Felsöka problem med att skriva ut till icke-PostScript-skrivare

Versioner: Illustrator CS till CC

Vad som täcks

Adobe Illustrator är optimerat för utskrift med PostScript. De facto kan många av Illustrators avancerade funktioner enbart beskrivas genom användning av PostScripts sidbeskrivningsspråk. Skrivare utan PostScript (exempelvis Hewlett-Packard LaserJets, Canon BubbleJets eller Epson Stylus) använder skrivarbeskrivande språk som inte är helt programmerbara språk (exempelvis PCL eller QuickDraw) och alltså inte kan beskriva alla objekt och attribut i Illustrator-teckningar. De flesta skrivare utan PostScript förlitar sig på visningsinformation, värddatorns resurser och egna skrivardrivrutiner för att överföra information till skrivaren.

När du skriver ut från Illustrator till en skrivare utan PostScript kan vissa objekt inte skrivas ut eller skrivas ut felaktigt. Beteendet kan skifta med olika skrivare och med olika versioner av skrivarens programvara. Utskriftsproblem som uppstår på grund av avsaknad av PostScript kan visa sig på många olika sätt, inklusive (men inte begränsat till) de följande:

 • Text eller andra objekt kan delvis eller helt saknas på sidan.
 • Ett systemfel eller en frysning inträffar.

Men felsökningsstegen nedan kan hjälpa dig att skriva ut dina Illustrator-dokument på skrivare utan PostScript. I vissa fall, som exempelvis med äldre skrivare vars drivrutiner inte längre uppdateras, kanske inte felsökningen åtgärdar problemet, så du måste kringgå problemet. Flera sätt att kringgå problemet finns beskrivna längst ned i dokumentet.

Felsökningssteg

Åtgärderna i det här avsnittet kan hjälpa dig att isolera de vanligaste utskriftsproblemen som inträffar i Illustrator. Innan du börjar med felsökningen bör du kontrollera så att det inte är en skadad Illustrator-fil som orsakar problemet. Du gör detta genom att öppna en ny fil och försöka återskapa problemet. Om problemet inte inträffar med den nya filen är det troligt att du har en skadad Illustrator-fil. Information om att felsöka skadade Illustrator-filer finns i dokumentet 320318 "Felsöka skadade filer (Illustrator CS2 och senare)."

Starta alltid om datorn efter att ett systemfel inträffat för att uppdatera datorns minne. Om du fortsätter arbeta utan att starta om, kan problemet förvärras.

1. Uppdatera eller installera om skrivardrivrutinen.

Kontakta tillverkaren av skrivaren för att få den senaste versionen av drivrutin till skrivaren. Om du redan har den senaste drivrutinsversionen för skrivaren och problemet kvarstår, kan du prova att ta bort drivrutinen och sedan installera den på nytt från de ursprungliga installationsskivorna eller CD-ROM.

Vid grafikbaserad felsökning kan du också flytta teckningen till en ny fil och skriva ut ett tomt dokument.

2. Ändra utskriftsalternativet Bitmapp i Illustrator.

Om du använder Illustrator för Windows kan du ändra inställningen Skriv ut som bitmapp i utskriftsdialogrutan. Om den är markerad, så avmarkerar du den och om den är avmarkerad så markerar du den.

För att ändra utskriftsalternativet Bitmapp väljer du Fil > Skriv ut > Avancerat och sedan markerar eller avmarkerar du Skriv ut som bitmapp.

Obs! Om du inaktiverar Skriv ut som bitmapp i utskriftsdialogrutan kommer Illustrator att använda Graphic Display Interface (GDI) och skrivarens drivrutin för att skapa vektorbaserad utskriftsdata som skrivs ut snabbare, men kan leda till ojämn utskrift på vissa skrivare.

3. Använd Enhanced PCL.

Om du använder Windows och skrivaren stöder Enhanced PCL-drivrutiner, så installerar du Enhanced-drivrutinen. Instruktioner om hur du installerar en Enhanced-drivrutin för just den specifika skrivaren kan du hitta i skrivardokumentationen eller genom att kontakta tillverkaren.

4. Byt till en standarddrivrutin för grafikkort i Windows.

Byt till en standard Windows drivrutin för grafikkort genom att starta Windows i VGA-läge:

 • I Windows Vista och Windows 7: Välj Aktivera lågupplöst video (640 x 480) i listan med startalternativ och tryck på returtangenten. Om menyn inte visas eller blinkar förbi för snabbt väljer du Start > Kontrollpanelen och klickar System och underhåll, klickar därefter på System och sedan väljer du Avancerade systeminställningar. Markera fliken Avancerat och sedan Välj inställningar i Start och återställning, och öka där värdet på alternativet Visa listan över operativsystem i:.
 • I Windows XP: Starta om Windows, håll nere F8-tangenten när du uppmanas till det och välj Aktivera VGA-läge i menyn. Om menyn inte visas eller blinkar förbi för snabbt väljer du Start > Inställningar > Kontrollpanel, dubbelklickar på System och där klickar du på fliken Avancerat. Välj Inställningar i Start och återställning och öka där värdet på alternativet Visa listan över operativsystem i:.
 • I Windows 2000: Starta om Windows, håll nere F8-tangenten när du uppmanas till det och välj Aktivera VGA-läge i menyn. Om menyn inte visas eller blinkar förbi för snabbt väljer du Start > Inställningar > Kontrollpanel, dubbelklickar på System och klicka på fliken Avancerat. Välj Start och återställning och öka värdet på alternativet Visa listan över operativsystem i:.

