Felsöka installationen av tillägget Adobe Exchange

 1. Kontrollera att du har hämtat tillägget.

  Alla tillägg som du har hämtat med ditt Adobe-id visas under sidan My Exchange. Logga in med ditt Adobe-id för att öppna sidan. Internetanslutning krävs för att installera ett tillägg.

  Sidan My Exchange
  • Om du har fler än ett Adobe-id kan du bara installera och synkronisera tillägg med ett Adobe-id i taget.
  • Om det i listan står att tillägget har hämtats men inte installerats väljer du knappen Install bredvid tillägget.
  • Om du inte ser tillägget i listan kan du hämta det igen från tilläggets startsida.
 2. Kontrollera att du har installerat skrivbordsprogrammet Creative Cloud.

  Tillägg kräver Creative Cloud för skrivbordet och att minst ett kompatibelt Adobe-program har installerats. Om du inte har installerat skrivbordsprogrammet Creative Cloud kan du hämta det från https://www.adobe.com/se/creativecloud/desktop-app.html.

  Om du redan har installerat programmet, och det är öppet, kontrollerar du om ikonen visas på rätt sätt:

  • Mac OS: En ikon visas i menyfältet på en Mac. Kontrollera programmappen i Finder om inte ikonen visas.
  Ikon för skrivbordsappen Creative Cloud
  • Windows: Ikonen visas i meddelandeområdet. Kontrollera om programmet finns under Start > Alla program om inte ikonen visas.
  Ikon för skrivbordsappen Creative Cloud
 3. Kontrollera att filsynkronisering har aktiverats och inte pausats

  Synkronisering måste ha aktiverats i skrivbordsprogrammet Creative Cloud för att kunna installera ett tillägg i ett värdprogram. Om det är avstängt visas knappen Starta synkning under flikenResurser > Filer, där du kan aktivera det.

  Filsynkning i skrivbordsprogrammet Creative Cloud

  Om du vill kontrollera ifall funktionen har aktiverats, eller för att slå av eller på den, kan du gå till Inställningar:

  Creative Cloud-synkning

  När synkroniseringsfunktionen har aktiverats synkas/hämtas och installeras dina tillägg automatiskt. Ett popupmeddelande visas på skärmen och indikerar att ditt tillägg har installerats. Filsynkning används också för att automatiskt uppdatera tillägg som du har hämtat när en uppdatering är tillgänglig, så att du alltid har den senaste versionen.

  Om filsynkning är aktiverat kan du se om funktionen har pausats längst ned under fliken Filer. För att återuppta funktionen klickar du på Fortsätt synk.

  Filsynk
 4. Kontrollera att du har installerat ett kompatibelt Adobe-program

  Specifika tillägg är kompatibla med specifika Adobe-program för datorn. Kontrollera produktkompatibiliteten genom att gå till informationssidan för ditt tillägg.

  Gå till sidan My Exchange, välj tillägget och öppna informationssidan:

  Välj tillägg

  På tilläggets informationssida kan du kontrollera kompatibiliteten uppe till höger. Du kan också gå till avsnittet Where To Find It på tilläggets informationssida för att se var tillägget ska ha installerats, och hur du kommer åt det i värdprogrammet.

  Information om tillägget
 5. Starta om ditt Adobe-program för att aktivera tillägget.

  Vissa tillägg kräver att du startar om programmet för att de ska fungera. Om Adobe-programmet var öppet under installationen avslutar du och öppnar det sedan igen.

 6. Stäng alla Adobe-program och ominstallera tillägget.

  Vissa tillägg installeras inte fullständigt om ett Adobe-program är igång. Utvecklaren anger i så fall detta i installationsanvisningarna.

  Avsluta i så fall alla öppna Adobe-program och gå tillbaka till sidan My Exchange. Använd knappen Uninstall för att radera det delvis installerade tillägget.

  Knappen Uninstall ersätts med knappen Install. Klicka på Install för att ominstallera tillägget.

  Installera tillägg
 7. Installera på ett annat sätt.

  Klicka på länken Download/Install another way om du inte kan installera tillägget med skrivbordsprogrammet Creative Cloud.

  Download/Install another way

  Anvisningarna för att installera tillägget med Extension Install Utility visas. Följ anvisningarna för att installera tillägget.

  Anvisningar för att installera på ett annat sätt

  Om du fortfarande upplever problem följer du anvisningarna nedan:

  • Klicka på Uninstall i My Exchange, väntaett litet tagoch klicka på Install.
  • Starta om datorn och öppna skrivbordsprogrammet Creative Cloud igen.
  • Kontrollera om tillägget har installerats automatiskt efter omstarten.
   • Om det inte har gjort det, och om det inte visas någon motsvarande aktivitet, kontrollerar du att Extension Manager har avinstallerats från din dator.
   • Avinstallera och installera sedan om ett Adobe-program genom skrivbodsprogrammet Creative Cloud när Extension Manager har avinstallerats för att uppdatera Adobe-databasen.
   • Ominstallera ditt tillägg.

  Om det inte finns någon motsvarande aktivitet i ditt aktivitetsflöde följer du anvisningarna i den här artikeln: https://forums.adobe.com/docs/DOC-6306.

Obs!

Extension Manager är inaktuell i CC 2015. Om du använder Extension Manager CC för att installera tillägg i tidigare versioner kan det skapa problem när tillägg installeras genom skrivbordsprogrammet Creative Cloud. För att undvika problem måste användare av alla Creative Cloud-versioner använda skrivbordsprogrammet Creative Cloud för att installera tillägg. Kontrollera att dina tillägg har installerats korrekt när du har uppgraderat till CC 2015 genom att göra följande:

 1. Avinstallera Extension Manager CC.
 2. Starta om enheten.
 3. Avinstallera och installera sedan om Adobe-program genom skrivbordsprogrammet Creative Cloud för att uppdatera den interna databasen.

Få hjälp med problem i Adobe Exchange

Om du fortfarande upplever problem med att installera och komma åt tillägg kan du få hjälp från Adobe, eller direkt från tilläggets utvecklare.

 • Du hittar kontaktuppgifterna till varje utvecklare under avsnittet Notes & Docs.
 • Du kontaktar Adobes support på asupport@adobe.com
Kontakta utvecklaren för hjälp

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy