Obs!

  Typekit har bytt namn till Adobe Fonts och ingår nu i Creative Cloud och andra prenumerationer. Mer information.

Nyheter och ändringar i InCopy CC

Nyheter och ändringar i InCopy 9.2 (jan 2014)

 • Integrering av Typekit-teckensnitt för skrivbord
 • Förenklade hyperlänkar
 • Teckensnittssökning och filter
 • Synkronisera teckensnitt

Nyheter och ändringar i InCopy 9.0 (juni 2013)

 • Modernisering av användargränssnitt
 • Förbättringar i teckensnittsmenyn

Systemkrav

De senaste systemkraven finns på http://www.adobe.com/go/incopy_systemreqs.

En lista med de senaste systemkraven för andra Creative Cloud-produkter finns på http://www.adobe.com/se/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Utvärderingsversion

Utvärderingsversioner för Creative Cloud är ”try and buy”, vilket betyder att du kan utvärdera enskilda produkter eller utgåvor och sedan omvandla den installerade utvärderingsversionen till en fullständig version. Du kan när som helst omvandla utvärderingsversionen till en fullständig version genom att registrera en prenumeration. Om du köper en prenumeration måste du vara online och logga in med ett Adobe ID för att kunna börja använda din fullständiga version.

Licensavtal

En Internetanslutning, ett Adobe ID och ett godkännande av licensavtalet krävs för att aktivera och använda den här produkten. Produkten kan integreras med eller ge åtkomst till vissa onlinetjänster från Adobe eller tredje part. Adobes tjänster är bara tillgängliga för användare som är 13 år eller äldre och kräver godkännande av extra användningsvillkor och Adobes policy för onlinesekretess (http://www.adobe.com/se/aboutadobe/legal.html). Programmen och tjänsterna är inte tillgängliga i alla länder eller på alla språk, och kan ändras eller stoppas utan föregående meddelande. Extra avgifter eller abonnemangsavgifter kan tillkomma.

Installation av teckensnitt

Installationsprogram för vissa Adobe-produkter installerar teckensnitt i en standardkatalog för teckensnitt. Om installationsprogrammet hittar äldre versioner av dessa teckensnitt i standardkatalogen för systemteckensnitt kommer programmet att avinstallera de äldre versionerna och spara dem i en ny katalog. Läs mer på http://www.adobe.com/se/products/type/creative-cloud-fonts.html.

Om du vill läsa om hur du installerar ytterligare teckensnitt kan du gå till installationssidan http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_se.

Lösta problem

Besök Adobe Support http://www.adobe.com/go/customer_support_se om du vill ha den senaste informationen och läsa om kända fel i samtliga Creative Cloud-program.

Endast InCopy

 • InCopy kraschar vid import av artikel med borttagen text. (#3656462)
 • InDesign CC kraschar vid uppdatering till artikellänkar i InCopy. (#3649846)
 • Det går inte att flytta markören över en komprimerad kommentar med piltangenterna. (#3614637)
 • Win: I InCopy kan inte användaren skriva in text i makrotextfältet. (#3594973)
 • InCopy kraschar vid öppnande av en tilldelningsfil från AEM DAM. (#3587306)
 • InCopy kraschar när användaren klickar på knappen Stäng (”X”) efter att en utskrift avbrutits. (#3555565)

InDesign och InCopy

 • Textåtergivningen är långsam om bakgrunden är genomskinlig. (#3592732)
 • Textmarkering över genomskinliga objekt är långsam. (#3630743)
 • Teckning och flyttande av textramar är långsam om Info-panelen är öppen i Mac. (#3600210)
 • Teckning av objekt eller textram är långsammare i CC än i CS. (#3596522)
 • Återgivning av inklistrade textramar är väldigt långsam i CC jämfört med CS6. (#3590911)
 • Objektrörelse är mycket långsam. (#3650794)
 • Panorering och rullning är långsammare i CC än i CS6. (#3596468)
 • In- och utzoomning är långsam och trög. (#3649023)
 • Spara/Spara som/Spara som kopia inaktiveras efter en dra-och-släppåtgärd från Finder/Bridge. (#3606041)
 • Programmet kraschar vid redigering av källan till en korsreferens i ett äldre dokument med ett annat måldokument. (#3631377)
 • Om en användare använder PDF som utdataformat i InDesign fungerar inte färgprofilen i PDF på Mac10.6.x/10.8.x/Win7/Win8. (#3586689)
 • Kommandotangenter fungerar inte vid textinmatning i Flash Player. (#3554092)
 • Programmet kraschar om användaren klickar på Spara när biblioteksmappen är markerad. (#3596016)
 • InDesign kraschar om ett långt ord skrivs in efter en radbrytning. (#3575859)
 • Anpassa ramen till innehållet gör att InDesign kraschar. (#3546736)
 • InDesign kraschar om ett uppslag dupliceras efter att sidor har duplicerats. (#3654918)
 • Programmet kraschar vid växling till en annan panel om GoToURL-beteende angetts med en tom URL för en knapp. (#3649906)
 • InDesign CC kraschar vid uppdatering till artikellänkar i InCopy. (#3649846)
 • Referenspunkt för rampassning fungerar inte i InDesign. (#3342299)
 • InDesign kraschar vid rullning av listan med teckensnitt om förhandsvisning av teckensnitt fortfarande läses in. (#3667798)

Onlineresurser

Allmänna Adobe-forum finns på http://www.adobe.com/go/forums_se.

Hjälp om hämtning, installation och om hur du kommer igång med program finns på http://forums.adobe.com/community/download_install_setup.

Produkthjälp och communitybaserade anvisningar, inspiration och support finns på http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support.

Kundsupport

Om du behöver hjälp med produktinformation, försäljning, registrering eller andra frågor kan du gå till http://www.adobe.com/go/customer_support_se.

Om du vill kontakta kundtjänst går du till http://www.adobe.com/go/intlsupport_se/.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy