Fel inträffar när program startas på en dator med en licens för delade enheter

Problem

På vissa datorer som har en licens för delade enheter kan användarna få följande varningsmeddelande när de startar Creative Cloud-program:

Fel vid start

Ovanstående problem kan inträffa om det uppstod problem med internetanslutningen eller brandväggen under installationen av ett licenspaket för delade enheter eller om paketet installerades via diskkloning eller diskavbildning.

Installationsprocessen ansluter till Adobes licensieringsservrar för att verifiera den produktprofil som datorn är kopplad till. Om slutanvändarna ser det här meddelandet kunde inte installationsprocessen koppla datorn till en produktprofil. Därför kopplades datorn till produktprofilens standardversion.

Lösning

Om du skapade paketet före 2019-05-22 gör du på följande sätt:

Skapa ett licenspaket för delade enheter som bara innehåller Creative Cloud-datorprogrammet, licensiering och konfigurationsinformation och distribuera paketet till berörda datorerna.

För SDL-paket som skapats efter 2019-05-22 gör du på följande sätt för att lösa problemet med koppling av dator till produktprofil (som anges i Admin Console):

 1. Kontrollera att datorn är ansluten till internet. Om datorn skyddas av en brandvägg kontrollerar du att du har åtkomst till Adobes nätverksslutpunkter.

 2. Hämta Adobes licensieringsverktyg från följande plats beroende på datorns operativsystem:

 3. Använd kommandotolken i Windows eller Terminalen i macOS för att gå till huvudmappen i det hämtade verktyget.

 4. Kör följande kommando med administratörsbehörighet:

  Windows:

  adobe-licensing-toolkit.exe --activate

  Kortform:

  adobe-licensing-toolkit.exe -s

  För macOS:

  sudo ./adobe-licensing-toolkit --activate

  Kortform:

  sudo ./adobe-licensing-toolkit -s

 5. Starta och logga in på ett Creative Cloud-program som är installerat på datorn.

Använda verktyget i Windows och macOS

Verktyget är ett kommandotolksverktyg. Använd kommandotolken i Windows eller Terminal i macOS för att köra verktygskommandon.

Gör så här om du är osäker på hur du kör kommandon från kommandotolken i Windows eller Terminal i macOS:

 1. Öppna kommandotolken i Windows.

 2. Dra och släpp filen adobe-licensing-toolkit.exe (som hämtades ovan) från Utforskaren på kommandotolken i Windows.

Observera att verktygets filnamn nu visas i kommandotolken. (Filens hela mappsökväg kan också visas.)

Alla kommandon som beskrivs nedan kräver att du anger argument till verktyget.

Om du till exempel vill aktivera licenser för delade enheter skriver du --activate (infoga ett mellanslag mellan filnamnet och --activate) och trycker på Retur.

Använda verktyget Licensiering för delade enheter i Windows

 1. Öppna Terminal i macOS.

 2. Dra och släpp filen adobe-licensing-toolkit (som hämtades ovan) på Terminal i macOS från Finder.

Observera att verktygets filnamn nu visas i kommandotolken. (Filens hela mappsökväg kan också visas.)

Alla kommandon som beskrivs nedan kräver att du anger argument till verktyget.

Om du till exempel vill aktivera licenser för delade enheter skriver du --activate (infoga ett mellanslag mellan filnamnet och --activate) och trycker på Retur.

Använda verktyget Licensiering för delade enheter i macOS

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto