Läs mer om Pantone Plus-färgbibliotek som används i Illustrator.

Pantone Plus använder dekorfärger från färgbokstillverkare på ett modernare sätt. Pantone Plus Series®-färgböcker används i Adobe Illustrator, InDesign och Photoshop. Pantone Plus innehåller de senaste PMS-färgerna och ersätter det tidigare Pantone Matching System®. 

Färgrutor

Adobe Illustrator har tre typer av färgrutor: processfärgrutor, rutor med global färg och dekorfärgrutor.

Processfärgrutor och rutor med global färg hör ihop med dokumentets färgläge. Om du ändrar dokumentets färgläge från CMYK till RGB konverteras processfärgerna eller de globala färgerna. Om du ändrar färgläget till ursprungsläget igen sker en andra konvertering och inte en tillbakagång till den ursprungliga färgen.

Till skillnad från processfärgrutor och rutor med global färg, bevarar dekorfärgrutorna den definition och de färglägen (CMYK, RGB, LAB, gråskala, HSB eller Websafe RGB) som de skapats i.

Färgrutor kan skapas av någon av följande:

 • användare
 • färgbokstillverkare som Pantone

PANTONE + färgböcker

Färgsystemstillverkare skapar standardiserade färger för färgkommunikation över program och processer. Dessa standardiserade färgbibliotek kallas för färgböcker.

Pantone Plus Series® i Illustrator innehåller tio bibliotek:

 • PANTONE + CMYK beläggning
 • PANTONE + utan CMYK beläggning
 • PANTONE + färgbrygga beläggning
 • PANTONE + utan färgbrygga beläggning
 • PANTONE + CMYK beläggning
 • PANTONE+ pastell- & neonbeläggning
 • PANTONE+ utan pastell- & neonbeläggning
 • PANTONE + premium metallisk färgbeläggning
 • PANTONE + solid beläggning
 • PANTONE + utan solid beläggning

Filnamnstillägget för dessa färgböcker är .acb.

Gamla färgböcker

Före CS2 hade dekorfärgerna från Pantone och andra system CMYK-värden som färgdefinitioner. CMYK-värden var heltal.

Pantone-färgböcker som introducerades i CS2 använde LAB-värden som färgdefinitioner. De motsvarande CMYK-värdena var inte alltid heltal.

Filnamnstillägget för dessa färgböcker är .acbl.

Dekorfärgrutor med LAB-värden

I Adobe Illustrator lägger du till färgrutor med namn, till exempel tillverkarens dekorfärger i dokumentfärgrutorna.  

Dekorfärger i Pantone Plus Series® använder LAB-värden. Det finns inga CMYK-definitioner för dekorfärger i Pantone Plus Series®. För att lägga till Pantone Plus-dekorfärger till dina dokumentfärgrutor, måste du definiera dekorfärgrutor med hjälp av LAB-värden.

För att definiera dekorfärger med hjälp av LAB-värden väljer du Dekorfärger från panelen Färgrutor (Fönster > Färgrutor), välj Använd LAB-värden som specificerats av boktillverkaren, och klicka sedan på OK.

Välja alternativet Använd Lab-värden som angetts av boktillverkaren

Rekommendationer

Med nya Pantone Plus Series® innehåller Illustrator, InDesign och PhotoShop CS6 och CC alla färgbiblioteken från Pantone, vilket gör det möjligt att smidigt växla bokfärger från ett program till ett annat. Eftersom dekorfärgerna använder LAB-värden är de synliga resultaten mycket närmare de riktiga färger som finns. Genom att använda LAB-värden för dekorfärger minskas även skillnaden i utseende mellan två visningslägen – Normal och Förhandsvisa övertryck.

CMYK har som färgläge ett ganska begränsat färgomfång. Pantone-dekorfärger i CMYK-färgvärden ger en större skillnad mellan utskrifter och digital grafik.

När arbetsflöden kräver Pantone-färger med CMYK-värden rekommenderar Adobe att du använder de globala färgerna i Pantone Plus Series® istället för dekorfärger. Om du måste använda Pantone-dekorfärger som använder CMYK-värden kan du använda dessa tillfälliga lösningar.

Tillfällig lösning 1: Ersätt Pantone Plus med äldre Pantone-färgböcker

I Illustrator CS6 eller CC:

 1. Avsluta Illustrator.

 2. Ta bort alla bibliotek som har namn som börjar med Pantone+ från mappen Adobe Illustrator [CS6 eller CC]/Presets/[språk]/Swatches/Color Books/.

 3. I en äldre version av Illustrator (CS2–CS5) kopierar du alla Pantone-bibliotek med tillägget .acb och placerar dem här: Adobe Illustrator [CS6 eller CC]/Presets/[språk]/Swatches/Color Books.

 4. Kopiera alla Pantone-bibliotek med tillägget .acbl och placera dem här: Adobe Illustrator CS6/Presets/[språk]/Swatches/Color Books/Legacy.

 5. Starta om Illustrator och öppna alla dokumentprofiler från:

  • Mac OS: [användare]/Library/Application Support/Adobe/Adobe Illustrator [CS6 eller CC]/[språk]/New Document Profiles

  – eller –

  • Windows 7: [enhet]/Users/[användare]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Illustrator [CS6 eller CC] Settings/[språk]/[binär]/New Document Profiles

  – eller –

  • Windows XP: [enhet]/Documents and Settings/[användare]/Application Data/Adobe/Adobe Illustrator [CS6 eller CC] Settings/[språk]/New Document Profiles
 6. För varje profil väljer du Dekorfärger från panelen Färgrutor (Fönster > Färgrutor), välj Använd CMYK-värden från tillverkarens processböcker, och klicka sedan på OK.

  Välja alternativet Använd CMYK-värden från tillverkarens processböcker
 7. Spara och stäng alla dokumentprofiler, och starta sedan om Illustrator.

Tillfällig lösning 2: Gör äldre Pantone-bibliotek tillgängliga för färger som saknas

Använd endast den här tillfälliga lösningen när du stöter på färger som saknas i äldre dokument som öppnats i Illustrator CS6 eller CC. Vi rekommenderar inte att du använder äldre Pantone-bibliotek för att lägga till nya färger i ett dokument.

I Illustrator CS6 eller CC:

 1. Avsluta Illustrator.

 2. I en äldre version av Illustrator (CS2–CS5) kopierar du alla Pantone-bibliotek med tillägget .acb och placerar dem i den här mappen: Adobe Illustrator [CS6 eller CC]/Presets/[språk]/Swatches/Color Books.

 3. Starta om Illustrator.

Svar på vanliga frågor

Har processen för tillägg av nya dekorfärger från färgböcker till ett dokument ändrats?

Nej. Den här processen har inte ändrats. Om du vill lägga till en dekorfärg i ett dokument öppnar du färgboken och klickar på önskad färgruta.

Varför ser en särskild dekorfärg från Pantone Plus-serien i CS6 och CC annorlunda ut jämfört med samma dekorfärg i CS5 och tidigare versioner?

I Illustrator CS5 och tidigare versioner, som innehåller de äldre versionerna av de Pantone-färgböckerna, hade de flesta dekorfärger från Pantone två definitioner – LAB och CMYK. Dessutom var CMYK standardinställningen i dialogrutan för dekorfärgsalternativ. CMYK-värden prioriterades över LAB-värden. Dekorfärgen som lades till i dokumentet hade oftast CMYK-värden.

Om samma dekorfärger måste vara identiska i CS5 (och tidigare) och CS6/CC kan du göra så här, se Tillfällig lösning 1: Ersätt Pantone Plus med äldre Pantone-färgböcker.

Denna tillfälliga lösning gör Pantone-dekorfärgen enhetlig i olika versioner av Illustrator. Gemensamma arbetsflöden hos InDesign och Photoshop kan emellertid påverkas om du använder nya Pantone Plus Series® med dessa program.

Påverkas gamla ai-/eps-/pdf-/indd-filer som öppnas i Illustrator CS6 och CC?

Nej. Filer från tidigare versioner går att öppna. Definitioner av dekorfärger bevaras tillsammans med de ursprungliga definitionerna.

Ett undantag gäller dock när du öppnar gamla filer som innehåller länkade PSD- eller TIFF-filer med dekorfärgskanaler från äldre Pantone-färgböcker.  

Importera PSD- och TIFF-filer med dekorfärgskanaler som innehåller äldre Pantone-färger

PSD- och TIFF-filer som innehåller dekorfärgskanaler från färgböcker behåller en länk till färgboken. När du platslänkar sådana filer i Illustrator CS6- eller CC-dokument söker programmet efter färginformationen för dekorfärgskanaler i de installerade Pantone Plus-färgböckerna. Om en färg med identiskt namn finns i någon av de tillgängliga dekorfärgböckerna hämtas den och länkas till filen eller så öppnas den äldre filen. (Denna process gäller även vid öppnandet av äldre ai-/eps-/pdf-/indd-filer som innehåller länkar till sådana PSD- eller TIFF-filer.) I denna process kan det uppstå en viss skillnad i hur färgen ser ut (jämfört med Illustrator CS5 eller tidigare). Det finns två anledningar till skillnaden på utseendet:

 • Inställningen för dekorfärgsalternativ kan ha varit CMYK i äldre Illustrator-versioner och LAB i CS6 eller CC.
 • Pantone kan ha ändrat definitionen av färgen i Pantone Plus.

Om färgen som används i dekorfärgskanaler inte hittas visar Illustrator en varning och placerar filen med dekorfärgen som svart. Den behåller däremot färgen som en dekorfärg (Illustrator konverterar färgen till en standardsvart dekorfärg för färgkartevärden istället för att konvertera den till en processfärg).

För tillfälliga lösningar, se Tillfällig lösning 1: Ersätt Pantone Plus med äldre Pantone-färgböcker och Tillfällig lösning 2: Gör äldre Pantone-bibliotek tillgängliga för färger som saknas.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy