Användarhandbok Avbryt

Importera flera mediefiler

 1. Användarhandbok för Elements Organizer
 2. Introduktion
  1. Vad är Elements Organizer?
  2. Nyheter i Elements Organizer
  3. Systemkrav | Elements Organizer
  4. Grundläggande om arbetsytan
  5. Importera flera mediefiler
  6. Använda Elements Organizer och Adobe Premiere Elements tillsammans
 3. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Grundläggande om arbetsytan
  2. Visa och dela automatiskt skapade kollage, bildspel med mera
  3. Använda vyn Mediefiler till att hantera foton och videofilmer
  4. Kortkommandon för redigering av foton
  5. Tangenter för att söka efter foton
  6. Kortkommandon för att visa foton
  7. Använda Elements Organizer och Adobe Premiere Elements tillsammans
  8. Välja land eller region
 4. Importera mediefiler
  1. Importera mediefiler från kameror och kortläsare
  2. Importera flera mediefiler
  3. Importera media från iPhoto-bibliotek (endast Mac OS)
  4. Importera foton från en skanner (endast Windows)
  5. Importera mediefiler från filer och mappar
 5. Visa och korrigera mediefiler
  1. Använda vyn Mediefiler till att hantera foton och videofilmer
  2. Visa video och bilder i helskärmsläge
  3. Gruppera foton i versionsuppsättningar
  4. Korrigera foton i Elements Organizer
  5. Redigera foton och videoklipp med andra program
  6. Använda Automatiskt urval för dina bästa foton
 6. Markera platser, ansikten och händelser
  1. Lägga till och hantera platsinformation
  2. Markera ansikten och ordna mediefiler i vyn Personer
  3. Lägga till och hantera händelsedata
  4. Skapa händelsehögar med smarta händelser
 7. Hantera kataloger, mappar och album
  1. Skapa album och albumkategorier
  2. Redigera album och albumkategorier
  3. Skapa och redigera kataloger i Elements Organizer
  4. Säkerhetskopiera och återställa kataloger | Elements Organizer 2018
  5. Tagga dina mediefiler
  6. Använda smarta etiketter
  7. Skapa och redigera sparade sökningar
  8. Säkerhetskopiera och återställa kataloger | Elements Organizer 15 och tidigare
  9. Felsöka katalogproblem
 8. Söka efter foton och videofilmer
  1. Använda de förbättrade sökfunktionerna
  2. Använda menyn Sök
  3. Söka efter mediefiler efter nyckelordstaggar
  4. Sökalternativ för att söka efter mediefiler
  5. Söka efter mediefiler
  6. Söka efter mediefiler med hjälp av tidslinjen
 9. Skapa fotoprojekt
  1. Översikt över projekt i Elements Organizer
  2. Bildspel
  3. Skapa fotokalender
  4. Skapa bildspel (endast Windows) | Elements 12
 10. Skapa videoprojekt
  1. Skapa snabbfilmer och videoberättelser
  2. Visa videoprojekt
 11. Skriva ut, dela och exportera
  1. Skriva ut foton
  2. Skicka foton och mediefiler i e-postmeddelanden
  3. Skicka foton med e-post som PDF-fil
  4. Dela videofilmer
  5. Exportera foton
  6. Dela foton med hjälp av onlinetjänster
  7. Ange e-postinställningar

Läs om hur du importerar mediefiler och nyckelord till Elements Organizer.

Du kan använda Elements Organizer till att importera ett stort antal mediefiler samtidigt på ett enkelt sätt. 

Det intuitiva, visuella gränssnitt som du får med funktionen Importera flera gör det enkelt för dig att markera de mappar du vill importera mediefiler från. Du kan även förhandsvisa dina mediefiler, välja vilka mappar och undermappar som ska importeras och välja vilka nyckelordstaggar som ska importeras till Elements Organizer.

Starta gränssnittet Importera flera

Som en del av introduktionsupplevelsen av Elements Organizer startas funktionen Importera flera automatiskt när du kör Elements Organizer första gången eller skapar en ny katalog. 

Du kan även starta den här funktionen när som helst genom att välja Importera > Flera.

Funktionen Importera flera startas automatiskt när du startar Elements Organizer första gången eller när du skapar en ny katalog. 

Klicka på Börja importera. Dialogrutan Importera filer visas. Som standard väljs mappen "Bilder" (OS X) eller "Mina bilder" (Windows) vid import.

Importera mediefiler genom att klicka på Importera.

Mer information finns i nästa avsnitt, Importera dina mediefiler.

Du kan starta gränssnittet Importera flera när som helst genom att välja Importera >Flera.

Dialogrutan Importera media visas. 

Börja importera dina mediefiler genom att klicka på Importera.

Mer information finns i nästa avsnitt, Importera dina mediefiler.

Importera media från molnlagringsutrymmet

I Elements Organizer kan du synkronisera dina mediefiler i molnlagringsutrymmen som Microsoft OneDrive, Google Drive och Dropbox med din lokala katalog. Om du vill göra det måste du konfigurera ett molnlagringsutrymme på din dator och lägga till molnlagringsmappar för säkerhetskopiering i dina bevakade mappar i Elements Organizer.

Konfigurera molnlagringsutrymmen

Obs!

Konfigurera molnlagringsutrymmet med standardinställningar. Mapparna synkroniseras enklare då.

Lägga till molnlagringsmappar i Elements Organizer

Listan över bevakade mappar måste innehålla den lokala molnlagringsmappen för att det ska gå att importera in media i Elements Organizer från dina molnlagringsmappar på ett enkelt sätt. Din bevakade mapp innehåller redan dessa mappar om du startar Elements Organizer för första gången och redan har molnlagringsprogrammen installerade på din dator.

