Läs om nyheterna i den senaste utgåvan av Illustrator.
ai_cc_appicon_128

I oktober 2018-utgåvan av Illustrator (version 23.0) finns det nya spännande funktioner för designer och illustratörer. Läs mer för att få en snabb introduktion till de nya funktionerna och länkar till resurser med ytterligare information.

 


Fri övertoning

Drivs av Adobe Sensei

Nu har Illustrator en ny övertoningstyp som heter Fri övertoning. Den ger nya färgövergångsalternativ för att skapa fotorealistiska övertoningar som ser mer naturliga ut.

FM_Banners_Ai_WhatsNew

Med den fria övertoningen får du flexibiliteten att skapa färgsteg var som helst i ditt objekt. Du kan lägga till, flytta och ändra färg på färgstegen och få smidiga övertoningar på objekten. Att skapa en fri övertoning är ett bra och effektivt sätt att skapa en jämn färggradering.

Fria övertoningar kan användas i två lägen:

 • Punkter: Använd det här läget om du vill skapa färgsteg som oberoende punkter på objektet.
 • Linjer: Använd det här läget om du vill skapa färgsteg längs ett linjesegment på objektet.

Mer information finns i Övertoningar.

Global redigering

Drivs av Adobe Sensei

Illustrator har nu ett nytt alternativ, Global redigering, som låter dig redigera alla liknande objekt globalt i ett och samma steg. Den här funktionen är användbar i situationer när det finns flera kopior av ett objekt, till exempel en logotyp, i dokumenten. Att redigera alla sådana objekt manuellt ett i taget kan vara svårt och tidskrävande, och kan leda till fel eller inkonsekvens. Med alternativet Global redigering kan du enkelt göra en global redigering av dem. Du kan också använda det här alternativet för att redigera liknande grupper. 

global-edit_rotate
Markera objekten för global redigering och ändra formen för alla markerade objekt.

Mer information finns i Global redigering.

Visuell teckensnittssökning

Nu innehåller panelen Tecken följande nya och förbättrade alternativ:

 •  På en ny flik, Sök fler, kan du bläddra igenom tusentals teckensnitt från hundratals typsnittstillverkare inifrån Illustrator, aktivera dem direkt och använda dem i din illustration. De teckensnitt som aktiveras är tillgängliga och kan användas i alla Creative Cloud-program.
Activate-more-fonts
Hitta fler teckensnitt på Adobe Fonts

A. Filtret Visa aktiverade typsnitt B. Ikonen Aktivera typsnitt C. Ikonen Inaktivera typsnitt D. Ikonen Aktivering pågår 
 • Det finns nu fler alternativ för exempeltexten i listrutan. Du kan också markera en text på ritytan och använda den som exempeltext. Du kan styra storleken på exempeltexten genom att välja storleksalternativen för exempeltext.
 • Alternativen Visa liknande och Lägg till i Favoriter är tillgängliga på raden för varje typsnitt. De visas när du håller muspekaren över ett typsnitt.
 • Filtret Klassificering är nu en listruta som visar ett exempel på typsnitten, i stället för bara typsnittets namn.
 • Ett nytt filter, Använd senast tillagda, är till för att filtrera fram alla typsnitt som lagts till under de senaste 30 dagarna.
organize-search-filterfonts
Fliken Teckensnitt på panelen Tecken

A. Filtret Använd klassificering B. Filtret Favoriter C. Filtret Visa senast tillagda D. Filtret Visa aktiverade typsnitt E. Alternativ för exempeltext F. Storleksalternativ för exempeltext 

Mer information finns i Teckensnitt.

Anpassningsbart verktygsfält

Illustrator har nu två verktygsfält – Grundläggande och Avancerat. Verktygsfältet Grundläggande har en uppsättning verktyg som ofta används i arbete med illustrationer. Alla andra verktyg finns i verktygsfältslådan, som du öppnar genom att klicka på knappen Redigera verktygsfält (...) längst ned i verktygsfältet. 

Det avancerade verktygsfältet är en heltäckande verktygsfält som du öppnar genom att välja Fönster > Verktygsfält > Avancerat eller genom att välja Avancerat i sidopanelens listruta.

Du kan även skapa egna anpassade verktygsfält. I alla verktygsfält kan du lägga till, ta bort, gruppera och ordna om verktyg efter dina behov.

Whats-new_color_5
Anpassa ett verktygsfält genom att lägga till fler verktyg

Mer information finns i Verktyg.

Presentationsläge

Du kan nu visa det aktuella Illustrator-dokumentet i presentationsläge i helskärmsformat. I det här läget är programmenyn, panelerna, stödlinjerna, stödrasterna och markeringarna dolda.  Det är ett icke-redigerbart läge där du bara kan visa och bläddra bland ritytorna med piltangenterna. Använd det här läget när du vill visa upp dina designidéer.

Presentation-Mode
Innehåll på rityta i presentationsläge med helskärmsformat

Mer information finns i Visa teckningar i presentationsläge.

Trimningsläge

Illustrator har nu ett nytt visningsläge som heter Trimningsläge, som är användbart för att förhandsgranska hur en design skulle se ut utan stödlinjer, stödraster och element som sträcker sig utanför ritytans gräns. I det här läget klipps alla illustrationer som ligger utanför ritytan av, och alla objekt som inte är avsedda för utskrift på arbetsytan, till exempel stödraster och stödlinjer är dolda. Du kan fortsätta att skapa och redigera illustrationen i det här läget.  

trim-view-2
Originalteckningen och den trimmade teckningen

Skalbart användargränssnitt

Du kan nu skalförändra användargränssnittet i Illustrator efter din skärmupplösning. När du startar Illustrator med uppdaterade inställningar identifierar programmet din skärmupplösning och justerar skalan därefter. Du kan skalförändra användargränssnittet på din skärm i dialogrutan med inställningarna för användargränssnittet. 