Om du får korrekta utskrifter från Illustrator när du använder drivrutinen SuperVGA eller VGA kan det vara så att drivrutinen för ditt grafikkort kan vara skadad, inaktuell eller inte är kompatibel med drivrutinen för skrivaren eller Illustrator. Kontakta tillverkaren av grafikkortet för att få en uppdaterad drivrutin för grafikkortet.

5. Ändra textformatet.

Om text skrivs ut felaktigt eller inte alls ska du spara en kopia av Illustrator-filen och sedan göra något av följande:

 • Lägg på en nollpunkts vit linje på teckensnittet.
 • Konvertera texten till konturer. Om det är liten text (dvs. mindre än 24 punkter) lägger du på en nollpunkts vit linje för att förhindra att linjen förvanskar tecken som är konverterade till konturer.
 • Rastrera texter i Illustrator genom att markera texten med Markeringsverktyget och välja Objekt > Rastrera.

6. Lägg till ett dolt färgat objekt.

Om färgad text skrivs ut som svart och är det enda färgade objektet på sidan, så skapar du ett dolt objekt med samma färg som texten:

 1. Välj rektangelverktyget och rita sedan en rektangel och färga den i samma färg som texten.
 2. Rita en rektangel som är stor nog att helt täcka den rektangel du skapade i steg 1. Färga den nya rektangeln vit och placera den så att den täcker den första rektangeln.

7. Ändra alternativet för utskrift av lager till Alla lager.

Välj Fil > Skriv ut, klicka på Allmänt och markera Alla lager i menyn Skriv ut lager.

8. Ange en PostScript-skrivare som standardskrivare. (endast Windows)

Ställa in en PostScript-skrivare som standardskrivare i Windows. För att ställa in standardskrivare väljer du Start > Inställningar > Skrivare (Windows XP, Windows 2000) eller Start > Kontrollpanel > Maskinvara och ljud > Skrivare (Windows Vista). Högerklicka på skrivaren du vill använda och välj Ange som standard.

Obs! Om du inte har någon PostScript-skrivare kan du ändå installera och välja en PostScript-skrivare som standardskrivare:

 1. Välj Start > Inställningar > Skrivare (Windows XP, Windows 2000) eller Start > Kontrollpanel > Maskinvara och ljud > Skrivare (Windows Vista) och markera sedan Lägg till skrivare.
 2. Följ instruktionerna på skärmen och se till att du lägger till en PostScript-skrivare (exempelvis Apple LaserWriter Pro) och inte en skrivare utan PostScript (exempelvis HP DeskJet). Instruktioner om hur du använder guiden Lägg till skrivare finns i dokumentationen för Windows..

Skriva ut till en annan skrivare än standardskrivaren från Illustrator i Windows:

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.
 2. Välj skrivare på menyn Välj skrivare.
 3. Klicka på Klar för att stänga utskriftsdialogrutan och behålla skrivaren eller klicka på Skriv ut för utskrift.

9. Skriv ut på en lokal skrivare.

Om du är ansluten till en skrivare över ett nätverk kan du ansluta skrivaren direkt till datorn. Om filen då skrivs ut korrekt så är det förmodligen ett nätverksproblem som orsakar problemet. Kontakta nätverksadministratören om du behöver hjälp.

Lösningar

Om du när du gått igenom felsökningsstegen fortfarande inte kan skriva ut till skrivaren utan PostScript, kan följande åtgärder för att kringgå problemet kanske hjälpa dig att skriva ut Illustrator-dokumenten.

10. Spara filen som en PDF-fil (Portable Document Format).

Spara Illustrator-filen som en PDF-fil genom att välja Acrobat PDF i popup-menyn i dialogrutan Spara som och sedan öppna och skriva ut PDF-filen från Adobe Reader.

11. Skriv ut från ett annat program.

Skriv ut Illustrator-filen från ett annat program (exempelvis Adobe Photoshop, eller Adobe InDesign).

Obs! Även andra program kan ha problem med att skriva ut till skrivare utan PostScript. Du kanske behöver spara eller exportera Illustrator-filen i ett annat format (exempelvis TIFF eller EPS) eller försöka med olika program tills du kan skriva ut teckningarna på önskat sätt.

12. Skriv ut på en annan skrivare.

Skriv ut på en PostScript-skrivare eller en annan skrivare utan PostScript.

Obs! Vissa tillverkare av skrivare utan PostScript (exempelvis Hewlett-Packard eller Epson) erbjuder PostScript maskinvara eller programvara till sina skrivare. Kontakta tillverkaren av skrivaren för att ta reda på om de har PostScript maskinvara eller programvara till skrivaren.

 

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto