Universal Windows Platform (UWP) är en utvecklingsplattform från Microsoft för Windows 10-program. Microsoft förbättrar plattformen aktivt och kontinuerligt. Detta inkluderar ett antal förbättringar som har gjorts för Windows Redstone 2 (skaparens uppdatering: 15063) över Redstone 1 (årsdagsuppdatering: 14393). Det kan hända att du upplever vissa specifika installations- och avinstallationsproblem när du driftsätter paket som innehåller UWP-appar för användarna i din organisation.

I dokumentet beskrivs de problem som du kan uppleva när du driftsätter paket som innehåller Adobe XD som är byggt på UWP. Problemen hindrar inte användarna från att använda Adobe XD, men du bör vara medveten om dessa problem och sätt att kringgå problemen, om möjligt, för att ge en smidig användarupplevelse.

Du rekommenderas också att gå igenom systemkraven.

Obs!

Adobe XD for Enterprises stöds på Windows Redstone 2 (skaparens uppdatering: 15063) och över.

Installation

Avsnittet handlar om kända installationsproblem och begränsningar som du stöter på när du driftsätter paket som innehåller Adobe XD.

Programvaran är inte installerad på anpassad plats

När du driftsätter ett paket på en värddator kan du ange en plats för att installera programmen som ingår i paketet. Om Adobe XD ingår i paketet installeras det dock på en fördefinierad plats på värddatorn. Du kan inte välja katalogplatsen för att installera Adobe XD.

Om du väljer en annan enhet än C: när du installerar paketet skapas även en knutpunkt till mappen i:

C:\Programfiler\WindowsProgram

Kan inte använda Remote Update Manager för att uppdatera programmet

Du kan inte uppdatera Adobe XD med hjälp av Remote Update Manager.

Fel vid installation av lägre version av programmet

Du kan inte installera eller återgå till en lägre version av Adobe XD om en högre version av programmet redan är installerat på slutanvändardatorn. I så fall ger installationsprocessen ett generiskt fel 191 för Adobe XD-installationsfel. Du behöver använda Windows Loggboken för att se information om felet.

Av denna anledning rekommenderas att du inte inkluderar flera versioner av Adobe XD i samma paket när du använder Creative Cloud Packager.

För att kringgå problemet, om du behöver installera en lägre version av Adobe XD på en slutanvändardator, måste du först avinstallera den högre versionen.

Programvaran är inte installerad på specifikt språk

När du skapar ett paket kan du välja vilket språk paketet ska driftsättas på. Om paketet däremot innehåller Adobe XD när en användare kör programmet, väljs språket för programvaran vid start från värddatorns regionala inställningar. Detta beror på att UWP-appar inte är installerade på ett visst språk.

Programvaran startar inte om paketet driftsätts på icke-NTFS-drivrutiner

Om ett paket som innehåller Adobe XD driftsätts på en icke-NTFS-enhet (FAT32, exFAT), startar det installerade programmet inte.

Adobe XD är inte tillgängligt på alla Windows-profiler

Om din organisation skapar bilder på en Windows-dator (med hjälp av SysPrep eller Norton Ghost) efter installationen av XD på datorn kommer XD inte att vara tillgängligt på alla Windows-profiler. För Norton Ghost kommer XD endast att vara tillgängligt för den första användare som loggar in i datorn. För SysPrep kommer XD endast att vara tillgängligt för användarkontot som användes för att installera det.

Avinstallation

Avsnittet handlar om kända problem och begränsningar som du stöter på när du avinstallerar Adobe XD.

Användare som inte kan avinstallera program installerat med SCCM

Efter att en administratör använder SCCM för att installera ett paket, avinstallerar en användare Adobe XD som installerades som en del av paketet. Om användaren loggar ut från datorn och loggar in igen är Adobe XD fortfarande tillgängligt. Användaren kan inte avinstallera programmet.

För att kringgå problemet måste administratören avinstallera paketet med SCCM.

Problem med att flera användare avinstallerar samma paket

Säg att du installerar ett paket som innehåller Adobe XD på en dator för flera användare. Om en användare avinstallerar paketet kan andra användare av datorn inte avinstallera paketet.

Så här kringgår du problemet:

  • Använd funktionen Avinstallera paket för att avinstallera paketet.
  • En administratör avinstallerar paketet med SCCM.

Bästa praxis

  • När installation av Adobe XD-paket görs lokalt görs Adobe XD endast tillgängligt för användarkontot som installationen utförs under.
  • Adobe rekommenderar att du driftsätter Adobe XD i ett utloggat datorläge. Detta säkerställer att Adobe XD görs tillgängligt för alla användare som loggar in på datorn.