UI_Scaling
Skalförändra gränssnittet med inställningarna för användargränssnitt

Mer information finns i Skalförändra användargränssnittet.

Snabbare zoom

Zoomningsprestanda i Illustrator har förbättrats avsevärt. För komplexa teckningar används nu ett tillfälligt raster för att ge snabbare zoomning och panorering.

Innehållsmedveten beskärning

Drivs av Adobe Sensei

(Endast på Windows 64-bitars och macOS) När du väljer alternativet Beskär Bild för att beskära en bild på ritytan, identifierar Illustrator nu de visuellt viktiga delarna i den valda bilden. En beskärningsruta visas sedan baserat på den del av bilden som har identifierats. Du kan justera dimensionerna för den här beskärningsrutan om det behövs. När du är klar kan du klicka på Använd på panelen Egenskaper eller trycka på Retur (Windows) eller Retur (macOS) för att beskära bilden.

Content-aware-crop_800px
Illustrator identifierar de visuellt viktiga delarna i bilden för beskärning

Mer information finns i Beskära bilder.

Förhandsvisning i faktisk storlek

När du väljer Visa > Faktisk storlek ställer Illustrator nu in den faktiska storleken på dina visningselement oberoende av skärmstorlek och upplösning. När du zoomar in 100 % på ett dokument är storleken på varje objekt i dokumentet den faktiska representationen av objektets fysiska storlek. Om du till exempel öppnar en ny rityta med A4-storlek och klickar på Faktisk storlek, ändras ritytan till ett faktiskt A4-ark.

Mer information finns i Ändra visningsområdet.

Förbättringar av Tänjning av marionett

Drivs av Adobe Sensei

Illustrator identifierar nu de bästa områdena för att omvandla din illustration och lägger automatiskt till punkterna i illustrationen. Du kan också lägga till eller ta bort punkter om du vill. Den här funktionen är aktiverad som standard när verktyget Tänjning av marionett har valts. Om du vill inaktivera den här funktionen avmarkerar du Aktivera innehållsanpassade standarder genom att välja Redigera > Inställningar > Allmänt.

enhanced-puppet-warp_2
Illustrator identifierar de bästa områdena och lägger till stift

Mer information finns i Tänjning av marionett.

Arbetsytan Hem

När du startar Illustrator visas nu arbetsytan Hem. På den finns bland annat:

 • Ett brett utbud av självstudiekurser för att snabbt lära dig mer om principerna, arbetsflödet, tips och trick.
 • Populära förinställningar för att komma igång snabbt med nya dokument
 • Enkel åtkomst till dina senaste dokument
 • Knappen Skapa nytt för att skapa ett nytt dokument, och knappen Öppna för att öppna ett befintligt dokument

Innehållet på arbetsytan Hem är anpassat utifrån din kännedom om Illustrator och ditt Creative Cloud-medlemskap. 

Home-Screen_1
Startskärmen i Illustrator

Mer information finns i Arbetsytor.

Utökad egenskapspanel

Nu innehåller Egenskapspanelen följande nya alternativ:

 • Olika teckensnittsalternativ
 • Ta bort-ikon för enskilda effekter
 • Alternativet Breddprofil för att ange breddprofiler
 • Hörnalternativ för att ändra fästpunkters kurvor
 • Blandningsalternativ för övertoning av objekt
 • Knappen Sätt samman direktfärg för att slå samman direktfärgsgrupper
Properties_Panel_2
En snabbtitt på nya kontroller på egenskapspanelen

Mer information finns i Egenskapspanelen.

Animerad zoomning i konturläge

När du visade din illustration som konturer eller banor i tidigare versioner av Illustrator, växlade Illustrator automatiskt från GPU-förhandsvisning till CPU-förhandsvisning.

Nu är konturläget GPU-aktiverat. Vid visning av illustrationer i GPU-konturläge blir banorna mjukare och den tid det tar att rita ut den komplexa illustrationen på skärmar med hög densitet minskas.

Mer information finns i Förhandsvisa grafik som konturer.

Licensiera Stock-bilder

Nu kan du söka efter en bild på bibliotekspanelen och skicka en begäran om att få den licensierade versionen av en bild. Markera bilden och gör så här:

 1. I rutan Sök i Adobe Stock på bibliotekspanelen skriver du sökord för bilden.
 2. Om du håller muspekaren på den valda bilden i sökresultaten visas ikonen Licensiera och spara i nedladdningar. Klicka på den här ikonen om du vill hämta den licensierade versionen av bilden. 
License-Stock-Images_2
Licensiera en Adobe Stock-bild

Mer information finns i Creative Cloud Libraries i Illustrator.

Stöd för sydostasiatisk skrift

Nu finns funktioner i Illustrator för fem nya sydostasiatiska språk, så dina dokument kan innehålla text med följande språk: thai, burmesiska, lao, singalesiska och khmer.

Mer information finns i Dispositioner för asiatisk skrift.

Övriga förbättringar

På panelen Resursexport finns det nu nya knappar för att generera enstaka eller flera resurser från en markering.

Mer information finns i Panelen Resursexport.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy