Versionsinformation om InCopy CC 9.2.2

Systemkrav

Information om de senaste systemkraven finns på http://www.adobe.com/go/incopy_systemreqs_se.

En lista med de senaste systemkraven för andra Creative Cloud-produkter finns på http://www.adobe.com/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Lösta problem

Besök Adobe Support _sehttp://www.adobe.com/go/customer_support_se om du vill ha den senaste informationen och läsa om kända fel i samtliga Creative Cloud-program.

InCopy

 • Felmeddelande om att filen inte kan öppnas eftersom den används i ett annat program när en InDesign-fil som redan är öppen i InDesign öppnas i InCopy. (#3739577)
 • Fokus saknas i InCopy CC när Arkiv -> Nytt väljs i layoutläget. (#3739619)

InDesign  

 • Bilder i PNG-format ritas inte korrekt. (#3704220)
 • Kortkommandon överensstämmer inte i Mac OSX. (#3712363)
 • Krasch vid dra och släpp-åtgärd av en mallsida på ett uppslag utan inställningar. (#3545728)
 • Fokus skiftas inte till sidan när sidan navigeras från dokumentraden. (#3600704)
 • Dialogrutan Generera index: kryssrutan Inkludera bokdokument inaktiveras om bokens namn innehåller dubbelbytetecken. (#3641328)
 • InDesign kraschar när en viss fil öppnas. (#3646282)
 • InDesign CC Mac kraschar när vissa EPS-filer monteras i en ram. (#3626328)
 • SDK: Konflikt när IToolTip används för EPS-sidobjekt i InDesign CC. (#3677624)
 • SDK: SpellingPanel.open. project innehåller ett beroende till private header-filen. (#3708982)
 • InDesign kraschar vid bokexport till PDF med innehållsförteckning. (#3690020)
 • Kortkommandon för kopiera/klistra in fungerar inte för flashbaserade paneler i Windows. (#3691598)
 • Det går inte att stänga dialogrutor med flera rader text med Retur-tangenten. (#3721069)
 • InDesign kraschar när vissa bokfiler öppnas. (#3735269)
 • SDK: Teckensnittet kan inte ändras dynamiskt i redigeringsrutor. (#3736981)
 • InDesign kraschar när textramens höjd ökas. (#3739365)
 • InDesign låser sig när storleken på förankrade bildramar ändras. (#3739369)  
 • Textbunden bild i fotnot försvinner i några sekunder om vissa tecken infogas i fotnoten när inre skugga använts i bilden. (#3739547)  
 • Borttagning av layout orsakar krasch om layoutnamnet är i inline-redigeringsläget. (#3739612)  
 • Varning saknas om EBookExport-plugin när InDesign-dokument öppnas. (#3741658)
 • Sidor blir feljusterade vid export av IDML. (#3578118)  
 • Bilden passar inte i ramen med passningskommandon för ramar när ramens storlek har ändrats. (#3641659)  
 • Dubbelklickning på verktyget Zooma anger inte vyn till Faktisk storlek (100%). (#3656264)
 • Vid ett fåtal tillfällen markerar inte den diagonala pilen hela tabellen. (#3658903)  
 • Indrag här fungerar inte korrekt i japanska dispositioner. (#3660846)  
 • Justeringsattributet i cellformat sprids inte när en ny kolumn som ligger intill cellen som justeringen är inställd på infogas. (#3665314)  
 • Krasch när en tabell fylls med bildrutor med hjälp av GREP. (#3671007)
 • Opt+Cmd+Tab-kortkommandot för att dölja/visa paneler fungerar inte. (#3673325)  
 • InDesign avslutas oväntat när Ångra trycks ned i inline-läget. (#3676673)  
 • MAC: När ett CS6-dokument öppnas i InDesign CC blir viss text feljusterad. (#3683021)  
 • ID kraschar i ett visst scenario när en alternativ layout skapas. (#3685235)  
 • InDesign kraschar när en viss fil exporteras till IDML. (#3685444)
 • Et-tecken försvinner när de används i mitten av ett formatnamn på flera paneler. (#3694076)  
 • Sök efter format ger felaktiga resultat vid sökning efter teckenformat som används för text via ”kapslat format”. (#3697862)  
 • Felaktiga sökresultat vid sökning efter Teckenformat. (#3697866)  
 • Utseendet på grupperade bilder matchar inte i EPUB om bilderna har hyperlänkar och Använd originalbild har valts. (#3700466)
 • Dra och släpp från externa program genererar inte draghändelser i InDesign på MAC. (#3710667)
 • Styckeformat kan inte tas bort om ärvt format har samma inställning vid utskrift som IDML. (#3718431)
 • EPUB-validering misslyckas om ett teckensnitt inte kan bäddas in på grund av att det fortfarande refereras till i CSS. (#3726073)
 • När en offlinefolio skapas av InDesign-filer på skrivbordet tar det mer än tio gånger så lång tid i InDesign CC än i InDesign CS6. (#3727633)  

Onlineresurser

Adobes allmänna community finns på https://community.adobe.com.

Om du vill hitta hjälp om hämtning, installation och hur du kommer igång med program går du till http://community.adobe.com/t5/get-started/bd-p/get-started?page=1&sort=latest_replies&filter=all.

Produkthjälp och communitybaserade anvisningar, inspiration och support finns på http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_se.

Kundsupport

Om du behöver hjälp med produktinformation, försäljning, registrering eller andra frågor kan du gå till http://www.adobe.com/go/customer_support_se.

Om du vill kontakta kundtjänst går du till http://www.adobe.com/go/intlsupport_se/.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto