Samarbete

Förbättringar av funktionen Spåra ändringar

Funktionen Spåra ändringar finns nu både i InCopy CS5 och InDesign CS5. I InCopy innehåller verktygsfältet Spåra ändringar ikoner som är mer intuitiva. Menyn Ändringar innehåller fler alternativ som du använder för att acceptera eller ignorera ändringar i den aktuella artikeln eller alla artiklar. Du kan också acceptera och ignorera ändringar från enskilda deltagare. Se Spåra och granska ändringar.

Mini Bridge

Mini Bridge är en delmängd av Adobe Bridge som finns som en panel i InCopy. Du kan visa förhandsvisningar av filerna på den lokala hårddisken eller på servern utan att behöva starta Adobe Bridge och lämna InCopy. Dra och släpp filerna i redigerbara ramar eller öppna filerna direkt i InCopy i färre steg och på kortare tid.

Förbättrad integrering med Adobe Bridge

Med inställningsalternativet Filhantering kan du skapa sidminiatyrbilder för fler än den första sidan i InCopy-filer. Standardantalet sidor att skapa miniatyrbilder för är 2, men du kan ändra det till 1, 2, 5, 10 eller Alla. Du kan nu se förhandsvisningar av sidorna i panelen Förhandsvisa i Bridge. Om du väljer fler miniatyrbildsidor kan det ta längre tid att spara InCopy-dokumentet.

Se Använda Adobe Bridge med InCopy.

Dokumentinstallerade teckensnitt

Om du väljer att inkludera dokumentteckensnitt när du använder kommandot Packa i InDesign CS5, skapas en mapp med namnet ”Dokumentteckensnitt”. Om du öppnar en InDesign- eller InCopy-fil som finns i samma överordnade mapp som mappen Dokumentteckensnitt, installeras dessa teckensnitt automatiskt. Se Dokumentinstallerade teckensnitt.

Integrering med Buzzword

Buzzword är en webbaserad textredigerare där användaren kan skapa och lagra textfiler på en webbserver. I InCopy CS5 kan du importera och exportera text från Buzzword-dokument. Se Importera Buzzword-dokument och Exportera innehåll till Buzzword.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online