Versionsinformation om InCopy CC 2014

Systemkrav

Information om de senaste systemkraven finns på http://www.adobe.com/go/incopy_systemreqs_se.

En lista med de senaste systemkraven för andra Creative Cloud-produkter finns på http://www.adobe.com/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Utvärderingsversion

Utvärderingsversioner för Creative Cloud är ”try and buy”, vilket betyder att du kan utvärdera enskilda produkter eller utgåvor och sedan omvandla den installerade utvärderingsversionen till en fullständig version. Du kan när som helst omvandla utvärderingsversionen till en fullständig version genom att registrera en prenumeration. Om du köper en prenumeration måste du vara online och ha loggat in med ett Adobe ID för att kunna börja använda din fullständiga version.

Licensavtal

En internetanslutning, ett Adobe ID och ett godkännande av licensavtalet krävs för att aktivera och använda den här produkten. Produkten kan integreras med eller ge åtkomst till vissa onlinetjänster från Adobe eller tredje part. Adobes tjänster är bara tillgängliga för användare som är 13 år eller äldre och kräver godkännande av extra användningsvillkor och Adobes policy för onlinesekretess (http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Programmen och tjänsterna är inte tillgängliga i alla länder eller på alla språk, och kan ändras eller stoppas utan föregående meddelande. Extra avgifter eller abonnemangsavgifter kan tillkomma.

Kända fel

http://www.adobe.com/go/customer_support_se finns de senaste nyheterna och information om kända problem med alla Creative Cloud-program.

  • InDesign slutar svara när du genererar en innehållsförteckning och alternativet Skapa textankarpunkt i källstycke är aktiverat och InCopy-artiklarna har checkats in i dokumentet. Lösningen är att först checka ut alla InCopy-artiklar innan innehållsförteckningen genereras.
  • InDesign slutar svara om användaren klickar på Hantera Creative Cloud-konto (utan att först synkronisera inställningarna) 24 timmar efter att InDesign har körts.
  • InDesign slutar svara om mallsidor för motstående sidor dras till mallen Ingen på panelen Sidor. 
  • InDesign slutar svara om dubbelbytetecken skrivs i redigeringsfält i tillägg, som Kuler, MiniBridge och DPS-paneler.
  • När du klickar på Migrera tidigare lokala inställningar i Mac 10.7.5 (eller äldre versioner) avslutas InDesign/InCopy men startar inte om automatiskt (krävs) för migrering av äldre versionsinställningar. Tillfällig lösning: Om du startar om programmet manuellt slutförs migreringen av inställningar.

Onlineresurser

Adobes allmänna community finns på https://community.adobe.com.

Om du vill hitta hjälp om hämtning, installation och hur du kommer igång med program går du till http://community.adobe.com/t5/get-started/bd-p/get-started?page=1&sort=latest_replies&filter=all.

Produkthjälp och communitybaserade anvisningar, inspiration och support finns på http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_se.

Kundsupport

Om du behöver hjälp med produktinformation, försäljning, registrering eller andra frågor kan du gå till http://www.adobe.com/go/customer_support_se.

Om du vill kontakta kundtjänst går du till http://www.adobe.com/go/intlsupport_se/.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto