Åtgärda problem med nätverk och flyttbara medier

Påverkas Illustrators prestanda när filer öppnas eller sparas via ett nätverk eller från flyttbara medier? Lär dig åtgärda problemet.

När du sparar eller öppnar filer via ett nätverk eller från flyttbara medier påverkas prestanda av många variabler, vilket leder till skadade filer, åtkomstproblem eller långsamma prestanda.
I sådana situationer kan Adobe Illustrator visa ett av följande felmeddelanden:

 • "Åtgärden kunde inte slutföras på grund av okänt filformat."
 • "Begäran kunde inte slutföras eftersom filen är låst. "
 • "Filen kunde inte sparas på grund av ett diskfel."
 • ”Filen är upptagen.”
 • "Kan inte spara teckningen."
 • ”Saknad fil.”

Obs: Problem med användning av Photoshop-filer över ett nätverk eller från flyttbara media kan vara tillfälliga eller försenade.

Adobes tekniska support stöder endast att Illustrator används på en lokal hårddisk. Det är svårt att återskapa och exakt identifiera problem med nätverks- och kringutrustningskonfiguration. 

Illustrator har funktioner för att arbeta via nätverk och från flyttbara media och har testats kraftfullt över flera nätverkkonfigurationer. Däremot har inte alla befintliga nätverkkonfigurationer, som inkluderar olika program, maskinvara, inställningar och åtkomstnivåer testats. Därför kan ditt nätverk eller nätverkskonfiguration orsaka fel, kraschar eller oväntade beteenden.

Illustrator är ett resursintensivt program som kräver mer RAM-minne och hårddiskutrymme än de flesta andra program. Även om Illustrator fungerar via nätverk och flyttbara media, så försämrar dessa konfigurationer programmets prestanda och tillförlitlighet. Exempelvis läser Illustrator in och skriver bilddata när du jobbar med en fil. Ju snabbare åtkomsthastighet den hårddisk har där bilden eller Illustrators testdiskfiler finns, desto snabbare kan Illustrator bearbeta bildinformationen. Interna hårddiskar har snabbare åtkomsthastigheter än nätverksservrar (en hårddisk med åtkomst via ett nätverk) och flyttbara media.

Obs! Illustrator stöder inte nätverk eller flyttbara enheter som virtuellt minne eller mappar i filsynkningstjänster som Dropbox, Google Drive och icloud.

Optimera tiden det tar att spara och öppna filer

 För närvarande är det en betafunktion.

Om du arbetar med nätverksfiler och nätverket är långsamt kan du optimera filoperationerna genom att ange följande inställning:

Inställningar > Filhantering och Urklipp > Optimera tiden för att öppna och spara filer på långsamma nätverk (beta).

När den här inställningen är aktiverad och du sparar en fil i nätverket, skapas en temporär fil för att optimera tiden det tar att spara originalfilen. Den temporära filen raderas automatiskt när filen har lagrats i nätverket.

Känt problem: Tillfälliga filer raderas inte automatiskt när nätverket har vissa anslutningsproblem. 
Lösning: Arbeta i nätverket om nätverksanslutningen fungerar bra. 

Ytterligare variabler när nätverk används

Organisationer använder många olika nätverkkonfigurationer (till exempel multistart, klientserver eller peer-peer) och typer (till exempel ethernet , token ring eller IP). Varje konfiguration kräver särskild programvara och maskinvara, med olika installationer, inställningar och uppdateringar. Det här extra lagret av program- och maskinvara kan påverka programmets prestanda. (Till exempel amplituden för radbrus, RF störningar eller paketkollisioner är alla faktorer som påverkar pålitligheten hos nätverket.)

Flera faktorer påverkar dataöverföring över nätverk, inklusive filservrar, routers, bryggor, nätverkskort, programvaror, kablar, kontakter, strömkablar och strömkällor. Nätverksanslutningar kan oväntat bli otillgängliga, vilket ökar risken för förlorad data och programfel. Under överföring och mottagning verifierar nätverksprogram att data har skickats och mottagits. Verifieringsdjupet beror på nätverkets programpaket och är kanske inte tillgängligt för operativsystemet. Att spara filer på en nätverksenhet eller förlägg länkade filer till Illustrator från en nätverksenhet kan göra att Illustrator blir långsammare, eller skada dina filer. Dessutom kan du få felet ”Begäran kunde inte slutföras eftersom filen är låst,” eller ”Filen kunde inte sparas på grund av ett diskfel.” Det kan dock hända att nätverket och operativsystemet inte underrättar dig om en Illustrator-fil eller testytefil innehåller skadad eller ofullständig information.

Ytterligare variabler vid användning av flyttbara media

Det finns flera olika typer av flyttbara media (exempelvis bärbara externa hårddiskar, flash-enheter) som tillverkas av många olika företag. De kräver alla att ditt operativsystem känner av kablar och anslutningar och enhetsdrivrutiner. Flyttbara media skadas dessutom lättare än interna hårddiskar, vilket ökar risken för skadade bilddata eller testyte-filer.

Rekommenderat arbetsflöde

Teknisk support rekommenderar starkt att jobba i Illustrator direkt på den lokala hårddisken. Spara först filerna på din hårddisk för att förhindra att data går förlorade. Överför dem sedan till nätverket eller en flyttbar enhet i Finder eller i Windows Utforskaren. För att hämta filer ska du kopiera dem i Finder eller Windows Explorer från nätverket eller den flyttbara enheten till hårddisken. Filerna kan nu öppnas i Illustrator. Det här arbetsflödet undviker problem som uppstår när installationer av nätverkssystem eller flyttbara mediers enhetsdrivrutiner inte är kompatibla med operativsystemet eller Illustrator.

Förslag till felsökning

Om du arbetar direkt i nätverk eller flyttbara media och du har problem, använder förslagen nedan för felsökning. Flera faktorer kan orsaka problem, inkluderande minneskonflikter mellan enhetsdrivrutiner, skadade eller motstridiga filer, programvara för operativsystem, hårdvara, eller maskinvaruproblem.

Ansvarsfriskrivning: Följande förslag ges som tillmötesgående. Adobe Systems stöder inte felsökning av nätverk eller av flyttbara media.

 • Se till att du installerar den senaste uppdateringen för Illustrator.
 • Skicka filen till en lokal hårddisk och sedan öppna den i Illustrator.
 • Använd en annan dator som är ansluten till samma nätverk eller samma typ av flyttbart media.
 • Ställ in testytorna till en lokal hårddisk.
 • Kontrollera med din nätverksadministratör för att kontrollera om det finns några kända problem med nätverket, eller om en nätverkkonfiguration (till exempel uppdaterade drivrutinerna eller ändrade behörigheter) har ändrats.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?