Berättigade icke-vinstdrivande

Adobe erbjuder prisrabatter för icke-vinstdrivande i våra VIP-program (Value Incentive Plan) och TLP-program (Transactional Licensing Program) globalt.  Se om din organisation är berättigad Adobes priser för icke-vinstdrivande. 

Berättigade organisationer

En icke-vinstdrivande och en icke-statlig organisation i USA måste vara en kvalificerad 501(c) (3) allmän välgörenhet så som erkännes av Internal Revenue Service (IRS).  Utanför USA måste organisationer vara kvalificerade eller registrerade som en allmän välgörenhet i enlighet med det relevanta lokala landets lagar (och där tillämpliga håller ett skattefritt certifikat), alternativt om inga sådana lokala lagar existerar måste organisationer motsvara en allmän välgörenhet i USA.  Berättigade organisationer måste även arbeta på en icke-vinstdrivande grund och ha ett uppdrag som är till nytta för lokalsamhället, som kan innehålla men inte är begränsat till:

 • Ge stöd till fattiga
 • Utveckla utbildning
 • Förbättra social- och samhällsvälfärd
 • Bevara kultur
 • Bevara eller återställa miljön
 • Främja mänskliga rättigheter

Olämpliga organisationer

Oaktat det föregående är följande typer av kvalificerade eller registrerade icke-vinstdrivande kunder oberättigade för icke-vinstdrivande priser hos Adobe:

 • Organisationer som inte har erhållit en erkänd välgörenhetsstatus i respektive land
 • Privata stiftelser
 • Sjukhus, kliniker eller anordningar som ger direkt vård (förutom FQHCs i USA)
 • Vårdhanteringssystem, HMOs, PPOs eller andra sjukvårdsorganisationer, statligt betalda forskningslaboratorier
 • Statliga organisationer eller myndigheter, inklusive internationella statliga organisationer och Förenta Nationernas enheter
 • Skolor och universitet
 • Politiska organisationer och lobbyorganisationer
 • Arbetsorganisationer eller ordenssällskap
 • Handel- och handelsföreningar, samt
 • Enskilda personer

Icke-diskriminerande profil

Organisationer som använder sig av diskriminering vid anställning, kompensation, åtkomst till utbildning eller tjänster, avsked, befordran och/eller pension baserat på ras, hudfärg, kön, etnisk bakgrund, religion, ålder, funktionshinder, genusidentitet eller -uttryck, civilstånd, graviditet, sexuell läggning, politisk tillhörighet, fackligt medlemskap eller veteranstatus annat än godkänt enligt lag kan inte berättigas att delta i det här programmet.

Lämplig identifiering

En organisation behöver kunna bevisa sin skattebefriade status med aktuella skattedokument från det land där organisationen är registrerad. 

Redo att köpa?

Hitta den Creative Cloud-plan som bäst uppfyller kraven i din organisation på den här sidan.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy