Obs!

I Elements Organizer 14 har funktionen Importera genom sökning som fanns i tidigare versioner ersatts med funktionen Importera flera. 

Du kan använda Elements Organizer till att importera ett stort antal mediefiler samtidigt på ett enkelt sätt.  

Det intuitiva, visuella gränssnitt som funktionen Importera flera innebär gör det enkelt för dig att markera de mappar du vill importera mediefiler från. Du kan även förhandsvisa dina mediefiler, välja vilka mappar och undermappar som ska importeras och välja vilka nyckelordstaggar som ska importeras till Elements Organizer.

Starta gränssnittet Importera flera

Som en del av introduktionsupplevelsen av Elements Organizer startas funktionen Importera flera automatiskt när du kör Elements Organizer första gången eller skapar en ny katalog. 

Du kan även starta den här funktionen när som helst genom att välja Importera > Flera.

Automatisk start

Funktionen Importera flera startas automatiskt när du startar Elements Organizer första gången eller när du skapar en ny katalog. 

Klicka på Börja importera. Dialogrutan Importera filer visas. Som standard väljs mappen "Bilder" (OS X) eller "Mina bilder" (Windows) vid import.

Importera mediefiler genom att klicka på Importera.

Mer information finns i nästa avsnitt, Importera dina mediefiler.

Välja Importera > Flera

Du kan starta gränssnittet Importera flera när som helst genom att välja Importera > Flera.

Dialogrutan Importera media visas. 

Börja importera dina mediefiler genom att klicka på Importera.

Mer information finns i nästa avsnitt, Importera dina mediefiler.

Importera dina mediefiler

 1. I den vänstra rutan i dialogrutan Importera media väljer du de mappar du vill importera mediefilerna från.

  Det intuitiva, visuella gränssnittet gör det enkelt för dig att importera ett stort antal mediefiler från olika mappar.

  Som standard visar Elements Organizer mappen Mina bilder (Windows) eller Bilder (OS X). Om en undermapp innehåller en eller flera mediefiler visas undermappen också tillsammans med filerna i den.  

  Siffran längst ned på spåret (48 i den föregående bilden) visar antalet ytterligare mediefiler som är tillgängliga för import i mappen men som inte visas på spåret. Förhandsvisa den fullständiga listan över alla mediefiler i en mapp genom att klicka på pilmarkeringen (>) längst ned till höger på spåret.

 2. Som standard markeras alla undermappar. Om du vill ta bort ytterligare en undermapp från importen klickar du på namnet på undermappen. Den blå markeringen på undermappens namn tas bort, vilket anger att mediefilerna i undermappen inte kommer att importeras. 

  Obs!

  Se mappnamnet med borttagen markering genom att se till att pekaren inte är placerad över namnet på mappen.

 3. Om du vill lägga till en annan mapp från vilken mediefiler ska importeras klickar du på Lägg till mapp. Navigera till mappen som du vill lägga till och klicka sedan på OK. 

  I följande exempel visas en ny mapp, Photo Collateral. Observera att undermapparna i mappen "Photo Collateral" ("Thanksgiving 2014", "Down memory lane 2010-15") är markerade som standard. 

 4. Om du vill ta bort en mapp från listan markerar du mappen och klickar sedan på Ta bort.

 5. När du har markerat mappar och undermappar från vilka du vill importera mediefiler klickar du på Importera

  Elements Organizer importerar dina mediefiler från mappar och undermappar som du har angett.

Importera nyckelord

Om nyckelord är associerade med dina mediefiler får du ett meddelande i Elements Organizer om att bekräfta att du vill behålla dessa nyckelord eller inte när filerna har importerats.

Välj nyckelorden i de mediefiler som du vill importera och klicka sedan på OK.

Ersätta nyckelorden i mediefilerna under importen

Du kan även ersätta nyckelord med andra önskade nyckelord. Du kan t.ex. ersätta "Skärpedjup" med ett nytt nyckelord med namnet "Perspektiv". Du kanske vill ersätta ett nyckelord med något av nyckelorden (taggar) som du skapade tidigare, till exempel "Natur".

Ersätt nyckelord genom att klicka på Avancerat. Dialogrutan Importera bifogade taggar uppdateras för att visa alternativ för att ersätta nyckelord.

Du kan ändra ett nyckelord på något av följande sätt:

Importera som ny nyckelordstagg

Ersätta ett nyckelord i dina mediefiler med ett helt nytt nyckelord:

 1. Markera det nya nyckelordets namn i kolumnen Nyckelordstaggar
 2. Markera alternativknappen i kolumnen Importera som ny nyckelordstagg med namnet och ange ett nytt nyckelordsnamn.  
 3. Klicka på OK.

I följande exempel har nyckelordstaggen "För ljusa" ersatts med det nya nyckelordet "Överexponerade".

Använda en befintlig nyckelordstagg

Om du vill ersätta en nyckelordstagg i dina mediefiler med en nyckelordstagg som finns i Elements Organizer:

 1. Markera nyckelordet i kolumnen Nyckelordstaggar (den första kolumnen).
 2. Markera motsvarande alternativknapp i kolumnen Använd en befintlig nyckelordstagg (den tredje kolumnen) och markera sedan ett befintligt nyckelord. 
 3. Klicka på OK.
I följande exempel har "Läckert" ersatts med det befintliga nyckelordet "Mat".

Obs!

Nyckelorden i listrutan är alla befintliga nyckelord som du har skapat, plus följande nyckelord som finns som standard i Elements Organizer:

 • Natur
 • Färg
 • Foto
 • Annat 

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy