Arbeta med HEIF-filer i Windows

Visa och arbeta med HEIF/.heic-filer i Illustrator i Windows genom att hämta och installera HEIF- och HEVC-codecar från Microsoft Store.

När du öppnar HEIF/.heic-filer i Illustrator kan du se något av följande meddelanden:

  • Andra program som inte kommer från Adobe behövs för att öppna .heic-/.heif-filer. Installera de nödvändiga programmen så att Illustrator kan öppna den här filen.
  • Det gick inte att öppna bildnamn.heic eftersom Illustrator inte känner igen filtillägget.

Obs! Canon HIF-/HEIC-filer stöds inte. 

Installera HEIC-/HEVC-codecar

Om du vill importera HEIF/.heic-filer ska du hämta och installera både HEIF- och HEVC-tillägget direkt från Microsoft.

  1. Avsluta Illustrator. 

  2. Hämta HEIF-bildtillägg – HEIF-bildtillägg gör att Windows 10-enheter kan läsa och skriva filer som använder Högeffektivt bildfilformat (HEIF, High Efficiency Image File).

  3. Köp HEVC-videotillägg – Spela upp HEVC-videor (högeffektiv videokodning) i valfritt videoprogram på Windows 10-enheten.

  4. Starta om Illustrator och försök importera HEIF/.heic-filen.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto