Smarta sätt att justera textobjekt

Lär dig snabba och smarta sätt att justera textobjekt exakt mot andra bildkomponenter.

Justera text

Innan du går vidare

Justera text lodrätt

Du kan justera texten i vertikalt i en textram vid överkanten, underkanten, i mitten eller justeringspositionen.

Så här justerar du text lodrätt:

 1. Markera textramen.
 2. Välj Text Alternativ för text i figur.
 3. Välj ett justeringsalternativ i listrutan Justera > Lodrätt. Du kan också välja bland alternativen för Justera på panelen Egenskaper eller kontrollpanelen.
  • Överkant om texten ska justeras lodrätt från ramens överkant. Det är standardalternativet.
  • I mitten om texten ska justeras mot ramens mitt.
  • Underkant om texten ska justeras lodrätt från ramens underkant.
  • Marginaljustera om texten ska fördelas jämnt lodrätt mellan ramens över- och underkant. 

Du kan också välja ett alternativ för lodrät justering på panelen Egenskaper eller kontrollpanelen.

Justera text lodrätt

Om du lägger till värdena Infoga mellanrum för textramen i Alternativ för text i figur ändras platsen för den första och sista baslinjen.

Djuplänk till Adobe Illustrator

Testa det i appen
Justera text med andra objekt i några enkla steg.

Justera mot teckengränser

När du justerar ett textobjekt mot andra objekt justerar Illustrator texten mot begränsningsramen runt texten (Fyrkant). Du kan också justera objekt mot de faktiska teckengränserna, oavsett begränsningsramen.

Gör följande om du vill justera objekten exakt mot teckengränserna oberoende av textramen:

 1. På panelen Justera klickar du på den utfällbara menyn Fler alternativ och väljer Justera mot teckengränser för Punkttext eller Områdestext.
 2. Markera objektet och texten med markeringsverktyget eller tryck på Ctrl eller Kommando+A
 3. Välj ett justeringsalternativ på panelen Justera. Objektet kommer att justeras med hänsyn till teckengränserna. 
Justera mot textgränser

Obs!

Lodrät justering fungerar inte för flera kolumner, rader eller kopplad text.

Variera teckensnittshöjden

Den verkliga storleken på ett teckensnitt är mindre än den storlek som visas på teckenpanelen eftersom den storleken även inkluderar begränsningsramens höjd runt teckensnittet (Fyrkant). Du kan också ange teckenhöjdsreferensen som teckensnittets versalhöjd.
x-höjd och ICF-ruta. 

Listrutan Teckenhöjd

Utför följande om du vill ange den verkliga teckenhöjdsreferensen:

 • Aktivera alternativen för Teckenhöjd:
  • Markera en textram med markeringsverktyget och öppna panelen Tecken.
   • Välj Fönster > Text > Tecken.
   • Öppna teckenpanelen från panelen Egenskaper eller kontrollpanelen.
  • Välj den utfällbara menyn Fler alternativ på teckenpanelen.
  • Välj Visa alternativ för teckensnittshöjd. Listrutan Teckenhöjd visas. 

Klicka på något av följande höjdmått:

 • Fyrkant för att ange höjden för textramen (aktuell visning). 
 • Versalhöjd för att ange teckenstorlek med hänvisning till storleken på versaler.
 • x-höjd för att ange teckenstorlek med hänvisning till storleken på gemener, till exempel x. 
 • ICF Box för att ange teckenstorleken med hänvisning till ICF-rutan. Det är mest relevant för CJK-teckensnitt.
Teckenhöjd

Har du en fråga eller en idé?

Fråga användarforumet

Vi gör allt för att ge dig den bästa grafiska designupplevelsen. Om du har frågor eller förslag är du välkommen att delta i Adobe Illustrator-communityn. Vi hör gärna av dig!

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?