Rätta till problem med okända fel i Illustrator

Har du problem med att Illustrator visar dialogrutan Ett okänt fel har inträffat? Läs mer om möjliga orsaker och tillfälliga lösningar.

Det här problemet uppstår när du försöker spara en fil i Illustrator i .ai-format. Börja använda de tillfälliga lösningarna i den ordning de nämns nedan för att åtgärda problemet. Försök spara filen efter att du har testat varje lösning och gå vidare till nästa om problemet kvarstår. 

Spara filen som PDF

Spara först filen i PDF-format och sedan i .ai-format. 

Djuplänk till Adobe Illustrator

Testa det i appen
Följ med i ett projekt och lär dig spara din fil som en PDF-fil.

Åtgärda text-/teckensnittsproblemen i filen

 • Konturera livetexten i dokumentet och försök spara filen. 
 • Ändra teckensnittet eller rätta till de skadade teckensnitten i filen.

Mer information finns i Omforma text med konturer

Försök spara dokumentet igen och kontrollera om problemet kvarstår. 

Ändra filpreferenser

Kontrollera om det finns några befintliga preferenser för filoptimering som stör fillagringen.

Testa de här åtgärderna

 1. Öppna Preferenser genom att trycka på Cmd+K eller Ctrl+K.
 2. Gå till Filhantering och Urklipp.
 3. Avmarkera Optimera tiden för att öppna och spara filer på långsamma nätverk (beta)
 4. Avmarkera Spara i bakgrunden och klicka på OK.

Försök spara dokumentet igen och kontrollera om problemet kvarstår. 

Ändra PDF-inställningar

Kontrollera om det finns ett problem med antingen PDF-standardförinställningarna eller de anpassade PDF-förinställningarna i systemet. 

Testa de här åtgärderna

Om du använder PDF-standardförinställningarna: 
 1. Gå till mappen för användarförinställningar:
  Windows: appdata\Adobe\Adobe PDF\Settings
  macOS: ~/Library/Application Support/Adobe/Adobe PDF/Settings
 2. Byt namn på mappen Settings till Gamla Settings och skapa en mapp som heter Settings på samma sökväg.
 3. Starta Illustrator och försök spara dokumentet.
Om du använder anpassade PDF-förinställningarna:
 1. Gå till Redigera > Adobe PDF-förinställningar.
 2. Leta reda på anpassade förinställningar som använder PDF-kompatibilitet version 1.3.
 3. Avsluta Illustrator.
 4. Gå till mappen för användarförinställningar:
  Windows: appdata\Adobe\Adobe PDF\Settings
  macOS: ~/Library/Application Support/Adobe/Adobe PDF/Settings
 5. Ta bort version 1.3-förinställningarna från förinställningsmappen. 
 6. Starta Illustrator och försök spara dokumentet.

Försök spara dokumentet igen och kontrollera om problemet kvarstår. 

Skicka dina filer till oss

Vi rekommenderar att du skickar din förinställningsmapp och fil till oss på ShareWithAI@adobe.com i zip-format och hjälper oss att undersöka problemet. 

Delta i samtalet

Om du har frågor eller förslag får du gärna vara med i Adobe Illustrator-communityn. Vi vill veta vad du tycker.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?