Åtgärda problem med utskrifter från Illustrator till skrivare utan PostScript-funktion

Lär dig åtgärda problem med att skriva ut Illustrator-dokument på skrivare utan PostScript-funktion.

Detta är några av de problem du kan få med utskrifter på skrivare utan PostScript-funktion:
  • Text eller andra objekt kan delvis eller helt saknas på sidan.
  • Ett systemfel eller en frysning inträffar.

Om du använder en skrivare utan PostScript-funktion är många av alternativen i Skriv ut > Utdata nedtonade.

Felsökningsproceduren som anges kan hjälpa dig att åtgärda problemet. I vissa fall, t.ex. med äldre skrivare vars drivrutiner inte längre uppdateras, kanske inte felsökningen åtgärdar problemet, så då måste du kringgå det.

Felsökning

Åtgärderna i det här avsnittet kan hjälpa dig att isolera de vanligaste utskriftsproblemen som inträffar i Illustrator. Innan du börjar med felsökningen bör du kontrollera så att det inte är en skadad Illustrator-fil som orsakar problemet. Du gör detta genom att öppna en ny fil och försöka återskapa problemet. Om problemet inte inträffar med den nya filen är det troligt att du har en skadad Illustrator-fil. Information om att felsöka skadade Illustrator-filer finns i dokumentet 320318 "Felsöka skadade filer (Illustrator CS2 och senare)."

Starta alltid om datorn efter att ett systemfel inträffat för att uppdatera datorns minne. Om du fortsätter arbeta utan att starta om, kan problemet förvärras.

Uppdatera eller installera om skrivardrivrutinen

Kontakta tillverkaren av skrivaren för att få och installera den senaste drivrutinsversionen till skrivaren. Om du använder den senaste versionen av skrivardrivrutinen och problemet kvarstår kan du installera om drivrutinen.

Ändra utskriftsalternativet Bitmapp i Illustrator (Windows)

Om du använder Illustrator i Windows kan du ändra inställningen Skriv ut som bitmapp i dialogrutan Skriv ut. Avmarkera den om den är markerad eller tvärtom.

Välj Arkiv > Skriv ut > Avancerat för att ändra utskriftsalternativet Bitmapp och markera eller avmarkera sedan Skriv ut som bitmapp.

Obs!

Om du inaktiverar Skriv ut som bitmapp i dialogrutan Skriv ut kommer Illustrator att använda GDI-information (Graphic Display Interface) och skrivarens drivrutin för att skapa vektorbaserade utskriftsdata som skrivs ut snabbare men kan leda till inkonsekventa utskrifter på vissa skrivare.

Anslut skrivaren direkt till datorn

Om datorn är ansluten till skrivaren via ett nätverk kan du ansluta den direkt till datorn. Om filen då skrivs ut korrekt är det förmodligen ett nätverksproblem som orsakar problemet. Kontakta nätverksadministratören om du behöver hjälp.

Lösningar

Om du inte kan skriva ut till skrivaren utan PostScript-funktion ens efter att ha genomfört felsökningen kan följande sätt att komma runt problemet kanske hjälpa dig att skriva ut Illustrator-dokumentet.

Spara filen som en PDF-fil

Välj Arkiv > Spara som och spara filen som en PDF-fil. Öppna sedan och skriv ut PDF-filen från Adobe Reader.

Skriv ut från ett annat program

Skriv ut Illustrator-filen från ett annat program som Photoshop eller InDesign.

Andra program kan ha problem med att skriva ut till skrivare utan PostScript-funktion. Du kanske behöver spara eller exportera Illustrator-filen i ett annat format (exempelvis TIFF eller EPS) eller försöka med olika program tills du kan skriva ut teckningarna på önskat sätt.

Skriv ut på en annan skrivare

Skriv ut på en PostScript-skrivare eller en skrivare utan PostScript-funktion. 

Tillverkare av vissa skrivare utan PostScript-funktion (exempelvis Hewlett-Packard eller Epson) erbjuder PostScript-maskinvara eller PostScript-programvara till sina skrivare. Kontakta tillverkaren av skrivaren för att ta reda på om de har PostScript-maskinvara eller PostScript-programvara till skrivaren.


Relaterade resurser

Kontakta oss

Om du har frågor eller förslag får du gärna delta i Adobe Illustrator-communityn. Vi vill gärna att du hör av dig och se dina alster.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?