanelen.

Importera taggar som är bifogade till mediefiler

När du tar emot mediefiler som innehåller nyckelordstaggar eller sökordsmetadata kan du importera dem tillsammans med mediefilen. Du kan avgöra om du vill behålla den bifogade nyckelordstaggen, ändra namn på nyckelordstaggen eller omvandla den till en av dina egna nyckelordstaggar. Om du importerar en ny nyckelordstagg visas den i panelen Nyckelordstaggar, och du kan använda den med andra mediefiler.

 1. Importera mediefiler till Elements Organizer. Mer information finns i Importera foton och videofilmer från mappar.

  Obs!

  Om mediefilerna innehåller nyckelordstaggar eller metadata för sökord visas dialogrutan Importera bifogade taggar.

 2. Gör något av följande:
  • Välj vilka taggar som ska importeras. Taggarna som du markerar läggs till i panelen Nyckelordstaggar när mediefilerna importeras. Om en tagg har en asterisk (*) finns det redan en tagg med samma namn i katalogen. Den befintliga taggen är kopplad till mediefilerna.
  • Om du vill visa fler alternativ klickar du på Avancerat.
 3. Om du valt Avancerat gör du något av följande och klickar sedan på OK.

  • Markera taggarna du vill importera genom att klicka på rutorna bredvid taggarnas namn. När du markerar en tagg aktiveras alternativen till höger om taggen.
  • Om du vill ändra namnet på en tagg som du importerar markerar du de taggar du vill importera genom att markera kryssrutorna bredvid dem. Klicka på knappen till höger om taggen under Importera som ny nyckelordstagg med namnet och ange sedan ett namn i textrutan. En tagg med det nya namnet läggs till i katalogen och sedan bifogas taggen till de importerade mediefilerna.
  • Om du vill mappa en importerad tagg till en befintlig tagg i katalogen markerar du de taggar du vill importera. Klicka på knappen i den högra kolumnen under Använd en existerande nyckelordstagg och välj sedan en tagg på snabbmenyn. Det taggnamn du väljer bifogas till de importerade mediefilerna i stället för det ursprungliga taggnamnet.
  • Om du vill ta bort ändringarna och gå tillbaka till dialogrutan Importera bifogade nyckelordstaggar klickar du på Återställ till utgångsläge.
  Advance-keyword-tags
  Ytterligare alternativ för att importera nyckelordstaggar

  Obs!

  Om de mediefiler som du importerar har för många taggar kopplade, visas en dialogruta. Du kan välja att importera alla taggarna eller inga av dem. Om du vill välja enskilda taggar att importera stänger du dialogrutan och ångrar importen genom att välja Redigera > Ångra importera media. Du kan också ångra importen genom att markera hela importsatsen och ta bort den från katalogen. Importera sedan mediefilerna igen i mindre grupper.

Ange filinställningar

När du anger filinställningar bestäms hur filerna ska hanteras i Elements Organizer.

 1. Gör något av följande i Elements Organizer:

  • (Windows) Välj Redigera > Inställningar > Allmänt.
  • (macOS) Välj Elements Organizer > Inställningar > Filer.
  Preferences-final
  Filinställningar

  Obs!

  Knappen Bläddra är inte tillgänglig i Windows Application Store-versionen av Photoshop Elements.

 2. Välj något av följande alternativ och klicka sedan på OK.

  Importera EXIF-beskrivning

  Importerar eventuella bildtexter som lagrats med mediefilerna på kameran. Avmarkera det här alternativet om du vill ta bort informationen och skriva en egen beskrivning för varje mediefil.

  Obs!

  Beskrivningar kan lagras på olika platser i en fil. Bara EXIF-beskrivningar utesluts när alternativet avmarkeras.

  Sök automatiskt efter saknade filer och koppla dem

  Söker efter saknade filer som inte är kopplade. Markera det här alternativet om du vill undvika meddelanden om frånkopplade filer.

  Generera miniatyrbilder för videofiler automatiskt

  Genererar en förhandsvisningsminiatyrbild för de videofiler som importeras.

  Föreslå säkerhetskopiering av filer och katalog automatiskt

  Gör att du automatiskt säkerhetskopierar filer och katalogen vid import.

  Aktivera multisessionsbränning till cd/dvd (endast Windows)

  Gör det möjligt att bränna (kopiera) filer till en skiva flera gånger, så att du kan använda så mycket utrymme som möjligt på skivan. Normalt kan du bara bränna till en cd eller dvd en gång, och det utrymme som inte används går förlorat.

  Rotera JPEG-filer med orienteringsmetadata, Rotera TIFF-filer med orienteringsmetadata

  När de här alternativen har markerats uppdateras orienteringsmetadata för bilden så att den roteras. Bildens data ändras inte. Roteringen anges bara genom att metadata ändras. Det går snabbare att rotera en bild med hjälp av dess metadata än att rotera själva bilden.

   Orienteringsmetadata känns inte igen i alla program. Om du vill importera foton till ett program som de inte känns igen i markerar du inte de här alternativen.

  Mappar för sparade filer

  Anger standardmappen där projekt och andra sparade filer lagras. Du kan ändra platsen som anges genom att klicka på Bläddra och gå till en ny plats.

  Förhandsvisa filstorlek

  Anger storleken på förhandsvisade filer som används i Elements Organizer när mediefiler lagras offline.

  Obs!

  Om du har ändrat inställningarna, och har problem att importera mediefilerna, kan du klicka på knappen Återställ standardinställningar i dialogrutan Inställningar för att få tillbaka de ursprungliga inställningarna.

  Mediecache

  När du importerar videofilmer och ljud till Elements Organizer bearbetas versioner av dem så att det går snabbare att få åtkomst till dem, vilket förbättrar prestanda. De här filerna kallas för "mediecachefiler". De lagras i mappen "Media Cache Files". Du kan rensa mediecachefiler i Elements Organizer.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy