Driftsätta Adobe XD for Enterprise: problem och begränsningar

UWP (Universal Windows Platform) är en utvecklingsplattform från Microsoft för Windows 10-appar. Plattformen förbättras hela tiden aktivt av Microsoft. Detta omfattar ett antal förbättringar som har gjorts för Windows Redstone 2 (Creators Update: 15063) jämfört med Redstone 1 (Anniversary Update: 14393). Du kan stöta på vissa specifika installations- och avinstallationsproblem när du driftsätter paket med UWP-appar för användarna i organisationen.

I det här dokumentet listas de problem som du kan uppleva när du driftsätter paket med Adobe XD som bygger på UWP. Dessa problem hindrar inte användarna från att nyttja Adobe XD, men du bör vara medveten om dessa problem och sätt att komma runt dem, ifall det går, så att allt fungerar smidigt för användarna.

Du bör även gå igenom systemkraven.

Obs!

Adobe XD for Enterprises stöds från och med Windows Redstone 2 (Creators Update: 15063).

Installation

Detta avsnitt handlar om kända installationsproblem och begränsningar som du behöver ta hänsyn till när du driftsätter paket med Adobe XD.

Appen installeras inte på en anpassad plats

När du installerar ett paket på en värddator kan du ange var apparna i paketet ska installeras. Men om Adobe XD ingår i paketet installeras det på en förbestämd plats på värddatorn. Du kan inte välja en katalog där du vill installera Adobe XD.

Om du väljer en annan enhet än C-enheten när du installerar paketet, skapas en länk till denna mapp även i

C:\Program\WindowsApps

Det går inte att uppdatera appen med Remote Update Manager

Du kan inte uppdatera Adobe XD med Remote Update Manager.

Ett fel uppstår när en tidigare version av appen installeras

Du kan inte installera eller återgå till en tidigare version av Adobe XD om en senare redan är installerad på datorn. I detta fall returnerar installationsprocessen det generiska felet 191, som betyder att installationen av Adobe XD misslyckades. Och du måste använda Loggboken i Windows för att kolla felinformationen.

Av detta skäl bör du inte ha flera versioner av Adobe XD i samma paket när du använder Creative Cloud Packager.

Om du behöver installera en tidigare Adobe XD-version på en slutanvändares dator måste du först avinstallera den senare versionen.

Appen är inte installerad på ett visst språk

När du skapar ett paket kan du välja vilket språk det ska driftsättas på. Men om paketet innehåller Adobe XD när en användare kör appen, väljs dess språk via värddatorns regionala inställningar när appen startas. Detta beror på att UWP-appar inte installeras på ett visst språk.

Appen startar inte om paketet installeras på enheter utan NTFS

Om ett paket med Adobe XD driftsätts på en enhet utan NTFS (FAT32, exFAT) startas inte den installerade appen.

Adobe XD är inte tillgängligt i alla Windows-profiler

Om organisationen skapar avbildningar av en Windows-dator (med SysPrep eller Norton Ghost) efter att XD har installerats på den datorn kommer XD inte att vara tillgängligt i alla Windows-profiler. Med Norton Ghost är XD endast tillgängligt för den första användaren som loggar in på datorn. Med SysPrep är XD endast tillgängligt för det användarkonto som användes för att installera det.

Avinstallation

Detta avsnitt handlar om kända problem och begränsningar som du behöver ta hänsyn till när du avinstallerar Adobe XD.

Användare kan inte avinstallera appen om den har installerats med SCCM

Efter att en administratör har installerat ett paket med SCCM avinstallerar en användare Adobe XD som installerades med paketet. Om användaren loggar ut från och sedan loggar in i datorn igen är Adobe XD fortfarande tillgängligt. Användaren kan inte avinstallera appen.

Administratören måste avinstallera paketet med SCCM för att komma runt problemet.

Problem med att flera användare avinstallerar samma paket

Säg att du installerar ett paket med Adobe XD på en dator som flera personer använder. Om en användare avinstallerar paketet kan andra användare på samma dator inte avinstallera det.

Så här löser du problemet:

  • Använd funktionen Avinstallera paket för att avinstallera paketet.
  • En administratör avinstallerar paketet med SCCM.

Bästa praxis

  • En lokal Adobe XD-paketinstallation gör programmet tillgängligt endast för det användarkonto som installationen skedde med.
  • Adobe rekommenderar att du installerar Adobe XD utloggad från datorn. Det garanterar att Adobe XD blir tillgängligt för alla användare som loggar in på datorn.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?