Upprepade mönster

Ge dina vektorbilder mer styrka med upprepningar. Lär dig skapa radiella mönster, stödrastermönster och upprepat speglade mönster i Illustrator.

Med Illustrator kan du enkelt upprepa objekt och hantera deras format med bara ett klick. Allt du behöver göra är att skapa det första objektet och välja en upprepningstyp (Radiell, Stödraster eller Spegla). Illustrator genererar den kompletta teckningen automatiskt åt dig. Det är även lätt att ändra upprepningar: uppdatera bara ett objekt så ändras alla förekomster automatiskt. Du kan också ändra upprepningsmönstren som skapas med Illustrator på iPad.

Typ av upprepning

Radiella upprepningar

Radiell upprepning
Fördela objekt runt en central punkt.

Stödrastermönster

Upprepat stödraster
Upprepa teckningen i ett valt stödrasterformat.

speglad upprepning

Upprepa Spegla
Skapa helt symmetrisk spegelkonst. 

Skapa en radiell upprepning

Skapa teckningar snabbt med upprepade objekt runt en cirkel, som ekrarna på ett hjul. 

Du skapar en radiell upprepning genom att

 1. skapa objektet och välja med verktyget Markering
 2. välja Objekt > Upprepa > Radiell.

Objektet upprepas radiellt med standardalternativ.

Ändra radiella upprepningar med kontroller på arbetsytan

 • Som standard upprepas åtta förekomster. Markera teckningen och klicka på kontrollen Förekomster på arbetsytan om du vill ändra antalet upprepade förekomster.
 • Dra kontrollerna på cirkeln för att ändra dess storlek. Detta ändrar avståndet mellan objekten och därmed hela teckningen.
 • Dra i delningsknappen på cirkeln för att ta bort vissa förekomster och hålla den upprepade teckningen
  oförändrad.
 • Dra från hörnet om du vill öka eller minska storleken på upprepningen.
Radiella upprepningar
Ändra teckningar med radiella upprepningar med kontroller på arbetsytan

Ange alternativ för radiell upprepning

Du kan förhandsgranska och ange alternativ för radiell upprepning genom att 

 1. markera teckningen med upprepningar
 2. välja Objekt > Upprepa > Alternativ. Klicka på fliken Radiell i dialogrutan Alternativ för upprepning som visas.

Efter att den repeterande teckningen har skapats kan du ange alternativen i avsnittet Alternativ för upprepning i Egenskaper och på kontrollpanelen. 

Du kan ange följande alternativ:

A) Antal förekomster: Ange antalet upprepade förekomster du vill ha i den upprepade teckningen. Standardvärdet är 8.

B) Radie: Ange radien för cirkeln som den radiella upprepningen skapas runt.

C) Omvänd överlappning: Markera den här kryssrutan om du vill ändra staplingsordningen för objekt i den radiella upprepningen.

Alternativ för radiell upprepning
Alternativ för radiell upprepning

Skapa ett upprepat stödraster

Skapa teckningen som kräver upprepade objekt i ett rutnät med bara ett klick. 

Du kan skapa ett upprepat stödraster genom att

 1. skapa objektet och välja med verktyget Markering
 2. välja Objekt > Upprepa > Stödraster.

Objektet upprepas i ett stödraster med standardalternativ.

Ändra upprepningar i stödraster med kontroller på arbetsytan

 • Dra handtaget längst ned om du vill lägga till fler rader i den upprepade teckningen och dra handtaget till höger om du vill lägga till fler kolumner.
 • Dra från hörnet om du vill öka eller minska storleken på det upprepade stödrastret.
 • Öka eller minska avståndet i stödrastret genom att dra den upprepade teckningens lodräta skjutreglage.
Upprepningar i stödraster
Ändra teckningar med upprepningar i stödraster med kontroller på arbetsytan

Ange alternativ för upprepningar i stödraster

Du kan förhandsgranska och ange alternativ för upprepningar i stödraster genom att 

 1. markera teckningen med upprepningar
 2. välja Objekt > Upprepa > Alternativ. Klicka på fliken Stödraster i dialogrutan Alternativ för upprepning som visas.

Efter att den repeterande teckningen har skapats kan du ange alternativen för upprepningar i stödraster i avsnittet Alternativ för upprepning i Egenskaper och på kontrollpanelen. 

Du kan ange följande alternativ:

A) Lodrätt avstånd i stödraster: Ange det lodräta utrymmet mellan objekt i stödrastret.

B) Horisontellt avstånd i stödraster: Ange det horisontella utrymmet mellan objekt i stödrastret.

C) Stödrastertyp: Ange den stödrastertyp som du vill använda för att ordna objekt i rader och kolumner.

D) Vänd rad: Vänd raden i vertikal (y-axeln) eller horisontell (x-axeln) riktning.

E) Vänd kolumn: Vänd kolumnen i vertikal (y-axeln) eller horisontell (x-axeln) riktning.

Upprepade stödrastermönster
Alternativ för upprepningar i stödraster

Skapa en upprepad spegling

Skapa den första halvan av den symmetriska teckningen så skapar Illustrator automatiskt den andra halvan åt dig.

Du kan skapa en upprepad spegling genom att

 1. skapa den första halvan av teckningen och markera den med hjälp av verktyget Markering
 2. välja Objekt > Upprepa > Stödraster.

Objektet upprepas i ett stödraster med standardalternativ.

Ändra speglade upprepningar med kontroller på arbetsytan

 • Dra handtagen nedanför eller ovanför originalteckningen om du vill rotera eller omforma den speglade delen. 
 • Dra symmetriaxeln mellan de två formerna för att bestämma vinkeln och avståndet mellan de två teckningarna.
  Om du när du är klar klickar dig bort och sedan klickar igen visas inte kontrollhandtagen. Båda halvorna av teckningen grupperas tillsammans och flyttas som ett objekt. Dubbelklicka på teckningen om du vill redigera dem igen.
speglad upprepning
Ändra teckningar med speglade upprepningar med kontroller på arbetsytan

Ange alternativ för speglade upprepningar

Du kan förhandsgranska och ange alternativ för speglade upprepningar genom att 

 1. markera teckningen med upprepningar
 2. välja Objekt > Upprepa > Alternativ. Klicka på fliken Spegla i dialogrutan Alternativ för upprepning som visas.

Efter att den repeterande teckningen har skapats kan du ange alternativen för upprepningar i stödraster i avsnittet Alternativ för upprepning i Egenskaper och på kontrollpanelen. 

Du kan ange följande alternativ:

  Ange vinkeln för speglingsaxeln. Standardvinkeln är 90 grader.

Alternativ för speglade upprepningar
Alternativ för speglade upprepningar

Obs!

Proffstips: Om du bara vill redigera en viss form eller ett specifikt objekt i det upprepade mönstret kan du använda alternativet Utöka för att skapa en grupp med former och redigera dem oberoende av varandra. 

Nästa steg

Du har lärt dig använda alternativen för radiell upprepning, upprepade stödraster och upprepade speglingar. Skapa nu unika mönster och designa dina logotyper, affischer och mycket annat smart och snabbt.

Relaterade resurser

Har du en fråga eller en idé?

ask the community

Om du har frågor eller förslag får du gärna delta i Adobe Illustrator-communityn. Vi vill veta vad du tycker.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online