Om du vill importera filer från mapparna kan du välja Importera > Flera eller Arkiv > Hämta foton och videofilmer > Flera. Klicka på Importera för att lägga till alla valda filer från dina molnlagringsmappar i din katalog. Eftersom mapparna också finns i listan över bevakade mappar blir alla nya filer som synkroniseras automatiskt tillagda i katalogen i Elements Organizer.

Installera molnlagringsprogram efter att Elements Organizer startas för första gången

OneDrive-mappen läggs automatiskt till i listan över bevakade mappar och visas också i dialogrutan för satsvis import om du har installerat molnlagringsprogrammen efter att Elements Organizer startades för första gången. Om du vill lägga till Google Drive- och Dropbox-mapparna ska du klicka på Lägg till i dialogrutan Bevakade mappar. Markera Google Drive- eller Dropbox-mappen i fönstret Lägg till mapp. Dropbox visas under skrivbordsikonen om det installeras på standardplatsen. Om du installerar Dropbox på en annan plats kan du bläddra efter Dropbox-mappen för säkerhetskopiering och synkronisering och lägga till den i dina bevakade mappar. Google Drive-mappen finns under ditt användarnamn i fönstret Lägg till mapp.

När du har lagt till önskade mappar i Bevakade mappar väljer du Importera > Flera eller Arkiv > Hämta foton och videofilmer > Flera. Klicka på Importera för att lägga till alla valda filer från dina molnlagringsmappar i din katalog. Eftersom mapparna också finns i listan över bevakade mappar blir alla nya filer som synkroniseras automatiskt tillagda i katalogen i Elements Organizer.

Importera dina mediefiler

 1. I den vänstra rutan i dialogrutan Importera media väljer du de mappar du vill importera mediefilerna från.

  Det intuitiva, visuella gränssnittet gör det enkelt för dig att importera ett stort antal mediefiler från olika mappar.

  Som standard visar Elements Organizer mappen Mina bilder (Windows) eller Bilder (OS X). Om en undermapp innehåller en eller flera mediefiler visas undermappen också tillsammans med filerna i den. 

  Siffran längst ned på spåret (48 i den föregående bilden) visar antalet ytterligare mediefiler som är tillgängliga för import i mappen men som inte visas på spåret. Förhandsvisa den fullständiga listan över alla mediefiler i en mapp genom att klicka på pilmarkeringen (>) längst ned till höger på spåret.

 2. Som standard markeras alla undermappar. Om du vill ta bort ytterligare en undermapp från importen klickar du på namnet på undermappen. Den blå markeringen på undermappens namn tas bort, vilket anger att mediefilerna i undermappen inte kommer att importeras. 

  Obs!

  Se mappnamnet med borttagen markering genom att se till att pekaren inte är placerad över namnet på mappen.

 3. Om du vill lägga till en annan mapp från vilken mediefiler ska importeras klickar du på Lägg till mapp. Navigera till mappen som du vill lägga till och klicka sedan på OK. 

  I följande exempel visas en ny mapp, Fotosamling. Observera att undermapparna i mappen "Fotosamling" ("Thanksgiving 2014", "Down memory lane 2010-15") är markerade som standard. 

 4. Om du vill ta bort en mapp från listan markerar du mappen och klickar sedan på Ta bort.

 5. När du har markerat mapparna och undermapparna som du vill importera mediefiler från klickar du på Importera

  Elements Organizer importerar dina mediefiler från mappar och undermappar som du har angett.

Importera nyckelord

Om nyckelord är associerade med dina mediefiler får du ett meddelande i Elements Organizer om att bekräfta att du vill behålla dessa nyckelord eller inte när filerna har importerats.

Välj nyckelorden i de mediefiler som du vill importera och klicka sedan på OK.

Ersätta nyckelorden i mediefilerna under importen

Du kan även ersätta nyckelord med andra önskade nyckelord. Du kan t.ex. ersätta "Skärpedjup" med ett nytt nyckelord med namnet "Perspektiv". Du kanske vill ersätta ett nyckelord med något av nyckelorden (taggar) som du skapade tidigare, till exempel "Natur".

Ersätt nyckelord genom att klicka på Avancerat. Dialogrutan Importera bifogade nyckelordstaggar uppdateras för att visa alternativ för att ersätta nyckelord.

Du kan ändra ett nyckelord på något av följande sätt:

Importera som ny nyckelordstagg

Ersätta ett nyckelord i dina mediefiler med ett helt nytt nyckelord:

 1. Markera det nya nyckelordets namn i kolumnen Nyckelordstaggar
 2. Markera alternativknappen i kolumnen Importera som ny nyckelordstagg med namnet och ange ett nytt nyckelordsnamn. 
 3. Klicka på OK.

I följande exempel har nyckelordstaggen "För ljusa" ersatts med det nya nyckelordet "Överexponerade".

Använda en befintlig nyckelordstagg

Om du vill ersätta en nyckelordstagg i dina mediefiler med en nyckelordstagg som finns i Elements Organizer:

 1. Markera nyckelordet i kolumnen Nyckelordstaggar (den första kolumnen).
 2. Markera motsvarande alternativknapp i kolumnen Använd en befintlig nyckelordstagg (den tredje kolumnen) och markera sedan ett befintligt nyckelord. 
 3. Klicka på OK.
I följande exempel har "Läckert" ersatts med det befintliga nyckelordet "Mat".

Obs!

Nyckelorden i listrutan är alla befintliga nyckelord som du har skapat, plus följande nyckelord som finns som standard i Elements Organizer:

 • Natur
 • Färg
 • Foto
 • Annat 

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online