Textpassning

Textpassning

InCopy innehåller olika typ av textstatistik. Denna information visas i verktygsfältet Textpassningsinformation. När du arbetar med artikeln visas antalet rader, ord och tecken samt höjden i verktygsfältet Textpassningsinformation längst ned på arbetsytan för både länkade och fristående artiklar i text- och artikelvyerna.

Obs!

Du kan göra verktygsfältet Textpassningsinformation till en svävande panel. (Se Använda verktygsfält.)

För länkade InCopy-dokument och fristående dokument med djupinställning visar rutan Information om övertextstatus hur många rader för lång eller för kort artikeln är. Om artikeln är för kort för de ramar som du har tilldelat den, ändras textpassningsrutan till blått och en siffra visas. Längden på den blå stapeln visar på ett ungefär hur många procent av ramen som är fylld med text. Ju kortare blå stapel, desto mer text måste du fylla på med.

Textpassningsinformation, verktygsfält

Om texten flödar över det tilldelade utrymmet, visar en textpassningslinje var den överskjutande texten börjar. Rutan Information om textpassningsstatus blir röd och den mängd du måste ta bort för att texten ska få plats i ramen visas. (Se Redigera dold text.)

Obs!

Den röda stapeln har alltid samma längd. Den visar inte hur många procent av utrymmet som är tomt.

Verktygsfältet Textpassning innehåller även alternativ för visning av antal rader, ord och tecken samt höjden i den aktuella markeringen, från början av den aktuella artikeln till insättningspunkten eller från insättningspunkten till slutet av artikeln. (Se Anpassa inställningar för textpassningsinformation.)

När du visar dolda tecken (välj Text > Visa dolda tecken) visas ett nummertecken (#) efter det sista tecknet, vilket indikerar slutet av textflödet för en artikel. (Se Visa dolda tecken.)

Anpassa inställningar för textpassningsinformation

  • Om du vill lägga till kontroller för Textpassningsinformation klickar du på triangeln till höger om verktygsfältet Textpassningsinformation. Välj sedan objekt som ska visas i verktygsfältet och klicka på OK.
  • Om du vill inkludera fotnotstext i textstatistik väljer du Ta med fotnoter i textstatistik på menyn i verktygsfältet Textpassningsinformation.
  • Om du vill definiera antalet ord baserat på ett visst antal tecken i stället för ord, väljer du Definiera ordantal på menyn i verktygsfältet Textpassningsinformation. Välj sedan Räkna varje, ange antalet tecken och klicka på OK.
  • Om du inte vill uppdatera textstatistik medan du skriver, avaktiverar du Uppdatera informationen automatiskt på menyn i verktygsfältet Textpassningsinformation.
  • Om du vill visa ytterligare statistik, som kanji-, kana- och romanji-tecken, väljer du Visa detaljer på menyn i verktygsfältet Övertextinformation.

Redigera övertext

Om en artikel är länkad till en InDesign-layout, begränsas artikeln till de ramar som formgivaren angett. Om du angav en djupinställning när du skapade ett fristående InCopy-dokument, är artikeln begränsad till det djupet. När du skriver mer än den tillåtna längden på text, får texten övertext. När artikeln har undertext finns ledigt utrymme som kan fyllas med text. När du skriver och redigerar kan du se när artikeln passar in perfekt i InDesign-layouten. Du kan fortfarande redigera övertext.

I text- eller artikelvy avgränsas övertext från resten av artikeln av en textpassningsradbrytning. Du använder samma metoder för att skriva och redigera texten, oavsett om du arbetar ovanför eller nedanför textpassningsradbrytningen.

I layoutvy visas inte övertext, men antalet övertextrader som finns i dokumentet visas i rutan Information om textpassningsstatus.

Om du skriver eller redigerar en kopplad artikel i layoutvyn, behöver du inte vidta några särskilda åtgärder när du kommer till slutet av en ram. Insättningspunkten följer automatiskt artikelkopplingen från ram till ram medan du skriver.

Visa och dölja texthöjdslinjalen

  1. I text- eller artikelvy väljer du Visa > Visa texthöjdslinjalen eller Dölj texthöjdslinjalen.

Om du vill ändra linjalens måttenheter, ändrar du den lodräta inställningen för Måttenheter och skalsteg.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto